Κατάλογος αστέρων του Σταυρού του Νότου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Σταυρού του Νότου παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό του Σταυρού του Νότου κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β


Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Βήτα Σταυρού του Νότου β 111123 62434 12h 47m 43,32s −59° 41′ 19,4″ 1,25 −3,92 352 B0,5III
Άλφα 1 Σταυρού του Νότου α1 108248 60718 12h 26m 35,94s −63° 05′ 56,6″ 1,4 −3,6 321 B0,5IV
Γάμμα Σταυρού του Νότου γ 108903 61084 12h 31m 09,93s −57° 06′ 45,2″ 1,60 −0,56 88 M4III
Άλφα 2 Σταυρού του Νότου α2 108249 12h 26m 36,50s −63° 05′ 58,0″ 2,09 −2,88 321 B1V
Δέλτα Σταυρού του Νότου δ 106490 59747 12h 15m 08,76s −58° 44′ 56,0″ 2,79 −2,45 364 B2IV
Έψιλον Σταυρού του Νότου ε 107446 60260 12h 21m 21,81s −60° 24′ 04,9″ 3,59 −0,63 228 K3/K4III
Μι 1 Σταυρού του Νότου μ1 112092 63003 12h 54m 35,66s −57° 10′ 40,4″ 4,03 −1,29 377 B2IV-V
Ζήτα Σταυρού του Νότου ζ 106983 60009 12h 18m 26,29s −64° 00′ 11,0″ 4,06 −1,16 361 B2,5V
Ήτα Σταυρού του Νότου η 105211 59072 12h 06m 52,85s −64° 36′ 49,1″ 4,14 2,67 64 F2III
Θήτα 1 Σταυρού του Νότου θ1 104671 58758 12h 03m 01,70s −63° 18′ 46,6″ 4,32 0,08 230 Am
HD 110956 110956 62327 12h 46m 22,75s −56° 29′ 19,6″ 4,62 −0,80 396 B3V
Λάμδα Σταυρού του Νότου λ 112078 63007 12h 54m 39,22s −59° 08′ 48,0″ 4,62 −0,59 360 B4Vn
Γιώτα Σταυρού του Νότου ι 110829 62268 12h 45m 37,92s −60° 58′ 52,2″ 4,69 1,78 125 K1III
Θήτα 2 Σταυρού του Νότου θ2 104841 58867 12h 04m 19,24s −63° 09′ 56,6″ 4,72 −2,10 753 B2IV
Άλφα Σταυρού του Νότου C 108250 12h 26m 30,90s −63° 07′ 21,0″ 4,86 B4IV
CH Σταυρού του Νότου CH 110335 61966 12h 41m 56,60s −59° 41′ 08,9″ 4,91 −2,60 1035 B6IV
Μι 2 Σταυρού του Νότου μ2 112091 63005 12h 54m 36,92s −57° 10′ 07,1″ 5,08 −0,14 361 B5Vne
HD 110432 BZ 110432 62027 12h 42m 50,28s −63° 03′ 31,0″ 5,27 −2,12 982 B2pe
HD 112244 112244 63117 12h 55m 57,14s −56° 50′ 08,9″ 5,34 −3,47 1884 O9Ib
HD 107696 107696 60379 12h 22m 49,47s −57° 40′ 34,0″ 5,38 0,28 342 B9V
BL Σταυρού του Νότου BL 108396 60781 12h 27m 28,88s −58° 59′ 30,4″ 5,38 −0,82 566 M4/M5III
HD 103961 103961 58379 11h 58m 15,25s −56° 19′ 02,3″ 5,44 −1,00 633 B8III
BG Σταυρού του Νότου BG 108968 61136 12h 31m 40,34s −59° 25′ 26,1″ 5,49 −3,07 1680 F5Ib-G0p
HD 103884 103884 58326 11h 57m 40,04s −62° 26′ 55,4″ 5,59 −0,73 598 B3V
HD 104035 104035 58427 11h 58m 47,67s −64° 20′ 22,4″ 5,59 −4,11 2835 A3Ib
DS Σταυρού του Νότου DS 111613 62732 12h 51m 17,98s −60° 19′ 47,2″ 5,71 −4,10 2991 A2Iab
HD 111904 111904 62894 12h 53m 21,90s −60° 19′ 42,6″ 5,75 −4,71 4025 B9Ia
HD 108732 108732 60969 12h 29m 54,19s −56° 31′ 29,9″ 5,78 −0,40 562 M1III
HD 106068 106068 59517 12h 12m 21,99s −62° 57′ 02,8″ 5,91 −4,96 4866 B9Ia
HD 107543 107543 60308 12h 21m 57,44s −56° 22′ 27,8″ 5,91 −2,73 1743 K4III + (F)
HD 104933 104933 58921 12h 04m 57,25s −60° 58′ 05,7″ 5,95 −0,59 661 M2III
HD 109000 109000 61158 12h 31m 56,15s −63° 30′ 21,2″ 5,96 1,62 240 A8III
Κάππα Σταυρού του Νότου κ 111973 62931 12h 53m 48,92s −60° 22′ 34,5″ 5,98 −2,55 1661 B5Ia
HD 110506 110506 62058 12h 43m 09,21s −56° 10′ 34,3″ 5,99 0,47 414 B9Vn
HD 108355 108355 60771 12h 27m 24,85s −63° 47′ 20,3″ 6,02 −0,50 657 B8IV
HD 108501 108501 60851 12h 28m 19,31s −64° 20′ 27,5″ 6,05 1,11 317 A0Vn
HD 110461 110461 62026 12h 42m 49,80s −55° 56′ 49,1″ 6,06 0,77 372 B9V
HD 105841 105841 59396 12h 11m 05,25s −61° 16′ 38,6″ 6,08 1,34 290 F0III
HD 108570 108570 60870 12h 28m 33,84s −56° 24′ 26,2″ 6,15 3,02 138 K0/K1III
HD 104430 104430 58642 12h 01m 29,26s −57° 30′ 13,5″ 6,16 1,28 309 A1V
DL Σταυρού του Νότου DL 106343 59678 12h 14m 16,93s −64° 24′ 30,7″ 6,20 −7,66 ~20000 B1,5Ia
HD 108530 108530 60861 12h 28m 25,71s −61° 47′ 41,4″ 6,21 0,31 494 K2III
HD 105437 105437 59200 12h 08m 24,74s −60° 50′ 49,7″ 6,22 −2,89 2159 K3/K4II
HD 109492 109492 61443 12h 35m 29,79s −61° 50′ 29,0″ 6,22 2,89 151 G4IV
HD 104900 104900 58901 12h 04m 45,29s −59° 15′ 11,7″ 6,30 1,12 354 B9Vn
HD 108395 108395 60780 12h 27m 28,84s −58° 18′ 59,3″ 6,35 −0,79 874 K4III
HD 104111 104111 58469 11h 59m 25,62s −62° 49′ 51,4″ 6,36 −5,85 9022 A8II
HD 110532 110532 62084 12h 43m 28,40s −58° 54′ 09,9″ 6,41 −0,14 667 K0/K1III
Γάμμα Σταυρού του Νότου γ 108925 12h 31m 16,70s −57° 04′ 52,0″ 6,42 A3V
T Σταυρού του Νότου T 107447 60259 12h 21m 21,13s −62° 16′ 53,9″ 6,58 4000 G2Ib
S Σταυρού του Νότου S 112044 62986 12h 54m 22,00s −58° 25′ 50,2″ 6,58 2300 F7Ib-II
R Σταυρού του Νότου R 107805 60455 12h 23m 37,69s −61° 37′ 44,9″ 6,90 0,94 508 F7Ib/II
HD 108147 108147 60644 12h 25m 46,27s −64° 01′ 19,5″ 6,99 4,05 126 F9V
AG Σταυρού του Νότου AG 110258 12h 41m 25,98s −59° 47′ 38,8″ 7,90 F8Ib-II
HD 106906 106906 59960 12h 17m 53,19s -55° 58′ 31,89″ 7,8 300 F5V
BH Σταυρού του Νότου BH 59844 12h 16m 16,79s −56° 17′ 09,6″ 7,96 8200 SC4,5-7/8e
X Σταυρού του Νότου X 110945 12h 46m 22,27s −59° 07′ 29,1″ 8,10 G1Ib
W Σταυρού του Νότου W 105998 59483 12h 11m 59,16s −58° 47′ 00,7″ 8,44 G2Iab
AB Σταυρού του Νότου AB 106871 59935 12h 17m 37,12s −58° 09′ 52,4″ 8,48 3900 B2IVe
AI Σταυρού του Νότου AI 59026 12h 06m 07,69s −61° 15′ 24,8″ 9,68 2300 F7Ib-II
GX 301-2 BP 12h 26m 37,56s -62° 46′ 13,2″ 10,66 B1,2Ia
WR 46 DI 104994 58954 12h 05m 18,72s -62° 03′ 10,1″ 10,8 −2,25 13000 WN3p
HDE 311884 CD 311884 12h 43m 51,00s -63° 45′ 14,8″ 10,81 911 WN6o + O5V
NGC 4349-127 12h 24m 35,47s -61° 49′ 11,7″ 10,82 6500 KIII
BI Σταυρού του Νότου BI 12h 23m 25,99s −62° 38′ 16,1″ 11,00 B+....
Ονομασία Μπάγιερ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]