Κατάλογος αστέρων της Καμίνου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων της Καμίνου παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό της Καμίνου κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β


Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Άλφα Καμίνου α 20010 14879 03h 12m 04,28s −28° 59′ 20,8″ 3,85 3,05 46 F8V
Βήτα Καμίνου β 17652 13147 02h 49m 05,36s −32° 24′ 22,6″ 4,45 0,88 169 G8III
Νι Καμίνου ν 12767 9677 02h 04m 29,43s −29° 17′ 48,6″ 4,68 −0,54 361 B9,5p (Si)
Ωμέγα Καμίνου ω 16046 11918 02h 33m 50,71s −28° 13′ 56,4″ 4,96 −0,76 453 B9V
Δέλτα Καμίνου δ 23227 17304 03h 42m 14,90s −31° 56′ 18,2″ 4,99 −1,77 733 B5III
Φι Καμίνου φ 15427 11477 02h 28m 01,69s −33° 48′ 39,8″ 5,13 1,78 153 A2/A3V
Κάππα Καμίνου κ 14802 11072 02h 22m 32,42s −23° 48′ 58,7″ 5,19 3,48 71 G2V
Μι Καμίνου μ 13709 10320 02h 12m 54,46s −30° 43′ 25,8″ 5,27 0,23 332 A0V
Πι Καμίνου π 12438 9440 02h 01m 14,80s −30° 00′ 05,6″ 5,34 0,68 278 G8III
Γάμμα 2 Καμίνου γ2 17729 13202 02h 49m 54,15s −27° 56′ 31,3″ 5,39 −0,76 554 A1V
Ήτα 3 Καμίνου η3 17829 13265 02h 50m 40,40s −35° 40′ 32,6″ 5,48 −0,58 531 K2III
Ρο Καμίνου ρ 23940 17738 03h 47m 56,02s −30° 10′ 02,4″ 5,52 0,83 282 G6III
AI Καμίνου AI 20729 15479 03h 19m 34,90s −24° 07′ 22,2″ 5,63 −2,15 1173 M1III
Ζήτα Καμίνου ζ 18692 13942 02h 59m 36,07s −25° 16′ 27,6″ 5,69 3,14 105 F3V
Χι 2 Καμίνου χ2 21574 16112 03h 27m 33,37s −35° 40′ 52,8″ 5,71 −0,06 464 K2III
Γιώτα 1 Καμίνου ι1 16307 12122 02h 36m 09,28s −30° 02′ 41,9″ 5,74 −0,76 649 G8/K0III
Λάμδα 2 Καμίνου λ2 16417 12186 02h 36m 58,62s −34° 34′ 38,4″ 5,78 3,74 83 G1V
Γιώτα 2 Καμίνου ι2 16538 12288 02h 38m 18,60s −30° 11′ 38,0″ 5,84 3,08 116 F5V
Έψιλον Καμίνου ε 18907 14086 03h 01m 37,45s −28° 05′ 25,7″ 5,88 3,47 99 G8/K0V
Λάμδα 1 Καμίνου λ1 15975 11867 02h 33m 07,04s −34° 38′ 59,7″ 5,91 0,58 380 K0/K1III
Σίγμα Καμίνου σ 23738 17618 03h 46m 27,42s −29° 20′ 17,4″ 5,91 0,89 329 A2V
Ήτα 2 Καμίνου η2 17793 13225 02h 50m 14,75s −35° 50′ 37,3″ 5,92 −0,01 500 K0III
Ψι Καμίνου ψ 18149 13473 02h 53m 34,35s −38° 26′ 13,5″ 5,93 2,06 194 F5V
HD 20606 20606 15357 03h 18m 02,49s −28° 47′ 49,3″ 5,93 1,97 202 F3V+...
HD 21430 21430 16029 03h 26m 22,52s −27° 19′ 03,4″ 5,93 0,31 434 K0III
HD 16975 16975 12608 02h 42m 06,59s −38° 23′ 01,4″ 5,99 0,66 380 G8III
Ταυ Καμίνου τ 22789 17007 03h 38m 47,66s −27° 56′ 35,2″ 6,01 0,47 417 A0V
HD 11643 11643 8820 01h 53m 23,08s −38° 35′ 40,9″ 6,09 0,77 378 K1/K2III
HD 15471 15471 11524 02h 28m 35,46s −31° 06′ 08,6″ 6,11 0,83 370 K2IIICN...
Γάμμα 1 Καμίνου γ1 17713 13197 02h 49m 50,99s −24° 33′ 36,0″ 6,14 0,91 363 K0III
HD 18650 18650 13907 02h 59m 06,49s −28° 54′ 25,5″ 6,14 1,05 339 K1III
HD 20176 20176 15024 03h 13m 37,94s −29° 48′ 14,8″ 6,17 0,46 452 K1IICN...
HD 19545 19545 14551 03h 07m 50,80s −27° 49′ 52,0″ 6,18 2,38 188 A3V
HD 22262 22262 16628 03h 33m 56,81s −31° 04′ 49,1″ 6,20 3,06 138 F5V
HD 17168 17168 12786 02h 44m 20,52s −32° 31′ 28,8″ 6,21 1,06 349 A1V
HD 20293 20293 15125 03h 15m 00,28s −26° 06′ 01,5″ 6,25 0,12 548 A1V
HD 15889 15889 11802 02h 32m 14,72s −36° 25′ 38,4″ 6,28 0,73 421 K0III
HD 18466 18466 13768 02h 57m 12,91s −29° 51′ 19,0″ 6,29 0,49 471 A2/A3V:+...
HD 20144 20144 14972 03h 13m 01,49s −35° 56′ 37,3″ 6,29 0,45 479 B9IV/V
HD 12596 12596 9562 02h 02m 51,76s −23° 53′ 11,6″ 6,30 −1,04 959 K2III
HD 18735 18735 13947 02h 59m 38,30s −32° 30′ 26,0″ 6,32 0,81 413 A0V
HD 11050 11050 8369 01h 47m 47,77s −37° 09′ 34,3″ 6,33 0,17 557 K0III
HD 14412 14412 10798 02h 18m 58,65s −25° 56′ 48,4″ 6,33 5,81 41 G8V
HD 11183 11183 8480 01h 49m 19,36s −31° 04′ 20,7″ 6,35 0,68 444 K2/K3III
HD 20980 20980 15700 03h 22m 16,28s −25° 35′ 16,1″ 6,36 0,66 450 A1V
HD 11262 11262 8514 01h 49m 48,86s −38° 24′ 12,5″ 6,37 4,20 88 F6V
HD 12135 12135 9207 01h 58m 26,68s −33° 04′ 00,3″ 6,37 1,24 346 K0III
HD 10863 10863 8233 01h 46m 00,99s −27° 20′ 55,4″ 6,38 3,20 141 F2V
HD 17926 17926 13363 02h 51m 56,16s −30° 48′ 53,2″ 6,38 3,85 105 F6V
HD 21997 21997 16449 03h 31m 53,61s −25° 36′ 50,8″ 6,38 2,04 241 A3IV/V
Χι 1 Καμίνου χ1 21423 15987 03h 25m 55,82s −35° 55′ 15,1″ 6,39 1,39 326 A1IV
HD 22322 22322 16672 03h 34m 33,58s −31° 52′ 29,3″ 6,39 −1,75 1381 K3III
HD 12563 12563 9521 02h 02m 28,27s −29° 39′ 56,4″ 6,40 0,69 452 A3III
HD 20853 20853 15585 03h 20m 45,18s −26° 36′ 23,6″ 6,40 2,97 158 F7V
HD 18546 18546 13789 02h 57m 32,63s −38° 11′ 27,4″ 6,41 1,18 362 A0Vn
HD 14988 14988 11212 02h 24m 20,10s −25° 50′ 51,0″ 6,45 0,37 536 K3III
HD 14890 14890 11121 02h 23m 06,60s −37° 34′ 33,8″ 6,47 −1,31 1173 K2III
HD 13305 13305 10069 02h 09m 34,82s −24° 20′ 44,5″ 6,48 2,51 203 F0IV/V
HD 16589 16589 12300 02h 38m 24,75s −37° 59′ 25,4″ 6,48 2,84 174 F6V
HD 22333 22333 16697 03h 34m 52,37s −25° 34′ 58,5″ 6,48 0,16 599 K0III
Χι 3 Καμίνου χ3 21635 16156 03h 28m 11,50s −35° 51′ 12,3″ 6,49 1,26 362 A1V
TY Καμίνου TY 15634 11644 02h 30m 13,67s −25° 11′ 11,5″ 6,50 1,36 347 A9V:n
Ήτα 1 Καμίνου η1 17528 13040 02h 47m 33,78s −35° 33′ 01,9″ 6,51 0,12 619 K0/K1III
TZ Καμίνου TZ 20301 15092 03h 14m 40,09s −35° 33′ 27,6″ 6,89 567 F7III+G8III
HD 20782 20782 15527 03h 20m 03,58s −28° 51′ 14,7″ 7,38 4,60 117 G3V
R Καμίνου R 11582 02h 29m 15,31s −26° 05′ 55,7″ 7,50 2250 C...
UX Καμίνου UX 17084 12716 02h 43m 35,57s −37° 55′ 42,5″ 8,10 132,6 G6V+...
HD 20781 20781 15526 03h 20m 03s -28° 47′ 02″ 8,44 115 G9,5V
WASP-72 02h 44m 9,6s -30° 10′ 09″ 9,6 F7
HD 20868 20868 15578 03h 20m 42,69s −33° 43′ 48,4″ 9,92 6,47 159 K3/4IV
HIP 13044 13044 02h 47m 37s −36° 06′ 27″ 9,94 2286 F2
UZ Καμίνου UZ 03h 35m 28,64s −25° 44′ 21,8″ 18,2 M4,5
LP 944-20 03h 39m 35,22s −35° 25′ 44,09″ 18,69 20,9 M9
UDF 2457 03h 32m 38,79s −27° 48′ 10,0″ 25 59000 MV
Ονομασία Μπάγιερ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]