Κατάλογος αστέρων του Ηρακλέους

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Ηρακλέους παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό του Ηρακλέους κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β

Φλάμστηντ

F

Γκουλντ

G

Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Βήτα Ηρακλέους β 27 148856 80816 16h 30m 13,26s +21° 29′ 22,7″ 2,78 −0,50 148 G8III
Ζήτα Ηρακλέους ζ 40 150680 81693 16h 41m 17,48s +31° 36′ 06,8″ 2,81 2,64 35 F9IV
Δέλτα Ηρακλέους δ 65 156164 84379 17h 15m 01,92s +24° 50′ 22,5″ 3,12 1,21 78 A3IVv SB
Πι Ηρακλέους π 67 156283 84380 17h 15m 02,85s +36° 48′ 33,0″ 3,16 −2,10 367 K3IIvar
Άλφα 1 Ηρακλέους α1 64 156014 84345 17h 14m 38,86s +14° 23′ 24,9″ 3,31 −2,04 382 M5IIvar
Μι Ηρακλέους μ 86 161797 86974 17h 46m 27,72s +27° 43′ 21,0″ 3,42 3,80 27 G5IV
Ήτα Ηρακλέους η 44 150997 81833 16h 42m 53,74s +38° 55′ 20,9″ 3,48 0,80 112 G7,5IIIb
Ξι Ηρακλέους ξ 92 163993 87933 17h 57m 45,83s +29° 14′ 52,5″ 3,70 0,61 135 K0III
Γάμμα Ηρακλέους γ 20 147547 80170 16h 21m 55,24s +19° 09′ 10,9″ 3,74 −0,15 195 A9III
Γιώτα Ηρακλέους ι 85 160762 86414 17h 39m 27,89s +46° 00′ 22,8″ 3,82 −2,09 495 B3V SB
Όμικρον Ηρακλέους ο 103 166014 88794 18h 07m 32,55s +28° 45′ 44,9″ 3,84 −1,30 347 B9,5V
109 Ηρακλέους 109 169414 90139 18h 23m 41,77s +21° 46′ 13,2″ 3,85 0,87 128 K2III
Θήτα Ηρακλέους θ 91 163770 87808 17h 56m 15,18s +37° 15′ 01,9″ 3,86 −2,70 669 K1IIvar
Ταυ Ηρακλέους τ 22 147394 79992 16h 19m 44,45s +46° 18′ 47,8″ 3,91 −1,01 314 B5IV
Έψιλον Ηρακλέους ε 58 153808 83207 17h 00m 17,41s +30° 55′ 34,8″ 3,92 0,43 163 A0V
110 Ηρακλέους 110 173667 92043 18h 45m 39,73s +20° 32′ 49,6″ 4,19 2,79 62 F6V
Σίγμα Ηρακλέους σ 35 149630 81126 16h 34m 06,19s +42° 26′ 12,8″ 4,20 −0,63 302 B9Vvar
Φι Ηρακλέους φ 11 145389 79101 16h 08m 46,20s +44° 56′ 05,3″ 4,23 0,00 228 B9MNp...
95 Ηρακλέους 95 164668 88267 18h 01m 30,40s +21° 35′ 44,5″ 4,26 −1,54 470 G5III
111 Ηρακλέους 111 173880 92161 18h 47m 01,22s +18° 10′ 52,4″ 4,34 2,07 93 A5III
102 Ηρακλέους 102 166182 88886 18h 08m 45,49s +20° 48′ 52,5″ 4,37 −3,98 1523 B2IV
Λάμδα Ηρακλέους λ 76 158899 85693 17h 30m 44,30s +26° 06′ 38,2″ 4,41 −0,85 367 K3IIIvar
Νι Ηρακλέους ν 94 164136 87998 17h 58m 30,15s +30° 11′ 21,4″ 4,41 −2,53 795 F2II
113 Ηρακλέους 113 175493 18h 54m 46,10s +22° 39′ 13,0″ 4,50
Ρο 1 Ηρακλέους ρ 75 157779 85112 17h 23m 40,97s +37° 08′ 45,3″ 4,51 393 B9,5III
Ωμέγα Ηρακλέους ω 24 148112 80463 16h 25m 24,93s +14° 02′ 00,3″ 4,57 0,28 235 B9p Cr
113 Ηρακλέους 113 175492 92818 18h 54m 44,88s +22° 38′ 42,3″ 4,57 −1,30 486 G4III+...
Χι Ηρακλέους χ 1 142373 77760 15h 52m 40,19s +42° 27′ 00,0″ 4,60 3,60 52 F9V
69 Ηρακλέους e 69 156729 84606 17h 17m 40,29s +37° 17′ 28,8″ 4,64 0,96 178 A2V
93 Ηρακλέους 93 164349 88128 18h 00m 03,42s +16° 45′ 03,4″ 4,67 −1,85 656 K0II-III
Ύψιλον Ηρακλέους υ 6 144206 78592 16h 02m 47,85s +46° 02′ 12,7″ 4,72 −0,59 376 B9III
68 Ηρακλέους u 68 156633 84573 17h 17m 19,57s +33° 06′ 00,4″ 4,80 −2,32 865 B1,5Vp
52 Ηρακλέους 52 V367 152107 82321 16h 49m 14,20s +45° 59′ 00,4″ 4,82 1,17 175 A2p...
30 Ηρακλέους g 30 148783 80704 16h 28m 38,52s +41° 52′ 54,1″ 4,83 −0,39 361 M6III:var
29 Ηρακλέους h 29 149161 81008 16h 32m 36,40s +11° 29′ 17,6″ 4,84 −0,10 317 K4III
42 Ηρακλέους 42 150450 81497 16h 38m 44,89s +48° 55′ 41,8″ 4,86 −0,45 376 M2,5III
60 Ηρακλέους 60 154494 83613 17h 05m 22,66s +12° 44′ 27,1″ 4,89 1,67 144 A4IV
106 Ηρακλέους 106 168720 89861 18h 20m 17,90s +21° 57′ 41,2″ 4,92 −0,66 426 M1III
95 Ηρακλέους 95 164669 18h 01m 30,40s +21° 35′ 44,0″ 4,96
98 Ηρακλέους 98 165625 88657 18h 06m 01,91s +22° 13′ 08,0″ 4,96 −1,42 615 M3IIIa+...
104 Ηρακλέους A 104 167006 89172 18h 11m 54,17s +31° 24′ 19,0″ 4,96 −1,37 601 M3III
32 Οφιούχου (32) 154143 83430 17h 03m 07,86s +14° 05′ 31,6″ 4,97 −0,52 409 M3III
Κάππα Ηρακλέους κ 7 145001 79043 16h 08m 04,55s +17° 02′ 49,2″ 5,00 −0,38 388 G8III
166208 88788 18h 07m 28,74s +43° 27′ 43,3″ 5,00 −0,23 363 G8III...
V656 Ηρακλέους 157049 84833 17h 20m 18,87s +18° 03′ 26,0″ 5,01 −0,80 472 M2III
51 Ηρακλέους 51 152326 82504 16h 51m 45,26s +24° 39′ 23,1″ 5,03 −1,80 758 K2II-III
99 Ηρακλέους b 99 165908 88745 18h 07m 01,61s +30° 33′ 42,7″ 5,05 4,08 51 F7V
155410 83947 17h 09m 33,28s +40° 46′ 37,3″ 5,07 0,42 278 K3III
87 Ηρακλέους 87 162211 87194 17h 48m 49,15s +25° 37′ 22,7″ 5,09 1,10 205 K2III
5 Ηρακλέους r 5 143666 78481 16h 01m 14,35s +17° 49′ 04,9″ 5,10 0,22 308 G8III
101 Ηρακλέους 101 166230 88899 18h 08m 52,86s +20° 02′ 43,0″ 5,10 0,13 321 A8III
107 Ηρακλέους t 107 168914 89935 18h 21m 01,02s +28° 52′ 11,4″ 5,12 0,48 277 A7V
70 Ηρακλέους 70 157198 84887 17h 20m 54,22s +24° 29′ 58,0″ 5,13 −0,63 462 A2V
43 Ηρακλέους i 43 15 151217 82073 16h 45m 49,89s +08° 34′ 57,3″ 5,15 −0,01 351 K5III
90 Ηρακλέους f 90 163217 87563 17h 53m 18,02s +40° 00′ 28,2″ 5,17 −0,07 363 K3III
45 Ηρακλέους l 45 16 V776 151525 82216 16h 47m 46,43s +05° 14′ 48,6″ 5,22 −0,53 460 B9p (Cr)
HD 148897 s 148897 80843 16h 30m 33,60s +20° 28′ 45,6″ 5,24 −1,59 758 G8p
96 Ηρακλέους 96 V820 164852 88331 18h 02m 23,05s +20° 50′ 01,1″ 5,25 −2,24 1028 B3IV
169191 90067 18h 22m 49,00s +17° 49′ 35,7″ 5,25 −0,38 436 K3III
59 Ηρακλέους d 59 154029 83313 17h 01m 36,36s +33° 34′ 05,8″ 5,27 0,49 295 A3IV
105 Ηρακλέους 105 168532 89773 18h 19m 10,67s +24° 26′ 45,8″ 5,30 −2,67 1278 K4II SB
53 Ηρακλέους 53 152598 82587 16h 52m 58,12s +31° 42′ 06,2″ 5,34 2,95 98 F0V
2 Ηρακλέους 2 142780 77907 15h 54m 37,88s +43° 08′ 18,3″ 5,35 −1,07 626 M3III
54 Ηρακλέους 54 152879 82802 16h 55m 22,24s +18° 25′ 59,5″ 5,35 0,17 355 K4III
82 Ηρακλέους y 82 160290 86182 17h 36m 37,63s +48° 35′ 07,7″ 5,35 0,33 329 K1III
157087 84821 17h 20m 09,83s +25° 32′ 15,5″ 5,36 −0,58 502 A3III
72 Ηρακλέους w 72 157214 84862 17h 20m 39,47s +32° 28′ 13,0″ 5,38 4,59 47 G0V
152815 82764 16h 54m 55,14s +20° 57′ 30,5″ 5,39 0,93 255 G8III
Άλφα 2 Ηρακλέους α2 64 156015 17h 14m 39,20s +14° 23′ 24,0″ 5,39
Ρο 2 Ηρακλέους ρ 75 157778 85112 17h 23m 41,00s +37° 08′ 45,0″ 5,40 393 A0Vn
HD 155103 c 155103 83838 17h 08m 02,08s +35° 56′ 06,8″ 5,41 1,75 176 A5m
169110 90023 18h 22m 08,69s +23° 17′ 06,0″ 5,41 −1,17 676 K5III
112 Ηρακλέους 112 174933 92614 18h 52m 16,43s +21° 25′ 30,6″ 5,43 −0,31 459 B9p...
9 Ηρακλέους 9 1 145892 79488 16h 13m 15,41s +05° 01′ 16,0″ 5,46 −0,11 424 K5III
89 Ηρακλέους 89 V441 163506 87747 17h 55m 25,19s +26° 02′ 59,9″ 5,47 −4,49 3196 F2Iavar
147365 80008 16h 19m 55,24s +39° 42′ 30,9″ 5,48 3,34 87 F3IV-V
47 Ηρακλέους k 47 17 151956 82402 16h 50m 19,35s +07° 14′ 51,7″ 5,48 1,67 188 A3m
166229 88836 18h 08m 02,31s +36° 24′ 06,2″ 5,49 1,46 208 K2III
74 Ηρακλέους 74 157325 84835 17h 20m 21,15s +46° 14′ 26,4″ 5,51 −0,73 576 M0III
162555 87308 17h 50m 22,87s +29° 19′ 19,3″ 5,51 0,95 267 K1III
158148 85385 17h 26m 49,13s +20° 04′ 51,4″ 5,52 −0,27 470 B5V
25 Ηρακλέους 25 148283 80460 16h 25m 24,17s +37° 23′ 38,7″ 5,53 1,05 256 A5V
HR 6594 160910 86623 17h 41m 58,63s +15° 57′ 08,7″ 5,55 2,74 114 F4Vw
V819 Ηρακλέους V819 157482 84949 17h 21m 43,61s +39° 58′ 29,3″ 5,55 1,51 210 F9Vn...
154733 83692 17h 06m 18,11s +22° 05′ 03,3″ 5,56 0,36 358 K4III
83 Ηρακλέους 83 161074 86667 17h 42m 28,40s +24° 33′ 51,5″ 5,56 0,31 365 K4III
166640 89008 18h 09m 58,99s +36° 27′ 58,5″ 5,57 −0,05 434 G8III
151203 82028 16h 45m 22,51s +15° 44′ 43,5″ 5,60 −0,40 517 M3III
149303 80953 16h 31m 47,23s +45° 35′ 53,5″ 5,61 1,41 225 A4Vn
161833 87044 17h 47m 08,04s +17° 41′ 49,3″ 5,61 0,35 368 A1V
108 Ηρακλέους 108 168913 89925 18h 20m 56,97s +29° 51′ 31,7″ 5,61 1,81 188 A5m
163547 87777 17h 55m 50,81s +22° 27′ 51,2″ 5,62 −0,26 489 K3III
171745 91139 18h 35m 30,39s +23° 36′ 19,9″ 5,62 −0,25 487 G8III
n Ηρακλέους n 28 9 149121 81007 16h 32m 35,68s +05° 31′ 16,4″ 5,63 0,66 322 B9,5III
158974 85715 17h 30m 55,37s +31° 09′ 29,2″ 5,63 0,32 377 G8III
159332 85912 17h 33m 22,84s +19° 15′ 24,8″ 5,65 2,83 120 F6V
78 Ηρακλέους 78 159139 85790 17h 31m 49,57s +28° 24′ 26,8″ 5,66 1,03 275 A1V
156874 84691 17h 18m 48,50s +28° 49′ 22,7″ 5,68 0,73 318 K0III
159353 85930 17h 33m 39,39s +16° 19′ 03,7″ 5,68 0,72 320 K0III:
153834 83254 17h 00m 58,14s +22° 37′ 55,7″ 5,69 −4,16 3047 K3III
162076 87158 17h 48m 24,75s +20° 33′ 55,5″ 5,69 1,27 250 G5IV
164646 88122 17h 59m 56,20s +45° 30′ 05,3″ 5,69 −0,67 610 M0III
175743 92937 18h 56m 06,15s +18° 06′ 20,9″ 5,69 1,06 275 K1III
73 Ηρακλέους 73 157728 85157 17h 24m 06,61s +22° 57′ 37,3″ 5,70 2,54 139 F0IV
16 Ηρακλέους 16 146388 79666 16h 15m 28,68s +18° 48′ 29,9″ 5,72 0,79 316 K3III
159501 85888 17h 33m 07,31s +41° 14′ 37,0″ 5,72 0,40 378 K1III:
165683 88636 18h 05m 49,60s +32° 13′ 50,6″ 5,72 −0,92 695 K0III
4 Ηρακλέους 4 V839 142926 77986 15h 55m 30,61s +42° 33′ 58,1″ 5,73 −0,12 482 B9p
50 Ηρακλέους 50 152173 82422 16h 50m 38,96s +29° 48′ 23,6″ 5,73 −1,53 924 M1III
84 Ηρακλέους 84 161239 86731 17h 43m 21,64s +24° 19′ 39,5″ 5,73 2,82 125 G2IIIb
10 Ηρακλέους 10 LQ 145713 79349 16h 11m 38,05s +23° 29′ 41,4″ 5,74 −0,46 566 M4IIIa
157740 85185 17h 24m 31,53s +16° 18′ 03,9″ 5,75 0,14 432 A3V
149009 80898 16h 31m 13,44s +22° 11′ 43,6″ 5,76 −1,51 926 K5III
154084 83367 17h 02m 18,66s +25° 30′ 19,4″ 5,76 0,49 369 G7III:
79 Ηρακλέους 79 160181 86254 17h 37m 31,10s +24° 18′ 35,9″ 5,76 1,43 240 A2Vn
170878 90762 18h 31m 04,47s +16° 55′ 43,0″ 5,76 0,24 414 A2V
37 Ηρακλέους m 37 12 150378 81641 16h 40m 38,69s +04° 13′ 11,3″ 5,77 0,93 303 A1V
100 Ηρακλέους 100 166046 88817 18h 07m 49,51s +26° 05′ 50,2″ 5,79 2,26 166 A3V
171623 91118 18h 35m 12,59s +18° 12′ 12,2″ 5,79 −0,79 676 A0Vn
169981 90342 18h 25m 58,77s +29° 49′ 44,4″ 5,81 0,22 427 A2IV
21 Ηρακλέους o 21 4 147869 80351 16h 24m 10,83s +06° 56′ 53,4″ 5,83 0,73 341 A2sp...
150030 81289 16h 36m 11,21s +46° 36′ 48,0″ 5,83 −1,32 879 G8II
77 Ηρακλέους x 77 158414 85379 17h 26m 44,24s +48° 15′ 36,3″ 5,83 0,60 363 A4V
100 Ηρακλέους 100 166045 88818 18h 07m 49,56s +26° 06′ 04,4″ 5,83 1,60 228 A3V
V636 Ηρακλέους 151732 82172 16h 47m 19,74s +42° 14′ 20,3″ 5,86 −0,93 743 M4IIIa
170650 90637 18h 29m 35,71s +23° 51′ 58,3″ 5,87 −2,41 1475 B6IV
171245 90915 18h 32m 46,15s +23° 37′ 00,4″ 5,88 −1,05 793 K5III
145931 79357 16h 11m 47,60s +42° 22′ 28,2″ 5,89 −1,40 934 K4II+...
174262 92312 18h 48m 53,38s +19° 19′ 43,6″ 5,89 1,22 280 A1V
151862 82350 16h 49m 34,67s +13° 15′ 40,3″ 5,91 1,18 287 A1V
33 Οφιούχου (33) 154228 83478 17h 03m 39,31s +13° 36′ 19,5″ 5,91 1,37 263 A1V
39 Ηρακλέους 39 150682 81729 16h 41m 36,70s +26° 55′ 01,2″ 5,92 2,76 140 F2III
147352 79953 16h 19m 11,23s +49° 02′ 17,1″ 5,93 −0,53 638 K6III
158261 85382 17h 26m 46,17s +34° 41′ 44,5″ 5,94 1,27 280 A0V
156891 84656 17h 18m 23,28s +38° 48′ 40,4″ 5,97 1,01 320 G7III:
166988 89156 18h 11m 45,11s +33° 26′ 49,3″ 5,98 −0,87 763 A3V
152812 82611 16h 53m 17,59s +47° 24′ 59,4″ 5,99 −0,37 610 K2III
156284 84431 17h 15m 41,50s +23° 44′ 33,7″ 5,99 −0,81 746 K2III
156653 84631 17h 18m 04,93s +17° 19′ 04,5″ 6,00 0,55 401 A1V
162989 87445 17h 52m 04,73s +39° 58′ 55,1″ 6,01 −0,64 698 K4III
164614 88190 18h 00m 36,38s +33° 12′ 49,5″ 6,01 −0,79 746 K6III
168694 89827 18h 19m 52,07s +29° 39′ 59,0″ 6,01 −0,50 655 K4III
151087 81911 16h 43m 51,74s +34° 02′ 19,2″ 6,02 2,32 179 F2,5III-IV
164280 88020 17h 58m 42,32s +36° 17′ 16,5″ 6,03 0,90 346 G5III:
143584 78286 15h 59m 04,38s +49° 52′ 52,2″ 6,04 2,59 160 F0IV
147266 80021 16h 20m 04,29s +21° 07′ 57,9″ 6,04 0,92 345 G8II
160054 86178 17h 36m 36,73s +30° 47′ 06,7″ 6,04 1,93 216 A5V
167370 89279 18h 13m 04,82s +38° 46′ 24,5″ 6,04 −0,44 644 B9IIIn
160677 86462 17h 39m 57,52s +31° 12′ 08,8″ 6,05 −0,02 533 M2III
56 Ηρακλέους 56 152863 82780 16h 55m 02,15s +25° 43′ 50,6″ 6,06 0,33 457 G5III
34 Οφιούχου (34) 154278 83504 17h 03m 58,03s +13° 34′ 03,9″ 6,06 0,98 337 K1III
150580 81670 16h 41m 00,60s +24° 51′ 31,3″ 6,07 0,37 449 K2
151388 82012 16h 45m 11,80s +43° 13′ 02,3″ 6,07 −0,39 638 K4III
150483 81659 16h 40m 51,36s +12° 23′ 42,2″ 6,08 0,94 348 A3Vn
154431 83494 17h 03m 53,62s +34° 47′ 24,9″ 6,08 2,42 176 A5V
48 Οφιούχου q (48) 145647 79332 16h 11m 28,74s +16° 39′ 56,4″ 6,09 0,44 440 A0V
V640 Ηρακλέους 157967 85302 17h 25m 54,37s +16° 55′ 03,1″ 6,09 −0,42 652 M4III
166479 89023 18h 10m 08,73s +16° 28′ 35,8″ 6,09 −2,23 1502 B9V+...
148228 80514 16h 26m 11,41s +11° 24′ 26,9″ 6,11 0,91 358 G8III
154732 83575 17h 04m 49,75s +48° 48′ 14,9″ 6,11 1,08 330 K1III
159834 86118 17h 35m 59,56s +20° 59′ 46,6″ 6,11 0,76 384 A7IV
155860 84108 17h 11m 40,26s +49° 44′ 46,7″ 6,12 1,19 316 A5III
8 Ηρακλέους 8 145122 79102 16h 08m 46,64s +17° 12′ 20,6″ 6,13 0,87 367 A0Vnn
159925 86096 17h 35m 42,36s +37° 18′ 05,7″ 6,13 0,55 425 G9III
162161 87192 17h 48m 47,88s +19° 15′ 18,0″ 6,13 −0,24 612 A1V
162570 87341 17h 50m 48,37s +22° 18′ 59,0″ 6,14 1,19 318 A9V
167193 89298 18h 13m 16,53s +21° 52′ 48,8″ 6,14 −4,86 5175 K4III
152224 82426 16h 50m 43,13s +32° 33′ 12,8″ 6,16 1,24 315 K0III
152153 82355 16h 49m 40,57s +43° 25′ 49,7″ 6,18 −0,17 606 K0IV
V624 Ηρακλέους V624 161321 86809 17h 44m 17,25s +14° 24′ 36,1″ 6,18 0,38 470 A3m
164824 88277 18h 01m 35,89s +33° 18′ 40,4″ 6,18 −1,18 967 K5III
165524 88604 18h 05m 30,13s +21° 38′ 47,8″ 6,18 0,67 413 K3III:
173833 92131 18h 46m 41,35s +18° 42′ 21,5″ 6,18 0,10 535 K5
61 Ηρακλέους 61 V931 154356 83462 17h 03m 30,19s +35° 24′ 51,0″ 6,19 −0,45 694 M4III
154441 83565 17h 04m 41,34s +19° 35′ 56,8″ 6,19 −0,14 600 B9,5V
174160 92270 18h 48m 16,39s +23° 30′ 53,2″ 6,19 3,90 94 F8V
V822 Ηρακλέους V822 174853 92593 18h 52m 01,93s +13° 57′ 56,4″ 6,19 −0,76 799 B8Vnn
63 Ηρακλέους 63 V620 155514 84054 17h 11m 03,17s +24° 14′ 15,4″ 6,20 1,49 286 A8V
171746 91159 18h 35m 53,19s +16° 58′ 33,1″ 6,21 3,54 112 G2Vv comp
161149 86732 17h 43m 22,02s +14° 17′ 42,4″ 6,22 0,94 371 F5II
161695 86925 17h 45m 40,23s +31° 30′ 16,9″ 6,22 −4,26 4075 A0Ib
OP Ηρακλέους OP 163990 87850 17h 56m 48,51s +45° 21′ 03,3″ 6,22 −1,21 1000 M6Sv
97 Ηρακλέους 97 164900 88346 18h 02m 30,16s +22° 55′ 23,7″ 6,22 −0,36 675 B3Vn
169223 90086 18h 23m 02,94s +16° 41′ 16,9″ 6,22 0,31 495 K0
168270 89684 18h 18m 07,72s +18° 07′ 54,1″ 6,24 −0,56 746 B9V
Κάππα Ηρακλέους κ 7 145000 79045 16h 08m 04,97s +17° 03′ 16,0″ 6,25 0,45 471 K1III
149084 80888 16h 31m 02,79s +35° 13′ 30,4″ 6,25 −1,18 1000 K5
156593 84599 17h 17m 35,86s +23° 05′ 26,3″ 6,25 −2,44 1781 K2
157910 85181 17h 24m 27,13s +36° 57′ 06,6″ 6,25 −0,36 683 G5III+...
165358 88415 18h 03m 08,87s +48° 27′ 51,3″ 6,26 0,22 526 A2V
57 Ηρακλέους 57 153287 82987 16h 57m 31,04s +25° 21′ 10,1″ 6,27 0,11 555 G5III:
V451 Ηρακλέους V451 153882 83308 17h 01m 33,05s +14° 56′ 59,0″ 6,27 0,13 551 B9p CrEu
169718 90256 18h 24m 58,46s +27° 23′ 41,3″ 6,27 0,89 388 A2Vn
164507 88217 18h 00m 57,30s +15° 05′ 37,7″ 6,28 3,01 147 G5IV
152262 82419 16h 50m 36,15s +41° 53′ 46,8″ 6,29 0,82 405 K3III:
143209 78153 15h 57m 29,87s +39° 41′ 41,9″ 6,30 0,88 396 K0
2 G. Ηρακλέους 2 146084 79581 16h 14m 13,58s +05° 54′ 06,8″ 6,30 1,25 334 K2III
150012 81425 16h 37m 48,03s +13° 41′ 13,9″ 6,30 2,09 227 F5III-IV
160822 86506 17h 40m 41,23s +31° 17′ 15,6″ 6,30 0,84 403 K0III
173494 91958 18h 44m 40,29s +23° 35′ 24,3″ 6,30 3,06 145 F6V
171994 91279 18h 37m 09,05s +16° 11′ 53,4″ 6,31 1,54 293 G8IV
163840 87895 17h 57m 14,34s +23° 59′ 44,6″ 6,32 4,04 93 G2V
166228 88754 18h 07m 06,29s +49° 42′ 37,4″ 6,32 −0,40 721 A2V
155102 83816 17h 07m 46,71s +40° 30′ 58,1″ 6,34 0,51 478 A2IV
157741 85187 17h 24m 33,80s +15° 36′ 21,7″ 6,34 0,47 487 B9V
160765 86546 17h 41m 11,00s +15° 10′ 42,2″ 6,34 0,79 420 A1V
V831 Ηρακλέους V831 165373 88528 18h 04m 40,20s +23° 56′ 31,8″ 6,34 2,38 202 F0IV-V
V644 Ηρακλέους V644 152830 82798 16h 55m 15,97s +13° 37′ 12,0″ 6,35 1,87 256 F5II
153312 83007 16h 57m 42,30s +24° 22′ 52,7″ 6,35 0,49 485 K0III
154301 83493 17h 03m 52,67s +19° 41′ 25,8″ 6,35 −1,32 1116 A...
157257 84938 17h 21m 33,45s +16° 43′ 52,6″ 6,35 −0,44 743 M2III
V773 Ηρακλέους V773 149822 81337 16h 36m 42,95s +15° 29′ 51,1″ 6,36 0,73 436 B9sp...
153472 83013 16h 57m 50,19s +42° 30′ 45,2″ 6,36 0,25 543 K3III
157373 84855 17h 20m 33,60s +48° 11′ 19,7″ 6,36 3,35 131 F6Vawvar
V642 Ηρακλέους V642 159354 85934 17h 33m 42,77s +14° 50′ 30,4″ 6,36 −0,36 720 M4IIIa
160950 86501 17h 40m 37,52s +43° 28′ 13,9″ 6,36 0,98 388 K2
166411 88929 18h 09m 10,18s +30° 28′ 09,1″ 6,36 0,71 440 K1III:
167304 89246 18h 12m 42,62s +41° 08′ 49,0″ 6,36 0,54 476 K0III
157358 84934 17h 21m 31,23s +28° 45′ 29,2″ 6,37 0,29 535 G0III
V959 Ηρακλέους V959 159968 86153 17h 36m 21,42s +27° 34′ 00,5″ 6,37 −0,99 964 M1II
160835 86537 17h 41m 05,50s +24° 30′ 47,2″ 6,37 −0,19 668 K1III+...
163075 87434 17h 52m 00,88s +46° 38′ 37,9″ 6,37 1,21 350 K0III
V1343 Ηρακλέους V1343 169820 90337 18h 25m 55,23s +14° 57′ 58,6″ 6,37 1,07 374 B9V
151627 82241 16h 48m 08,87s +13° 35′ 25,2″ 6,38 −0,21 679 G5III
153226 82989 16h 57m 32,09s +13° 53′ 02,2″ 6,38 2,44 200 K0V
158067 85313 17h 26m 00,86s +26° 52′ 43,3″ 6,38 −0,20 676 A5IV
161369 86713 17h 43m 05,58s +44° 05′ 03,2″ 6,38 −1,49 1221 K4III
165645 88565 18h 05m 00,81s +41° 56′ 45,8″ 6,38 2,59 187 F0V
166620 88972 18h 09m 37,65s +38° 27′ 32,1″ 6,38 6,15 36 K2V
159926 86130 17h 36m 08,10s +28° 11′ 06,1″ 6,40 0,85 420 K5
154126 83365 17h 02m 17,09s +31° 53′ 02,6″ 6,41 1,35 335 K0
165029 88429 18h 03m 14,57s +19° 36′ 47,4″ 6,41 0,93 407 A0V
149632 81231 16h 35m 26,29s +17° 03′ 26,4″ 6,42 0,37 528 A2V
V974 Ηρακλέους V974 164447 88172 18h 00m 27,65s +19° 30′ 20,8″ 6,42 −2,06 1622 B8Vn
159026 85688 17h 30m 40,21s +38° 52′ 55,8″ 6,43 −0,98 991 F6III
162734 87427 17h 51m 58,46s +15° 19′ 34,6″ 6,43 0,78 441 K0III
34 Ηρακλέους 34 149081 80809 16h 30m 06,08s +48° 57′ 40,4″ 6,44 1,21 362 A1V
155061 83834 17h 08m 00,70s +31° 12′ 22,5″ 6,44 −1,04 1022 K2
154713 83593 17h 05m 04,94s +43° 48′ 44,1″ 6,45 0,66 470 A3IV
168323 89683 18h 18m 07,72s +23° 17′ 49,0″ 6,45 −2,10 1672 K5
162132 87045 17h 47m 08,05s +47° 36′ 44,0″ 6,47 0,87 429 A2Vs
11 G. Ηρακλέους 11 149908 81404 16h 37m 33,76s +05° 16′ 39,2″ 6,48 0,89 428 K0
151044 81800 16h 42m 27,69s +49° 56′ 12,1″ 6,48 4,14 96 F8V
157853 85149 17h 24m 02,26s +38° 34′ 57,7″ 6,48 0,39 540 F8IV
V771 Ηρακλέους V771 164429 88030 17h 58m 52,31s +45° 28′ 34,2″ 6,48 0,70 466 B9sp...
170829 90729 18h 30m 41,64s +20° 48′ 56,5″ 6,49 3,72 117 G8IV
170111 90398 18h 26m 40,93s +26° 26′ 57,2″ 6,50 −0,40 782 B3V
49 Ηρακλέους 49 V823 152308 82526 16h 52m 04,84s +14° 58′ 27,1″ 6,51 0,80 452 B9,5p (Cr)
X Ηρακλέους X 144205 78574 16h 02m 39,23s +47° 14′ 24,7″ 6,52 0,82 449 M6e
41 Ηρακλέους 41 14 151090 81991 16h 45m 00,11s +06° 05′ 19,6″ 6,55 3,17 155 G5
48 Ηρακλέους 48 151937 82324 16h 49m 15,32s +29° 57′ 52,3″ 6,59 −0,75 959 K1II-III
14 Ηρακλέους 14 145675 79248 16h 10m 24,21s +43° 49′ 06,1″ 6,61 5,32 59 K0V
49 Οφιούχου (49) 145958 79492 16h 13m 18,34s +13° 31′ 40,5″ 6,68 4,75 79 G8V
19 Ηρακλέους 19 147025 79889 16h 18m 23,66s +25° 53′ 48,1″ 6,70 0,76 502 G8III
U Ηρακλέους U 148206 80488 16h 25m 47,70s +18° 53′ 33,0″ 6,70 −2,23 1989 M7III
HD 154345 154345 83389 17h 02m 36,40s +47° 04′ 54,8″ 6,74 5,46 59 G8V
88 Ηρακλέους z 88 162732 87280 17h 50m 03,33s +48° 23′ 38,8″ 6,78 −1,05 1199 Bpsh
32 Ηρακλέους 32 149420 81066 16h 33m 29,15s +30° 29′ 56,7″ 6,87 0,98 492 F0III
36 Ηρακλέους 36 150379 81634 16h 40m 35,15s +04° 12′ 26,0″ 6,92 2,07 304 A3IV
38 Ηρακλέους 38 13 150525 81717 16h 41m 30,2s +04° 52′ 18,8″ 6,96 1,47 408 A0
HD 164922 164922 88348 18h 02m 30,86s +26° 18′ 46,8″ 7,01 5,31 72 K0V
31 Ηρακλέους 31 149141 80927 16h 31m 30,59s +33° 30′ 49,3″ 7,09 1,76 379 A0
HD 164595 164595 88194 18h 00m 39,0s +29° 34′ 19″ 7,10 94 G2V
46 Ηρακλέους 46 151237 82000 16h 45m 05,2s +28° 21′ 28,3″ 7,14 0,25 780 F8II+...
33 Ηρακλέους 33 149805 81354 16h 36m 51,64s +07° 06′ 25,9″ 7,29 0,85 638 B9
HD 155358 155358 83949 17h 09m 34,62s +33° 21′ 21,1″ 7,5 4,31 141 G0
13 Ηρακλέους 13 146279 16h 15m 01,28s +11° 29′ 24,8″ 7,55 2,56 325 F0
HD 145934 145934 16h 13m 10,0s +13° 14′ 22″ 7,6 K0
HD 158038 158038 85294 17h 25m 45s +27° 18′ 12″ 7,64 338 K2III
HD 160508 160508 86394 17h 39m 13,0s +26° 45′ 27″ 8,11 301 F8V
HD 149026 149026 80838 16h 30m 29,62s +38° 20′ 50,3″ 8,15 3,67 257 G0
HD 156668 156668 84607 17h 17m 40,49s +29° 13′ 38,0″ 8,42 6,52 78 K2V
HD 147506 147506 80076 16h 20m 36,36s +41° 02′ 53,1″ 8,71 3,31 385 F8
HD 146389 146389 16h 15m 50s +10° 01′ 57″ 9,42 359 F8
Γκλιέζ 649 83043 16h 58m 08,85s +25° 44′ 39,0″ 9,62 9,55 34 M1,5V
HAT-P-14 17h 20m 27,87s +38° 14′ 31,9″ 9,98 3,41 670 F
Γκλιέζ 623 80346 16h 24m 09,32s +48° 21′ 10,5″ 10,27 10,74 26 M3V
WASP-86 17h 50m 33,7s +36° 34′ 13″ 10,66 F7
GSC 02620-00648 17h 53m 13,06s +37° 12′ 42,4″ 11,59 3,37 1440 F
WASP-103 16h 37m 16,0s +07° 11′ 00″ 12,00 1533 F8V
GSC 03089-00929 17h 52m 07,02s +37° 32′ 46,2″ 12,40 G
HAT-P-18 17h 05m 24s +33° 00′ 45″ 12,76 K
WASP-92 16h 26m 46,1s +51° 02′ 28″ 13,18 1729 F7
HAT-P-55 17h 37m 05,5s +25° 43′ 52″ 13,21 1566
WASP-135 17h 49m 08,0s +29° 52′ 45″ 13,3 978 G5
Ονομασία Μπάγιερ Φλάμστηντ Γκουλντ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]