Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατάλογος αστέρων του Ταώ

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Ταώ παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Ταώ κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β


Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Άλφα Ταώ α 193924 100751 20h 25m 38,85s −56° 44′ 05,6″ 1,94 −1,81 183 B2IV
Βήτα Ταώ β 197051 102395 20h 44m 57,56s −66° 12′ 11,7″ 3,42 0,29 137 A5IV
Δέλτα Ταώ δ 190248 99240 20h 08m 41,86s −66° 10′ 45,6″ 3,55 4,62 20 G5IV-Vvar
Ήτα Ταώ η 160635 86929 17h 45m 44,00s −64° 43′ 25,4″ 3,61 −1,67 371 K1III
Έψιλον Ταώ ε 188228 98495 20h 00m 35,39s −72° 54′ 36,7″ 3,97 1,41 106 A0V
Ζήτα Ταώ ζ 171759 91792 18h 43m 02,13s −71° 25′ 39,8″ 4,01 −0,03 210 K2III
Γάμμα Ταώ γ 203608 105858 21h 26m 26,49s −65° 22′ 05,3″ 4,21 4,39 30 F6V
Λάμδα Ταώ λ 173948 92609 18h 52m 13,04s −62° 11′ 15,2″ 4,22 −4,50 1811 B2II-III
Πι Ταώ π 165040 88866 18h 08m 34,79s −63° 40′ 05,0″ 4,33 1,19 138 Am
Ξι Ταώ ξ 168339 90098 18h 23m 13,62s −61° 29′ 38,1″ 4,35 −1,20 420 M1III SB
Κάππα Ταώ κ 174694 93015 18h 56m 57,04s −67° 14′ 00,7″ 4,40 −1,71 543 F5Ib-II:
Νι Ταώ ν 169978 90797 18h 31m 22,43s −62° 16′ 41,5″ 4,63 −1,20 479 B8III
Φι 1 Ταώ φ1 195627 101612 20h 35m 34,77s −60° 34′ 52,7″ 4,75 2,55 90 F1III
HD 172555 172555 92024 18h 45m 26,86s −64° 52′ 15,2″ 4,78 2,45 95 A7V
Ρο Ταώ ρ 195961 101773 20h 37m 35,24s −61° 31′ 47,1″ 4,85 0,98 195 Fm...
NU Ταώ NU 189124 98608 20h 01m 44,72s −59° 22′ 33,0″ 4,95 −0,67 434 M6III
Όμικρον Ταώ ο 201371 104755 21h 13m 20,44s −70° 07′ 34,4″ 5,06 −2,12 888 M2III
Φι 2 Ταώ φ2 196378 101983 20h 40m 02,27s −60° 32′ 51,0″ 5,11 3,19 79 F8V
Ωμέγα Ταώ ω 175329 93163 18h 58m 36,59s −60° 12′ 02,3″ 5,14 −0,86 516 K1III-IV
Ύψιλον Ταώ υ 196519 102157 20h 41m 57,06s −66° 45′ 38,3″ 5,14 −1,92 840 B8Vvar
HD 188162 188162 98174 19h 57m 06,28s −58° 54′ 04,7″ 5,24 0,41 302 B9,5IV
HD 177389 177389 94150 19h 09m 52,62s −68° 25′ 27,6″ 5,31 2,48 120 G8/K0III/IV
Μι 2 Ταώ μ2 188887 98624 20h 01m 52,40s −66° 56′ 37,7″ 5,32 1,04 234 K2IVCN...
HD 186219 186219 97534 19h 49m 25,29s −72° 30′ 12,3″ 5,39 2,30 135 A4III
HD 186957 186957 97646 19h 50m 44,78s −59° 11′ 37,1″ 5,41 0,90 260 A0IV
Σίγμα Ταώ σ 197635 102773 20h 49m 18,28s −68° 46′ 35,0″ 5,41 0,56 305 K0III
Γιώτα Ταώ ι 165499 89042 18h 10m 26,26s −62° 00′ 10,0″ 5,47 4,22 58 G0V
SX Ταώ SX 203881 106044 21h 28m 44,79s −69° 30′ 19,0″ 5,47 0,05 396 M5III
HD 179366 179366 94789 19h 17m 12,22s −66° 39′ 39,7″ 5,52 0,73 296 A4IV/V
HD 166599 166599 89487 18h 15m 40,66s −63° 03′ 19,1″ 5,58 0,79 296 K0III/IV
HD 198160 198160 102962 20h 51m 38,40s −62° 25′ 45,2″ 5,67 1,35 238 A2
HD 200525 200525 104440 21h 09m 21,52s −73° 10′ 20,2″ 5,67 4,31 61 G3IV
Θήτα Ταώ θ 173168 92294 18h 48m 37,96s −65° 04′ 39,0″ 5,71 1,51 226 A9V
HD 169836 169836 90664 18h 29m 56,68s −57° 31′ 23,1″ 5,74 0,54 357 K0III
HD 188097 188097 98332 19h 58m 41,18s −69° 09′ 49,4″ 5,74 1,48 232 Am
Μι 1 Ταώ μ1 188584 98478 20h 00m 23,11s −66° 56′ 56,0″ 5,75 1,64 216 K0IV
HD 200751 200751 104364 21h 08m 32,71s −63° 55′ 41,8″ 5,75 −0,13 489 K0III
HD 172211 172211 91854 18h 43m 37,32s −64° 33′ 04,7″ 5,76 0,26 410 K0III
HD 161814 161814 87393 17h 51m 35,47s −60° 09′ 50,5″ 5,78 0,50 371 K0III
HD 169570 169570 90930 18h 32m 55,33s −73° 57′ 55,4″ 5,88 0,69 356 K0III
HD 175986 175986 93574 19h 03m 29,68s −68° 45′ 19,9″ 5,89 2,12 185 F8V
HD 160720 160720 86871 17h 44m 55,84s −57° 32′ 43,8″ 5,97 0,49 406 G8III
HD 175401 175401 93287 19h 00m 03,55s −66° 39′ 12,7″ 5,98 0,33 439 K0III
HD 182709 182709 95999 19h 31m 10,94s −68° 26′ 02,0″ 5,98 −1,54 1042 K4/K5III
HD 172630 172630 92008 18h 45m 11,50s −61° 05′ 42,5″ 6,04 −1,47 1035 K3III
HD 172881 172881 92394 18h 49m 43,68s −72° 59′ 44,6″ 6,04 −0,73 736 B9,5IV/V
NZ Ταώ NZ 186786 97674 19h 51m 01,09s −65° 36′ 16,9″ 6,04 2,15 196 F2III-IV
HD 189567 189567 98959 20h 05m 31,49s −67° 19′ 09,3″ 6,07 4,83 58 G2V
HD 184996 184996 96882 19h 41m 37,24s −65° 51′ 15,3″ 6,08 −0,74 753 M0III
HD 191603 191603 99762 20h 14m 26,96s −63° 24′ 57,1″ 6,09 1,80 235 F0IV
HD 195402 195402 101626 20h 35m 51,67s −69° 36′ 37,7″ 6,09 −0,94 830 K2III
HD 203212 203212 105768 21h 25m 18,01s −71° 47′ 56,7″ 6,09 0,03 531 K2III
HD 168740 V346 168740 90304 18h 25m 31,63s −63° 01′ 16,6″ 6,13 1,87 232 A3V
HD 167425 167425 89805 18h 19m 40,08s −63° 53′ 09,2″ 6,17 4,37 75 F9V
HD 200924 200924 104597 21h 11m 20,87s −72° 32′ 39,4″ 6,18 0,79 390 K1III
HD 184585 184585 96607 19h 38m 25,92s −57° 58′ 59,5″ 6,19 0,34 482 K0III
HD 186837 186837 97611 19h 50m 21,75s −61° 03′ 40,1″ 6,21 −0,99 898 B5V
HD 187653 187653 97971 19h 54m 40,45s −61° 10′ 14,9″ 6,21 1,36 304 A3V
HD 172781 172781 92021 18h 45m 23,93s −56° 52′ 54,9″ 6,22 −0,39 685 K3III
HD 196317 196317 101965 20h 39m 51,72s −62° 54′ 27,4″ 6,22 0,64 426 K1III
Ταυ Ταώ τ 179009 94724 19h 16m 28,60s −69° 11′ 26,7″ 6,25 −0,14 619 A6IV/V
HD 192531 192531 100165 20h 19m 03,01s −63° 13′ 50,0″ 6,27 0,59 445 K0III
Y Ταώ Y 203133 105678 21h 24m 16,73s −69° 44′ 01,9″ 6,28 −1,52 1181 C5II
HD 176522 176522 93629 19h 04m 01,00s −57° 57′ 35,9″ 6,30 0,11 565 G6II/III
HD 166841 166841 89674 18h 18m 00,96s −68° 13′ 45,2″ 6,32 −0,33 697 B9V
HD 202299 202299 105148 21h 18m 00,47s −64° 40′ 53,4″ 6,32 0,18 552 B8V
HD 181019 181019 95369 19h 24m 05,51s −68° 22′ 15,9″ 6,33 −0,25 676 K2III
HD 195772 195772 101684 20h 36m 38,33s −63° 07′ 14,8″ 6,34 2,50 191 F2V
HD 172021 172021 91733 18h 42m 22,63s −64° 38′ 34,7″ 6,35 −0,51 767 A5V
HD 162521 162521 87822 17h 56m 24,18s −65° 43′ 15,5″ 6,36 3,67 113 F8V
HD 191095 191095 99453 20h 11m 07,41s −57° 31′ 27,0″ 6,36 0,65 452 A1V
HD 199475 199475 103752 21h 01m 28,03s −68° 12′ 34,6″ 6,36 1,76 272 A2V
HD 184586 184586 96734 19h 39m 52,13s −66° 41′ 07,5″ 6,37 1,31 335 A0Vn
HD 165497 165497 89006 18h 09m 57,59s −59° 02′ 24,6″ 6,38 −0,09 642 K4III
HD 188164 188164 98346 19h 58m 52,93s −68° 45′ 44,7″ 6,38 1,28 341 A2V
HD 164871 164871 88815 18h 07m 48,37s −64° 33′ 00,1″ 6,40 0,32 535 K2/K3III
HD 170525 170525 90981 18h 33m 29,44s −58° 42′ 30,7″ 6,40 2,89 164 G5IV
HD 161475 161475 87264 17h 49m 53,01s −61° 42′ 52,8″ 6,41 −0,22 689 B9IV
HD 195190 195190 101570 20h 35m 06,34s −71° 11′ 19,7″ 6,41 −0,55 805 K2III
HD 179419 179419 94770 19h 17m 00,53s −65° 13′ 39,5″ 6,42 −0,24 700 B8/B9V
HD 186584 186584 97569 19h 49m 53,42s −66° 48′ 47,1″ 6,44 −1,15 1076 K4III
HD 190222 190222 99200 20h 08m 20,48s −66° 21′ 16,8″ 6,45 −1,28 1144 K5III
HD 166251 166251 89370 18h 14m 16,36s −63° 41′ 22,3″ 6,47 0,10 614 K4III
HD 174877 174877 93012 18h 56m 54,70s −62° 48′ 06,9″ 6,47 −1,24 1136 K3III
HD 161955 161955 87564 17h 53m 18,22s −65° 29′ 18,4″ 6,48 0,47 519 K0/K1III
HD 175007 175007 93238 18h 59m 29,27s −70° 28′ 06,1″ 6,49 1,33 351 A8V
HD 192887 192887 100379 20h 21m 28,46s −66° 44′ 58,9″ 6,49 3,27 143 F6V
V Ταώ V 160435 86728 17h 43m 18,94s −57° 43′ 26,3″ 6,84 1210 C+
HD 164427 164427 88531 18h 04m 42,60s −59° 12′ 34,5″ 6,84 123,9 G0+V
AR Ταώ AR 89886 18h 20m 27,88s −66° 04′ 42,9″ 7,40 2300 B1
R Ταώ R 165961 89258 18h 12m 52,95s −63° 36′ 57,3″ 7,50 1100 M4,5e
HD 196050 196050 101806 20h 37m 51,71s −60° 38′ 04,1″ 7,6 4,2 153 G3V
KZ Ταώ KZ 199005 103542 20h 58m 40,10s −70° 25′ 19,8″ 7,71 434 F6V
HD 175167 175167 93281 19h 00m 00,84s −69° 56′ 39,3″ 8,00 3,87 219 G5IV/V
HD 181433 181433 95467 19h 25m 09,57s −66° 28′ 07,7″ 8,38 6,24 87 K5V
HD 175607 175607 93373 19h 01m 05,0s -66° 11′ 34″ 8,6 148 G6V
HD 190984 190984 99496 20h 11m 30,72s −64° 37′ 13,7″ 8,73 2,34 618 F8V
MW Ταώ MW 197070 102508 20h 46m 27,75s −71° 56′ 58,5″ 8,79 682 F3IV/V
X Ταώ X 191155
191171
99512 20h 11m 45,86s −59° 56′ 12,8″ 9,20 2190 M6/M7III:p
Γκλίζε 693 86990 17h 46m 34,23s −57° 18′ 08,6″ 10,78 19,011 M2,0
V347 Ταώ V347 18h 44m 48,25s −74° 18′ 34,2″ 14,85 CV
SCR 1845-6357 18h 45m 05,42s −63° 57′ 47,6″ 17,40 12,565 M8,5
BD Ταώ BD 18h 43m 11,92s −57° 30′ 44,9″
Ονομασία Μπάγιερ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]