Κατάλογος αστέρων του Δράκοντος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Δράκοντος παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό του Δράκοντος κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β

Φλάμστηντ

F

Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Γάμμα Δράκοντος γ 33 164058 87833 17h 56m 36,38s +51° 29′ 20,2″ 2,24 −1,04 148 K5III
Ήτα Δράκοντος η 14 148387 80331 16h 23m 59,51s +61° 30′ 50,7″ 2,73 0,58 88 G8III
Βήτα Δράκοντος β 23 159181 85670 17h 30m 25,98s +52° 18′ 04,9″ 2,79 −2,43 361 G2II
Δέλτα Δράκοντος δ 57 180711 94376 19h 12m 33,15s +67° 39′ 40,7″ 3,07 0,63 100 G9III
Ζήτα Δράκοντος ζ 22 155763 83895 17h 08m 47,23s +65° 42′ 52,7″ 3,17 −1,92 340 B6III
Γιώτα Δράκοντος ι 12 137759 75458 15h 24m 55,78s +58° 57′ 57,7″ 3,29 0,81 102 K2III
Χι Δράκοντος χ 44 170153 89937 18h 21m 02,34s +72° 44′ 01,3″ 3,55 4,02 26 F7Vvar
Θουμπάν α 11 123299 68756 14h 04m 23,43s +64° 22′ 32,9″ 3,67 −1,21 309 A0III SB
Ξι Δράκοντος ξ 32 163588 87585 17h 53m 31,63s +56° 52′ 20,8″ 3,73 1,06 111 K2III
Λάμδα Δράκοντος λ 1 100029 56211 11h 31m 24,29s +69° 19′ 52,0″ 3,82 −1,23 334 M0IIIvar
Έψιλον Δράκοντος ε 63 188119 97433 19h 48m 10,21s +70° 16′ 04,2″ 3,84 0,59 146 G8III
Κάππα Δράκοντος κ 5 109387 61281 12h 33m 29,04s +69° 47′ 17,6″ 3,85 −2,07 498 B6IIIp
Θήτα Δράκοντος θ 13 144284 78527 16h 01m 53,70s +58° 33′ 52,0″ 4,01 2,41 68 F8IV-V
Φι Δράκοντος φ 43 170000 89908 18h 20m 45,44s +71° 20′ 15,8″ 4,22 −0,52 289 A0p (Si)
HD 81817 81817 47193 09h 37m 05,35s +81° 19′ 35,1″ 4,28 −3,31 1076 K3III
Ταυ Δράκοντος τ 60 181984 94648 19h 15m 33,29s +73° 21′ 18,8″ 4,45 1,14 150 K3III
Ρο Δράκοντος ρ 67 190940 98702 20h 02m 49,05s +67° 52′ 24,4″ 4,51 −0,97 406 K3III
Ψι 1 Δράκοντος A ψ1 31 162003 86614 17h 41m 56,31s +72° 08′ 58,2″ 4,57 2,85 72 F5IV-V
10 Δράκοντος i 10 CU 121130 67627 13h 51m 25,94s +64° 43′ 23,8″ 4,58 −0,82 391 M3III
Πι Δράκοντος π 58 182564 95081 19h 20m 40,07s +65° 42′ 51,9″ 4,60 0,41 225 A2IIIs
Όμικρον Δράκοντος ο 47 175306 92512 18h 51m 12,01s +59° 23′ 17,8″ 4,63 −0,34 322 K0II-III SB
Σίγμα Δράκοντος σ 61 185144 96100 19h 32m 20,59s +69° 39′ 55,4″ 4,67 5,87 19 K0V
Ωμέγα Δράκοντος ω 28 160922 86201 17h 36m 57,09s +68° 45′ 25,9″ 4,77 2,92 76 F5V
45 Δράκοντος d 45 171635 90905 18h 32m 34,52s +57° 02′ 44,2″ 4,77 −4,96 2885 F7Ib
42 Δράκοντος 42 170693 90344 18h 25m 58,99s +65° 33′ 48,8″ 4,82 −0,12 317 K2III
Ύψιλον Δράκοντος υ 52 176524 92782 18h 54m 23,77s +71° 17′ 49,5″ 4,82 −0,30 344 K0III
18 Δράκοντος g 18 151101 81660 16h 40m 55,12s +64° 35′ 20,7″ 4,84 −1,76 681 K1p
HD 151613 151613 82020 16h 45m 17,79s +56° 46′ 54,1″ 4,84 2,70 87 F2V
HD 91190 91190 51808 10h 35m 05,59s +75° 42′ 46,7″ 4,86 0,38 257 K0III
Νι 2 Δράκοντος ν2 25 159560 85829 17h 32m 15,88s +55° 10′ 22,1″ 4,86 2,43 100 Am
19 Δράκοντος h 19 153597 82860 16h 56m 01,36s +65° 08′ 04,8″ 4,88 3,99 49 F6Vvar
Νι 1 Δράκοντος ν1 24 159541 85819 17h 32m 10,42s +55° 11′ 02,8″ 4,89 2,48 99 Am...
Μι Δράκοντος A μ 21 154905 83608 17h 05m 20,18s +54° 28′ 11,5″ 4,91 2,76 88 F5
HD 175535 175535 92689 18h 53m 13,54s +50° 42′ 29,8″ 4,92 −0,15 337 G8III
15 Δράκοντος A 15 149212 80650 16h 27m 59,05s +68° 46′ 05,0″ 4,94 −0,95 491 A0III
6 Δράκοντος 6 109551 61384 12h 34m 44,07s +70° 01′ 18,4″ 4,95 −1,17 546 K2III
CL Δράκοντος CL 143466 78180 15h 57m 47,59s +54° 44′ 58,2″ 4,96 2,31 110 F0IV
39 Δράκοντος b 39 170073 90156 18h 23m 54,65s +58° 48′ 02,1″ 4,98 1,17 188 A3V
36 Δράκοντος 36 168151 89348 18h 13m 53,36s +64° 23′ 49,9″ 4,99 3,14 77 F5V
54 Δράκοντος 54 180610 94490 19h 13m 55,16s +57° 42′ 18,9″ 5,00 1,52 162 K2III
4 Δράκοντος 4 CQ 108907 60998 12h 30m 06,76s +69° 12′ 04,5″ 5,01 −1,25 581 M3IIIa
30 Δράκοντος 30 162579 87212 17h 49m 04,33s +50° 46′ 50,0″ 5,02 0,90 217 A2V
35 Δράκοντος 35 163989 87234 17h 49m 26,94s +76° 57′ 44,2″ 5,02 2,49 105 F6IV-Vs
169305 89981 18h 21m 32,68s +49° 07′ 17,3″ 5,02 −1,80 755 M2III
46 Δράκοντος c 46 173524 91755 18h 42m 37,96s +55° 32′ 21,8″ 5,03 −0,21 364 B9,5p...
17 Δράκοντος 17 150117 81292 16h 36m 13,73s +52° 55′ 27,7″ 5,07 −0,36 397 B9V
27 Δράκοντος f 27 159966 85805 17h 31m 57,89s +68° 08′ 04,9″ 5,07 0,95 217 K0III
59 Δράκοντος 59 180777 94083 19h 09m 09,75s +76° 33′ 38,9″ 5,11 2,93 89 A9V
53 Δράκοντος 53 180006 94302 19h 11m 40,52s +56° 51′ 32,7″ 5,13 0,03 341 G8III
73 Δράκοντος 73 AF 196502 101260 20h 31m 30,40s +74° 57′ 16,8″ 5,18 −0,35 417 A0p...
2 Δράκοντος 2 100696 56583 11h 36m 02,62s +69° 19′ 23,7″ 5,19 0,84 242 K0III
141653 77277 15h 46m 39,95s +62° 35′ 58,9″ 5,19 0,59 272 A2IV
64 Δράκοντος e 64 190544 98583 20h 01m 28,53s +64° 49′ 15,6″ 5,22 −0,97 564 M1III
8 Δράκοντος 8 IR 112429 63076 12h 55m 28,56s +65° 26′ 18,8″ 5,23 2,93 94 A5n
26 Δράκοντος 26 160269 86036 17h 34m 59,25s +61° 52′ 33,0″ 5,23 4,49 46 G0V
174980 92056 18h 45m 46,76s +74° 05′ 07,3″ 5,25 0,19 335 K0II-III
148293 80161 16h 21m 48,74s +69° 06′ 33,9″ 5,26 0,48 294 K2III
150449 81437 16h 38m 00,46s +56° 00′ 55,4″ 5,28 0,78 259 K1III
3 Δράκοντος 3 101673 57111 11h 42m 28,43s +66° 44′ 41,3″ 5,32 −1,15 643 K3III
199437 102599 20h 47m 33,56s +80° 33′ 08,5″ 5,36 −0,09 401 K1III
9 Δράκοντος 9 113092 63432 12h 59m 55,28s +66° 35′ 50,3″ 5,37 −0,87 577 K2III
147232 79804 16h 17m 15,34s +59° 45′ 17,9″ 5,37 −1,15 657 M4IIIa
50 Δράκοντος 50 175286 92112 18h 46m 22,26s +75° 26′ 01,7″ 5,37 0,52 304 A1Vn
171779 91013 18h 33m 56,70s +52° 21′ 12,6″ 5,38 −1,56 795 K0III
75 Δράκοντος 75 196787 100965 20h 28m 14,45s +81° 25′ 21,6″ 5,38 −0,35 456 G9III
LV Δράκοντος LV 177003 93299 19h 00m 13,67s +50° 32′ 00,5″ 5,39 −1,02 623 B2,5IV
51 Δράκοντος 51 178207 93713 19h 04m 55,17s +53° 23′ 47,8″ 5,40 0,25 349 A0Vn
66 Δράκοντος 66 191277 98962 20h 05m 32,73s +61° 59′ 42,9″ 5,40 1,77 174 K3III
7 Δράκοντος 7 111335 62423 12h 47m 34,34s +66° 47′ 25,1″ 5,43 −1,46 778 K5III
Ψι 2 Δράκοντος ψ2 34 164613 87728 17h 55m 11,14s +72° 00′ 18,5″ 5,43 −1,30 723 F2,5II-III
145454 78893 16h 06m 19,73s +67° 48′ 35,9″ 5,44 0,82 273 A0Vn
107193 60044 12h 18m 50,07s +75° 09′ 38,0″ 5,47 0,73 289 A1V
131507 72664 14h 51m 26,57s +59° 17′ 37,1″ 5,48 −0,18 442 K4III
175225 92549 18h 51m 35,00s +52° 58′ 28,3″ 5,51 3,43 85 G9IVa
49 Δράκοντος 49 177249 93340 19h 00m 43,47s +55° 39′ 29,9″ 5,51 −0,40 495 G5IIbCN...
16 Δράκοντος 16 150100 81290 16h 36m 11,43s +52° 53′ 59,9″ 5,53 0,09 400 B9,5Vn
156295 84183 17h 12m 32,56s +62° 52′ 27,2″ 5,54 2,44 136 F0IV
AC Δράκοντος AC 194258 100261 20h 20m 05,98s +68° 52′ 48,9″ 5,59 −1,01 681 M5III
176598 92969 18h 56m 25,74s +65° 15′ 29,4″ 5,62 0,70 314 G8III
158460 85290 17h 25m 41,36s +60° 02′ 54,0″ 5,65 0,56 340 A1Vn
172340 90647 18h 29m 44,96s +77° 32′ 49,5″ 5,65 −0,17 475 K4III
148374 80309 16h 23m 47,19s +61° 41′ 47,0″ 5,67 0,16 412 G8III
48 Δράκοντος 48 176408 92997 18h 56m 45,08s +57° 48′ 54,0″ 5,67 0,95 286 K1III
157681 84950 17h 21m 45,35s +53° 25′ 13,5″ 5,69 −0,60 591 K5III
194298 100357 20h 21m 11,52s +63° 58′ 48,3″ 5,69 −1,07 733 K5III
68 Δράκοντος 68 192455 99500 20h 11m 34,74s +62° 04′ 42,1″ 5,70 2,26 159 F5V
71 Δράκοντος 71 DE 193964 100221 20h 19m 36,70s +62° 15′ 26,7″ 5,71 0,39 378 B9V
106574 59746 12h 15m 08,53s +70° 12′ 00,3″ 5,72 −0,06 468 K2III
137443 75260 15h 22m 38,43s +63° 20′ 30,0″ 5,72 0,39 380 K4III
128000 71111 14h 32m 30,93s +55° 23′ 53,0″ 5,74 −0,63 612 K5III
138852 75974 15h 30m 55,91s +64° 12′ 30,6″ 5,74 0,79 318 K0III-IV
41 Δράκοντος 41 166866 88136 18h 00m 09,07s +80° 00′ 13,7″ 5,74 2,12 173 K2Vvar
172728 91315 18h 37m 33,51s +62° 31′ 35,3″ 5,74 0,16 426 A0V
DQ Δράκοντος DQ 148330 80375 16h 24m 25,33s +55° 12′ 18,2″ 5,75 0,50 366 A2svar...
161693 86782 17h 43m 59,16s +53° 48′ 06,3″ 5,75 0,24 413 A2V
76 Δράκοντος 76 199095 102208 20h 42m 35,10s +82° 31′ 52,0″ 5,75 0,55 358 A0V
139493 76376 15h 35m 57,08s +54° 37′ 50,0″ 5,77 1,38 246 A2V
Μι Δράκοντος B μ 21 154906 17h 05m 19,70s +54° 28′ 13,0″ 5,80
142531 77738 15h 52m 16,58s +55° 49′ 35,7″ 5,81 0,60 359 G8III:
Ψι 1 Δράκοντος B ψ1 31 162004 86620 17h 41m 58,04s +72° 09′ 27,3″ 5,81 4,07 73 G0V
175824 92822 18h 54m 47,17s +48° 51′ 35,0″ 5,84 2,22 173 F3III
119476 66798 13h 41m 29,82s +64° 49′ 20,8″ 5,85 1,69 221 A2V
139778 76509 15h 37m 32,04s +54° 30′ 31,6″ 5,85 0,66 355 K1III:
141675 77370 15h 47m 37,91s +55° 22′ 35,8″ 5,85 1,34 260 A3m
161178 86219 17h 37m 08,84s +72° 27′ 20,7″ 5,87 0,91 321 G9III
138265 75696 15h 27m 51,44s +60° 40′ 12,8″ 5,90 −0,41 595 K5III
187340 97122 19h 44m 18,40s +69° 20′ 13,6″ 5,90 0,24 442 A2III
133388 73507 15h 01m 27,11s +60° 12′ 15,9″ 5,91 0,91 327 A4V
CX Δράκοντος CX 174237 92133 18h 46m 43,08s +52° 59′ 16,7″ 5,91 −3,21 2173 B2,5V
182190 95038 19h 20m 16,00s +57° 38′ 42,4″ 5,91 −1,25 881 M1III
HD 193664 193664 100017 20h 17m 30,63s +66° 51′ 10,7″ 5,91 4,69 57 G3V
149650 80991 16h 32m 25,66s +60° 49′ 24,0″ 5,92 0,86 335 A2V
144204 78542 16h 02m 05,56s +52° 54′ 57,6″ 5,93 −1,07 819 K5III
141472 77272 15h 46m 34,88s +55° 28′ 28,6″ 5,94 −1,58 1042 K3III
37 Δράκοντος 37 168653 89448 18h 15m 17,05s +68° 45′ 21,5″ 5,96 1,26 284 K1III:
74 Δράκοντος 74 196925 101082 20h 29m 27,31s +81° 05′ 26,7″ 5,96 1,96 205 K0III+...
HD 139357 139357 76311 15h 35m 16,22s +53° 55′ 19,7″ 5,97 0,55 396 K4III:
167042 89047 18h 10m 31,53s +54° 17′ 09,4″ 5,97 2,48 163 K1III
137389 75256 15h 22m 37,25s +62° 02′ 49,8″ 5,99 0,24 461 A0sp...
113049 63340 12h 58m 47,30s +75° 28′ 20,9″ 6,00 0,17 477 K0III
161193 86561 17h 41m 21,81s +51° 49′ 05,5″ 6,00 0,96 332 K0III:
172883 91525 18h 39m 52,81s +52° 11′ 45,7″ 6,00 −0,19 563 A0p...
HD 113337 113337 63584 13h 01m 47,15s +63° 36′ 36,6″ 6,01 3,14 122 F6V
173949 91915 18h 44m 18,27s +61° 02′ 53,1″ 6,02 0,78 364 G7IV
153956 83138 16h 59m 21,57s +56° 41′ 18,6″ 6,04 1,24 297 K1III:
184102 95167 19h 21m 40,24s +79° 36′ 10,4″ 6,06 1,18 309 A3V
184958 95978 19h 31m 00,29s +70° 59′ 21,3″ 6,06 −0,35 623 K2
172569 91196 18h 36m 13,25s +65° 29′ 18,7″ 6,07 1,79 234 F0V
83727 48017 09h 47m 18,14s +79° 08′ 12,2″ 6,09 0,56 416 F0V:
163929 87744 17h 55m 23,62s +55° 58′ 15,9″ 6,09 2,34 184 F0IV
127821 70952 14h 30m 46,30s +63° 11′ 08,7″ 6,10 3,59 103 F4IV
173398 91606 18h 40m 56,40s +62° 44′ 57,6″ 6,10 0,75 383 K0III
154633 83359 17h 02m 15,78s +64° 36′ 02,4″ 6,11 0,89 360 G5V
40 Δράκοντος 40 166865 88127 18h 00m 03,37s +80° 00′ 01,9″ 6,11 2,58 166 K2Vvar
174481 92269 18h 48m 16,09s +48° 46′ 02,8″ 6,12 2,37 183 A7III
159870 85923 17h 33m 31,60s +57° 33′ 31,4″ 6,15 −0,67 755 A5V+...
189900 98308 19h 58m 28,74s +63° 32′ 03,1″ 6,15 0,55 430 A3V
154391 83289 17h 01m 16,98s +60° 38′ 55,2″ 6,16 0,99 353 K1III
172864 90182 18h 24m 09,18s +83° 10′ 31,6″ 6,16 0,03 548 A2V
150429 81358 16h 36m 54,99s +63° 04′ 22,9″ 6,17 0,30 487 K5
94860 53761 10h 59m 57,02s +77° 46′ 12,8″ 6,18 0,03 553 G9III
151199 81840 16h 42m 58,40s +55° 41′ 23,7″ 6,18 1,39 295 A2p...
173664 91843 18h 43m 29,01s +53° 52′ 18,5″ 6,18 −1,65 1199 A2IV
144542 78632 16h 03m 09,37s +59° 24′ 38,9″ 6,19 −0,97 883 M1III
197508 101044 20h 29m 02,82s +83° 37′ 31,7″ 6,19 1,54 277 A4m
80930 46410 09h 27m 51,63s +75° 05′ 53,9″ 6,20 0,39 474 A5Vs
115612 64774 13h 16m 28,66s +68° 24′ 28,7″ 6,20 0,46 458 B9,5V
69 Δράκοντος 69 190960 98401 19h 59m 36,69s +76° 28′ 53,5″ 6,20 0,17 525 M3III
146603 79414 16h 12m 25,38s +67° 08′ 39,4″ 6,21 0,34 486 G8III
159330 85692 17h 30m 43,56s +57° 52′ 36,7″ 6,22 −1,53 1156 K2III
UX Δράκοντος UX 183556 95154 19h 21m 35,53s +76° 33′ 34,6″ 6,22 −2,56 1863 C5II
196142 101134 20h 30m 00,72s +72° 31′ 54,3″ 6,23 −0,37 682 K4III:
DL Δράκοντος DL 129798 71876 14h 42m 03,16s +61° 15′ 43,2″ 6,24 3,09 139 F2V
175823 92731 18h 53m 46,29s +57° 29′ 11,7″ 6,24 −0,19 631 K5III:
191174 98872 20h 04m 44,51s +63° 53′ 24,4″ 6,24 1,77 256 A2II-III
83550 47884 09h 45m 30,96s +78° 08′ 05,0″ 6,25 −1,21 1012 K2III
164428 87293 17h 50m 10,10s +78° 18′ 23,5″ 6,25 −0,93 891 K5
ER Δράκοντος ER 127929 71040 14h 31m 42,87s +60° 13′ 32,1″ 6,26 0,73 416 F0III
173920 91985 18h 44m 55,39s +54° 53′ 49,9″ 6,26 −1,10 967 G5III
55 Δράκοντος 55 179933 94140 19h 09m 45,80s +65° 58′ 42,4″ 6,26 1,29 321 A0V
150010 80920 16h 31m 28,30s +72° 36′ 43,9″ 6,27 0,63 438 K2III
65 Δράκοντος 65 190713 98658 20h 02m 20,16s +64° 38′ 03,8″ 6,27 1,21 335 G7III:
174205 91811 18h 43m 10,34s +70° 47′ 34,3″ 6,28 −0,08 610 K2
DK Δράκοντος DK 106677 59796 12h 15m 41,51s +72° 33′ 04,5″ 6,29 0,59 450 K0III +K0III
154099 82880 16h 56m 16,74s +73° 07′ 40,5″ 6,29 1,35 317 F0V
155711 84021 17h 10m 30,65s +52° 24′ 31,6″ 6,30 0,73 424 B9V
169028 89835 18h 19m 56,10s +51° 20′ 52,6″ 6,30 0,80 410 K1III:
184936 96164 19h 33m 10,06s +60° 09′ 31,2″ 6,30 −1,54 1203 K4III
108150 60589 12h 25m 06,38s +63° 48′ 10,0″ 6,31 0,31 516 G8III
143187 78017 15h 55m 49,66s +58° 54′ 42,2″ 6,31 0,54 465 A0V
148880 80710 16h 28m 43,41s +51° 24′ 27,8″ 6,31 0,91 391 G9III
166207 88732 18h 06m 53,47s +50° 49′ 21,4″ 6,31 0,94 386 K0III
138524 75822 15h 29m 21,13s +62° 05′ 58,4″ 6,32 −0,28 681 K5
VW Δράκοντος VW 156947 84496 17h 16m 29,45s +60° 40′ 14,1″ 6,32 0,47 482 K1,5IIIb
176707 93197 18h 58m 59,40s +50° 48′ 32,9″ 6,32 0,71 432 G8III
190252 98333 19h 58m 41,78s +70° 22′ 00,5″ 6,32 0,76 421 G8III
191372 98890 20h 04m 53,41s +68° 01′ 37,9″ 6,32 −1,35 1116 M3IIIa
108399 60699 12h 26m 24,47s +71° 55′ 47,6″ 6,33 0,95 389 G8III:
145674 79125 16h 09m 02,92s +57° 56′ 16,1″ 6,33 0,88 401 A1V
160933 86184 17h 36m 40,03s +69° 34′ 16,5″ 6,33 3,19 139 F9V
176795 92717 18h 53m 33,20s +75° 47′ 14,4″ 6,33 −0,82 876 A1V
105678 59291 12h 09m 47,09s +74° 39′ 40,9″ 6,34 2,05 235 F6IV
122909 68537 14h 01m 50,70s +68° 40′ 43,3″ 6,34 0,05 592 K5
CN Δράκοντος CN 187764 97326 19h 46m 44,66s +68° 26′ 16,8″ 6,34 0,31 525 F0III
169885 90146 18h 23m 47,95s +53° 18′ 03,1″ 6,35 1,26 340 A3m
177483 93466 19h 02m 07,04s +52° 15′ 40,1″ 6,35 −0,12 642 G8III:...
183611 95576 19h 26m 26,46s +62° 33′ 25,4″ 6,38 −0,22 682 K5III
82685 47260 09h 37m 56,29s +73° 04′ 49,6″ 6,39 2,18 227 F2V+...
121146 67589 13h 50m 59,40s +68° 18′ 55,6″ 6,39 1,50 310 K2IV
147662 79867 16h 18m 09,81s +68° 33′ 16,0″ 6,39 0,09 594 K0
164780 87670 17h 54m 26,75s +75° 10′ 16,4″ 6,39 0,56 479 K0
169221 89943 18h 21m 07,15s +49° 43′ 31,5″ 6,39 −0,17 668 K1III
20 Δράκοντος 20 153697 82898 16h 56m 25,32s +65° 02′ 20,6″ 6,40 2,27 219 F1V
175938 92040 18h 45m 38,06s +79° 56′ 33,0″ 6,40 1,67 288 A8V
154319 83114 16h 59m 02,57s +69° 11′ 10,9″ 6,41 1,71 284 K0
145694 79164 16h 09m 26,01s +55° 49′ 44,1″ 6,43 0,79 438 K0
170811 90476 18h 27m 42,09s +59° 32′ 56,5″ 6,43 1,18 365 K0IV
112826 63297 12h 58m 18,87s +64° 55′ 31,8″ 6,44 −0,59 832 K0
137928 75587 15h 26m 32,17s +54° 01′ 13,2″ 6,44 1,21 363 A2IV
158633 85235 17h 25m 00,90s +67° 18′ 24,1″ 6,44 5,90 42 K0V
138338 75788 15h 28m 56,83s +55° 11′ 41,5″ 6,45 1,64 299 A3m
140117 76651 15h 39m 09,52s +57° 55′ 27,9″ 6,45 0,78 443 K1III
149198 80682 16h 28m 21,17s +67° 02′ 38,4″ 6,45 −0,18 689 M0
178208 93733 19h 05m 09,85s +49° 55′ 23,4″ 6,45 0,19 583 K3III
82327 47119 09h 36m 06,79s +74° 19′ 08,0″ 6,46 0,78 447 B9V
128332 71251 14h 34m 15,70s +57° 03′ 57,0″ 6,46 4,15 95 F7V
155328 83857 17h 08m 17,08s +50° 50′ 32,0″ 6,46 −0,17 689 A1V
158259 85268 17h 25m 24,14s +52° 47′ 26,9″ 6,46 4,29 89 G0
176560 93068 18h 57m 28,46s +58° 13′ 29,7″ 6,47 1,14 380 A2V
185394 96297 19h 34m 46,34s +63° 26′ 03,0″ 6,47 0,38 539 K2
91075 51883 10h 36m 02,02s +80° 29′ 40,7″ 6,48 0,89 428 G4III:
100858 56716 11h 37m 42,31s +77° 35′ 44,5″ 6,49 −2,09 1698 K5
158485 85317 17h 26m 04,85s +58° 39′ 06,7″ 6,49 1,30 356 A4V
186340 96771 19h 40m 13,19s +60° 30′ 25,7″ 6,49 1,09 391 A5V
167387 89104 18h 11m 07,16s +60° 24′ 34,3″ 6,50 0,76 459 A1Vnn
176668 93053 18h 57m 17,34s +62° 23′ 48,7″ 6,50 1,65 305 G5IV comp
184146 94604 19h 15m 07,91s +83° 27′ 45,8″ 6,50 0,61 492 A3V
17 Δράκοντος 17 150118 16h 36m 14,10s +52° 55′ 27,0″ 6,53
29 Δράκοντος 29 160538 85852 17h 32m 41,35s +74° 13′ 38,2″ 6,61 1,54 337 K0III
RY Δράκοντος RY 112559 63152 12h 56m 25,89s +65° 59′ 39,9″ 6,63 −1,81 1590 C7I
HD 143105 143105 77838 15h 53m 37,0s +68° 43′ 12″ 6,75 159 F5
38 Δράκοντος 38 169027 89594 18h 16m 58,77s +68° 44′ 30,1″ 6,79 0,28 655 A0
205 Δράκοντος 205 174343 92204 18h 47m 29,57s +49° 25′ 55,4″ 7,19 0,28 787 F5
BY Δράκοντος BY 234677 91009 18h 33m 55,77s +51° 43′ 08,9″ 8,07 5,66 54 K6Ve
HD 156279 156279 84171 17h 12m 23s +63° 21′ 08″ 8,08 119 K0
HD 163607 163607 87601 17h 53m 40s +56° 23′ 31″ 8,15 225 G5IV
HIP 91258 91258 18h 36m 53,0s +61° 42′ 09″ 8,65 146 G5V
R Δράκοντος R 149880 81014 16h 32m 40,23s +66° 45′ 17,9″ 8,67 −1,42 1042 M6e
HD 109246 109246 61177 12h 32m 07,19s +74° 29′ 22,4″ 8,77 4,69 214 G0V
HD 173739 173739 91768 18h 42m 46,7s +59° 37′ 49″ 8,94 11,20 11,5 M3V
HD 176693 176693 18h 59m 09,0s +48° 25′ 23″ 9,0
Στρούβε 2398 173740 91772 18h 42m 46,9s +59° 37′ 36″ 9,70 11,96 11,5 M3,5V
Κέπλερ-10 19h 02m 43,06s +50° 14′ 28,7″ 10,96 4,77 564 G
GSC 03549-02811 19h 07m 14,04s +49° 18′ 59,1″ 11,41 4,70 718 G0V
T Δράκοντος T 87820 17h 56m 23,31s +58° 13′ 06,2″ 12,48 6,27 568 Nev
Κέπλερ-447 19h 01m 04,0s +48° 33′ 36″ 12,5
Κέπλερ-4 19h 02m 27,68s +50° 08′ 08,7″ 12,7 4,2 1631 G0
HAT-P-37 18h 57m 11s +51° 16′ 09″ 13,23 1341
Κέπλερ-90 18h 57m 44,0s +49° 18′ 19″ 14,0
GD 356 16h 40m 57,16s +53° 41′ 09,6″ 15,39 13,43 65
Κέπλερ-52 19h 06m 57,0s +49° 58′ 33″ 15,5
Κέπλερ-441 18h 58m 16,0s +49° 00′ 46″ 15,5 926
Ονομασία Μπάγιερ Φλάμστηντ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]