Κατάλογος αστέρων της Σαύρας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων της Σαύρας παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό της Σαύρας κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β

Φλάμστηντ

F

Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Άλφα Σαύρας α 7 213558 111169 22h 31m 17,38s +50° 16′ 56,8″ 3,76 1,28 102 A1V
1 Σαύρας 1 211388 109937 22h 15m 58,17s +37° 44′ 55,4″ 4,14 −2,28 627 K3III
5 Σαύρας 5 V412 213310 111022 22h 29m 31,82s +47° 42′ 24,8″ 4,34 −3,42 1164 M0II
Βήτα Σαύρας β 3 212496 110538 22h 23m 33,64s +52° 13′ 46,2″ 4,42 0,84 170 G9III
HD 211073 211073 109754 22h 13m 52,70s +39° 42′ 53,6″ 4,50 −1,69 563 K3III
11 Σαύρας 11 214868 111944 22h 40m 30,78s +44° 16′ 34,6″ 4,50 −0,33 302 K3III
6 Σαύρας 6 213420 111104 22h 30m 29,26s +43° 07′ 24,2″ 4,52 −3,60 1370 B2IV
2 Σαύρας 2 212120 110351 22h 21m 01,53s +46° 32′ 11,6″ 4,55 −1,42 509 B6V
4 Σαύρας 4 212593 110609 22h 24m 31,00s +49° 28′ 35,0″ 4,55 −4,51 2117 B9Iab
9 Σαύρας 9 214454 111674 22h 37m 22,47s +51° 32′ 43,3″ 4,64 1,03 172 A8IV
10 Σαύρας 10 214680 111841 22h 39m 15,68s +39° 03′ 01,0″ 4,89 −2,67 1058 O9V
15 Σαύρας 15 216397 112917 22h 52m 01,95s +43° 18′ 44,5″ 4,95 −0,05 326 M0III
V424 Σαύρας V424 216946 113288 22h 56m 26,00s +49° 44′ 00,8″ 4,99 −3,81 1874 K5Ibvar
HD 209945 209945 109102 22h 06m 01,96s +45° 00′ 51,8″ 5,09 −1,30 619 K5III
V416 Σαύρας V416 214665 111795 22h 38m 37,87s +56° 47′ 44,6″ 5,11 −0,49 430 M4III
13 Σαύρας 13 215373 112242 22h 44m 05,49s +41° 49′ 09,2″ 5,11 0,49 274 K0III
12 Σαύρας 12 DD 214993 112031 22h 41m 28,65s +40° 13′ 31,7″ 5,25 −2,90 1393 B2IIIv SB
EW Σαύρας EW 217050 113327 22h 57m 04,49s +48° 41′ 02,7″ 5,34 −2,30 1098 B4IIIpe
HD 210715 210715 109521 22h 11m 09,78s +50° 49′ 23,8″ 5,38 1,69 179 A5V
HD 216174 216174 112731 22h 49m 46,23s +55° 54′ 09,7″ 5,43 0,15 371 K1III
HD 211096 211096 109745 22h 13m 49,18s +45° 26′ 26,2″ 5,53 1,10 251 A0III
16 Σαύρας 16 EN 216916 113281 22h 56m 23,63s +41° 36′ 14,0″ 5,60 −2,24 1203 B2IV
HD 211211 211211 109831 22h 14m 44,33s +42° 57′ 14,3″ 5,72 1,06 279 A2Vnn
HD 213930 213930 111362 22h 33m 40,57s +56° 37′ 28,7″ 5,72 0,63 340 G8III-IV
8 Σαύρας A 8 214167 111546 22h 35m 52,28s +39° 38′ 03,6″ 5,73 −0,73 639 B1Ve
HD 216831 216831 113222 22h 55m 44,49s +36° 21′ 05,0″ 5,73 −1,31 836 B7III
HD 216608 216608 113048 22h 53m 40,16s +44° 44′ 57,1″ 5,79 2,21 170 A3m
HD 215943 215943 112590 22h 48m 11,07s +37° 25′ 00,6″ 5,82 0,58 364 G8III:
HD 216646 216646 113084 22h 54m 06,91s +40° 22′ 36,6″ 5,82 0,74 339 K0III
HD 215664 215664 112417 22h 46m 10,11s +44° 32′ 45,5″ 5,84 2,21 173 F0III-IV
HD 213660 213660 111259 22h 32m 26,37s +39° 46′ 47,1″ 5,88 −0,54 628 A6V
14 Σαύρας 14 V360 216200 112778 22h 50m 21,77s +41° 57′ 12,3″ 5,91 −1,70 1087 B3IV:var
HD 216756 216756 113174 22h 55m 02,58s +37° 04′ 36,5″ 5,91 2,83 134 F5II
HD 215030 215030 112041 22h 41m 35,94s +41° 32′ 56,3″ 5,93 0,95 323 G9III
HD 215359 215359 112241 22h 44m 05,21s +39° 27′ 55,5″ 5,93 −0,56 647 K5III+...
HD 214878 214878 111925 22h 40m 18,40s +53° 50′ 45,5″ 5,94 0,83 344 B8V
HD 214714 214714 111869 22h 39m 34,32s +37° 35′ 34,1″ 6,03 −1,18 903 G3Ib-IICNe.
AR Σαύρας AR 210334 109303 22h 08m 40,86s +45° 44′ 31,7″ 6,11 2,99 137 K2III comp
HD 215159 215159 112098 22h 42m 20,81s +53° 54′ 31,6″ 6,14 −1,67 1190 K2
HD 216057 216057 112641 22h 48m 47,88s +54° 24′ 53,6″ 6,14 −0,19 601 B5Vn
HR 8421 HT 209857 109033 22h 05m 16,52s +46° 44′ 41,6″ 6,16 −1,19 962 M4III
HD 212978 212978 110849 22h 27m 26,50s +39° 48′ 36,1″ 6,16 −1,95 1364 B2V
V399 Σαύρας V399 210221 109205 22h 07m 25,59s +53° 18′ 26,8″ 6,17 A3Ib
HD 217101 217101 113371 22h 57m 40,74s +39° 18′ 31,6″ 6,17 −1,94 1364 B2IV-V
HD 212487 212487 110566 22h 23m 54,06s +38° 34′ 23,9″ 6,18 2,59 170 F5IV:
HD 209993 209993 109121 22h 06m 12,25s +45° 14′ 55,3″ 6,19 1,21 323 A3V
HD 211797 211797 110171 22h 18m 56,17s +37° 46′ 09,0″ 6,19 2,10 215 A9IIIp
HD 216206 216206 112761 22h 50m 10,09s +50° 40′ 36,9″ 6,23 −2,28 1638 G4Ib
HD 209961 V365 209961 109082 22h 05m 51,22s +48° 13′ 53,4″ 6,26 −2,64 1964 B2V SB
HD 214313 214313 111627 22h 36m 48,69s +35° 39′ 08,7″ 6,28 −0,38 700 K5
HD 214240 214240 111550 22h 35m 53,38s +50° 04′ 14,8″ 6,29 −2,24 1655 B3V
V377 Σαύρας V377 216538 113009 22h 53m 11,37s +40° 10′ 02,6″ 6,33 −1,62 1268 B7III-IV
HD 214279 214279 111543 22h 35m 51,98s +56° 04′ 14,1″ 6,37 1,21 351 A3V
V405 Σαύρας V405 212222 110408 22h 21m 50,86s +42° 04′ 41,4″ 6,38 −0,33 715 B5V
HD 214558 214558 111753 22h 38m 17,41s +45° 10′ 58,6″ 6,38 0,36 522 G2III+...
HD 215242 215242 112170 22h 43m 04,32s +47° 10′ 07,5″ 6,39 −3,89 3705 A1V+...
HD 212071 212071 110316 22h 20m 39,52s +50° 58′ 50,9″ 6,40 −2,12 1646 K2
HD 210289 210289 109272 22h 08m 16,28s +49° 47′ 49,2″ 6,41 −1,26 1113 K5III
V350 Σαύρας V350 213389 111072 22h 30m 06,53s +49° 21′ 23,3″ 6,41 0,97 399 K2III SB
HD 213720 213720 111247 22h 32m 18,69s +54° 02′ 13,2″ 6,41 −0,03 633 G8III
HD 215191 215191 112144 22h 42m 55,45s +37° 48′ 09,9″ 6,43 −1,41 1203 B1V
HD 215518 215518 112300 22h 44m 49,12s +52° 31′ 01,9″ 6,43 −0,90 953 K2
HD 212334 212334 110487 22h 22m 50,28s +36° 39′ 32,1″ 6,45 0,82 436 K0
HD 211660 211660 110055 22h 17m 28,31s +49° 07′ 37,0″ 6,46 −0,74 898 K0
HD 212883 212883 110790 22h 26m 45,56s +37° 26′ 37,4″ 6,46 −2,40 1929 B2V
HD 216523 216523 112986 22h 52m 52,23s +50° 24′ 44,2″ 6,46 −0,47 791 B8V
HD 215473 215473 112305 22h 44m 52,97s +39° 12′ 03,9″ 6,47 −0,17 695 K5
HD 209932 209932 109079 22h 05m 50,44s +45° 06′ 45,0″ 6,50 −0,15 698 A0V
8 Σαύρας B 8 214168 111544 22h 35m 52,10s +39° 37′ 41,4″ 6,60 2,16 252 B2V
HK Σαύρας HK 209813 109002 22h 04m 56,61s +47° 14′ 04,5″ 6,96 531 K0III
S Σαύρας S 213191 110972 22h 29m 00,91s +40° 18′ 55,8″ 7,60 1640 M4-6,5e
CM Σαύρας CM 209147 108606 22h 00m 04,45s +44° 33′ 07,7″ 8,21 741 A3m
EV Σαύρας EV 112460 22h 46m 49,73s +44° 20′ 02,4″ 8,28 16,699 M4,5V
V364 Σαύρας V364 216429 112928 22h 52m 40,81s +38° 44′ 44,6″ 8,36 1410 A3
X Σαύρας X 216105 112675 22h 49m 03,18s +56° 25′ 41,5″ 8,42 3900 G5
SW Σαύρας SW 216598 113052 22h 53m 41,66s +37° 56′ 18,6″ 8,51 236,4 K0Vv
Z Σαύρας Z 214975 111972 22h 40m 52,15s +56° 49′ 46,1″ 8,57 1730 F6Ib...
SAO 51891 V383 22h 20m 07,03s +49° 30′ 11,8″ 8,57 K1V
BG Σαύρας BG 108630 22h 00m 25,14s +43° 26′ 43,3″ 8,59 G0,7
HD 213918 V362 213918 111400 22h 34m 07,28s +39° 20′ 07,9″ 8,68 Ap
HD 215441 GL 215441 112247 22h 44m 07,51s +55° 35′ 21,2″ 8,81 5100 A0p
RT Σαύρας RT 209318 108728 22h 01m 30,74s +43° 53′ 25,6″ 8,84 825 G9+K1IVIV
RR Σαύρας RR 240024 112026 22h 41m 26,53s +56° 25′ 58,0″ 8,87 2090 K0
V Σαύρας V 240073 112626 22h 48m 38,00s +56° 19′ 17,5″ 8,89 G5
IRAS 22272+5435 V354 235858 22h 29m 10,37s +54° 51′ 06,4″ 9,00 G5Ia
Y Σαύρας Y 235739 109340 22h 09m 02,90s +51° 02′ 45,1″ 9,13 -3,2 ± 0,2 8500 ± 800 F8
HD 216536 235739 22h 35m 48,0s +44° 28′ 40″ 9,23 K0
U Σαύρας U 215924 112545 22h 47m 43,43s +55° 09′ 30,3″ 9,40 2880 M4Iab:e
IRAS 22223+4327 V448 22h 24m 31,43s +43° 43′ 10,9″ 9,69 F9Ia
ADS 16402 B 22h 57m 46,83s +38° 40′ 29,8″ 9,87 4,68 453 F8
SS Σαύρας SS 108981 22h 04m 41,55s +46° 25′ 38,1″ 10,12 3300 B9V
VY Σαύρας VY 216160 22h 49m 59,13s +49° 00′ 16,0″ 10,13 A2
CO Σαύρας CO 240058 112436 22h 46m 30,00s +56° 49′ 31,6″ 10,40 B9V
DE Σαύρας DE 109420 22h 10m 07,77s +40° 55′ 10,6″ 10,43 2490 F6,5
VX Σαύρας VX 22h 41m 00,56s +38° 19′ 20,0″ 10,51 F0
CZ Σαύρας CZ 110213 22h 19m 30,77s +51° 28′ 14,9″ 10,77 F1
RW Σαύρας RW 22h 44m 57,10s +49° 39′ 27,6″ 10,81 F2
AW Σαύρας AW 22h 17m 57,89s +54° 28′ 02,3″ 10,95 B2
V345 Σαύρας V345 22h 18m 43,34s +54° 40′ 33,4″ 11,32 B5
HAT-P-40 22h 22m 03,0s +45° 27′ 27″ 11,7 1634
PP Σαύρας PP 22h 42m 38,66s +53° 25′ 02,8″ 11,85 G5
DI Σαύρας DI 214239 22h 35m 48,48s +52° 42′ 59,7″ 14,9 sd:Be+...
CP Σαύρας CP 22h 15m 41,09s +55° 37′ 01,4″ 17,7 G5
DK Σαύρας DK 22h 49m 46,91s +51° 17′ 19,3″ 19,4
PSR B2217+47 22h 19m 48,14s +47° 54′ 53,9″
Ονομασία Μπάγιερ Φλάμστηντ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]