Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατάλογος αστέρων του Καρκίνου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Καρκίνου παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό του Καρκίνου κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β

Φλάμστηντ

F

Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Βήτα Καρκίνου β 17 69267 40526 08h 16m 30,95s +09° 11′ 08,4″ 3,53 −1,22 290 K4III
Δέλτα Καρκίνου δ 47 74442 42911 08h 44m 41,11s +18° 09′ 17,5″ 3,94 0,84 136 K0III
Γιώτα Καρκίνου A ι 48 74739 43103 08h 46m 41,83s +28° 45′ 36,0″ 4,03 −0,77 298 G8Iab:
Άλφα Καρκίνου α 65 76756 44066 08h 58m 29,20s +11° 51′ 28,0″ 4,26 0,63 173 A5m
Γάμμα Καρκίνου γ 43 74198 42806 08h 43m 17,21s +21° 28′ 06,9″ 4,66 1,23 181 A1IV
Ζήτα Καρκίνου ζ 16 68255
68256
68257
40167 08h 12m 12,71s +17° 38′ 53,3″ 4,67 2,63 83 F7V+F9V
+G0V+?
HD 71115 71115 41325 08h 25m 54,79s +07° 33′ 52,3″ 5,13 −0,08 359 G8II
8 Καρκίνου 8 66664 39567 08h 05m 04,51s +13° 07′ 06,1″ 5,14 1,09 210 A1V
Χι Καρκίνου χ 18 69897 40843 08h 20m 03,87s +27° 13′ 07,0″ 5,14 3,84 59 F6V
Ξι Καρκίνου ξ 77 78515 44946 09h 09m 21,53s +22° 02′ 43,6″ 5,16 −0,18 380 K0III
Όμικρον 1 Καρκίνου ο1 62 76543 43970 08h 57m 14,91s +15° 19′ 21,8″ 5,22 1,77 160 A5III
Ρο 2 Καρκίνου ρ2 58 76219 43834 08h 55m 39,69s +27° 55′ 39,2″ 5,23 −1,00 574 G8II-III
Σίγμα 2 Καρκίνου σ3 64 76813 44154 08h 59m 32,68s +32° 25′ 07,1″ 5,23 0,27 320 G9III
Κάππα Καρκίνου κ 76 78316 44798 09h 07m 44,82s +10° 40′ 05,6″ 5,23 −0,63 484 B8IIImnp
Μι 2 Καρκίνου μ2 10 67228 39780 08h 07m 45,84s +21° 34′ 55,1″ 5,30 3,46 76 G2IV
Θήτα Καρκίνου θ 31 72094 41822 08h 31m 35,77s +18° 05′ 40,4″ 5,33 −0,57 494 K5III
Ήτα Καρκίνου η 33 72292 41909 08h 32m 42,52s +20° 26′ 28,6″ 5,33 0,43 312 K3III
82 Καρκίνου π2 82 79554 45410 09h 15m 13,88s +14° 56′ 29,5″ 5,36 −1,30 701 K1III
57 Καρκίνου 57 75959 43721 08h 54m 14,70s +30° 34′ 45,0″ 5,40 0,15 365 G7III
Ταυ Καρκίνου τ 72 78235 44818 09h 08m 00,07s +29° 39′ 15,2″ 5,42 0,91 260 G8III
60 Καρκίνου 60 76351 43851 08h 55m 55,56s +11° 37′ 33,8″ 5,44 −0,82 582 K5III
Σίγμα 2 Καρκίνου σ2 59 76398 43932 08h 56m 56,63s +32° 54′ 38,1″ 5,44 1,56 195 A7IV
Νι Καρκίνου ν 69 77350 44405 09h 02m 44,27s +24° 27′ 10,6″ 5,45 −0,28 457 A0pSi
27 Καρκίνου 27 BP 71250 41400 08h 26m 43,95s +12° 39′ 17,5″ 5,56 −1,98 1052 M3III
Φι 1 Καρκίνου φ1 22 71093 41377 08h 26m 27,73s +27° 53′ 37,9″ 5,58 0,15 398 K5III
3 Καρκίνου 3 65759 39177 08h 00m 47,31s +17° 18′ 31,4″ 5,60 −1,12 721 K3III
15 Καρκίνου 15 BM 68351 40240 08h 13m 08,87s +29° 39′ 23,7″ 5,62 −1,52 872 B9p SiCr
45 Καρκίνου A1 45 74228 42795 08h 43m 12,34s +12° 40′ 51,1″ 5,62 −1,87 1028 A3V+...
49 Καρκίνου b 49 BI 74521 42917 08h 44m 45,04s +10° 04′ 54,2″ 5,63 0,15 408 A1p...
Σίγμα 1 Καρκίνου σ1 51 75698 43584 08h 52m 34,62s +32° 28′ 26,8″ 5,67 1,69 204 A8Vms
Όμικρον 2 Καρκίνου ο2 63 76582 44001 08h 57m 35,16s +15° 34′ 52,4″ 5,68 2,22 161 F0IV
Ύψιλον 1 Καρκίνου υ1 30 72041 41816 08h 31m 30,57s +24° 04′ 52,4″ 5,71 1,40 237 F0IIIn
Ψι 2 Καρκίνου ψ2 14 67767 40023 08h 10m 27,23s +25° 30′ 29,4″ 5,73 2,61 137 G8IV
1 Καρκίνου 1 64960 38848 07h 56m 59,47s +15° 47′ 25,4″ 5,80 0,04 462 K3III
HD 69994 69994 40866 08h 20m 20,93s +20° 44′ 52,2″ 5,80 −0,17 510 K1III
HD 77445 77445 44406 09h 02m 44,82s +07° 17′ 53,7″ 5,85 −0,69 664 K3III:
Ωμέγα 1 Καρκίνου ω1 2 65714 39191 08h 00m 55,87s +25° 23′ 34,2″ 5,87 −1,82 660 G8III:
50 Καρκίνου A2 50 74873 43121 08h 46m 56,06s +12° 06′ 36,3″ 5,89 1,96 199 A1V
66 Καρκίνου 66 77104 44307 09h 01m 24,13s +32° 15′ 08,3″ 5,89 −0,08 509 A2V
HD 72945 72945 42172 08h 35m 51,05s +06° 37′ 13,9″ 5,91 3,79 87 F8V
Λάμδα Καρκίνου λ 19 70011 40881 08h 20m 32,15s +24° 01′ 20,5″ 5,92 0,37 419 B9,5V
36 Καρκίνου c 36 73143 42265 08h 37m 05,79s +09° 39′ 20,1″ 5,92 0,17 461 A3V
20 Καρκίνου d1 20 70569 41117 08h 23m 21,87s +18° 19′ 56,2″ 5,94 0,52 395 A9V
29 Καρκίνου 29 71555 41578 08h 28m 37,35s +14° 12′ 39,1″ 5,94 1,07 308 A5V
75 Καρκίνου 75 78418 44892 09h 08m 47,42s +26° 37′ 48,0″ 5,95 3,47 102 G5IV
1 Μικρός Λέων (1) 73192 42365 08h 38m 19,00s +32° 48′ 07,3″ 5,96 0,70 367 K2III:
55 Καρκίνου ρ1 55 75732 43587 08h 52m 36,13s +28° 19′ 53,0″ 5,96 5,47 41 G8V
Μι 1 Καρκίνου μ1 9 BL 66875 39659 08h 06m 18,40s +22° 38′ 07,8″ 5,97 −0,45 626 M3III
5 Καρκίνου 5 65873 39236 08h 01m 30,29s +16° 27′ 19,2″ 5,99 0,19 472 B9,5Vn
HD 68461 68461 40231 08h 12m 59,74s +16° 30′ 51,7″ 6,03 −0,02 528 G8III
HD 72617 72617 42049 08h 34m 13,35s +08° 27′ 08,5″ 6,04 2,22 189 F3IV
79 Καρκίνου 79 78715 45033 09h 10m 20,86s +21° 59′ 47,1″ 6,04 0,49 420 G8III
RS Καρκίνου RS 78712 45058 09h 10m 38,81s +30° 57′ 47,6″ 6,04 0,61 397 M6S
HD 65257 65257 38975 07h 58m 31,48s +16° 31′ 07,3″ 6,05 −2,11 1399 K0
HD 65522 65522 39067 07h 59m 35,07s +13° 14′ 31,9″ 6,05 1,22 301 K2
28 Καρκίνου 28 CX 71496 41574 08h 28m 36,80s +24° 08′ 42,2″ 6,05 1,45 271 F0Vn
67 Καρκίνου 67 77190 44342 09h 01m 48,88s +27° 54′ 10,0″ 6,07 2,23 191 A8Vn
HD 68099 68099 40085 08h 11m 16,60s +09° 49′ 16,6″ 6,08 −1,06 872 B6III
21 Καρκίνου 21 70734 41163 08h 23m 55,21s +10° 37′ 55,6″ 6,11 −1,56 1113 M2III
25 Καρκίνου d2 25 71030 41319 08h 25m 49,99s +17° 02′ 47,9″ 6,11 2,85 147 F6V
46 Καρκίνου 46 74485 42954 08h 45m 21,42s +30° 41′ 51,9″ 6,12 0,30 477 G5III
Φι 2 Καρκίνου A φ2 23 71150 41404 08h 26m 47,08s +26° 56′ 07,7″ 6,14 1,50 276 A3V
HD 80546 80546 45896 09h 21m 27,17s +32° 54′ 07,9″ 6,16 1,22 317 K3III
HD 76508 76508 43957 08h 57m 08,30s +17° 08′ 37,8″ 6,17 0,82 384 K1III
Φι 2 Καρκίνου B φ2 23 71151 08h 26m 47,00s +26° 56′ 07,0″ 6,19 1,55 276 A6V
HD 76629 76629 44010 08h 57m 42,03s +09° 23′ 16,0″ 6,19 −1,15 956 G8III
HD 66552 66552 39535 08h 04m 45,32s +18° 50′ 31,4″ 6,21 1,40 299 B9V
HD 66684 66684 39607 08h 05m 37,05s +27° 31′ 47,1″ 6,21 −1,08 934 A0V
4 Μικρός Λέων (4) 73596 42538 08h 40m 18,31s +31° 56′ 31,1″ 6,21 1,05 350 F5III
HD 67959 67959 40058 08h 10m 58,90s +14° 37′ 46,3″ 6,22 −0,04 581 A1V
12 Καρκίνου 12 67483 39874 08h 08m 42,44s +13° 38′ 27,4″ 6,25 1,59 278 F3V
53 Καρκίνου 53 BO 75716 43575 08h 52m 28,60s +28° 15′ 33,0″ 6,25 −0,92 886 M3III
61 Καρκίνου 61 76572 44031 08h 57m 58,63s +30° 14′ 01,5″ 6,25 2,75 164 F6V
HD 72505 72505 42010 08h 33m 45,06s +13° 15′ 26,7″ 6,26 1,40 306 K0III
HD 69478 69478 40617 08h 17m 31,66s +08° 51′ 58,8″ 6,28 −1,28 1062 G8III
Έψιλον Καρκίνου ε 41 73731 42556 08h 40m 27,03s +19° 32′ 41,4″ 6,29 0,16 548 Am
HD 65735 65735 39180 08h 00m 48,10s +19° 48′ 58,4″ 6,30 1,18 345 K1III
FZ Καρκίνου FZ 76830 44126 08h 59m 10,76s +18° 08′ 06,1″ 6,30 −0,35 697 M4IIIvar
4 Καρκίνου ω2 4 65856 39263 08h 01m 43,77s +25° 05′ 22,0″ 6,32 0,00 598 A1V
HD 72943 72943 42187 08h 36m 07,71s +15° 18′ 49,3″ 6,33 1,77 267 F0IV
HD 65757 65757 39194 08h 01m 00,79s +23° 34′ 59,4″ 6,34 1,70 276 K1III-IV
Ύψιλον 2 Καρκίνου υ2 32 72324 41940 08h 33m 00,14s +24° 05′ 05,7″ 6,35 0,80 421 G9III
54 Καρκίνου 54 75528 43454 08h 51m 01,53s +15° 21′ 01,7″ 6,36 3,35 130 G2IV
HD 68776 68776 40354 08h 14m 21,01s +13° 02′ 54,0″ 6,39 −0,49 776 G8III
39 Καρκίνου 39 73665 42516 08h 40m 06,44s +20° 00′ 28,1″ 6,39 0,11 587 K0III
HD 78175 78175 44768 09h 07m 27,01s +22° 58′ 51,1″ 6,39 2,54 192 F5V
X Καρκίνου X 76221 43811 08h 55m 22,88s +17° 13′ 52,5″ 6,40 −3,95 3622 C6,4
HD 80064 80064 45614 09h 17m 51,36s +11° 30′ 04,1″ 6,40 0,30 542 A2IV
HD 75469 75469 43427 08h 50m 45,13s +18° 49′ 56,1″ 6,41 −0,43 762 A2Vs
HD 69629 69629 40675 08h 18m 14,43s +15° 40′ 40,6″ 6,42 0,56 485 K0
HD 73710 73710 42549 08h 40m 22,11s +19° 40′ 11,9″ 6,42 −0,41 756 K0III
Ψι 1 Καρκίνου ψ1 13 67690 40007 08h 10m 13,12s +25° 50′ 40,4″ 6,44 −1,06 1032 K0
HD 73599 73599 42462 08h 39m 24,57s +08° 01′ 03,6″ 6,46 0,32 551 K1III
HD 77660 77660 44574 09h 04m 55,12s +32° 22′ 37,2″ 6,46 1,96 259 A8V
HD 67542 67542 39958 08h 09m 35,19s +29° 05′ 35,1″ 6,47 −3,93 3928 G0II
HD 68703 68703 40342 08h 14m 11,14s +17° 40′ 33,3″ 6,47 1,45 329 A0Vne...
HD 78234 78234 44825 09h 08m 04,21s +32° 32′ 25,6″ 6,47 1,32 349 F2V
34 Καρκίνου 34 72359 41904 08h 32m 39,87s +10° 03′ 57,7″ 6,48 0,38 541 A1V
HD 78661 78661 44984 09h 09m 46,45s +11° 33′ 52,3″ 6,48 3,60 123 F2p
HD 79248 79248 45272 09h 13m 37,27s +21° 16′ 59,6″ 6,48 0,57 496 A2V
HD 76908 76908 44148 08h 59m 26,89s +13° 04′ 27,9″ 6,49 −1,50 1294 K5III
81 Καρκίνου π1 81 79096 45170 09h 12m 17,87s +14° 59′ 43,6″ 6,49 4,93 67 G9V
HD 72115 72115 41833 08h 31m 41,31s +18° 59′ 16,0″ 6,50 −0,99 1025 K0
24 Καρκίνου A 24 71152 41389 08h 26m 39,82s +24° 32′ 03,7″ 6,51 2,11 248 F0III
37 Καρκίνου 37 73316 42353 08h 38m 05,19s +09° 34′ 28,7″ 6,54 1,25 373 A1V
35 Καρκίνου 35 72779 42133 08h 35m 19,47s +19° 35′ 24,3″ 6,55 0,28 585 G0III
Γιώτα Καρκίνου B ι 48 74738 43100 08h 46m 40,00s +28° 45′ 54,6″ 6,58 2,77 188 G8II...
40 Καρκίνου 40 73666 42523 08h 40m 11,47s +19° 58′ 16,2″ 6,61 0,40 570 A1V
83 Καρκίνου 83 80218 45699 09h 18m 58,91s +17° 42′ 20,4″ 6,61 3,64 128 F5
38 Καρκίνου 38 BT 73575 42485 08h 39m 42,68s +19° 46′ 42,5″ 6,66 0,59 531 F0III
70 Καρκίνου 70 77557 44512 09h 04m 09,87s +27° 53′ 53,9″ 6,67 0,33 605 A1V
2 Μικρός Λέων (2) 73427 42472 08h 39m 31,87s +32° 30′ 56,2″ 6,69 −1,18 1220 K5
3 Μικρός Λέων (3) 73508 42503 08h 39m 56,35s +32° 43′ 38,2″ 6,71 0,66 528 K0
EP Καρκίνου EP 73819 42600 08h 40m 56,30s +19° 34′ 49,2″ 6,76 0,6 556 A6Vn
42 Καρκίνου 42 73785 42578 08h 40m 43,23s +19° 43′ 09,6″ 6,83 0,87 506 A9III
7 Καρκίνου 7 66347 39447 08h 03m 50,48s +22° 04′ 14,9″ 6,84 0,28 668 K0
80 Καρκίνου 80 79009 45153 09h 11m 56,93s +18° 02′ 39,0″ 6,87 1,08 470 A0
78 Καρκίνου 78 78479 44918 09h 09m 02,31s +17° 28′ 10,7″ 7,18 0,5 706 K3III
VZ Καρκίνου VZ 73857 42594 08h 40m 52,13s +09° 49′ 27,1″ 7,18 1,21 509 A9III
ADS 7284 IP 79969 45617 09h 17m 53,46s +28° 33′ 37,9″ 7,21 6,03 56,28 K3V
52 Καρκίνου 52 75558 43463 08h 51m 10,83s +15° 59′ 57,8″ 7,38 1,03 607 G5
V Καρκίνου V 70276 40977 08h 21m 42,84s +17° 17′ 07,2″ 7,50 S0-6/6e
T Καρκίνου T 43905 08h 56m 40,15s +19° 50′ 57,0″ 7,60 C
BU Καρκίνου BU 73576 08h 39m 44,67s +19° 16′ 30,8″ 7,68 1,44 577 A7Vn
BN Καρκίνου BN 73763 08h 40m 39,24s +19° 13′ 41,8″ 7,80 1,56 577 A9V
24 Καρκίνου B 24 71153 08h 26m 40,10s +24° 32′ 07,0″ 7,81
BY Καρκίνου BY 74050 42705 08h 42m 10,81s +18° 56′ 03,7″ 7,91 2,21 451 A7Vn
HD 74028 BX 74028 08h 42m 06,50s +19° 24′ 40,5″ 7,96 1,72 577 A7V
44 Καρκίνου 44 74200 42791 08h 43m 08,36s +18° 09′ 02,0″ 8,03 1,29 726 K0
HD 79498 79498 45406 09h 15m 09s +23° 22′ 32″ 8,03 4,72 150 G5
71 Καρκίνου 71 77802 44637 09h 05m 45,52s +17° 23′ 24,5″ 8,10 1,53 672 A2
CY Καρκίνου CY 73345 08h 38m 37,86s +19° 59′ 23,1″ 8,14 1,88 582 F0V
BQ Καρκίνου BQ 73729 08h 40m 26,75s +20° 10′ 55,2″ 8,19 1,95 577 F2Vn
HD 73534 73534 42446 08h 39m 15,80s +12° 57′ 37,3″ 8,24 3,30 316 G5IV
BR Καρκίνου BR 73175 42319 08h 37m 40,71s +19° 31′ 06,3″ 8,26 1,91 608 F0Vn
S Καρκίνου S 74307 42853 08h 43m 56,14s +19° 02′ 03,0″ 8,35 1,03 950 B9,5V+
G8-9III-IV
BW Καρκίνου BW 73798 08h 40m 52,48s +20° 15′ 59,5″ 8,48 2,24 577 F0Vn
TW Καρκίνου TW 71780 08h 29m 37,32s +12° 27′ 20,3″ 8,49 G8III+...
U Καρκίνου U 72863 08h 35m 46,29s +18° 53′ 44,5″ 8,50 M2e
BS Καρκίνου BS 73450 08h 39m 09,10s +19° 35′ 32,6″ 8,59 2,35 577 A9V
R Καρκίνου R 69243 40534 08h 16m 33,90s +11° 43′ 35,0″ 8,64 -0,36 2060 M6,5-9e
BV Καρκίνου BV 73746 08h 40m 32,97s +19° 11′ 39,6″ 8,65 2,41 577 F0V
RZ Καρκίνου RZ 73343 42432 08h 39m 08,54s +31° 47′ 44,4″ 8,67 0,48 1420 K2III
HD 74721 74721 43018 08h 45m 59,26s +13° 15′ 48,6″ 8,72 A0V
HD 77065 77065 44259 09h 00m 47,0s +21° 27′ 13″ 8,8 6,3 103 G5
UU Καρκίνου UU 39341 08h 02m 30,90s +15° 10′ 41,9″ 8,85 K4III...
HIP 41378 41378 08h 26m 28,0s +10° 04′ 49″ 8,9 3,58 378
RX Καρκίνου RX 68775 40388 08h 14m 43,54s +24° 44′ 05,3″ 9,20 1,92 931 M8
WY Καρκίνου WY 44349 09h 01m 55,45s +26° 41′ 22,7″ 9,60 5,05 264,6 G5V
TX Καρκίνου TX 08h 40m 01,70s +18° 59′ 59,5″ 9,97 3,55 626 G0-G1V
RU Καρκίνου RU 42303 08h 37m 30,13s +23° 33′ 41,6″ 10,20 2,97 911 F9V:+...
TU Καρκίνου TU 08h 52m 16,65s +09° 05′ 18,8″ 10,53 A2
SY Καρκίνου SY 09h 01m 03,32s +17° 53′ 56,2″ 10,60 G8V
EX Καρκίνου EX 08h 51m 34,32s +11° 51′ 10,5″ 10,95 1,34 2720 A7
TT Καρκίνου TT 41936 08h 32m 55,18s +13° 11′ 28,5″ 11,10 F0
ES Καρκίνου ES 08h 51m 20,79s +11° 53′ 26,2″ 11,16 1,55 2720 F4
HAT-P-31 08h 06m 09s +26° 25′ 36″ 11,66 3,91 1155
CU Καρκίνου CU 41824 08h 31m 37,57s +19° 23′ 39,4″ 11,80 11,58 36,07 M5Ve
WASP-65 08h 53m 18,0s +08° 31′ 23″ 11,9 4,44 1011 G6
SS Καρκίνου SS 08h 06m 25,60s +23° 15′ 05,7″ 12,11 A8,5
EW Καρκίνου EW 08h 51m 32,58s +11° 50′ 40,6″ 12,27 2,66 2720 F0
HV Καρκίνου HV 08h 51m 17,99s +11° 45′ 54,2″ 12,73 3,12 2720
EV Καρκίνου EV 08h 51m 28,15s +11° 49′ 27,5″ 12,78 3,17 2720 F3
AD Καρκίνου AD 08h 46m 20,10s +10° 20′ 07,2″ 13,10 K0V
HAT-P-43 08h 35m 42,0s +10° 12′ 24″ 13,36 1771
AH Καρκίνου AH 08h 51m 37,85s +11° 50′ 57,1″ 13,41 3,8 2720 F7V
HU Καρκίνου HU 08h 51m 13,36s +11° 51′ 40,1″ 13,61 4 2720 G8IV
AC Καρκίνου AC 08h 44m 27,11s +12° 52′ 31,9″ 13,80 K1-3V
G 9-38 EI 08h 58m 15,19s +19° 45′ 47,1″ 17,2 M5,5V
YBP 1194 08h 51m 00,81s +11° 48′ 52,8″ 14,61 5 2720 G5V
DX Καρκίνου DX 08h 29m 49,35s +26° 46′ 33,7″ 14,81 17,01 11,82 M6,5V
AT Καρκίνου AT 08h 28m 36,93s +25° 20′ 03,0″ 15,2 DAe...
LHS 2090 09h 00m 23,59s +21° 50′ 05,4″ 16,10 17,08 20,782 M6,5V
YZ Καρκίνου YZ 08h 10m 56,65s +28° 08′ 33,5″ 16,3
EG Καρκίνου EG 08h 43m 03,99s +27° 51′ 49,7″ 17,0
DW Καρκίνου DW 07h 58m 53,05s +16° 16′ 45,2″ 17,5 O...
AZ Καρκίνου AZ 08h 40m 29,75s +18° 14′ 09,2″ 17,59 16,86 45,7 M6,0V
GY Καρκίνου GY 09h 09m 50,55s +18° 49′ 47,5″ 17,8
AR Καρκίνου AR 09h 22m 07,55s +31° 03′ 14,5″ 18,7
RX J0806,3+1527 HM 08h 06m 22,95s +15° 27′ 31,1″ 160
AK Καρκίνου AK 08h 55m 21,18s +11° 18′ 15,3″
CC Καρκίνου CC 08h 36m 19,15s +21° 21′ 05,3″ K0V
PSR B0823+26 08h 26m 51,44s +26° 37′ 22,8″
Ονομασία Μπάγιερ Φλάμστηντ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ Ίππαρχος Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος