Κατάλογος αστέρων του Γνώμονος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Γνώμονος παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Γνώμονα κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β


Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Γάμμα 2 Γνώμονος γ2 146686 80000 16h 19m 50,57s −50° 09′ 19,4″ 4,01 1,05 127 G8III
Έψιλον Γνώμονος ε 147971 80582 16h 27m 11,05s −47° 33′ 17,0″ 4,46 −0,98 400 B4V
Γιώτα 1 Γνώμονος ι1 143474 78662 16h 03m 32,22s −57° 46′ 29,5″ 4,63 1,46 140 A7IV
Ήτα Γνώμονος η 143546 78639 16h 03m 12,86s −49° 13′ 47,0″ 4,65 0,53 218 G8III
Δέλτα Γνώμονος δ 144197 78914 16h 06m 29,42s −45° 10′ 23,8″ 4,73 1,84 123 Am
Μι Γνώμονος μ 149038 81122 16h 34m 05,02s −44° 02′ 43,1″ 4,91 −5,91 4657 B0Ia
Κάππα Γνώμονος κ 145397 79509 16h 13m 28,73s −54° 37′ 49,5″ 4,95 −0,69 438 G4III
Γάμμα 1 Γνώμονος γ1 146143 79790 16h 17m 00,94s −50° 04′ 05,2″ 4,97 −3,25 1436 F9Ia
Θήτα Γνώμονος θ 145842 79653 16h 15m 15,35s −47° 22′ 18,9″ 5,13 0,35 295 B8V
HD 147152 147152 80208 16h 22m 28,01s −49° 34′ 20,2″ 5,32 −0,84 556 B6IV
QU Γνώμονος QU 148379 80782 16h 29m 42,33s −46° 14′ 35,6″ 5,35 −2,47 1194 B1,5Iap
HD 139129 139129 76618 15h 38m 49,50s −52° 22′ 21,4″ 5,43 −0,30 457 B9V
Λάμδα Γνώμονος λ 146667 79963 16h 19m 17,64s −42° 40′ 26,2″ 5,44 −0,34 468 A3Vn
V368 Γνώμονος V368 146003 79754 16h 16m 43,27s −53° 48′ 40,0″ 5,45 −1,51 805 M2IV
Γιώτα 2 Γνώμονος ι2 144480 79153 16h 09m 18,56s −57° 56′ 03,0″ 5,57 0,97 271 B9V
HD 145782 145782 79689 16h 15m 49,81s −57° 54′ 44,0″ 5,61 0,34 370 A5III
HD 147977 147977 80675 16h 28m 15,18s −58° 35′ 59,0″ 5,67 −0,92 679 B9III
V360 Γνώμονος V360 141318 77645 15h 51m 06,81s −55° 03′ 19,9″ 5,74 −4,51 3663 B2II
HD 146690 146690 80054 16h 20m 25,23s −55° 08′ 22,8″ 5,76 0,53 363 G6III
HD 141168 141168 77562 15h 50m 07,11s −53° 12′ 34,8″ 5,78 0,55 362 B8V
HD 142049 142049 77990 15h 55m 32,42s −60° 10′ 38,9″ 5,78 2,18 171 Amvar
Ζήτα Γνώμονος ζ 145361 79497 16h 13m 22,80s −55° 32′ 27,0″ 5,78 1,53 231 F2III
HD 141194 141194 77541 15h 49m 57,52s −48° 54′ 44,6″ 5,86 1,99 194 A2IV
HD 147225 147225 80212 16h 22m 29,07s −43° 54′ 43,3″ 5,89 −1,63 1042 G2Ib
HD 139211 139211 76716 15h 39m 56,69s −59° 54′ 28,1″ 5,95 3,50 101 F6V
HD 141544 141544 77678 15h 51m 31,52s −47° 03′ 38,6″ 6,00 0,35 439 K1IV
HD 139871 139871 76935 15h 42m 37,23s −49° 29′ 22,2″ 6,02 0,02 517 K2III
V367 Γνώμονος V367 145384 79490 16h 13m 16,97s −53° 40′ 16,2″ 6,03 −4,87 4939 M0III
HD 140979 140979 77454 15h 48m 50,42s −52° 26′ 17,6″ 6,05 −0,82 773 K2/K3III
V378 Γνώμονος V378 148218 80788 16h 29m 45,22s −57° 45′ 22,7″ 6,09 −2,27 1531 G8Ib
HD 142919 142919 78355 15h 59m 54,15s −54° 01′ 15,2″ 6,10 −1,88 1289 B5IV
HD 141296 141296 77574 15h 50m 16,28s −45° 24′ 05,9″ 6,11 2,85 147 F0V
HD 143101 143101 78469 16h 01m 06,51s −54° 34′ 40,1″ 6,12 0,43 448 A7III
HD 145921 145921 79661 16h 15m 23,98s −42° 53′ 57,9″ 6,14 1,76 245 K2III
HD 144183 144183 78989 16h 07m 24,09s −56° 11′ 27,4″ 6,16 −1,81 1278 F2II
T Γνώμονος T 140041 77058 15h 44m 03,84s −54° 59′ 12,5″ 6,20 903 M4+B
HD 146145 146145 79812 16h 17m 20,97s −53° 05′ 10,6″ 6,30 1,85 253 A7V
HD 142529 142529 78117 15h 57m 03,95s −48° 09′ 42,9″ 6,31 2,84 161 F1IV
HD 147614 147614 80421 16h 24m 54,14s −45° 20′ 58,1″ 6,32 1,51 299 A2/A3V
HD 143321 143321 78540 16h 02m 04,49s −51° 07′ 14,6″ 6,38 −0,35 723 B5V
HD 143548 143548 78710 16h 04m 06,20s −59° 10′ 34,2″ 6,40 −3,10 2587 K1II/III
HD 146059 146059 79787 16h 16m 58,99s −53° 41′ 45,5″ 6,40 2,11 236 G5V
HD 140274 140274 77138 15h 44m 59,61s −50° 47′ 07,5″ 6,41 1,44 321 A3V
S Γνώμονος S 146323 79932 16h 18m 51,82s −57° 53′ 59,2″ 6,45 −3,18 2741 F9Ib
HD 139915 139915 77042 15h 43m 55,28s −60° 17′ 13,9″ 6,46 −1,62 1347 G0Ib
QY Γνώμονος QY 143658 78731 16h 04m 21,32s −53° 42′ 37,2″ 6,46 −1,08 1048 B9II/IIIp..
HD 148937 148937 81180 16h 33m 52,39s −48° 06′ 40,5″ 6,71 1390 O5,5-6f?p
HD 142415 142415 78169 15h 57m 40,79s −60° 12′ 00,9″ 7,34 4,65 113 G1V
HD 148156 148156 80680 16h 28m 17,28s −46° 19′ 03,4″ 7,71 4,09 173 G1V
HD 139084 V343 139084 76629 15h 38m 57,54s −57° 42′ 27,3″ 7,98 125,6 K0V
R Γνώμονος R 138743 76377 15h 35m 57,35s −49° 30′ 28,6″ 8,00 1,55 635 M3e
IM Γνώμονος IM 15h 39m 26,46s −52° 19′ 18,0″ 8,5
QZ Γνώμονος QZ 144972 16h 11m 20,46s −54° 21′ 14,8″ 8,71 F6Iab:
HD 143361 143361 78521 16h 01m 50,35s −44° 26′ 04,3″ 9,16 5,29 194 G6V
HD 330075 330075 77517 15h 49m 37,69s −49° 57′ 48,7″ 9,36 5,86 164 G5
RS Γνώμονος RS 78797 16h 05m 09,96s −53° 55′ 09,9″ 10,09 1240 F6
RT Γνώμονος RT 80365 16h 24m 18,65s −59° 20′ 38,7″ 10,60 R
RZ Γνώμονος RZ 16h 32m 41,66s −53° 15′ 33,2″ 10,63
TW Γνώμονος TW 78771 16h 04m 55,22s −51° 57′ 12,7″ 11,17
HD 330036 330036 77662 15h 51m 15,93s −48° 44′ 58,4″ 11,28 2230 FIII-IV
V346 Γνώμονος V346 16h 32m 32,19s −44° 55′ 30,7″ 16,3
XTE J1550-564 V381 15h 50m 58,78s −56° 28′ 35,0″ 16,6 K3III
Χεν 2-147 V347 16h 14m 01,10s −56° 59′ 28,0″ M8/9e
1E 161348-5055 16h 17,5m −51° 02′ 10000
SGR J1550-5418 15h 50m 54,11s −54° 18′ 23,7″ 30000
4U 1538-52 QV 15h 42m 23,36s −52° 23′ 09,6″ B0Iab
4U 1608-52 QX 16h 12m 43,0s −52° 25′ 23″
4U 1624-490 16h 28m 02,83s −49° 11′ 54,6″
4U 1630-47 16h 34m 01,61s −47° 23′ 34,8″
Ονομασία Μπάγιερ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]