Κατάλογος αστέρων του Πηγάσου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Πηγάσου παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Πήγασο κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β

Φλάμστηντ

F

Γκουλντ

G

Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Έψιλον Πηγάσου ε 8 11 206778 107315 21h 44m 11,14s +09° 52′ 30,0″ 2,38 −4,19 672 K2Ibvar
Βήτα Πηγάσου β 53 217906 113881 23h 03m 46,33s +28° 04′ 56,8″ 2,44 −1,49 199 M2II-IIIvar
Άλφα Πηγάσου α 54 218045 113963 23h 04m 45,62s +15° 12′ 19,3″ 2,49 −0,67 140 B9,5III
Γάμμα Πηγάσου γ 88 886 1067 00h 13m 14,15s +15° 11′ 01,0″ 2,83 −2,22 333 B2IV
Ήτα Πηγάσου η 44 215182 112158 22h 43m 00,13s +30° 13′ 16,7″ 2,93 −1,16 215 G2II-III..
Ζήτα Πηγάσου ζ 42 214923 112029 22h 41m 27,67s +10° 49′ 53,0″ 3,41 −0,62 208 B8,5V
Μι Πηγάσου μ 48 216131 112748 22h 50m 00,10s +24° 36′ 06,1″ 3,51 0,74 117 M2III
Θήτα Πηγάσου θ 26 25 210418 109427 22h 10m 11,82s +06° 11′ 52,0″ 3,52 1,16 97 A2V
Γιώτα Πηγάσου ι 24 210027 109176 22h 07m 00,47s +25° 20′ 42,2″ 3,77 3,42 38 F5V
Λάμδα Πηγάσου λ 47 215665 112440 22h 46m 31,84s +23° 33′ 56,4″ 3,97 −1,45 395 G8II-III
1 Πηγάσου 1 203504 105502 21h 22m 05,13s +19° 48′ 15,7″ 4,08 0,71 154 K1III
Κάππα Πηγάσου κ 10 206901 107354 21h 44m 38,70s +25° 38′ 42,0″ 4,14 1,40 115 F5IV
Ξι Πηγάσου ξ 46 215648 112447 22h 46m 41,44s +12° 10′ 26,7″ 4,20 3,15 53 F7V
Πι Πηγάσου π 29 210459 109410 22h 09m 59,25s +33° 10′ 41,8″ 4,28 −0,16 252 F5III
9 Πηγάσου 9 206859 107348 21h 44m 30,69s +17° 21′ 00,2″ 4,34 −2,87 901 G5Ib
Ύψιλον Πηγάσου υ 68 220657 115623 23h 25m 22,66s +23° 24′ 14,4″ 4,42 0,79 173 F8IV
2 Πηγάσου 2 204724 106140 21h 29m 56,88s +23° 38′ 19,8″ 4,52 −1,14 442 M1III
55 Πηγάσου 55 42 218329 114144 23h 07m 00,26s +09° 24′ 34,3″ 4,54 −0,43 322 M2III
70 Πηγάσου 70 221115 115919 23h 29m 09,26s +12° 45′ 37,8″ 4,54 0,86 178 G8III
Ταυ Πηγάσου τ 62 220061 115250 23h 20m 38,22s +23° 44′ 25,3″ 4,58 1,03 167 A5V
Ψι Πηγάσου ψ 84 224427 118131 23h 57m 45,55s +25° 08′ 29,3″ 4,63 −0,98 432 M3III
56 Πηγάσου 56 218356 114155 23h 07m 06,74s +25° 28′ 06,0″ 4,76 −1,32 537 K0IIp
32 Πηγάσου 32 212097 110371 22h 21m 19,33s +28° 19′ 49,9″ 4,78 −1,57 607 B9III
35 Πηγάσου 35 33 212943 110882 22h 27m 51,48s +04° 41′ 47,1″ 4,78 1,33 160 K0III
Χι Πηγάσου χ 89 1013 1168 00h 14m 36,11s +20° 12′ 24,1″ 4,79 −0,21 326 M2III
Όμικρον Πηγάσου ο 43 214994 112051 22h 41m 45,41s +29° 18′ 27,7″ 4,80 −0,05 305 A1IV
31 Πηγάσου 31 IN 212076 110386 22h 21m 31,07s +12° 12′ 18,6″ 4,82 −2,55 970 B2IV-V
Νι Πηγάσου ν 22 20 209747 109068 22h 05m 40,69s +05° 03′ 29,8″ 4,86 0,32 263 K4III
Ρο Πηγάσου ρ 50 40 216735 113186 22h 55m 13,62s +08° 48′ 57,9″ 4,91 0,22 282 A1V
78 Πηγάσου 78 222842 117073 23h 43m 59,44s +29° 21′ 41,6″ 4,93 0,65 234 K0III
72 Πηγάσου 72 221673 116310 23h 33m 57,15s +31° 19′ 31,2″ 4,97 −1,16 548 K4III
57 Πηγάσου 57 43 GZ 218634 114347 23h 09m 31,45s +08° 40′ 37,8″ 5,05 −1,79 762 M4Sv
Φι Πηγάσου φ 81 223768 117718 23h 52m 29,29s +19° 07′ 13,3″ 5,06 −0,58 437 M2III
14 Πηγάσου 14 207650 107763 21h 49m 50,68s +30° 10′ 27,4″ 5,07 0,23 302 A1Vs
16 Πηγάσου 16 OQ 208057 108022 21h 53m 03,76s +25° 55′ 30,5″ 5,09 −0,89 512 B3V
66 Πηγάσου 66 220363 115444 23h 23m 04,56s +12° 18′ 50,2″ 5,09 0,06 330 K3III
77 Πηγάσου 77 48 222764 117020 23h 43m 22,36s +10° 19′ 53,4″ 5,09 −1,91 817 M2III
59 Πηγάσου 59 45 218918 114520 23h 11m 44,19s +08° 43′ 12,5″ 5,15 0,70 253 A5Vn
Σίγμα Πηγάσου σ 49 39 216385 112935 22h 52m 23,77s +09° 50′ 08,0″ 5,16 3,02 88 F7IV
12 Πηγάσου 12 207089 107472 21h 46m 04,36s +22° 56′ 56,0″ 5,29 −2,41 1128 K0Ib
7 Πηγάσου 7 9 206487 107151 21h 42m 15,44s +05° 40′ 48,5″ 5,30 −0,72 522 M2III
82 Πηγάσου 82 HT 223781 117730 23h 52m 37,12s +10° 56′ 50,4″ 5,30 1,49 188 A4Vn
71 Πηγάσου 71 HW 221615 116264 23h 33m 28,09s +22° 29′ 55,7″ 5,33 −0,90 575 M5IIIa
13 Πηγάσου 13 6 V373 207652 107788 21h 50m 08,64s +17° 17′ 09,4″ 5,34 2,72 109 F2III-IV
210889 109654 22h 12m 47,81s +34° 36′ 17,0″ 5,34 0,87 256 K2III
64 Πηγάσου 64 220222 115355 23h 21m 54,93s +31° 48′ 44,9″ 5,35 −1,69 834 B6III
30 Πηγάσου 30 30 211924 110298 22h 20m 27,56s +05° 47′ 22,2″ 5,37 −1,88 918 B5IV
58 Πηγάσου 58 44 218700 114389 23h 10m 01,47s +09° 49′ 19,6″ 5,39 −1,00 619 B9III
51 Πηγάσου 51 217014 113357 22h 57m 27,85s +20° 46′ 07,3″ 5,45 4,52 50 G5V
5 Πηγάσου 5 205852 106787 21h 37m 45,37s +19° 19′ 06,9″ 5,46 0,49 321 F1IV
75 Πηγάσου 75 KS 222133 116611 23h 37m 56,77s +18° 24′ 02,2″ 5,49 1,17 239 A1Vn
37 Πηγάσου 37 35 213235 111062 22h 29m 57,95s +04° 25′ 55,4″ 5,51 1,90 172 F5IVs
15 Πηγάσου 15 207978 107975 21h 52m 29,96s +28° 47′ 37,3″ 5,52 3,31 90 F6IVwvar
17 Πηγάσου 17 208565 108339 21h 56m 56,39s +12° 04′ 35,5″ 5,54 −0,11 440 A2Vnn
86 Πηγάσου 86 87 476 00h 05m 41,94s +13° 23′ 46,6″ 5,55 0,26 373 G5III
67 Πηγάσου 67 220599 115591 23h 24m 50,82s +32° 23′ 05,5″ 5,56 −0,40 506 B9III
87 Πηγάσου 87 448 729 00h 09m 02,34s +18° 12′ 43,3″ 5,57 0,81 292 G9III
34 Αλώπεκος (34) 203344 105411 21h 21m 04,24s +23° 51′ 22,5″ 5,58 0,91 280 K1III
Πι 1 Πηγάσου π1 27 210354 109352 22h 09m 13,68s +33° 10′ 21,0″ 5,58 0,89 283 G6III:
63 Πηγάσου 63 220088 115271 23h 20m 49,50s +30° 24′ 54,3″ 5,58 −0,05 435 M0III
36 Πηγάσου 36 34 213119 110986 22h 29m 07,95s +09° 07′ 44,7″ 5,60 −0,65 579 K5III
20 Πηγάσου 20 209166 108693 22h 01m 05,32s +13° 07′ 11,9″ 5,61 1,39 228 F4III
11 Πηγάσου 11 12 207203 107575 21h 47m 13,96s +02° 41′ 10,1″ 5,63 −0,15 467 A1V
73 Πηγάσου 73 221758 116355 23h 34m 38,21s +33° 29′ 50,2″ 5,63 0,77 305 K0III:
38 Πηγάσου 38 213323 111068 22h 30m 01,79s +32° 34′ 21,6″ 5,64 0,16 407 B9,5V
19 Πηγάσου 19 18 209167 108699 22h 01m 09,24s +08° 15′ 25,8″ 5,65 −0,71 609 K5III
4 Πηγάσου 4 7 205924 106856 21h 38m 31,87s +05° 46′ 18,0″ 5,66 2,02 174 A9IV-Vn
218792 114449 23h 10m 42,62s +17° 35′ 40,0″ 5,68 −0,27 505 K4III
208108 108060 21h 53m 37,37s +19° 40′ 06,2″ 5,69 1,45 230 A0Vs
23 Πηγάσου 23 209833 109056 22h 05m 34,65s +28° 57′ 50,4″ 5,69 0,84 304 B9Vn
214850 111974 22h 40m 52,52s +14° 32′ 55,9″ 5,72 3,14 107 G3V+...
210074 109209 22h 07m 28,52s +19° 28′ 31,6″ 5,74 1,81 199 F2V:
209761 109023 22h 05m 11,32s +26° 40′ 25,0″ 5,75 0,32 397 K2III
34 Πηγάσου 34 32 212754 110785 22h 26m 37,22s +04° 23′ 37,1″ 5,76 2,78 129 F7V
52 Πηγάσου 52 217232 113503 22h 59m 11,80s +11° 43′ 44,2″ 5,76 1,20 266 A7V
NZ Πηγάσου NZ 206043 106897 21h 39m 01,11s +20° 15′ 55,6″ 5,77 2,81 127 F2V
80 Πηγάσου 80 51 HH 223637 117628 23h 51m 21,25s +09° 18′ 48,6″ 5,77 −1,20 807 M3III
207840 107887 21h 51m 34,24s +19° 49′ 35,9″ 5,78 −0,49 584 B8III
210502 109471 22h 10m 37,46s +11° 37′ 28,8″ 5,78 −0,63 625 M1III
25 Πηγάσου 25 210129 109240 22h 07m 50,33s +21° 42′ 11,1″ 5,79 −0,86 698 B7Vn
213179 110992 22h 29m 10,21s +26° 45′ 47,6″ 5,79 −1,85 1098 K2II
85 Πηγάσου 85 224930 171 00h 02m 09,65s +27° 05′ 04,2″ 5,80 5,33 40 G3V
21 Πηγάσου 21 209459 108875 22h 03m 19,02s +11° 23′ 11,6″ 5,83 −0,27 541 B9,5V
NV Πηγάσου NV 204585 106062 21h 28m 59,76s +22° 10′ 45,9″ 5,84 −0,49 603 M4III
40 Πηγάσου 40 214567 111810 22h 38m 52,62s +19° 31′ 21,0″ 5,84 0,50 381 G8II
219139 114641 23h 13m 26,51s +11° 03′ 54,1″ 5,85 0,79 335 G5III:
IM Πηγάσου IM 216489 112997 22h 53m 02,28s +16° 50′ 28,5″ 5,86 0,93 316 K1III SB
211006 109730 22h 13m 38,65s +28° 36′ 28,9″ 5,87 1,45 249 K2III
214995 112067 22h 41m 57,40s +14° 30′ 59,2″ 5,92 1,36 267 K0III:
HD 210702 210702 109577 22h 11m 51,33s +16° 02′ 26,1″ 5,93 2,19 182 K1III
79 Πηγάσου 79 223461 117500 23h 49m 39,35s +28° 50′ 32,4″ 5,95 1,39 267 A2m
HN Πηγάσου HN 206860 107350 21h 44m 31,19s +14° 46′ 20,0″ 5,96 4,64 60 G0V
210762 109602 22h 12m 08,09s +24° 57′ 02,3″ 5,97 −3,88 3047 K0
HR 8799 V342 218396 114189 23h 07m 28,65s +21° 08′ 03,7″ 5,97 2,96 130 A5V
69 Πηγάσου 69 HV 220933 115806 23h 27m 40,37s +25° 10′ 02,5″ 5,99 0,73 367 A0MNp...
47 G. Πηγάσου 47 222377 116768 23h 39m 54,99s +09° 40′ 38,4″ 5,99 2,16 190 A2m
18 Πηγάσου 18 17 209008 108612 22h 00m 07,92s +06° 43′ 02,8″ 6,00 −1,58 1069 B3III
212988 110873 22h 27m 46,22s +31° 50′ 23,9″ 6,00 −1,29 937 K2
206540 107173 21h 42m 32,95s +10° 49′ 27,6″ 6,06 −0,59 697 B5IV
IK Πηγάσου IK 204188 105860 21h 26m 26,61s +19° 22′ 32,2″ 6,08 2,76 150 A8m
210210 109276 22h 08m 17,26s +25° 32′ 37,0″ 6,08 1,40 281 F1IV
204862 106243 21h 31m 09,62s +12° 08′ 15,0″ 6,10 0,57 417 B9,5V
221662 116307 23h 33m 55,50s +20° 50′ 27,5″ 6,10 −1,42 1042 M3III
214200 111567 22h 36m 07,90s +35° 34′ 39,5″ 6,11 0,57 417 K0
V343 Πηγάσου V343 218395 114187 23h 07m 27,74s +32° 49′ 31,3″ 6,13 0,24 491 A3
23 Ιχθύος (23) 223755 117710 23h 52m 23,42s +21° 40′ 16,0″ 6,13 0,01 547 M2III
13 G. Πηγάσου 13 208110 108090 21h 53m 57,72s +06° 51′ 53,2″ 6,14 0,63 413 G0IIIs
218235 114081 23h 06m 18,00s +18° 31′ 03,4″ 6,16 2,98 141 F6Vs
206027 106872 21h 38m 45,16s +25° 29′ 55,7″ 6,18 0,65 416 G9III
V372 Πηγάσου V372 207223 107558 21h 47m 04,70s +17° 11′ 38,7″ 6,18 2,67 164 F3V
210460 109439 22h 10m 18,96s +19° 36′ 59,6″ 6,18 2,46 181 G0V
31 G. Πηγάσου 31 211976 110341 22h 20m 55,77s +08° 11′ 12,1″ 6,18 3,67 104 F6V
224303 118048 23h 56m 41,52s +22° 38′ 53,2″ 6,18 −0,15 603 M2III
3 Πηγάσου 3 6 205811 106783 21h 37m 43,61s +06° 37′ 06,2″ 6,19 1,71 257 A2V
60 Πηγάσου 60 218935 114526 23h 11m 49,31s +26° 50′ 51,3″ 6,19 1,84 242 G8III-IV
33 Πηγάσου 33 212395 110548 22h 23m 39,36s +20° 50′ 53,8″ 6,20 3,55 111 F7V
29 G. Πηγάσου 29 211287 109939 22h 15m 59,81s +08° 32′ 58,6″ 6,21 0,79 395 A1Vn
205541 106605 21h 35m 27,03s +24° 27′ 07,9″ 6,22 −0,41 689 A4V
417 716 00h 08m 52,07s +25° 27′ 46,3″ 6,24 0,69 419 K0III
225276 399 00h 04m 55,93s +26° 38′ 55,7″ 6,25 −0,11 610 K4IIIb
1048 1193 00h 14m 55,87s +22° 17′ 03,3″ 6,25 1,06 355 A1p
205539 106595 21h 35m 19,02s +28° 11′ 51,7″ 6,25 1,97 235 F0IV
212670 110696 22h 25m 40,68s +18° 26′ 39,3″ 6,26 0,05 568 K0
74 Πηγάσου 74 222098 116592 23h 37m 39,66s +16° 49′ 31,8″ 6,26 1,02 363 A1V
202128 104771 21h 13m 28,77s +15° 58′ 56,8″ 6,27 1,51 292 A7Vn
207563 107734 21h 49m 26,87s +20° 27′ 44,8″ 6,27 −2,49 1842 B2V
HO Πηγάσου HO 207932 107956 21h 52m 18,17s +21° 16′ 23,2″ 6,27 −1,69 1273 M8III
45 Πηγάσου 45 215510 112358 22h 45m 28,19s +19° 21′ 59,1″ 6,27 1,11 351 G6III:
207134 107502 21h 46m 23,84s +25° 33′ 48,1″ 6,28 0,98 374 K3III:
65 Πηγάσου 65 220318 115407 23h 22m 40,50s +20° 49′ 43,5″ 6,28 0,41 487 B9,5V
210594 109493 22h 10m 51,70s +30° 33′ 11,0″ 6,30 0,76 418 A8IV
214298 111649 22h 37m 04,86s +12° 34′ 36,8″ 6,30 −0,74 836 K5
76 Πηγάσου 76 222683 116972 23h 42m 43,81s +16° 20′ 08,5″ 6,30 0,82 406 K0
OY Πηγάσου OY 210090 109212 22h 07m 29,95s +18° 00′ 02,8″ 6,31 −1,00 945 M1
219927 115148 23h 19m 27,40s +34° 47′ 35,5″ 6,32 −0,33 697 B8III
GX Πηγάσου GX 213534 111191 22h 31m 34,37s +29° 32′ 34,2″ 6,33 0,85 408 A5m
41 Πηγάσου 41 214698 111884 22h 39m 47,01s +19° 40′ 52,1″ 6,33 −0,12 635 A2V
219110 114607 23h 13m 04,01s +29° 26′ 29,8″ 6,34 0,78 422 G8III
213644 111296 22h 32m 46,90s +15° 51′ 47,6″ 6,35 −0,30 698 K0
208202 108119 21h 54m 17,44s +19° 43′ 05,3″ 6,36 1,12 364 K0III+...
209288 108766 22h 02m 01,37s +10° 58′ 25,7″ 6,36 −1,71 1342 B5IIIn
209693 108969 22h 04m 34,51s +32° 56′ 30,3″ 6,36 −0,99 962 G5Ia
210461 109445 22h 10m 22,02s +14° 37′ 47,7″ 6,36 0,79 424 K0III
214979 112032 22h 41m 31,28s +30° 57′ 57,1″ 6,36 −0,67 832 K5
219310 114742 23h 14m 36,42s +24° 06′ 10,4″ 6,36 0,41 504 K2III
215549 112368 22h 45m 34,64s +30° 26′ 36,3″ 6,37 2,59 186 K1III-IV
209709 109009 22h 05m 03,47s +14° 48′ 57,4″ 6,38 0,41 509 M2,5III:
211432 109977 22h 16m 29,66s +27° 48′ 14,5″ 6,38 0,94 399 G9III
220288 115389 23h 22m 28,58s +25° 55′ 06,6″ 6,38 −1,22 1079 K3III
2 G. Πηγάσου 2 204445 106021 21h 28m 24,83s +08° 11′ 44,6″ 6,39 −0,83 906 M1
HD 208527 208527 108296 21h 56m 23,98s +21° 14′ 23,4″ 6,39 −1,34 1148 M1III[1]
HR Πηγάσου HR 216672 113131 22h 54m 35,62s +16° 56′ 30,7″ 6,39 −0,97 967 S5,1
3 G. Πηγάσου 3 204603 106103 21h 29m 34,49s +06° 34′ 53,0″ 6,41 −0,60 823 K0
219291 114725 23h 14m 21,72s +29° 46′ 18,7″ 6,41 1,15 368 F6IVw
V354 Πηγάσου V354 221394 116119 23h 31m 43,05s +28° 24′ 12,7″ 6,41 0,57 481 A1p Sr(CrEu)
221493 116187 23h 32m 29,03s +23° 50′ 37,2″ 6,41 −0,23 694 K5
204560 106064 21h 28m 59,92s +17° 54′ 21,3″ 6,42 0,31 544 K5
214203 111601 22h 36m 36,34s +11° 41′ 47,8″ 6,42 1,11 376 A1III
224758 34 00h 00m 23,87s +26° 55′ 05,7″ 6,43 1,95 256 F7,5IV-V
205011 106306 21h 31m 50,15s +23° 50′ 42,6″ 6,43 0,43 517 G8Ib
206793 107297 21h 43m 58,12s +22° 48′ 55,4″ 6,43 0,16 585 K2
39 Πηγάσου 39 213617 111278 22h 32m 35,38s +20° 13′ 47,8″ 6,43 2,81 172 F1V
41 G. Πηγάσου 41 217166 113445 22h 58m 34,85s +09° 21′ 26,0″ 6,43 3,98 101 G2V+...
218101 113994 23h 05m 06,40s +16° 33′ 48,1″ 6,43 3,40 132 G8IV
218261 114096 23h 06m 31,71s +19° 54′ 39,0″ 6,44 4,18 92 F7V
221905 116465 23h 35m 55,94s +24° 33′ 39,6″ 6,44 −1,49 1254 M1III
205420 106527 21h 34m 33,97s +22° 45′ 16,7″ 6,45 2,25 226 F7V
28 Πηγάσου 28 210516 109458 22h 10m 30,18s +20° 58′ 40,8″ 6,45 −0,09 663 A3III
221113 115915 23h 29m 05,70s +23° 02′ 53,8″ 6,45 0,44 520 G9III
V363 Πηγάσου V363 224186 117986 23h 55m 54,63s +15° 13′ 49,1″ 6,45 −0,35 746 M3
209149 108632 22h 00m 26,71s +33° 00′ 20,8″ 6,46 2,35 217 F5III
PT Πηγάσου PT 212047 110346 22h 21m 00,05s +26° 56′ 06,6″ 6,46 −0,47 793 M4III
225292 410 00h 05m 01,13s +27° 40′ 29,3″ 6,47 0,88 427 G8II
434 728 00h 09m 00,16s +28° 14′ 51,2″ 6,47 1,16 377 A4Vm
205422 106550 21h 34m 45,89s +18° 19′ 44,0″ 6,47 −0,30 736 K2
10 G. Πηγάσου 10 206689 107271 21h 43m 39,79s +07° 31′ 43,7″ 6,47 0,89 426 K0
219196 114686 23h 13m 59,34s +19° 38′ 02,1″ 6,47 −0,47 795 K2
213025 110907 22h 28m 11,15s +27° 01′ 08,0″ 6,48 0,63 482 G8III
205603 106643 21h 36m 05,09s +15° 04′ 56,0″ 6,50 0,82 447 G8II
208897 108513 21h 58m 59,64s +19° 01′ 13,4″ 6,50 2,48 208 K0
210890 109691 22h 13m 10,01s +18° 16′ 47,6″ 6,50 −0,31 751 K2
211076 109788 22h 14m 18,45s +17° 11′ 22,4″ 6,50 1,07 398 K4III
61 Πηγάσου 61 219477 114844 23h 15m 46,28s +28° 14′ 52,5″ 6,51 −0,83 956 G5III
HD 220773 220773 115697 23h 26m 27,0s +08° 38′ 38″ 7,09 160 F9
V376 Πηγάσου V376 209458 108859 22h 03m 10,77s +18° 53′ 03,6″ 7,65 4,28 154 F8-G0V
HD 219828 219828 115100 23h 18m 46,73s +18° 38′ 44,6″ 8,02 3,47 264 G0IV
HD 214823 214823 111928 22h 40m 19,9s +31° 47′ 15″ 8,08 G0V
HIP 109600 109600 22h 12m 06,0s +29° 03′ 57″ 9,16 191 G5
BD+14°4559 104780 21h 13m 35,99s +14° 41′ 21,8″ 9,66 6,17 163 K2V
HAT-P-8 22h 52m 09,86s +35° 26′ 49,6″ 10,17 3,36 750
WASP-21 23h 09m 58,25s +18° 23′ 45,9″ 11,55 4,75 750 G3V
WASP-52 23h 13m 59,0s +08° 45′ 41″ 12 457 K2V
WASP-60 23h 15m 58s +31° 27′ 46″ 12,18 1305 G1V
WASP-10 23h 15m 58s +31° 27′ 46″ 12,7 7,9 290 K0V
WASP-102 22h 25m 51,4s +15° 51′ 24″ 12,73 G0
WASP-114 21h 50m 40,0s +10° 27′ 47″ 12,74 1500 G0
WASP-59 23h 18m 30,0s +24° 53′ 21″ 13 408 K5V
V391 Πηγάσου V391 22h 04m 12,2s +26° 25′ 08″ 14,57 3,84 4561 sdB
Ονομασία Μπάγιερ Φλάμστηντ Γκουλντ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. B.-C. Lee, I. Han, M.-G. Park (2012). «Planetary companions orbiting M giants HD 208527 and HD 220074». Astronomy & Astrophysics. doi:10,1051/0004-6361/201220301. Bibcode2013A&A...549A...2L. 

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]