Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατάλογος αστέρων του Οφιούχου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Οφιούχου παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Οφιούχο κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β

Φλάμστηντ

F

Γκουλντ

G

Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Άλφα Οφιούχου α 55 159561 86032 17h 34m 56,00s +12° 33′ 38,1″ 2,08 1,30 47 A5III
Ήτα Οφιούχου η 35 90 155125 84012 17h 10m 22,66s −15° 43′ 30,5″ 2,43 0,37 84 A2,5Va
Ζήτα Οφιούχου ζ 13 28 149757 81377 16h 37m 09,53s −10° 34′ 01,7″ 2,54 −3,20 458 O9,5V
Δέλτα Οφιούχου δ 1 7 146051 79593 16h 14m 20,77s −03° 41′ 38,3″ 2,73 −0,86 170 M1III
Βήτα Οφιούχου β 60 168 161096 86742 17h 43m 28,38s +04° 34′ 00,9″ 2,76 0,76 82 K2III
Κάππα Οφιούχου κ 27 65 153210 83000 16h 57m 40,27s +09° 22′ 30,2″ 3,19 1,09 86 K2IIIvar
Έψιλον Οφιούχου ε 2 9 146791 79882 16h 18m 19,24s −04° 41′ 33,4″ 3,23 0,64 107 G8III
Θήτα Οφιούχου θ 42 126 157056 84970 17h 22m 00,58s −24° 59′ 58,2″ 3,27 −2,92 563 B2IV
Νι Οφιούχου ν 64 186 163917 88048 17h 59m 01,60s −09° 46′ 24,1″ 3,32 −0,03 153 K0III
72 Οφιούχου 72 199 165777 88771 18h 07m 21,02s +09° 33′ 49,2″ 3,71 1,69 83 A4IVs
Γάμμα Οφιούχου γ 62 172 161868 87108 17h 47m 53,57s +02° 42′ 26,9″ 3,75 1,43 95 A0V
Λάμδα Οφιούχου λ 10 25 148857 80883 16h 30m 54,84s +01° 59′ 02,8″ 3,82 0,28 166 A2V
67 Οφιούχου 67 191 164353 88192 18h 00m 38,72s +02° 55′ 53,7″ 3,93 −4,26 1417 B5Ib
70 Οφιούχου p 70 197 165341 88601 18h 05m 27,21s +02° 30′ 08,8″ 4,03 5,50 17 K0V SB
44 Οφιούχου b 44 135 157792 85340 17h 26m 22,22s −24° 10′ 30,1″ 4,16 2,11 84 A3IV:m
Χι Οφιούχου χ 7 15 148184 80569 16h 27m 01,44s −18° 27′ 22,3″ 4,22 −1,66 489 B2Vne
45 Οφιούχου d 45 139 157919 85423 17h 27m 21,26s −29° 52′ 00,1″ 4,28 1,61 111 F3III
Φι Οφιούχου φ 8 24 148786 80894 16h 31m 08,39s −16° 36′ 45,5″ 4,29 0,25 210 G8/K0III
36 Οφιούχου B A 36 103 155885 84405 17h 15m 21,29s −26° 36′ 00,2″ 4,33 5,44 20 K1V
Σίγμα Οφιούχου σ 49 143 157999 85355 17h 26m 30,88s +04° 08′ 25,2″ 4,34 −3,44 1173 K3IIvar
Γιώτα Οφιούχου ι 25 152614 82673 16h 54m 00,50s +10° 09′ 55,6″ 4,39 0,11 234 B8V
Ξι Οφιούχου ξ 40 124 156897 84893 17h 21m 00,21s −21° 06′ 44,8″ 4,39 3,19 57 F2/F3V
68 Οφιούχου 68 193 164577 88290 18h 01m 45,19s +01° 18′ 18,4″ 4,42 −0,13 265 A2Vn
Ωμέγα Οφιούχου ω 9 26 148898 80975 16h 32m 08,19s −21° 27′ 59,3″ 4,45 0,80 175 Ap
Ψι Οφιούχου ψ 4 11 147700 80343 16h 24m 06,20s −20° 02′ 14,0″ 4,48 0,79 178 K0III
HD 157950 141 157950 85365 17h 26m 37,94s −05° 05′ 11,4″ 4,53 2,14 98 F3V
Ρο Οφιούχου Α ρ 5 13 147933 80473 16h 25m 35,12s −23° 26′ 49,6″ 4,57 −0,84 361 B2V
Μι Οφιούχου μ 57 157 159975 86284 17h 37m 50,72s −08° 07′ 07,4″ 4,58 −1,55 549 B8II-IIIMNp
Ύψιλον Οφιούχου υ 3 18 148367 80628 16h 27m 48,23s −08° 22′ 18,1″ 4,62 1,75 122 A3m
20 Οφιούχου 20 49 151769 82369 16h 49m 49,97s −10° 46′ 58,1″ 4,64 1,80 121 F7IV
71 Οφιούχου 71 198 165760 88765 18h 07m 18,35s +08° 44′ 01,7″ 4,64 0,33 238 G8III-IV
41 Οφιούχου 41 111 156266 84514 17h 16m 36,71s −00° 26′ 42,5″ 4,72 0,60 218 K2III
Ταυ Οφιούχου B τ 69 164764 88404 18h 03m 04,91s −08° 10′ 48,9″ 4,77 1,19 167 F5V
51 Οφιούχου c 51 149 158643 85755 17h 31m 24,95s −23° 57′ 45,3″ 4,78 −0,80 426 A0V
66 Οφιούχου 66 190 V2048 164284 88149 18h 00m 15,80s +04° 22′ 07,1″ 4,79 −1,79 676 B2Ve
30 Οφιούχου 30 70 153687 83262 17h 01m 03,63s −04° 13′ 20,8″ 4,82 −0,63 402 K4III
74 Οφιούχου 74 209 168656 89918 18h 20m 52,06s +03° 22′ 37,7″ 4,85 0,27 269 G8III
58 Οφιούχου 58 165 160915 86736 17h 43m 25,85s −21° 40′ 59,1″ 4,86 3,64 57 F6/F7V
24 Σκορπιού (24) 39 150416 81724 16h 41m 34,40s −17° 44′ 31,8″ 4,91 −0,48 391 G8II/III
66 Ηρακλέους e (66) 156681 84671 17h 18m 36,99s +10° 51′ 53,0″ 5,03 −1,60 691 K4II-III
36 Οφιούχου A A 36 103 155886 17h 15m 20,80s −26° 36′ 05,0″ 5,07 20 K0V
Όμικρον Οφιούχου ο 39 112 156349 84626 17h 18m 00,72s −24° 17′ 12,8″ 5,14 −0,09 363 K:...
23 Οφιούχου 23 58 152601 82730 16h 54m 35,71s −06° 09′ 14,1″ 5,23 0,82 248 K2III
17 G. Οφιούχου 17 148349 80620 16h 27m 43,46s −07° 35′ 51,2″ 5,24 −0,72 507 M2 comp
Ταυ Οφιούχου A τ 69 195 164765 88404 18h 03m 04,90s −08° 10′ 50,0″ 5,24 167 F2V
43 Οφιούχου 43 128 157236 85084 17h 23m 21,59s −28° 08′ 33,9″ 5,30 −1,02 599 K4/K5III
Γκλίζε 678 150 158614 85667 17h 30m 23,87s −01° 03′ 45,0″ 5,31 4,23 54 G8IV-V
37 Οφιούχου 37 155644 84177 17h 12m 27,81s +10° 35′ 06,8″ 5,32 −1,56 776 M2III
(52 Cau) 171802 91217 18h 36m 27,84s +09° 07′ 22,1″ 5,38 2,43 127 F5III
21 G. Οφιούχου 21 148513 80693 16h 28m 33,98s +00° 39′ 54,6″ 5,41 −0,15 422 K4IIIp
146 G. Οφιούχου 146 158352 85537 17h 28m 49,69s +00° 19′ 50,1″ 5,41 1,41 206 A8V
208 G. Οφιούχου 208 168387 89772 18h 19m 09,56s +07° 15′ 35,1″ 5,41 2,15 147 K2III
88 G. Οφιούχου 88 155078 83962 17h 09m 47,92s −10° 31′ 22,9″ 5,43 2,40 132 F5IV
(53 Cau) 171834 91237 18h 36m 39,09s +06° 40′ 19,8″ 5,43 2,92 103 F3V
183 G. Οφιούχου 183 163532 87847 17h 56m 47,75s −04° 04′ 54,5″ 5,44 −0,14 426 G9III
202 G. Οφιούχου 202 166460 89065 18h 10m 40,29s +03° 19′ 27,4″ 5,50 −0,01 412 K2III
21 Οφιούχου 21 52 152127 82480 16h 51m 24,94s +01° 12′ 57,5″ 5,51 0,39 345 A2Vs
40 G. Οφιούχου 40 150453 81754 16h 41m 53,67s −19° 55′ 28,1″ 5,55 2,41 139 F3V
24 Οφιούχου 24 61 152849 82925 16h 56m 48,04s −23° 09′ 01,2″ 5,57 0,34 363 A0V
152 G. Οφιούχου 152 158837 85749 17h 31m 21,35s +02° 43′ 28,1″ 5,57 0,28 373 G8III
153 G. Οφιούχου 153 159170 85922 17h 33m 29,87s −05° 44′ 40,5″ 5,61 2,19 158 A5V
82 G. Οφιούχου 82 154445 83635 17h 05m 32,26s −00° 53′ 31,4″ 5,63 −1,22 765 B1V
HR 6902 (39 Cau) 169689 90313 18h 25m 38,80s +08° 01′ 55,3″ 5,64 −1,33 807 G8III-IV+..
22 G. Οφιούχου 22 148604 80793 16h 29m 46,90s −14° 33′ 03,2″ 5,66 1,09 268 G5III/IV
201 G. Οφιούχου 201 166285 89000 18h 09m 54,01s +03° 07′ 13,1″ 5,67 2,31 153 F5V
73 Οφιούχου 73 200 V2666 166233 88964 18h 09m 33,86s +03° 59′ 35,8″ 5,71 2,17 166 F2V
14 Οφιούχου 14 43 150557 81734 16h 41m 42,54s +01° 10′ 52,0″ 5,74 2,21 165 F2,7III-IV
26 Οφιούχου 26 67 153363 83196 17h 00m 09,48s −24° 59′ 20,2″ 5,74 3,13 108 F3V
12 Οφιούχου 12 27 V2133 149661 81300 16h 36m 21,18s −02° 19′ 25,8″ 5,77 5,82 32 K2V
134 G. Οφιούχου 134 157617 85139 17h 23m 57,61s +08° 51′ 09,3″ 5,77 −1,82 1076 K1III
180 G. Οφιούχου 180 162917 87558 17h 53m 14,26s +06° 06′ 04,5″ 5,77 3,29 102 F4IV-V
53 Οφιούχου f 53 155 159480 85998 17h 34m 36,69s +09° 35′ 12,2″ 5,80 0,70 342 A2V
132 G. Οφιούχου 132 157527 85207 17h 24m 42,04s −21° 26′ 29,1″ 5,82 0,99 302 K0III
V2052 Οφιούχου 182 V2052 163472 87812 17h 56m 18,40s +00° 40′ 13,3″ 5,82 −1,21 830 B2IV-V
54 G. Οφιούχου 54 152311 82621 16h 53m 25,26s −20° 24′ 55,8″ 5,86 3,63 91 G5IV
187 G. Οφιούχου 187 164064 88101 17h 59m 36,76s −04° 49′ 15,3″ 5,86 −0,29 553 K5III
66 G. Οφιούχου 66 153336 83176 16h 59m 57,70s −25° 05′ 31,8″ 5,88 0,03 482 M1/M2III
U Οφιούχου 110 U 156247 84500 17h 16m 31,72s +01° 12′ 38,1″ 5,89 −0,46 606 B5Vnn
179 G. Οφιούχου 179 162774 87491 17h 52m 35,46s +01° 18′ 18,2″ 5,91 0,75 351 K5III
Ρο Οφιούχου B ρ 5 12 147934 80473 16h 25m 35,10s −23° 26′ 46,0″ 5,92 361 B2V
184 G. Οφιούχου 184 163624 87875 17h 57m 04,30s +00° 04′ 00,1″ 5,95 1,05 312 A3V
164 G. Οφιούχου 164 160781 86575 17h 41m 32,32s +06° 18′ 47,4″ 5,97 −1,93 1240 G7III
85 G. Οφιούχου 85 154779 83854 17h 08m 14,85s −17° 36′ 32,3″ 5,98 0,53 401 K0III
105 G. Οφιούχου 105 155970 84402 17h 15m 20,30s −14° 35′ 02,9″ 5,98 1,11 307 K1III
140 G. Οφιούχου 140 157955 85442 17h 27m 37,56s −29° 43′ 28,2″ 5,98 −0,34 599 B9,5IV
169111 90052 18h 22m 35,31s +12° 01′ 46,7″ 5,99 0,16 479 A2V
V2213 Οφιούχου 81 V2213 154417 83601 17h 05m 16,83s +00° 42′ 12,1″ 6,00 4,45 66 F9V
142 G. Οφιούχου 142 157978 85333 17h 26m 19,01s +07° 35′ 44,4″ 6,01 −1,01 825 A0,..
16 Οφιούχου 16 44 151133 82037 16h 45m 29,68s +01° 01′ 12,5″ 6,02 0,20 477 B9,5III
46 G. Οφιούχου 46 151527 82259 16h 48m 26,99s −14° 54′ 33,8″ 6,03 0,35 447 A0IV/V
119 G. Οφιούχου 119 156717 84792 17h 19m 53,35s −17° 45′ 23,3″ 6,03 0,74 373 A0V
30 G. Οφιούχου 30 149911 81440 16h 38m 01,56s −06° 32′ 16,8″ 6,05 0,54 412 A0pe...
151 G. Οφιούχου 151 158704 85783 17h 31m 44,38s −26° 16′ 10,8″ 6,05 0,42 436 B9II/III
16 G. Οφιούχου 16 148287 80558 16h 26m 50,06s +02° 20′ 52,7″ 6,06 0,28 466 G8III
86 G. Οφιούχου 86 154895 83853 17h 08m 13,66s −01° 04′ 45,8″ 6,06 1,46 272 A3V
36 G. Οφιούχου 36 150366 81728 16h 41m 36,21s −24° 28′ 04,6″ 6,07 1,54 262 A7III
19 Οφιούχου 19 45 151431 82162 16h 47m 09,76s +02° 03′ 52,4″ 6,07 0,17 492 A3V
(43 Cau) 170137 90487 18h 27m 50,32s +03° 44′ 54,9″ 6,07 −2,05 1370 K3III
109 G. Οφιούχου 109 156227 84524 17h 16m 42,75s −06° 14′ 41,8″ 6,08 0,60 407 K0
162 G. Οφιούχου 162 160471 86476 17h 40m 11,95s −02° 09′ 08,2″ 6,08 −0,03 544 K2,5Ib
V2392 Οφιούχου 206 V2392 167654 89527 18h 16m 05,58s +02° 22′ 39,3″ 6,10 −0,58 706 M4III
95 G. Οφιούχου 95 155401 84175 17h 12m 25,07s −27° 45′ 43,2″ 6,12 0,00 546 B9Vn...
160365 86373 17h 38m 57,87s +13° 19′ 45,0″ 6,12 1,26 305 F6III
V986 Οφιούχου 196 V986 165174 88522 18h 04m 37,36s +01° 55′ 08,4″ 6,14 B0IIIn
63 G. Οφιούχου 63 153021 82979 16h 57m 26,00s −10° 57′ 47,4″ 6,15 1,72 251 G8III-IV
61 Οφιούχου 61 169 161270 86831 17h 44m 34,09s +02° 34′ 45,9″ 6,16 0,41 460 A1IV-V
V2368 Οφιούχου 108 V2368 156208 84479 17h 16m 14,25s +02° 11′ 10,5″ 6,17 −0,11 588 A2V
33 Σκορπιού (33) 157588 85242 17h 25m 06,23s −24° 14′ 37,4″ 6,17 0,60 424 K0III
8 G. Οφιούχου 8 146514 79781 16h 16m 55,28s −03° 57′ 12,1″ 6,18 2,79 155 A9Vn
V1010 Οφιούχου 48 V1010 151676 82339 16h 49m 27,67s −15° 40′ 04,8″ 6,18 1,83 242 A3V
Y Οφιούχου 175 Y 162714 87495 17h 52m 38,70s −06° 08′ 36,8″ 6,18 −3,54 2860 G3Ibv SB
2 Τοξότη (2) 158 160042 86352 17h 38m 44,87s −21° 54′ 45,4″ 6,19 1,11 337 G6III/IV
162468 87335 17h 50m 43,61s +11° 56′ 47,9″ 6,19 0,22 509 K1III-IV
173 G. Οφιούχου 173 161941 87150 17h 48m 20,23s +03° 48′ 15,1″ 6,22 −3,18 2470 B9,5V
10 G. Οφιούχου 10 147550 80227 16h 22m 38,91s −02° 04′ 47,5″ 6,24 0,76 407 B9V
V2388 Οφιούχου V2388 163151 87655 17h 54m 14,21s +11° 07′ 51,4″ 6,24 2,08 221 F5Vn
34 G. Οφιούχου 34 150259 81632 16h 40m 34,51s −20° 24′ 31,4″ 6,25 0,68 424 K0III
41 G. Οφιούχου 41 150451 81687 16h 41m 11,53s −01° 00′ 01,0″ 6,25 2,88 154 A7III
V2542 Οφιούχου 56 V2542 152569 82693 16h 54m 10,60s −01° 36′ 43,6″ 6,25 1,93 238 F0V
159 G. Οφιούχου 159 160315 86391 17h 39m 08,48s +02° 01′ 41,2″ 6,25 0,88 387 F4IV...
5 G. Οφιούχου 5 145788 79463 16h 12m 56,60s −04° 13′ 14,7″ 6,26 0,10 557 A1V
80 G. Οφιούχου 80 154481 83740 17h 06m 53,23s −26° 30′ 46,8″ 6,26 −1,73 1294 B8/B9II
(64 Cau) 172424 91523 18h 39m 51,60s +07° 21′ 31,4″ 6,26 0,38 488 G8III
62 G. Οφιούχου 62 152909 82951 16h 57m 03,99s −19° 32′ 23,4″ 6,27 −0,33 682 B7/8III
29 Οφιούχου 29 71 153727 83331 17h 01m 51,27s −18° 53′ 07,8″ 6,28 0,58 450 K1III
115 G. Οφιούχου 115 156462 84649 17h 18m 19,27s −16° 18′ 42,8″ 6,28 −0,68 805 M0/M1III
131 G. Οφιούχου 131 157347 85042 17h 22m 51,26s −02° 23′ 16,5″ 6,28 4,83 63 G5IV
185 G. Οφιούχου 185 163641 87866 17h 56m 55,96s +06° 29′ 15,8″ 6,28 −0,32 681 B9III
77 G. Οφιούχου 77 154204 83567 17h 04m 45,33s −20° 29′ 40,7″ 6,29 0,86 397 B7IV/V
28 Σκορπιού (28) 79 154418 83684 17h 06m 11,81s −21° 33′ 51,8″ 6,29 1,33 321 A1m...
168199 89677 18h 18m 02,94s +13° 46′ 37,4″ 6,29 −1,38 1113 B5V
167 G. Οφιούχου 167 161056 86768 17h 43m 47,02s −07° 04′ 46,5″ 6,30 −1,85 1393 B1,5V
122 G. Οφιούχου 122 156826 84801 17h 19m 59,53s −05° 55′ 01,3″ 6,31 2,67 174 G9V
51 G. Οφιούχου 51 151900 82405 16h 50m 22,25s −02° 39′ 15,3″ 6,32 2,43 195 F1III-IV
33 G. Οφιούχου 33 150177 81580 16h 39m 39,12s −09° 33′ 15,2″ 6,33 3,14 142 F3V
60 G. Οφιούχου 60 152781 82861 16h 56m 01,79s −16° 48′ 22,8″ 6,33 3,30 132 K0/K1III/IV
72 G. Οφιούχου 72 153914 83342 17h 01m 58,96s +08° 27′ 02,4″ 6,33 1,00 379 A4V
36 Οφιούχου Γ A 36 106 V2215 156026 84478 17h 16m 13,68s −26° 32′ 36,3″ 6,33 7,45 20 K5V
176 G. Οφιούχου 176 162596 87428 17h 51m 59,45s −01° 14′ 12,5″ 6,33 0,66 445 K0
163772 87910 17h 57m 26,99s +11° 02′ 40,4″ 6,33 1,19 348 A1V
84 G. Οφιούχου 84 154660 83738 17h 06m 52,94s −01° 39′ 22,0″ 6,34 1,62 286 A9V
97 G. Οφιούχου 97 155500 84113 17h 11m 45,22s +07° 53′ 41,0″ 6,34 0,89 402 K0III
133 G. Οφιούχου 133 157546 85195 17h 24m 37,03s −18° 26′ 44,7″ 6,34 −0,30 695 B8V
166095 88862 18h 08m 33,74s +14° 17′ 05,0″ 6,34 0,28 532 A5m
2 G. Οφιούχου 2 144362 78849 16h 05m 44,53s −06° 17′ 28,1″ 6,35 1,89 254 F2IV
19 G. Οφιούχου 19 148390 80610 16h 27m 32,27s +02° 52′ 14,4″ 6,35 0,23 547 K5
87 G. Οφιούχου 87 154962 83906 17h 08m 54,55s −03° 52′ 57,4″ 6,35 3,61 115 G8IV-V
32 Σκορπιού (32) 125 156992 84947 17h 21m 41,58s −24° 54′ 21,6″ 6,36 −0,11 643 K3III
147 G. Οφιούχου 147 158463 85622 17h 29m 47,37s −05° 55′ 09,6″ 6,36 2,07 235 K0III
V2126 Οφιούχου 188 V2126 164258 88148 18h 00m 15,66s +00° 37′ 46,2″ 6,36 0,94 395 A3spe...
192 G. Οφιούχου 192 164432 88213 18h 00m 52,86s +06° 16′ 05,9″ 6,36 −1,96 1502 B2IV
144 G. Οφιούχου 144 158170 85474 17h 28m 02,39s −08° 12′ 29,0″ 6,37 1,57 297 F5IV
83 G. Οφιούχου 83 154610 83677 17h 06m 09,64s +09° 44′ 01,9″ 6,38 0,04 604 K5
154619 83688 17h 06m 13,03s +10° 27′ 13,9″ 6,38 1,04 381 G8III-IV
3 G. Οφιούχου 3 144390 78870 16h 05m 59,83s −06° 08′ 23,1″ 6,39 1,25 347 K0
42 G. Οφιούχου 42 150493 81691 16h 41m 16,74s +01° 14′ 43,7″ 6,40 −0,46 767 K0
X Οφιούχου X 172171 91389 18h 38m 21,0s +08° 50′ 02,0″ 6,40 K0
163 G. Οφιούχου 163 160839 86725 17h 43m 17,71s −27° 53′ 02,3″ 6,40 −3,37 2937 F0III/IV
136 G. Οφιούχου 136 157864 85391 17h 26m 55,30s −25° 56′ 36,2″ 6,42 0,86 423 B9,5/A0V
V2114 Οφιούχου 145 V2114 158228 85450 17h 27m 44,07s +08° 26′ 31,7″ 6,42 −0,59 823 M4III
159082 85826 17h 32m 14,88s +11° 55′ 48,0″ 6,42 0,51 495 B9,5V
V2393 Οφιούχου (50 Cau) V2393 171247 90971 18h 33m 23,30s +08° 16′ 05,8″ 6,42 −2,01 1583 B8IIIp SiSr:
123 G. Οφιούχου 123 156860 84780 17h 19m 46,49s +02° 08′ 22,1″ 6,43 0,11 599 M5III
205 G. Οφιούχου 205 167162 89347 18h 13m 52,22s +02° 23′ 36,6″ 6,43 −1,35 1173 K2
31 G. Οφιούχου 31 150052 81499 16h 38m 47,73s −08° 37′ 06,9″ 6,44 −0,72 881 K5
138 G. Οφιούχου 138 157856 85307 17h 25m 57,84s −01° 39′ 06,9″ 6,44 2,49 201 F3V
174 G. Οφιούχου 174 162113 87224 17h 49m 19,05s +01° 57′ 40,4″ 6,44 1,34 342 K0III
148531 80708 16h 28m 42,35s +00° 03′ 18,3″ 6,46 1,65 299 K5
23 G. Οφιούχου 23 148743 80840 16h 30m 30,02s −07° 30′ 52,0″ 6,46 −2,34 1874 A7Ib
38 G. Οφιούχου 38 150381 81663 16h 40m 56,42s −08° 18′ 34,7″ 6,47 0,54 499 K0
158716 85666 17h 30m 22,65s +11° 55′ 26,3″ 6,47 1,59 309 A1V
52 Οφιούχου 52 154 159376 86060 17h 35m 18,50s −22° 02′ 37,7″ 6,47 −0,69 883 Ap Si
64 G. Οφιούχου 64 153229 83090 16h 58m 41,56s −14° 52′ 10,6″ 6,48 3,06 158 F3IV/V
171505 91090 18h 34m 47,49s +10° 53′ 31,2″ 6,48 0,03 635 A1V
20 G. Οφιούχου 20 148515 80719 16h 28m 48,99s −08° 07′ 43,2″ 6,49 3,16 151 F2V
HD 156846 121 156846 84856 17h 20m 34,31s −19° 20′ 01,5″ 6,51 3,06 160 G1V
Όμικρον Οφιούχου ο 39 113 156350 84625 17h 18m 00,64s −24° 17′ 02,7″ 6,59 0,75 481 G8/K0II
29 Σκορπιού (29) 155685 84314 17h 14m 14,25s −26° 59′ 03,9″ 6,65 1,80 304 F2/F3V
HD 154088 73 154088 83541 17h 04m 28s -28° 34′ 58″ 6,73 5,47 58 K0V
HD 155233 155233 84056 17h 11m 04,0s -20° 39′ 16″ 6,80 245 K1III
38 Οφιούχου 38 156252 84605 17h 17m 39,53s −26° 37′ 44,5″ 6,81 1,17 438 B9,5V
HD 148427 148427 80687 16h 28m 28,15s −13° 23′ 58,7″ 6,90 3,04 193 K0IV
18 Οφιούχου 18 47 151659 16h 49m 44,40s −24° 38′ 24,0″ 7,10 A1m...
HD 150433 150433 81681 16h 41m 08s -02° 51′ 26″ 7,22 97 G0
Γκλίζε 673 157881 85295 17h 25m 45,23s +02° 06′ 41,1″ 7,54 8,10 25 K5
HD 157172 157172 85017 17h 22m 35s -19° 36′ 58″ 7,86 104 G8,5V
HD 149143 149143 81022 16h 32m 51,05s +02° 05′ 05,4″ 7,90 3,89 207 G0
HD 170469 170469 90593 18h 29m 10,98s +11° 41′ 43,8″ 8,21 4,15 212 G5IV
HD 164509 164509 88268 18h 01m 31s +00° 06′ 16″ 8,24 170 G5V
HD 171028 171028 18h 32m 15,49s +06° 56′ 44,7″ 8,31 294 G0V
HD 152581 152581 82651 16h 53m 44s +11° 58′ 25″ 8,54 607 K0
HD 159243 159243 85911 17h 33m 22,0s +05° 42′ 03″ 8,65 226 G0V
Αστέρας του Μπάρναρντ 87937 17h 57m 48,50s +04° 41′ 36,2″ 9,54 13,24 5,94 M4Ve
Βολφ 1061 V2306 80824 16h 30m 18,06s −12° 39′ 45,3″ 10,12 11,97 13,91 M3,5
HAT-P-57 18h 48m 58,0s +10° 35′ 50″ 10,47 988
COROT-6 18h 44m 17,42s +06° 39′ 48,0″ 13,9 F5V
GJ 1214 17h 15m 18,94s +04° 57′ 49,7″ 14,67 14,10 42 M4,5
COROT-25 18h 42m 31,0s +06° 30′ 50″ 15,0 3262 G0V
COROT-29 18h 35m 37,0s +06° 28′ 47″ 15,35 2495 KOV
COROT-26 18h 39m 00,0s +06° 58′ 12″ 15,76 5447 G8IV
SN 1604 17h 30m 35,98s −21° 28′ 56,2″ n/a S
Ονομασία Μπάγιερ Φλάμστηντ Γκουλντ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]