Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατάλογος αστέρων της Τουκάνας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων της Τουκάνας παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Τουκάνα κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β


Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Άλφα Τουκάνας α 211416 110130 22h 18m 30,18s −60° 15′ 34,2″ 2,87 −1,05 199 K3III
Γάμμα Τουκάνας γ 219571 114996 23h 17m 25,81s −58° 14′ 09,3″ 3,99 2,28 72 F1III
Ζήτα Τουκάνας ζ 1581 1599 00h 20m 01,91s −64° 52′ 39,4″ 4,23 4,56 28 F9V
Κάππα Τουκάνας κ 7788 5896 01h 15m 45,50s −68° 52′ 34,5″ 4,25 2,70 67 F6IV
Βήτα 1 Τουκάνας β1 2884 2484 00h 31m 32,56s −62° 57′ 29,1″ 4,34 135 B9V
Έψιλον Τουκάνας ε 224686 118322 23h 59m 54,91s −65° 34′ 37,5″ 4,49 −0,81 374 B9IV
Δέλτα Τουκάνας δ 212581 110838 22h 27m 19,87s −64° 57′ 59,0″ 4,50 −0,06 267 B8V
Βήτα 2 Τουκάνας β2 2885 2487 00h 31m 33,36s −62° 57′ 55,6″ 4,51 168 A2V
Νι Τουκάνας ν 213442 111310 22h 33m 00,01s −61° 58′ 55,5″ 4,91 0,30 273 M4III
Ήτα Τουκάνας η 224392 118121 23h 57m 34,97s −64° 17′ 53,1″ 5,00 1,56 159 A1V
Βήτα 3 Τουκάνας β3 3003 2578 00h 32m 43,79s −63° 01′ 53,0″ 5,09 149 A0V
HD 212330 212330 110649 22h 24m 56,19s −57° 47′ 47,8″ 5,31 3,75 67 F9V
Γιώτα Τουκάνας ι 6793 5268 01h 07m 18,57s −61° 46′ 30,9″ 5,36 0,70 279 G5III
Ρο Τουκάνας ρ 4089 3330 00h 42m 28,30s −65° 28′ 05,3″ 5,38 2,33 133 F6V
Λάμδα 2 Τουκάνας λ2 5457 4293 00h 55m 00,30s −69° 31′ 37,1″ 5,45 1,40 210 G7III
Πι Τουκάνας π 1685 1647 00h 20m 39,04s −69° 37′ 29,7″ 5,50 0,64 306 B9V
HD 225253 225253 377 00h 04m 41,25s −71° 26′ 12,7″ 5,59 −0,63 572 B8III
HD 220572 220572 115620 23h 25m 19,37s −56° 50′ 56,2″ 5,60 0,89 285 K0III
HD 220790 220790 115769 23h 27m 14,93s −58° 28′ 34,6″ 5,63 0,82 298 G8III
HD 219482 219482 114948 23h 16m 57,47s −62° 00′ 04,1″ 5,64 4,07 67 F7V
HD 221006 CG 221006 115908 23h 29m 00,93s −63° 06′ 38,2″ 5,66 0,33 380 Ap Si
BQ Τουκάνας BQ 5276 4200 00h 53m 37,78s −62° 52′ 16,9″ 5,70 −0,64 613 M4III
HD 222820 222820 117088 23h 44m 12,03s −64° 24′ 16,3″ 5,73 −1,42 879 K3II
HD 3823 3823 3170 00h 40m 24,66s −59° 27′ 20,5″ 5,89 3,86 83 G1V
HD 224361 224361 118092 23h 57m 19,78s −62° 57′ 23,8″ 5,95 1,96 205 A2p
HD 214632 214632 111967 22h 40m 48,86s −57° 25′ 20,3″ 5,98 −1,90 1226 K4III
HD 4088 4088 3352 00h 42m 41,64s −60° 15′ 45,7″ 5,99 1,68 237 K5III
HD 4294 4294 3489 00h 44m 31,52s −62° 29′ 51,4″ 6,06 1,44 274 F5III/IV
HD 222805 222805 117105 23h 44m 25,00s −70° 29′ 25,4″ 6,06 2,75 150 G8IV
DR Τουκάνας DR 220263 115433 23h 22m 56,68s −60° 03′ 21,0″ 6,08 −1,00 851 M3III
Θήτα Τουκάνας θ 3112 2629 00h 33m 23,23s −71° 15′ 58,4″ 6,11 0,22 490 A7IV
HD 219077 219077 114699 23h 14m 05,98s −62° 41′ 56,3″ 6,12 3,79 95 G5IV
HD 216187 216187 112924 22h 52m 09,98s −63° 11′ 18,8″ 6,14 0,69 401 K0III
HD 213884 213884 111548 22h 35m 52,84s −57° 53′ 01,4″ 6,22 2,07 220 F0Vn
Λάμδα 1 Τουκάνας λ1 5190 4084 00h 52m 24,51s −69° 30′ 12,9″ 6,22 206 F7IV/V
HD 5771 5771 4563 00h 58m 22,18s −60° 41′ 46,7″ 6,23 0,07 557 Am
HD 7916 7916 5992 01h 17m 03,68s −66° 23′ 52,4″ 6,23 1,16 336 A0V
CC Τουκάνας CC 6311 4879 01h 02m 42,89s −65° 27′ 22,0″ 6,25 −0,71 803 M2III
HD 215121 215121 112259 22h 44m 16,48s −60° 29′ 58,8″ 6,29 0,63 442 F3V
HD 565 565 798 00h 09m 52,10s −62° 17′ 48,6″ 6,34 0,68 442 A6V
HD 215682 215682 112603 22h 48m 21,30s −61° 41′ 03,7″ 6,36 0,95 393 K0III
HD 211726 211726 110311 22h 20m 36,25s −57° 30′ 35,1″ 6,41 −0,48 780 K3/K4III
HD 3444 3444 2889 00h 36m 37,59s −65° 07′ 27,9″ 6,43 −0,05 646 K2/K3III
HD 216169 216169 112895 22h 51m 45,00s −59° 52′ 52,9″ 6,47 1,27 357 K1IIICN...
HD 220759 220759 115756 23h 27m 07,47s −66° 34′ 51,1″ 6,47 −0,70 886 K4III
HD 215562 ξ[1] 215562 112533 22h 47m 35,71s −65° 33′ 36,8″ 6,49 0,05 633 K1III
HD 4308 4308 3497 00h 44m 39,27s −65° 38′ 58,3″ 6,54 4,84 72 G5V
Γκλίζε 902 222237 116745 23h 39m 36,83s −72° 43′ 19,8″ 7,09 7,29 37,1 K3V
HD 6870 BS 6870 5321 01h 08m 03,97s −61° 52′ 17,8″ 7,45 339 A2IIwp
HD 221287 221287 116084 23h 31m 20,34s −58° 12′ 35,0″ 7,82 4,20 173 F7V
CF Τουκάνας CF 5303 4157 00h 53m 07,77s −74° 39′ 05,6″ 7,90 291,3 G5IV+K4IV-V
HD 7199 7199 5529 01h 10m 47s -66° 11′ 17″ 8,06 117 KOIV/V
HD 224538 224538 118228 23h 58m 52,0s -61° 35′ 12″ 8,06 254 F9IV/V
HD 215497 215497 112441 22h 46m 36,75s −56° 35′ 58,3″ 8,97 5,78 142 K3V
AQ Τουκάνας AQ 1372 1387 00h 17m 21,51s −71° 54′ 56,8″ 10,12 1490 F4+...
HD 7583 7583 5714 01h 13m 30,50s −73° 20′ 10,3″ 10,20 200000 A0Iao
R40 6884 5267 01h 07m 18,22s −72° 28′ 03,7″ 10,23 200000 B9Iae
HD 5980 5980 00h 59m 26,57s −72° 09′ 53,9″ 11,31 200,000 WN3+OB D
W Τουκάνας W 4541 00h 58m 09,70s −63° 23′ 44,4″ 11,60 979 A...
BZ Τουκάνας BZ 00h 41m 43,43s −73° 43′ 23,6″ 11,68 200000 F8Ib
AB7 01h 03m 35,93s −72° 03′ 22,0″ 13,02 200000 WN4+O6I
SMC X-1 01h 17m 05,15s −73° 26′ 36,0″ 13,30 200000 OB:
SMC X-3 00h 52m 05,64s −72° 26′ 04,2″ 14,91 200000 B1-B1,5IV-V
AX J0051-733 DZ 00h 50m 44,70s −73° 16′ 05,4″ 15,44 200000 B0-B0,5V
SMC X-2 00h 54m 36,2s −73° 40′ 35″ 16,38 200000 B1,5Ve
CP Τουκάνας CP 23h 15m 19,10s −59° 10′ 28,3″
PSR J0045-7319 00h 45m 35,16s −73° 19′ 03,0″ 200000
Ονομασία Μπάγιερ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος
  1. Tirion, W., Sky Atlas 2000,0, Cambridge, 1981,