Κατάλογος αστέρων του Κήτους

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Κήτους παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό του Κήτους κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β

Φλάμστηντ

F

Γκουλντ

G

Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Βήτα Κήτους β 16 70 4128 3419 00h 43m 35,23s −17° 59′ 12,1″ 2,04 −0,30 96 K0III
Άλφα Κήτους α 92 310 18884 14135 03h 02m 16,78s +04° 05′ 23,7″ 2,54 −1,61 220 M2III
Μίρα ο 68 233 14386 10826 02h 19m 20,79s −02° 58′ 37,4″ 3,04 −2,60 418 M5e-M9e
Ήτα Κήτους η 31 111 6805 5364 01h 08m 35,26s −10° 10′ 54,9″ 3,46 0,67 118 K2III
Γάμμα Κήτους γ 86 291 16970 12706 02h 43m 18,12s +03° 14′ 10,2″ 3,47 1,47 82 A3V
Ταυ Κήτους τ 52 177 10700 8102 01h 44m 05,13s −15° 56′ 22,4″ 3,49 5,68 12 G8V
Γιώτα Κήτους ι 8 33 1522 1562 00h 19m 25,68s −08° 49′ 25,8″ 3,56 −1,18 290 K2III
Θήτα Κήτους θ 45 136 8512 6537 01h 24m 01,45s −08° 10′ 57,9″ 3,60 0,87 114 K0III
Ζήτα Κήτους ζ 55 185 11353 8645 01h 51m 27,61s −10° 20′ 05,8″ 3,74 −0,76 259 K2III
Ύψιλον Κήτους υ 59 197 12274 9347 02h 00m 00,22s −21° 04′ 40,0″ 3,99 −0,83 301 K5/M0III
Δέλτα Κήτους δ 82 283 16582 12387 02h 39m 28,95s +00° 19′ 42,7″ 4,08 −2,41 647 B2IV
Πι Κήτους π 89 296 17081 12770 02h 44m 07,35s −13° 51′ 31,2″ 4,24 −1,41 441 B7IV
Μι Κήτους μ 87 295 17094 12828 02h 44m 56,37s +10° 06′ 51,2″ 4,27 2,21 84 F1III-IV
Ξι 2 Κήτους ξ2 73 251 15318 11484 02h 28m 09,52s +08° 27′ 36,3″ 4,30 0,64 176 B9III
Ξι 1 Κήτους ξ1 65 223 13611 10324 02h 13m 00,01s +08° 50′ 48,3″ 4,36 −0,87 362 G8II:
7 Κήτους 7 25 AE 1038 1170 00h 14m 38,43s −18° 55′ 57,7″ 4,44 −1,46 492 M1III
2 Κήτους 2 6 225132 301 00h 03m 44,37s −17° 20′ 09,5″ 4,55 0,33 228 B9IVn
Χι Κήτους A χ 53 182 11171 8497 01h 49m 35,19s −10° 41′ 10,3″ 4,66 2,79 77 F3III
Λάμδα Κήτους λ 91 308 18604 13954 02h 59m 42,90s +08° 54′ 26,6″ 4,71 −0,86 424 B6III
Σίγμα Κήτους σ 76 261 15798 11783 02h 32m 05,28s −15° 14′ 39,6″ 4,74 2,68 84 F5V
Φι 1 Κήτους φ1 17 72 4188 3455 00h 44m 11,41s −10° 36′ 33,4″ 4,77 0,73 210 K0IIIvar
20 Κήτους 20 89 5112 4147 00h 53m 00,49s −01° 08′ 39,2″ 4,78 −1,23 519 M0III
Έψιλον Κήτους ε 83 284 16620 12390 02h 39m 33,73s −11° 52′ 17,7″ 4,83 2,67 88 F5V
Κάππα 1 Κήτους κ1 96 319 20630 15457 03h 19m 21,54s +03° 22′ 11,9″ 4,84 5,03 30 G5Vvar
Νι Κήτους ν 78 270 16161 12093 02h 35m 52,49s +05° 35′ 35,9″ 4,87 −0,42 372 G8III
Ρο Κήτους ρ 72 247 15130 11345 02h 25m 57,01s −12° 17′ 25,6″ 4,88 −1,17 528 A0V
6 Κήτους 6 15 693 910 00h 11m 15,91s −15° 28′ 02,4″ 4,89 3,51 62 F5V
46 Κήτους 46 141 8705 6670 01h 25m 37,21s −14° 35′ 55,5″ 4,90 0,17 288 K2III
56 Κήτους 56 190 11930 9061 01h 56m 40,16s −22° 31′ 36,2″ 4,92 −0,52 399 K3III
175 G. Κήτους 175 10550 7999 01h 42m 43,52s −03° 41′ 24,4″ 4,98 −2,86 1203 K3II-III
3 Κήτους 3 8 225212 355 00h 04m 30,12s −10° 30′ 34,2″ 4,99 −3,47 1606 K3Ibvar
94 Κήτους 94 316 19994 14954 03h 12m 46,32s −01° 11′ 45,4″ 5,07 3,32 73 F8V
48 Κήτους 48 157 9132 6960 01h 29m 36,10s −21° 37′ 45,6″ 5,11 0,95 221 A0V
AD Κήτους 22 1014 1158 00h 14m 27,59s −07° 46′ 49,9″ 5,13 −1,29 626 M3IIIvar
37 Κήτους 37 118 7439 5799 01h 14m 23,97s −07° 55′ 24,6″ 5,14 3,20 79 F5V
49 G. Κήτους 49 2696 2381 00h 30m 22,67s −23° 47′ 15,8″ 5,17 1,46 180 A3V
Φι 2 Κήτους φ2 19 84 4813 3909 00h 50m 07,72s −10° 38′ 37,6″ 5,17 4,22 50 F7IV-V
13 Κήτους 13 54 BU 3196 2762 00h 35m 14,64s −03° 35′ 33,9″ 5,20 3,58 69 F8V...
73 G. Κήτους 73 4247 3505 00h 44m 44,44s −22° 00′ 22,8″ 5,22 3,00 91 F0V
259 G. Κήτους 259 15694 11738 02h 31m 30,08s +02° 16′ 01,9″ 5,27 −0,55 476 K3III
18 G. Κήτους 18 787 983 00h 12m 09,95s −17° 56′ 17,6″ 5,29 −1,08 612 K4III
69 Κήτους 69 236 14652 11021 02h 21m 56,64s +00° 23′ 44,5″ 5,29 −2,73 1309 M2III
Φι 3 Κήτους φ3 22 94 5437 4371 00h 56m 01,51s −11° 15′ 59,4″ 5,35 −0,67 522 K4III
75 Κήτους 75 260 15779 11791 02h 32m 09,44s −01° 02′ 05,3″ 5,36 0,80 266 G3III:
179 G. Κήτους 179 10824 8230 01h 45m 59,27s −05° 43′ 59,6″ 5,37 −0,60 509 K4III
25 Κήτους 25 102 6203 4914 01h 03m 02,60s −04° 50′ 10,9″ 5,40 −0,10 410 K0III-IV
50 Κήτους 50 169 9856 7450 01h 35m 58,96s −15° 24′ 00,8″ 5,41 −0,72 549 K1III
39 Κήτους 39 121 AY 7672 5951 01h 16m 36,35s −02° 30′ 00,8″ 5,42 0,95 256 G5III-IVe
60 Κήτους 60 201 12573 9589 02h 03m 11,61s +00° 07′ 42,4″ 5,42 0,69 288 A5III
70 Κήτους 70 237 14690 11046 02h 22m 12,41s −00° 53′ 05,1″ 5,42 0,76 279 F0Vn
57 Κήτους 57 196 12255 9326 01h 59m 46,19s −20° 49′ 28,5″ 5,43 −1,13 668 M0/M1III
AR Κήτους 198 12292 9372 02h 00m 26,77s −08° 31′ 25,8″ 5,43 −0,87 593 M3III
238 G. Κήτους 238 14691 11029 02h 22m 01,44s −10° 46′ 38,4″ 5,43 3,05 97 F0V
88 G. Κήτους 88 5098 4104 00h 52m 40,60s −24° 00′ 21,3″ 5,47 −0,46 500 K1III
77 G. Κήτους 77 4398 3607 00h 46m 11,63s −22° 31′ 19,4″ 5,49 0,44 333 G8/K0III
47 Κήτους 47 145 8829 6748 01h 26m 51,56s −13° 03′ 23,5″ 5,51 2,71 118 F0V
67 Κήτους 67 231 14129 10642 02h 16m 58,99s −06° 25′ 18,7″ 5,51 0,42 340 G8III
80 Κήτους 80 271 16212 12107 02h 36m 00,07s −07° 49′ 53,2″ 5,53 −0,47 517 M0III
EL Κήτους g 315 EL 19926 14915 03h 12m 26,37s +06° 39′ 39,2″ 5,55 −1,34 780 K1IIIpe+...
59 G. Κήτους 59 3443 2941 00h 37m 19,79s −24° 46′ 02,0″ 5,57 4,61 51 K1V+...
79 G. Κήτους 79 4622 3741 00h 48m 01,05s −21° 43′ 20,9″ 5,57 −0,29 485 B9V
28 Κήτους 28 105 6530 5164 01h 06m 05,13s −09° 50′ 21,7″ 5,58 −0,73 595 A1V
172 G. Κήτους 172 10148 7679 01h 38m 51,71s −21° 16′ 31,7″ 5,58 1,34 229 F0V
81 G. Κήτους 81 4730 3849 00h 49m 25,55s −13° 33′ 39,7″ 5,59 0,59 325 K3III
232 G. Κήτους 232 14214 10723 02h 18m 01,23s +01° 45′ 24,8″ 5,60 3,61 81 G0,5IV
T Κήτους 36 T 1760 1728 00h 21m 46,23s −20° 03′ 28,8″ 5,61 −1,27 774 M5/M6Ib/II
203 G. Κήτους 203 12642 9622 02h 03m 40,48s −04° 06′ 12,1″ 5,61 −0,90 655 K5Iab:
Φι 4 Κήτους φ4 23 99 5722 4587 00h 58m 43,89s −11° 22′ 47,8″ 5,62 0,69 315 G7III
49 Κήτους 49 167 9672 7345 01h 34m 37,72s −15° 40′ 34,9″ 5,62 1,68 200 A1V
93 Κήτους 93 311 18883 14143 03h 02m 22,51s +04° 21′ 10,3″ 5,62 −0,06 445 B7V
95 Κήτους 95 318 20559 15383 03h 18m 22,28s −00° 55′ 48,5″ 5,62 1,45 222 K1IV
64 Κήτους 64 215 13421 10212 02h 11m 21,16s +08° 34′ 12,3″ 5,64 2,50 139 G0IV
66 Κήτους 66 224 13612 10305 02h 12m 47,32s −02° 23′ 36,5″ 5,65 2,33 150 F8V
81 Κήτους 81 277 16400 12247 02h 37m 41,78s −03° 23′ 45,8″ 5,65 0,71 317 G5III:
78 G. Κήτους 78 4585 3717 00h 47m 43,20s −18° 03′ 41,1″ 5,70 0,25 402 K3III
38 Κήτους 38 119 7476 5833 01h 14m 49,18s −00° 58′ 27,5″ 5,70 2,49 143 F5V
97 Κήτους κ2 97 321 20791 15619 03h 21m 06,77s +03° 40′ 32,5″ 5,70 0,95 290 G8,5III
30 Κήτους 30 109 6706 5296 01h 07m 46,12s −09° 47′ 08,1″ 5,71 2,32 155 F7IV
12 Κήτους 12 48 2637 2353 00h 30m 02,35s −03° 57′ 26,3″ 5,72 −1,37 853 M0III
84 Κήτους 84 288 16765 12530 02h 41m 13,87s −00° 41′ 43,3″ 5,72 4,05 71 F7IV
77 Κήτους 77 265 16074 12002 02h 34m 42,59s −07° 51′ 33,4″ 5,74 −0,39 549 K4III
165 G. Κήτους 165 9562 7276 01h 33m 42,73s −07° 01′ 30,5″ 5,75 3,39 97 G2IV
174 G. Κήτους 174 10453 7916 01h 41m 44,80s −11° 19′ 25,2″ 5,75 2,89 122 F5V+...
27 G. Κήτους 27 1064 1191 00h 14m 54,50s −09° 34′ 10,4″ 5,77 0,64 347 B9V
7 G. Κήτους 7 225197 343 00h 04m 19,76s −16° 31′ 44,0″ 5,78 1,04 289 K0III
BK Κήτους 188 BK 11522 8778 01h 52m 52,09s −16° 55′ 44,8″ 5,78 0,75 330 F0V
268 G. Κήτους 268 16160 12114 02h 36m 03,83s +06° 53′ 00,1″ 5,79 6,50 24 K3V
286 G. Κήτους 286 16673 12444 02h 40m 12,50s −09° 27′ 09,7″ 5,79 4,12 70 F6V
272 G. Κήτους 272 16247 12148 02h 36m 35,10s +07° 43′ 48,3″ 5,81 1,05 292 K0III:
14 G. Κήτους 14 645 873 00h 10m 42,75s −12° 34′ 47,3″ 5,84 1,77 212 K0III
226 G. Κήτους 226 13692 10326 02h 13m 00,95s −21° 00′ 00,9″ 5,86 0,42 399 K0III
42 Κήτους 42 124 8036 6226 01h 19m 48,29s −00° 30′ 32,4″ 5,87 0,46 394 A7V...
202 G. Κήτους 202 12583 9572 02h 02m 58,55s −15° 18′ 21,4″ 5,87 0,85 329 K0II/III
93 G. Κήτους 93 5384 4346 00h 55m 42,40s −07° 20′ 49,3″ 5,88 −0,04 498 K5III
AB Κήτους 248 AB 15144 11348 02h 26m 00,38s −15° 20′ 28,0″ 5,88 1,79 214 Ap SrCrEu
239 G. Κήτους 239 14728 11033 02h 22m 04,98s −17° 39′ 43,3″ 5,89 −0,06 504 K2III
250 G. Κήτους 250 15220 11381 02h 26m 35,16s −20° 02′ 34,3″ 5,89 1,19 284 K2III
65 G. Κήτους 65 3807 3193 00h 40m 42,38s −04° 21′ 06,5″ 5,90 −0,34 576 K0III
HD 4732 80 4732 3834 00h 49m 13,90s −24° 08′ 11,5″ 5,90 2,14 184 K0III
137 G. Κήτους 137 8556 6564 01h 24m 20,48s −06° 54′ 52,8″ 5,92 2,66 146 F4V
11 G. Κήτους 11 319 636 00h 07m 46,86s −22° 30′ 30,5″ 5,93 1,41 262 A1V
34 Κήτους 34 114 7147 5594 01h 11m 43,54s −02° 15′ 03,7″ 5,93 0,28 441 K4III
14 Κήτους 14 55 3229 2787 00h 35m 32,75s −00° 30′ 19,7″ 5,94 2,21 181 F5IV
63 Κήτους 63 218 13468 10234 02h 11m 35,84s −01° 49′ 31,3″ 5,94 0,76 354 G9III:
61 Κήτους 61 204 12641 9631 02h 03m 48,12s −00° 20′ 24,5″ 5,96 0,94 330 G5V...
33 Κήτους 33 113 7014 5510 01h 10m 33,56s +02° 26′ 44,6″ 5,97 −1,23 898 K4III
305 G. Κήτους 305 18262 13679 02h 56m 13,73s +08° 22′ 54,4″ 5,97 2,73 145 F7IV
290 G. Κήτους 290 16825 12562 02h 41m 34,13s −14° 32′ 57,9″ 5,98 2,52 161 F5V
12 G. Κήτους 12 360 671 00h 08m 17,55s −08° 49′ 26,5″ 5,99 0,94 333 G8III:
219 G. Κήτους 219 13456 10215 02h 11m 22,24s −10° 03′ 06,3″ 6,00 2,51 163 F5V
256 G. Κήτους 256 15633 11687 02h 30m 45,23s +00° 15′ 21,2″ 6,00 1,37 275 A7III-IVs
71 G. Κήτους 71 4145 3436 00h 43m 50,09s −12° 00′ 40,7″ 6,01 2,38 174 K1III
189 G. Κήτους 189 11803 8998 01h 55m 53,74s +01° 50′ 58,3″ 6,01 3,06 127 F7V+...
297 G. Κήτους 297 17163 12862 02h 45m 20,87s +04° 42′ 42,2″ 6,04 2,49 167 F0III:
313 G. Κήτους 313 19121 14315 03h 04m 38,05s +01° 51′ 49,0″ 6,05 0,97 338 K0III
BG Κήτους 58 BG 3326 2852 00h 36m 06,90s −22° 50′ 32,0″ 6,06 2,58 162 A5m...
26 Κήτους 26 103 6288 4979 01h 03m 48,96s +01° 22′ 01,0″ 6,06 2,29 185 F1V
213 G. Κήτους 213 13215 9999 02h 08m 45,67s −17° 46′ 44,8″ 6,07 −1,93 1299 M1III
289 G. Κήτους 289 16824 12584 02h 41m 48,33s −03° 12′ 49,6″ 6,07 −0,67 726 G9III:
27 Κήτους 27 104 6482 5121 01h 05m 36,90s −09° 58′ 45,3″ 6,09 1,21 308 K0III
254 G. Κήτους 254 15453 11603 02h 29m 35,36s +09° 33′ 56,2″ 6,09 1,37 286 K2III
CF Κήτους 13 CF 402 696 00h 08m 33,49s −17° 34′ 40,9″ 6,11 −1,97 1347 M0/M1IIICNp
106 G. Κήτους 106 6559 5170 01h 06m 07,73s −23° 59′ 32,5″ 6,12 0,96 350 K1III
149 G. Κήτους 149 8921 6822 01h 27m 46,44s −10° 54′ 05,8″ 6,13 0,94 356 K0
64 G. Κήτους 64 3795 3185 00h 40m 32,40s −23° 48′ 14,4″ 6,14 3,86 93 G3/G5V
47 G. Κήτους 47 2630 2337 00h 29m 51,81s −14° 51′ 50,5″ 6,15 3,02 138 F2/F3V
74 G. Κήτους 74 4301 3552 00h 45m 24,10s −04° 37′ 45,3″ 6,15 −1,52 1113 M0III
18 Κήτους 18 75 4307 3559 00h 45m 28,71s −12° 52′ 49,1″ 6,15 3,63 104 G2V
21 Κήτους 21 92 5268 4257 00h 54m 17,58s −08° 44′ 26,0″ 6,15 0,82 379 G5IV
EH Κήτους 306 EH 18345 13756 02h 57m 04,56s +04° 30′ 03,5″ 6,15 −0,01 556 M4III
10 Κήτους 10 40 2273 2100 00h 26m 37,37s −00° 02′ 58,3″ 6,16 0,29 486 G8III
128 G. Κήτους 128 8121 6272 01h 20m 27,84s −11° 14′ 19,7″ 6,16 0,81 382 K1III
139 G. Κήτους 139 8589 6589 01h 24m 39,91s −15° 39′ 37,5″ 6,17 1,12 334 G8III/IV
138 G. Κήτους 138 8599 6605 01h 24m 48,67s −02° 50′ 54,7″ 6,17 1,60 268 G8III
258 G. Κήτους 258 15652 11671 02h 30m 32,79s −22° 32′ 42,9″ 6,17 0,48 448 M0III
264 G. Κήτους 264 16060 12022 02h 35m 04,14s +07° 28′ 16,7″ 6,17 0,82 383 G6III:
9 G. Κήτους 9 203 560 00h 06m 50,02s −23° 06′ 26,7″ 6,19 3,23 127 F2IV
263 G. Κήτους 263 15996 11907 02h 33m 40,25s −20° 00′ 06,2″ 6,19 0,94 365 K1III
10 G. Κήτους 10 256 602 00h 07m 18,27s −17° 23′ 13,3″ 6,20 0,18 522 A2IV/V
176 G. Κήτους 176 10658 8094 01h 43m 54,81s −04° 45′ 55,6″ 6,20 −0,51 716 K0
131 G. Κήτους 131 8334 6432 01h 22m 36,91s +01° 43′ 35,2″ 6,21 −0,84 838 M0III
44 Κήτους 44 135 AV 8511 6539 01h 24m 02,43s −08° 00′ 26,1″ 6,21 2,07 220 F0V
279 G. Κήτους 279 16467 12318 02h 38m 36,78s +03° 26′ 35,5″ 6,21 0,57 437 G9III
240 G. Κήτους 240 14830 11108 02h 22m 57,55s −18° 21′ 16,8″ 6,22 0,84 388 G8/K0III
39 G. Κήτους 39 2268 2086 00h 26m 21,74s −18° 41′ 37,0″ 6,24 −0,59 758 M1III
170 G. Κήτους 170 10009 7580 01h 37m 37,56s −09° 24′ 14,6″ 6,24 3,33 125 F7V
309 G. Κήτους 309 18832 14104 03h 01m 52,28s +05° 20′ 10,0″ 6,24 0,34 492 K0
4 G. Κήτους 4 225045 238 00h 02m 57,43s −20° 02′ 45,9″ 6,25 2,29 202 F6/F7V
127 G. Κήτους 127 8120 6283 01h 20m 34,57s −03° 14′ 49,2″ 6,26 0,21 528 K1III
285 G. Κήτους 284 16647 12447 02h 40m 15,66s +06° 06′ 43,0″ 6,26 3,27 129 F3V:
82 G. Κήτους 82 4772 3858 00h 49m 33,44s −23° 21′ 43,6″ 6,27 −0,83 858 A3IV
314 G. Κήτους 314 19525 14607 03h 08m 38,79s +08° 28′ 15,2″ 6,28 0,50 468 G9III
1 Κήτους 1 3 224481 118178 23h 58m 21,17s −15° 50′ 50,9″ 6,28 0,41 486 K1IIICN...
207 G. Κήτους 207 12923 9827 02h 06m 29,27s +00° 02′ 07,3″ 6,29 0,17 545 K0
1 G. Κήτους 1 224283 118029 23h 56m 29,94s −24° 44′ 14,1″ 6,31 0,37 502 G8III/IV
71 Κήτους 71 245 FR 15004 11261 02h 24m 58,39s −02° 46′ 48,1″ 6,34 −0,14 646 A0III
133 G. Κήτους 133 8350 6427 01h 22m 30,52s −19° 04′ 51,8″ 6,35 2,48 194 F5/F6V
108 G. Κήτους 108 6668 5259 01h 07m 12,88s −23° 59′ 46,5″ 6,36 2,08 234 A3III
9 Κήτους 9 37 BE 1835 1803 00h 22m 51,55s −12° 12′ 34,5″ 6,39 4,84 66 G3V
209 G. Κήτους 209 13004 9862 02h 06m 51,96s −19° 08′ 19,6″ 6,39 1,79 271 K1III
32 Κήτους 32 112 6976 5485 01h 10m 11,96s −08° 54′ 21,7″ 6,40 1,16 365 K0III
276 G. Κήτους 276 16399 12272 02h 38m 00,70s +07° 41′ 43,4″ 6,40 1,82 269 F6IV
168 G. Κήτους 168 9731 7363 01h 34m 51,55s −23° 41′ 59,0″ 6,41 −1,00 991 K2III
144 G. Κήτους 144 8779 6717 01h 26m 27,32s −00° 23′ 56,3″ 6,42 −0,22 694 K0IV
186 G. Κήτους 186 11365 8664 01h 51m 37,80s −06° 52′ 26,8″ 6,42 0,31 542 K0
HD 11964 191 11964 9094 01h 57m 09,82s −10° 14′ 30,6″ 6,42 3,76 111 G5IV
38 G. Κήτους 38 1879 1821 00h 23m 04,35s −15° 56′ 33,4″ 6,43 −1,02 1009 M0III
148 G. Κήτους 148 8896 6789 01h 27m 23,31s −22° 20′ 16,9″ 6,43 1,06 387 K0/K1III
171 G. Κήτους 171 10024 7597 01h 37m 52,05s −03° 26′ 26,3″ 6,43 −0,76 896 K5
205 G. Κήτους 205 12702 9655 02h 04m 12,44s −11° 51′ 35,1″ 6,43 −1,11 1052 K4III
227 G. Κήτους 227 13763 10396 02h 13m 53,55s −09° 03′ 52,8″ 6,43 −1,50 1259 K0
43 G. Κήτους 43 2475 2237 00h 28m 21,17s −20° 20′ 05,2″ 6,44 3,90 105 G3V
90 G. Κήτους 90 5156 4164 00h 53m 12,39s −24° 46′ 37,1″ 6,44 2,08 243 F3V
29 Κήτους 29 110 6734 5315 01h 07m 59,58s +01° 59′ 38,7″ 6,44 3,11 151 K0IV
166 G. Κήτους 166 9690 7362 01h 34m 51,31s −03° 31′ 25,7″ 6,44 −0,56 819 K0
187 G. Κήτους 187 11396 8688 01h 51m 46,09s −15° 38′ 50,9″ 6,44 −0,52 805 M2III
57 G. Κήτους 57 3325 2846 00h 36m 03,20s −14° 58′ 22,4″ 6,45 0,68 464 K0III
178 G. Κήτους 178 10725 8143 01h 44m 43,67s −06° 45′ 58,2″ 6,45 0,37 535 G0
25 Ari (25) 249 15228 11427 02h 27m 23,56s +10° 11′ 55,7″ 6,45 3,65 119 F5V
252 G. Κήτους 252 15328 11474 02h 27m 59,93s +01° 57′ 39,2″ 6,45 −0,87 950 K0III
2 G. Κήτους 2 224349 118081 23h 57m 10,14s −20° 50′ 01,0″ 6,45 0,72 456 G8/K0III
5 G. Κήτους 5 225069 253 00h 03m 07,82s −24° 08′ 42,5″ 6,46 0,62 481 K1III
29 G. Κήτους 29 1343 1402 00h 17m 32,69s −19° 03′ 03,9″ 6,46 3,02 159 F3V
193 G. Κήτους 193 12116 9237 01h 58m 45,95s −11° 18′ 02,7″ 6,46 0,97 409 G5
HD 1461 32 1461 1499 00h 18m 41,62s −08° 03′ 09,5″ 6,47 4,62 76 G0V
76 G. Κήτους 76 4338 3576 00h 45m 41,70s −16° 25′ 27,1″ 6,47 1,75 286 F0IV
101 G. Κήτους 101 6037 4801 01h 01m 38,60s −16° 15′ 55,3″ 6,47 1,82 277 K2/K3III
293 G. Κήτους 293 17001 12720 02h 43m 28,90s −02° 31′ 53,4″ 6,48 0,66 475 K0
63 G. Κήτους 63 3794 3175 00h 40m 28,56s −16° 30′ 59,8″ 6,49 0,55 503 G8III
221 G. Κήτους 221 13546 10273 02h 12m 15,76s +02° 44′ 43,9″ 6,49 0,56 499 G5
28 G. Κήτους 28 1256 1331 00h 16m 42,35s −20° 12′ 36,2″ 6,50 0,13 612 B6III/IV
43 Κήτους 43 132 8335 6429 01h 22m 34,82s −00° 26′ 58,7″ 6,50 0,39 544 K0III:
142 G. Κήτους 142 8713 6687 01h 25m 52,33s −03° 55′ 38,4″ 6,50 1,47 330 K0
234 G. Κήτους 234 14417 10854 02h 19m 40,76s −04° 20′ 44,1″ 6,50 0,38 545 A3V
40 Κήτους 40 122 7727 5985 01h 16m 58,86s −02° 16′ 43,7″ 6,52 4,16 97 F8
58 Κήτους 58 192 12020 9165 01h 57m 59,39s −02° 03′ 34,2″ 6,52 0,63 491 A0
35 Κήτους 35 115 7218 5646 01h 12m 30,75s +02° 28′ 18,6″ 6,55 2,96 170 F8
15 Κήτους 15 60 3512 2994 00h 38m 04,57s −00° 30′ 12,6″ 6,64 −0,11 731 K2III
Χι Κήτους B χ 53 EZ 11131 8486 01h 49m 23,36s −10° 42′ 12,8″ 6,74 4,91 74,94 G0
79 Κήτους 79 267 16141 12048 02h 35m 20,02s −03° 33′ 34,3″ 6,83 4,05 117 G5IV
HD 4747 4747 3850 00h 49m 26,8s -23° 12′ 45″ 7,15 61 G9V
HD 7449 7449 5806 01h 14m 29s -05° 02′ 51 ″ 7,50 127 F8V
HD 11506 11506 8770 01h 52m 50,53s −19° 30′ 25,1″ 7,54 3,89 176 G0V
HD 5319 5319 4297 00h 55m 01,40s +00° 47′ 22,4″ 8,05 3,05 326 K0III
HD 12039 DK 12039 9141 01h 57m 48,98s −21° 54′ 05,3″ 8,11 4,98 138 G4V
HD 1666 1666 1666 00h 20m 52,0s -19° 55′ 52″ 8,17 361 F7V
HD 224693 224693 118319 23h 59m 53,83s −22° 25′ 41,2″ 8,23 3,36 306 G2IV
HD 9174 9174 6993 01h 30m 01,0s -19° 36′ 16″ 8,4 257 G8IV
HD 6718 6718 5301 01h 07m 48,66s −08° 14′ 01,3″ 8,45 4,75 179 G0
58 Κήτους 58 12021 9155 01h 57m 56,14s −02° 05′ 57,7″ 8,89 0,54 1523 A0
HD 1690 1690 1692 00h 21m 13s −08° 16′ 32″ 9,17 1040 K1III
HD 2638 2638 2350 00h 29m 59,87s −05° 45′ 50,4″ 9,44 5,79 175 G5
BD-17°63 2247 00h 28m 34,31s −16° 13′ 34,8″ 9,63 6,87 116 K5V
HD 16031 16031 11952 02h 34m 11s -12° 23′ 03″ 9,76 362 F2V
WASP-136 00h 01m 18,2s -08° 55′ 35″ 9,98 12
HIP 5158 5158 01h 06m 02,05s −22° 27′ 11,4″ 10,21 6,95 146 K5
HIP 11915 16008 11915 02h 33m 49,025s −19° 36′ 42,5032″ 8,58 4,81 185 G5V
WASP-71 01h 57m 03,0s +00° 45′ 32″ 10,57 652 F8
WASP-20 00h 20m 38,54s -23° 56′ 08,6″ 10,68 685
WASP-77A 02h 28m 37,0s -07° 03′ 38″ 11,29 G8V
WASP-26 00h 18m 24,70s −15° 16′ 02,3″ 11,30 4,30 820 G0
BD -16°251 01h 29m 30,31s −16° 08′ 05,51″ 11,7 13000
WASP-138 02:46:33,4h {{{2}}}m -00° 27′ 50″ 11,81 1005 F9
HAT-P-46 00h 32m 07,1s -02° 58′ 15″ 11,94 965
YZ Κήτους YZ 5643 01h 12m 30,64s −16° 59′ 56,3″ 12,10 14,25 12,12 M4,5V
UV Κήτους UV 01h 39m 01,54s −17° 57′ 01,8″ 12,54 15,40 8,73 M5,5Ve
HAT-P-45 00h 33m 09,9s -03° 22′ 51″ 12,79 995
WASP-44 00h 15m 36,77s −11° 56′ 17,3″ 12,90 G8V
BL Κήτους BL 01h 39m 01,54s −17° 57′ 01,8″ 12,99 15,85 8,73 M6,0Ve
Ονομασία Μπάγιερ Φλάμστηντ Γκουλντ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ Ίππαρχος Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]