Κατάλογος αστέρων του Βωμού

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Βωμού παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Βωμό κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β


Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Βήτα Βωμού β 157244 85258 17h 25m 18,00s −55° 31′ 47,4″ 2,84 −3,49 603 K3Ib-II
Άλφα Βωμού α 158427 85792 17h 31m 50,52s −49° 52′ 33,5″ 2,84 −1,51 242 B2Vne
Ζήτα Βωμού ζ 152786 83081 16h 58m 37,23s −55° 59′ 24,2″ 3,12 −3,11 574 K5III
Γάμμα Βωμού γ 157246 85267 17h 25m 23,66s −56° 22′ 39,7″ 3,31 −4,40 1136 B1Ib
Δέλτα Βωμού δ 158094 85727 17h 31m 05,98s −60° 41′ 01,0″ 3,60 −0,19 187 B8V
Θήτα Βωμού θ 165024 88714 18h 06m 37,88s −50° 05′ 29,2″ 3,65 −3,81 1012 B2Ib
Ήτα Βωμού η 151249 82363 16h 49m 47,11s −59° 02′ 28,7″ 3,77 −1,14 313 K5III
Έψιλον 1 Βωμού ε1 152980 83153 16h 59m 35,05s −53° 09′ 37,8″ 4,06 −0,79 304 K4III
Σίγμα Βωμού σ 159217 86092 17h 35m 39,61s −46° 30′ 20,1″ 4,56 −0,80 385 A0V
Λάμδα Βωμού λ 160032 86486 17h 40m 23,73s −49° 24′ 54,6″ 4,76 3,06 71 F3IV
Μι Βωμού μ 160691 86796 17h 44m 08,72s −51° 50′ 00,9″ 5,12 4,20 50 G3IV-V
Κάππα Βωμού κ 157457 85312 17h 26m 00,03s −50° 38′ 00,7″ 5,19 −0,24 398 K1III
Γιώτα Βωμού ι 157042 85079 17h 23m 16,08s −47° 28′ 05,4″ 5,21 −1,51 721 B2IIIne
Πι Βωμού π 159492 86305 17h 38m 05,57s −54° 30′ 00,3″ 5,25 2,12 137 A7V
Έψιλον 2 Βωμού ε2 153580 83431 17h 03m 08,71s −53° 14′ 11,9″ 5,27 3,17 86 F6V
HD 157661 157661 85389 17h 26m 51,98s −45° 50′ 34,7″ 5,28 −1,04 599 B8V
41 G. Βωμού 156274 84720 17h 19m 02,95s −46° 38′ 11,4″ 5,47 5,75 29 G8V
Ρο 2 Βωμού ρ2 152824 83057 16h 58m 17,95s −50° 38′ 27,9″ 5,53 −0,50 523 B9IV
HD 150898 150898 82171 16h 47m 19,66s −58° 20′ 29,0″ 5,55 −3,48 2090 B0Iab
HD 150168 150168 81733 16h 41m 40,23s −49° 39′ 05,6″ 5,62 −4,38 3260 B1II
HD 153053 153053 83187 17h 00m 06,29s −54° 35′ 49,2″ 5,64 2,12 165 A3V
HD 150136 150136 81702 16h 41m 20,42s −48° 45′ 46,7″ 5,65 O3,5If*+O6V
V539 Βωμού ν1 V539 161783 87314 17h 50m 28,39s −53° 36′ 44,6″ 5,68 −1,33 823 B2V + B3V
HD 156838 156838 85147 17h 24m 01,08s −62° 51′ 50,9″ 5,69 −2,82 1638 B2IV
HD 157753 157753 85470 17h 27m 57,62s −52° 17′ 49,3″ 5,72 0,81 312 K2III
HD 153716 153716 83535 17h 04m 24,73s −57° 42′ 43,6″ 5,73 −1,00 723 B5IV
HD 150745 150745 82110 16h 46m 21,23s −58° 30′ 12,8″ 5,74 −1,31 838 B2IV-V
HD 156854 156854 85068 17h 23m 07,11s −56° 31′ 32,0″ 5,76 0,27 409 G8/K0III
HD 156942 156942 85169 17h 24m 18,80s −60° 40′ 25,6″ 5,76 −0,92 706 B8Ib/II
HD 160263 160263 86552 17h 41m 16,23s −46° 55′ 18,5″ 5,78 −0,75 660 A0V
HD 156768 156768 85049 17h 22m 55,23s −58° 00′ 37,0″ 5,86 −1,05 786 G8Ib/II
HD 154903 154903 84248 17h 13m 18,11s −67° 11′ 46,9″ 5,87 0,87 327 K0III-IV
HD 159463 159463 86248 17h 37m 27,31s −50° 03′ 34,1″ 5,89 0,76 346 K0III-IV
HD 157662 157662 85409 17h 27m 12,46s −50° 37′ 49,3″ 5,90 −2,65 1672 B9II
HD 151967 151967 82672 16h 54m 00,40s −57° 54′ 33,2″ 5,91 −0,71 688 M0III
HD 156091 156091 84731 17h 19m 12,51s −59° 41′ 40,5″ 5,93 −3,06 2050 K2IIICN...
HD 157819 157819 85520 17h 28m 38,91s −55° 10′ 10,8″ 5,93 −1,27 898 G8II/III
HD 152527 152527 82902 16h 56m 28,80s −52° 17′ 01,1″ 5,94 1,01 315 A0III
V854 Βωμού V854 155035 84105 17h 11m 38,67s −48° 52′ 24,2″ 5,94 −1,09 830 M1/M2III
V862 Βωμού V862 158220 85751 17h 31m 23,28s −56° 55′ 15,47″ 5,95 -3,14 2146 B7II-III
HD 150576 150576 81966 16h 44m 39,75s −53° 09′ 08,2″ 5,96 −0,66 688 G8III
HD 153221 153221 83216 17h 00m 26,98s −48° 38′ 51,2″ 5,98 0,60 389 G5IV
HD 152082 152082 82806 16h 55m 24,68s −63° 16′ 10,7″ 5,99 0,30 448 A0III
HD 158476 158476 85788 17h 31m 49,10s −46° 02′ 12,4″ 6,04 −2,91 2012 F8/G0Ib
HD 153791 153791 83481 17h 03m 41,68s −47° 09′ 38,1″ 6,07 −0,33 620 A2/A3V
HR 6384 V829 155341 84311 17h 14m 13,40s −56° 53′ 18,6″ 6,08 −1,90 1283 M1/2II/III+A
HD 159018 159018 86064 17h 35m 19,91s −53° 21′ 10,4″ 6,09 −1,50 1072 B9III
HD 161420 161420 87174 17h 48m 38,08s −55° 24′ 06,6″ 6,09 2,55 166 A9IV
Νι 2 Βωμού ν2 161917 87379 17h 51m 11,03s −53° 07′ 49,0″ 6,09 0,13 508 B9,5III/IV
HD 162123 162123 87404 17h 51m 44,55s −45° 36′ 02,5″ 6,09 −0,51 682 G6III
HD 165493 165493 88859 18h 08m 30,11s −45° 46′ 01,1″ 6,13 −0,86 815 B7/B8II
HD 149485 149485 81507 16h 38m 52,71s −60° 59′ 25,1″ 6,16 0,08 537 B8Vn
HD 149837 149837 81657 16h 40m 50,41s −60° 26′ 46,6″ 6,17 3,73 100 F2III-IV
HD 157599 157599 85393 17h 26m 56,35s −51° 56′ 55,6″ 6,17 0,26 495 B8/B9V
HD 150421 150421 81847 16h 43m 03,57s −46° 04′ 13,0″ 6,22 F5Iab
HD 157524 157524 85480 17h 28m 07,88s −63° 02′ 10,3″ 6,22 −0,68 782 B7/B8V
V828 Βωμού V828 153261 83323 17h 01m 47,39s −58° 57′ 29,6″ 6,26 −2,96 2280 B2IVne
HD 158895 158895 86088 17h 35m 35,00s −59° 50′ 45,9″ 6,26 −1,90 1399 B5II/III
HD 163071 163071 87928 17h 57m 42,74s −56° 53′ 46,4″ 6,26 −1,74 1299 B4III
HD 156331 156331 84759 17h 19m 30,51s −50° 03′ 49,3″ 6,27 2,54 182 F2III
V626 Βωμού V626 160342 86628 17h 42m 03,62s −50° 30′ 38,4″ 6,28 −2,01 1482 M3III
V872 Βωμού V872 149989 81650 16h 40m 44,39s −51° 28′ 42,9″ 6,30 2,86 159 A9V
Ρο 1 Βωμού ρ1 V846 152478 82868 16h 56m 08,85s −50° 40′ 29,2″ 6,30 −0,51 751 B3Vnpe
HD 158907 158907 85975 17h 34m 16,89s −48° 31′ 36,8″ 6,32 0,52 470 G6/G8III
HD 154555 154555 83984 17h 10m 06,28s −61° 40′ 31,6″ 6,37 −1,87 1449 B8II/III
HD 153201 153201 83269 17h 01m 07,03s −56° 33′ 18,1″ 6,40 −1,40 1181 Ap...
HD 153370 153370 83321 17h 01m 46,36s −51° 07′ 51,3″ 6,43 1,45 323 A7V
HD 151566 151566 82418 16h 50m 36,09s −50° 02′ 41,8″ 6,45 2,07 245 A5+...
HD 164896 164896 88675 18h 06m 09,21s −51° 44′ 38,0″ 6,46 −1,89 1523 A2III
HD 150897 150897 82091 16h 46m 06,38s −46° 31′ 54,9″ 6,47 0,78 448 A1V
HD 152220 152220 82723 16h 54m 31,55s −49° 42′ 38,8″ 6,49 −1,68 1405 K1II
HD 155951 155951 84700 17h 18m 51,78s −62° 52′ 28,3″ 6,50 0,39 542 K1III
HD 157832 V750 157832 85467 17h 27m 54,81s −47° 01′ 34,4″ 6,65 -5,07 7200 B2Vne
HD 156411 156411 84787 17h 19m 51,40s −48° 32′ 57,5″ 6,67 2,96 180 G1Vw…
R Βωμού R 149730 81589 16h 39m 44,74s −56° 59′ 39,8″ 6,73 2,20 262 B9IV/V
HD 155555 V824 155555 84586 17h 17m 25,50s −66° 57′ 03,7″ 6,77 4,18 102,5 G5IV+K0IV-V
HD 156385 156385 84757 17h 19m 29,90s −45° 38′ 23,9″ 6,92 WC7,5
HD 154857 154857 84069 17h 11m 15,72s −56° 40′ 50,9″ 7,25 3,07 223 G5V
V535 Βωμού V535 159441 86306 17h 38m 05,55s −56° 49′ 17,3″ 7,36 2,02 381 A8V
HD 154672 154672 83983 17h 10m 04,91s −56° 26′ 57,4″ 8,21 4,12 215 G3IV
RW Βωμού RW 158830 17h 34m 49,23s −57° 08′ 50,5″ 8,97 A1IV
HD 152079 152079 82632 16h 53m 29,74s −46° 19′ 58,6″ 9,20 4,55 278 G6V
Γκλιέζ 674 85523 17h 28m 39,95s −46° 53′ 42,7″ 9,36 11,08 15 M2,5
Γκλιέζ 676A 85647 17h 30m 11,20s −51° 38′ 13,1″ 9,59 8,55 53 M0
S Βωμού S 88064 17h 59m 10,75s −49° 26′ 00,5″ 10,73 1,81 1980 A3
SAO 244567 V839 17h 16m 21,08s −59° 29′ 23,3″ 10,75 -2,96 18000 B3e
AE Βωμού AE 17h 41m 04,91s −47° 03′ 27,0″ 11,00 M2-5,5+Be
CPD -56 8032 V837 83916 17h 09m 00,86s −56° 54′ 48,1″ 11,04 WC10
AT Βωμού AT 17h 30m 33,80s −46° 05′ 58,9″ 11,5 K2+
GX 339-4 V821 17h 02m 49,36s −48° 47′ 22,8″ 15,5
BPM 25114 V820 17h 47m 46,9s −52° 07′ 10″ 15,62 DA:
Ουέστερλουντ 1-26 16h 47m 05,40s −45° 50′ 36,8″ 16,79 M5-6Ia
4U 1636-53 V801 16h 40m 55,5s −53° 45′ 05″ 17,5 A1IV
SGR 1627-41 16h 35m 52s −47° 35,2′ 11000
Γκλιέζ 676B 17h 30,2m −51° 38′ M3
BF Βωμού BF 17h 38m 21,33s −47° 10′ 41,5″
OY Βωμού OY 149990 16h 40m 50,27s −52° 25′ 51,3″
CXOU J164710,2-455216 16h 47m 10,20s −45° 52′ 16,8″
PSR J1644-4559 16h 44m 49,28s −45° 59′ 09,5″
XTE J1650-500 16h 50m 00,98s −49° 57′ 43,6″ K4V
XTE J1701-462 17h 00m 58,46s −46° 11′ 08,6″
Ονομασία Μπάγιερ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ Ίππαρχος Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]