Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατάλογος αστέρων του Μικρού Κυνός

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Μικρού Κυνός παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό του Μικρού Κυνός κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β

Φλάμστηντ

F

Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Προκύων α 10 61421 37279 07h 39m 18,54s +05° 13′ 39,0″ 0,34 2,65 11 F5IV-V
Βήτα Μικρού Κυνός β 3 58715 36188 07h 27m 09,07s +08° 17′ 21,9″ 2,89 −0,70 170 B8Vvar
Γάμμα Μικρού Κυνός γ 4 58972 36284 07h 28m 09,83s +08° 55′ 31,8″ 4,33 −1,10 318 K3III SB
HD 66141 (λ) (13) 66141 39311 08h 02m 15,95s +02° 20′ 03,5″ 4,39 −0,13 261 K2III
6 Μικρού Κυνός 6 59294 36425 07h 29m 47,78s +12° 00′ 23,8″ 4,55 −1,63 560 K2III
Έψιλον Μικρού Κυνός ε 2 58367 36041 07h 25m 38,90s +09° 16′ 34,0″ 4,99 −2,42 988 G8III
Ζήτα Μικρού Κυνός ζ 13 63975 38373 07h 51m 42,00s +01° 46′ 00,8″ 5,12 −0,43 420 B8II
Ήτα Μικρού Κυνός η 5 58923 36265 07h 28m 02,08s +06° 56′ 31,5″ 5,22 0,06 351 F0III
Δέλτα 1 Μικρού Κυνός δ1 7 59881 36641 07h 32m 05,95s +01° 54′ 52,1″ 5,24 −1,67 787 F0III
11 Μικρού Κυνός 11 62832 37921 07h 46m 16,22s +10° 46′ 05,9″ 5,25 0,34 312 A1Vnn
14 Μικρού Κυνός 14 65345 38962 07h 58m 20,75s +02° 13′ 28,3″ 5,30 0,75 264 K0III
HD 55751 55751 34987 07h 14m 20,07s +03° 06′ 41,1″ 5,36 −1,45 749 K0III
1 Μικρού Κυνός 1 58187 35987 07h 24m 58,19s +11° 40′ 10,4″ 5,37 0,43 317 A5IV
Δέλτα 2 Μικρού Κυνός δ2 8 60111 36723 07h 33m 11,68s +03° 17′ 25,0″ 5,59 2,44 139 F2V
HD 65900 65900 39213 08h 01m 13,91s +04° 52′ 47,2″ 5,65 0,52 346 A1V
HD 55730 55730 35005 07h 14m 32,65s +12° 06′ 57,1″ 5,71 0,68 331 G6III
HD 54079 54079 34387 07h 07m 49,48s +07° 28′ 16,7″ 5,74 −0,47 568 K0III:
HD 56031 56031 35120 07h 15m 39,42s +07° 58′ 39,9″ 5,78 −0,56 604 M4III
Δέλτα 3 Μικρού Κυνός δ3 9 60357 36812 07h 34m 15,89s +03° 22′ 18,3″ 5,83 −0,75 676 A0Vnn
HD 64685 64685 38712 07h 55m 31,44s +08° 51′ 47,0″ 5,86 2,95 124 F2IV
HD 60803 60803 37031 07h 36m 34,77s +05° 51′ 43,6″ 5,89 2,69 142 G0V
HD 56989 56989 35476 07h 19m 22,37s +02° 44′ 26,6″ 5,90 −0,11 520 G9III
HD 57006 57006 35509 07h 19m 47,61s +07° 08′ 35,1″ 5,91 2,04 193 F8V
HD 61887 61887 37478 07h 41m 35,16s +03° 37′ 29,4″ 5,95 0,00 504 A0V
HD 57608 57608 35712 07h 22m 03,48s +00° 10′ 37,7″ 5,99 −5,08 5344 B8III
HD 65066 65066 38868 07h 57m 15,88s +08° 38′ 28,6″ 6,03 1,25 294 K0III
HD 55111 55111 34768 07h 11m 51,39s +05° 39′ 17,0″ 6,07 −0,83 782 A1V
HD 55184 55184 34789 07h 12m 07,50s +05° 28′ 27,7″ 6,15 −0,67 753 K0III
HD 64938 64938 38794 07h 56m 23,91s +04° 29′ 08,1″ 6,16 −0,91 845 G8III
HD 62264 62264 37614 07h 43m 05,42s +00° 11′ 21,7″ 6,17 0,46 453 K0III
HD 63799 63799 38300 07h 50m 47,36s +03° 16′ 38,4″ 6,17 0,81 384 K1III
HD 66011 66011 39271 08h 01m 50,73s +08° 54′ 50,2″ 6,22 2,34 194 G0IV
HD 60275 60275 36796 07h 34m 04,98s +10° 34′ 05,2″ 6,28 0,73 420 A1V
BC Μικρού Κυνός BC 64052 38406 07h 52m 07,16s +03° 16′ 39,1″ 6,30 0,75 420 M5
HD 65123 65123 38870 07h 57m 16,39s +01° 07′ 37,3″ 6,35 2,51 191 F6V
HD 58552 58552 36123 07h 26m 27,81s +10° 36′ 29,0″ 6,38 1,45 316 A2IV
HD 59603 59603 36553 07h 31m 08,79s +11° 12′ 10,8″ 6,38 −0,32 712 K0
HD 63838 63838 38306 07h 50m 53,42s +00° 04′ 46,4″ 6,38 0,86 414 K2III
HD 58599 58599 36141 07h 26m 41,22s +11° 00′ 31,9″ 6,39 −1,55 1264 B7II-III
HD 62407 62407 37723 07h 44m 14,07s +12° 51′ 36,4″ 6,40 −0,75 876 K0
HD 63475 63475 38196 07h 49m 32,32s +12° 48′ 51,5″ 6,42 0,44 511 K0
BU Μικρού Κυνός BU 65241 38945 07h 58m 05,90s +07° 12′ 48,8″ 6,42 −0,64 842 A0V
HD 57707 57707 35751 07h 22m 28,30s +00° 42′ 03,4″ 6,43 2,24 225 G5
AZ Μικρού Κυνός AZ 62437 37705 07h 44m 07,64s +02° 24′ 19,6″ 6,46 0,84 433 F0III
HD 63798 63798 38303 07h 50m 51,11s +04° 27′ 33,8″ 6,49 1,12 387 G5
HD 62286 62286 37634 07h 43m 21,21s +04° 56′ 44,9″ 6,50 0,03 643 K0
S Μικρού Κυνός S 59950 36675 07h 32m 43,07s +08° 19′ 05,2″ 6,60 2450 M7-8e
AI Μικρού Κυνός AI 07h 35m 41,15s +00° 14′ 58,0″ 8,31 G5Iab
HD 56126 CY 56126 07h 16m 10,6s +09° 59′ 48,0″ 8,32 F5Iab
YY Μικρού Κυνός YY 67110 08h 06m 38,56s +01° 55′ 46,5″ 8,70 F7V
AD Μικρού Κυνός AD 64191 38473 07h 52m 47,18s +01° 35′ 50,5″ 9,38 528 F2:III
Αστέρας του Λόυτεν 36208 07h 27m 24,91s +05° 13′ 32,8″ 9,87 11,94 12,37 M3,5V
XZ Μικρού Κυνός XZ 07h 54m 07,06s +03° 39′ 20,4″ 10,25 F0
AK Μικρού Κυνός AK 07h 40m 15,60s +03° 57′ 09,5″ 10,73 A-F
YZ Μικρού Κυνός YZ 07h 44m 40,17s +03° 33′ 08,8″ 11,23 19,419 M4,5V
HAT-P-50 07h 52m 15,0s +28° 08′ 22″ 11,76 1947
BG Μικρού Κυνός BG 07h 31m 29,01s +09° 56′ 23,1″ 14,5
Ονομασία Μπάγιερ Φλάμστηντ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ Ίππαρχος Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος