Κατάλογος αστέρων της Παρθένου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων της Παρθένου παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Παρθένο κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β

Φλάμστηντ

F

Γκουλντ

G

Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Στάχυς α 67 144 116658 65474 13h 25m 11,60s −11° 09′ 40,5″ 0,98 −3,55 262 B1V
Γάμμα Παρθένου Α γ 29 76 110379 61941 12h 41m 40,00s −01° 26′ 58,3″ 2,74 2,38 39 F0V+...
Έψιλον Παρθένου ε 47 113226 63608 13h 02m 10,76s +10° 57′ 32,8″ 2,85 0,37 102 G8IIIvar
Ζήτα Παρθένου ζ 79 167 118098 66249 13h 34m 41,75s −00° 35′ 45,4″ 3,38 1,62 73 A3V
Δέλτα Παρθένου δ 43 95 112300 63090 12h 55m 36,48s +03° 23′ 51,4″ 3,39 −0,57 202 M3III
Βήτα Παρθένου β 5 11 102870 57757 11h 50m 41,29s +01° 45′ 55,4″ 3,59 3,40 36 F8V
Γάμμα Παρθένου Β γ 29 75 110380 12h 41m 39,60s −01° 26′ 58,0″ 3,68
109 Παρθένου 109 259 130109 72220 14h 46m 14,99s +01° 53′ 34,6″ 3,73 0,75 129 A0V
Μι Παρθένου μ 107 255 129502 71957 14h 43m 03,56s −05° 39′ 26,7″ 3,87 2,51 61 F2III
Ήτα Παρθένου η 15 45 107259 60129 12h 19m 54,39s −00° 40′ 00,3″ 3,89 −0,53 250 A2IV
Νι Παρθένου ν 3 7 102212 57380 11h 45m 51,57s +06° 31′ 47,3″ 4,04 −0,87 313 M0III
Γιώτα Παρθένου ι 99 228 124850 69701 14h 16m 00,88s −05° 59′ 58,3″ 4,07 2,42 70 F7III
Όμικρον Παρθένου ο 9 32 104979 58948 12h 05m 12,67s +08° 43′ 58,2″ 4,12 0,52 171 G8III
Κάππα Παρθένου κ 98 223 124294 69427 14h 12m 53,74s −10° 16′ 26,6″ 4,18 0,00 223 K3III
Ταυ Παρθένου τ 93 206 122408 68520 14h 01m 38,78s +01° 32′ 40,5″ 4,23 0,10 218 A3V
Θήτα Παρθένου θ 51 115 114330 64238 13h 09m 57,01s −05° 32′ 20,1″ 4,38 −1,14 415 A1V
110 Παρθένου 110 268 133165 73620 15h 02m 54,07s +02° 05′ 28,6″ 4,39 0,64 183 K0III
Λάμδα Παρθένου λ 100 237 125337 69974 14h 19m 06,60s −13° 22′ 16,2″ 4,52 0,73 187 A1V
Πι Παρθένου π 8 25 104321 58590 12h 00m 52,39s +06° 36′ 51,8″ 4,65 −0,54 356 A5V
Χι Παρθένου χ 26 73 110014 61740 12h 39m 14,81s −07° 59′ 43,8″ 4,66 −0,29 318 K2III
74 Παρθένου l 74 157 117675 66006 13h 31m 57,95s −06° 15′ 20,6″ 4,68 −0,93 432 M3III
61 Παρθένου 61 131 115617 64924 13h 18m 24,97s −18° 18′ 31,0″ 4,74 5,09 28 G5V
69 Παρθένου 69 148 116976 65639 13h 27m 27,24s −15° 58′ 25,1″ 4,76 0,27 258 K1IIICN...
Ψι Παρθένου ψ 40 93 112142 62985 12h 54m 21,17s −09° 32′ 20,2″ 4,77 −0,76 417 M3IIIvar
Σίγμα Παρθένου σ 60 130 115521 64852 13h 17m 36,29s +05° 28′ 11,4″ 4,78 −1,32 541 M2III
Φι Παρθένου φ 105 246 126868 70755 14h 28m 12,22s −02° 13′ 40,6″ 4,81 1,72 135 G2III
Ξι Παρθένου ξ 2 6 102124 57328 11h 45m 17,00s +08° 15′ 29,4″ 4,84 2,02 119 A4V
Ρο Παρθένου ρ 30 110411 61960 12h 41m 53,01s +10° 14′ 09,0″ 4,88 2,04 120 A0V
78 Παρθένου o 78 163 CW 118022 66200 13h 34m 07,91s +03° 39′ 32,5″ 4,92 1,17 183 A1p SrCrEu
ET Παρθένου 219 ET 123934 69269 14h 10m 50,48s −16° 18′ 07,2″ 4,93 −1,17 542 M1III
89 Παρθένου 89 190 120452 67494 13h 49m 52,34s −18° 08′ 02,7″ 4,96 0,61 242 K0III
16 Παρθένου c 16 46 107328 60172 12h 20m 21,15s +03° 18′ 45,8″ 4,97 0,26 285 K1III
70 Παρθένου 70 117176 65721 13h 28m 25,95s +13° 46′ 48,7″ 4,97 3,68 59 G5V
CU Παρθένου 222 CU 124224 69389 14h 12m 15,83s +02° 24′ 34,2″ 4,99 0,47 262 B9p Si
82 Παρθένου m 82 173 119149 66803 13h 41m 36,83s −08° 42′ 11,1″ 5,03 −0,70 457 M2III
53 Παρθένου 53 117 114642 64407 13h 12m 03,48s −16° 11′ 52,5″ 5,04 2,48 106 F6V
244 G. Παρθένου 244 126248 70400 14h 24m 11,39s +05° 49′ 12,4″ 5,10 1,77 151 A5V
Ύψιλον Παρθένου υ 102 238 125454 70012 14h 19m 32,55s −02° 15′ 55,2″ 5,14 0,52 274 G9III
49 Παρθένου 49 109 114038 64078 13h 07m 53,80s −10° 44′ 25,4″ 5,15 0,29 306 K2III
90 Παρθένου p 90 198 121299 67929 13h 54m 42,20s −01° 30′ 11,1″ 5,16 0,70 254 K2III
59 Παρθένου e 59 115383 64792 13h 16m 46,71s +09° 25′ 25,3″ 5,19 3,92 59 G0Vs
57 Παρθένου 57 124 115202 64725 13h 15m 58,58s −19° 56′ 34,2″ 5,21 2,26 127 K1III
76 Παρθένου h 76 159 117818 66098 13h 32m 58,09s −10° 09′ 53,7″ 5,21 0,67 264 K0III
d2 Παρθένου d2 32 82 FM 110951 62267 12h 45m 37,12s +07° 40′ 23,9″ 5,22 0,85 244 A8m
Ωμέγα Παρθένου ω 1 2 101153 56779 11h 38m 27,61s +08° 08′ 03,4″ 5,24 −0,60 479 M4III
68 Παρθένου i 68 147 116870 65581 13h 26m 43,24s −12° 42′ 27,4″ 5,27 −0,68 505 K5III
4 Παρθένου A1 4 8 102510 57562 11h 47m 54,93s +08° 14′ 45,1″ 5,31 1,46 192 A1
55 Παρθένου 55 120 114946 64577 13h 14m 10,97s −19° 55′ 52,8″ 5,31 2,38 126 G8III/IV
115478 64823 13h 17m 15,62s +13° 40′ 32,3″ 5,33 0,53 298 K3III
84 Παρθένου 84 175 119425 66936 13h 43m 03,88s +03° 32′ 17,1″ 5,35 1,23 217 K1III
7 Παρθένου b 7 23 104181 58510 11h 59m 56,92s +03° 39′ 18,8″ 5,36 0,72 276 A1V
63 Παρθένου 63 139 116292 65301 13h 23m 01,15s −17° 44′ 06,7″ 5,36 0,40 320 K0III
87 Παρθένου 87 184 120052 67288 13h 47m 25,35s −17° 51′ 35,1″ 5,41 −1,04 635 M2III
106 Παρθένου 106 247 126927 70794 14h 28m 41,73s −06° 54′ 01,5″ 5,42 −0,41 479 K5III
95 Παρθένου 95 217 123255 68940 14h 06m 42,91s −09° 18′ 48,7″ 5,46 1,76 179 F2IV
21 Παρθένου q 21 59 109309 61318 12h 33m 46,80s −09° 27′ 07,5″ 5,48 0,96 261 A0V
86 Παρθένου 86 180 119853 67172 13h 45m 56,33s −12° 25′ 35,6″ 5,50 0,17 379 G8III
1 Όφεως M (1) 264 132132 73193 14h 57m 33,22s −00° 10′ 03,2″ 5,51 0,73 295 K1III
75 Παρθένου 75 158 117789 66091 13h 32m 51,69s −15° 21′ 46,8″ 5,52 −1,01 660 K1III
226 G. Παρθένου 226 124683 69658 14h 15m 24,11s −18° 12′ 02,4″ 5,53 1,01 261 A0V
HD 104304 24 104304 58576 12h 00m 44,37s −10° 26′ 41,4″ 5,54 4,99 42 K0IV
83 Παρθένου 83 178 119605 67057 13h 44m 29,82s −16° 10′ 44,6″ 5,55 −1,34 780 G1IV/V
31 Παρθένου d1 31 78 110423 61968 12h 41m 57,16s +06° 48′ 23,9″ 5,57 1,20 244 A2V
g Παρθένου g 110 114113 64122 13h 08m 32,49s −08° 59′ 03,2″ 5,57 0,29 371 K3III
6 Παρθένου A2 6 14 103484 58110 11h 55m 03,15s +08° 26′ 38,1″ 5,58 2,02 168 K0III:
106 G. Παρθένου 106 113415 63738 13h 03m 46,03s −20° 35′ 00,6″ 5,58 3,29 93 F7V
12 G. Παρθένου 12 102928 57791 11h 51m 02,23s −05° 20′ 00,0″ 5,62 1,12 259 K0IV
LN Παρθένου LN 115046 64607 13h 14m 31,24s +11° 19′ 54,4″ 5,64 −0,32 507 M0III
33 Παρθένου 33 111028 62325 12h 46m 22,38s +09° 32′ 26,8″ 5,65 2,40 146 K1III-IV
71 Παρθένου 71 117304 65790 13h 29m 13,04s +10° 49′ 06,2″ 5,65 1,04 272 K0III
FW Παρθένου 69 FW 109896 61658 12h 38m 22,45s +01° 51′ 16,9″ 5,68 −0,25 501 M3III
108 Παρθένου 108 258 129956 72154 14h 45m 30,23s +00° 43′ 02,2″ 5,68 −0,69 614 B9,5V
136 G. Παρθένου 136 116160 65198 13h 21m 41,68s +02° 05′ 14,5″ 5,69 1,62 213 A2V
80 Παρθένου 80 169 118219 66320 13h 35m 31,29s −05° 23′ 47,0″ 5,70 0,42 370 G6III
2 Όφεως (2) 267 132933 73536 15h 01m 48,92s −00° 08′ 24,9″ 5,71 −1,77 1022 M2III
11 Παρθένου 11 35 105702 59309 12h 10m 03,51s +05° 48′ 25,1″ 5,72 2,51 143 Am
114780 64445 13h 12m 32,95s +11° 33′ 22,2″ 5,76 −1,22 811 M0III
66 Παρθένου 66 143 116568 65420 13h 24m 33,14s −05° 09′ 50,1″ 5,76 3,37 98 F3V
44 Παρθένου k 44 104 112846 63414 12h 59m 39,55s −03° 48′ 43,0″ 5,79 0,99 298 A3V
114256 64179 13h 09m 12,42s +10° 01′ 20,9″ 5,79 0,63 352 K0III
12 Παρθένου 12 106251 59608 12h 13m 25,99s +10° 15′ 44,5″ 5,85 2,37 162 A2m
CS Παρθένου 236 CS 125248 69929 14h 18m 38,30s −18° 42′ 57,2″ 5,86 1,08 294 Ap Si(Cr)
25 Παρθένου f 25 63 109704 61558 12h 36m 47,37s −05° 49′ 54,7″ 5,88 1,69 224 A3V
65 Παρθένου 65 140 116365 65323 13h 23m 18,91s −04° 55′ 27,8″ 5,88 −1,88 1160 K3III
64 Παρθένου 64 137 116235 65241 13h 22m 09,73s +05° 09′ 17,5″ 5,89 1,87 208 A2m
224 G. Παρθένου 224 124425 69493 14h 13m 40,67s −00° 50′ 42,4″ 5,89 2,16 182 F7Vw
13 Παρθένου 13 43 107070 60030 12h 18m 40,30s −00° 47′ 13,7″ 5,90 0,90 326 A5Vn
92 Παρθένου 92 202 121607 68092 13h 56m 27,89s +01° 03′ 02,0″ 5,90 0,82 337 A8V
79 G. Παρθένου 79 110646 62103 12h 43m 38,02s −01° 34′ 36,5″ 5,91 1,68 229 G8IIIp
265 G. Παρθένου 265 132525 73350 14h 59m 23,11s +04° 34′ 04,0″ 5,91 −0,82 724 M1III
y Παρθένου y 165 118054 66247 13h 34m 40,48s −13° 12′ 51,5″ 5,92 −0,04 507 A0V
10 Παρθένου 10 34 105639 59285 12h 09m 41,29s +01° 53′ 54,0″ 5,95 1,34 273 K3III
50 G. Παρθένου 50 108107 60595 12h 25m 11,80s −11° 36′ 37,8″ 5,95 1,90 210 A1V
50 Παρθένου 50 114 114287 64224 13h 09m 45,29s −10° 19′ 45,5″ 5,95 −0,57 656 K5III
250 G. Παρθένου 250 127167 70894 14h 29m 50,51s +00° 49′ 44,1″ 5,96 1,55 249 A5IV
146 G. Παρθένου 146 116831 65545 13h 26m 11,48s −01° 11′ 32,9″ 5,97 1,59 245 A7III
46 Παρθένου 46 105 112992 63494 13h 00m 35,96s −03° 22′ 07,0″ 5,99 0,87 344 K2III
92 G. Παρθένου 92 112131 62983 12h 54m 18,74s −11° 38′ 54,9″ 6,00 1,88 218 A2V
194 G. Παρθένου 194 120602 67545 13h 50m 24,67s +05° 29′ 50,0″ 6,00 0,54 403 K0
73 Παρθένου 73 156 HX 117661 66015 13h 32m 02,87s −18° 43′ 43,8″ 6,01 1,73 234 A7IV/V
252 G. Παρθένου 252 127337 70949 14h 30m 45,39s +04° 46′ 20,3″ 6,01 −1,59 1079 K4III
37 Παρθένου 37 89 111765 62757 12h 51m 36,91s +03° 03′ 24,3″ 6,02 −0,24 582 K4III:
183 G. Παρθένου 183 120033 67271 13h 47m 13,40s −09° 42′ 33,7″ 6,04 0,06 512 K5III
5 G. Παρθένου 5 101933 57214 11h 43m 55,09s −06° 40′ 37,4″ 6,05 0,69 385 G8III:
56 G. Παρθένου 56 108985 61103 12h 31m 21,43s +07° 36′ 15,4″ 6,05 −0,89 795 K5
257 G. Παρθένου 257 129902 72122 14h 45m 11,74s −01° 25′ 03,1″ 6,06 0,08 511 M1III
72 Παρθένου 72 154 117436 65892 13h 30m 25,70s −06° 28′ 13,1″ 6,10 2,43 177 F2V
41 G. Παρθένου 41 106516 59750 12h 15m 10,54s −10° 18′ 35,8″ 6,11 4,34 74 F5V
34 Παρθένου 34 111164 62394 12h 47m 13,62s +11° 57′ 29,3″ 6,11 1,75 243 A3V
38 Παρθένου 38 90 111998 62875 12h 53m 11,31s −03° 33′ 11,1″ 6,11 3,55 106 F5V
9 G. Παρθένου 9 102634 57629 11h 49m 01,40s −00° 19′ 07,2″ 6,15 3,48 111 F7V
230 G. Παρθένου 230 124931 69747 14h 16m 30,18s −03° 11′ 46,4″ 6,15 0,05 542 A1V
271 G. Παρθένου 271 134047 74026 15h 07m 40,32s +05° 29′ 53,1″ 6,16 0,09 534 K0III
1 G. Παρθένου 1 101112 56756 11h 38m 09,87s +08° 53′ 01,6″ 6,18 0,89 373 K1III
19 G. Παρθένου 19 104055 58445 11h 59m 03,38s +00° 31′ 50,2″ 6,18 −0,13 597 K2IV
153 G. Παρθένου 153 117404 65862 13h 30m 00,08s +07° 10′ 43,8″ 6,18 −0,78 803 K5
85 Παρθένου 85 179 119786 67139 13h 45m 35,09s −15° 46′ 02,7″ 6,18 1,10 339 A0V
239 G. Παρθένου 239 125489 70022 14h 19m 40,97s +00° 23′ 03,7″ 6,18 1,96 228 A7V
104 Παρθένου 104 245 126722 70680 14h 27m 24,42s −06° 07′ 12,7″ 6,18 1,88 236 A2IV
261 G. Παρθένου 261 130970 72629 14h 51m 00,11s −00° 15′ 27,0″ 6,18 0,46 454 K3III
57 G. Παρθένου 57 109014 61134 12h 31m 38,74s −05° 03′ 09,6″ 6,19 0,74 402 G9III:
199 G. Παρθένου 199 121325 67953 13h 54m 58,30s −08° 03′ 31,6″ 6,19 3,54 110 F8V+...
135 G. Παρθένου 135 116061 65183 13h 21m 29,82s −19° 29′ 21,4″ 6,21 1,47 289 A2/A3V
3 G. Παρθένου 3 101154 56775 11h 38m 24,09s −02° 26′ 09,4″ 6,22 0,93 373 G9III
27 Παρθένου 27 GG 110377 61937 12h 41m 34,46s +10° 25′ 34,6″ 6,22 2,04 223 A7Vn
231 G. Παρθένου 231 124990 69792 14h 17m 03,79s −18° 35′ 08,5″ 6,22 0,87 382 K0III
FT Παρθένου 52 FT 108506 60813 12h 27m 51,60s −04° 36′ 55,0″ 6,23 1,42 299 F2III
27 G. Παρθένου 27 104625 58741 12h 02m 51,68s −07° 41′ 01,2″ 6,24 −0,45 710 K5
209 G. Παρθένου 209 122797 68707 14h 03m 55,76s +04° 54′ 03,5″ 6,24 2,25 205 F4V
41 Παρθένου 41 112097 62933 12h 53m 49,67s +12° 25′ 06,6″ 6,25 2,32 199 A7III
243 G. Παρθένου 243 126053 70319 14h 23m 15,15s +01° 14′ 33,8″ 6,25 5,02 57 G1V
54 Παρθένου 54 118 LM 114846 64520 13h 13m 26,85s −18° 49′ 35,0″ 6,26 −1,73 1294 A0V
134 G. Παρθένου 134 115995 65119 13h 20m 41,61s +02° 56′ 32,3″ 6,26 0,77 409 A3V
85 G. Παρθένου 85 111199 62421 12h 47m 33,42s −06° 18′ 05,9″ 6,27 2,16 216 F7V
213 G. Παρθένου 213 122910 68776 14h 04m 37,45s +02° 17′ 51,1″ 6,28 0,85 398 K0
20 Παρθένου 20 109217 61246 12h 33m 02,91s +10° 17′ 44,4″ 6,29 0,49 471 G8III
208 G. Παρθένου 208 122703 68705 14h 03m 53,10s −22° 25′ 17,8″ 6,30 1,86 252 F3IV
IQ Παρθένου 13 IQ 103313 58002 11h 53m 50,30s +00° 33′ 07,6″ 6,31 0,71 430 F0V
EP Παρθένου 83 EP 111133 62376 12h 47m 02,29s +05° 57′ 01,8″ 6,31 0,28 523 A0spe...
26 G. Παρθένου 26 104356 58603 12h 01m 01,75s −01° 46′ 04,8″ 6,32 −0,05 614 G8III:
112 G. Παρθένου 112 114203 64181 13h 09m 14,27s −09° 32′ 17,2″ 6,32 0,86 403 K0
207 G. Παρθένου 207 122577 68643 14h 03m 04,18s −17° 22′ 01,2″ 6,32 0,46 484 K2/K3III
68 G. Παρθένου 68 109860 61637 12h 38m 04,43s +03° 16′ 56,9″ 6,33 −0,17 649 A1V
98 G. Παρθένου 98 112495 63220 12h 57m 12,68s −12° 04′ 00,9″ 6,33 −0,14 643 K5
185 G. Παρθένου 185 120066 67246 13h 46m 57,42s +06° 21′ 02,3″ 6,33 3,90 100 G0V
210 G. Παρθένου 210 122837 68763 14h 04m 27,00s −14° 58′ 18,0″ 6,35 0,54 472 K1III+...
51 G. Παρθένου 51 108471 60804 12h 27m 42,07s +08° 36′ 37,3″ 6,36 −0,35 718 G8III
129 G. Παρθένου 129 115488 64838 13h 17m 29,89s −00° 40′ 33,7″ 6,36 2,00 242 F0V
204 G. Παρθένου 204 122106 68380 13h 59m 49,30s −03° 32′ 58,7″ 6,36 1,91 253 F8V
225 G. Παρθένου 225 124553 69564 14h 14m 21,49s −05° 56′ 52,5″ 6,36 3,27 135 F9V
33 G. Παρθένου 33 105089 59010 12h 05m 59,83s −03° 07′ 53,6″ 6,37 0,45 498 G8III:
29 G. Παρθένου 29 104755 58809 12h 03m 44,53s +05° 33′ 28,6″ 6,39 2,32 213 F5
211 G. Παρθένου 211 122815 68739 14h 04m 14,57s −05° 22′ 53,0″ 6,39 1,61 295 K0
FS Παρθένου 227 FS 124681 69614 14h 14m 53,05s +03° 20′ 09,4″ 6,41 −0,57 813 M4III
35 Παρθένου 35 86 111239 62443 12h 47m 51,42s +03° 34′ 21,8″ 6,42 0,19 574 M4III
150 G. Παρθένου 150 117267 65796 13h 29m 14,94s −01° 21′ 51,4″ 6,42 0,58 479 K0III
221 G. Παρθένου 221 124115 69340 14h 11m 31,28s +01° 21′ 44,4″ 6,42 3,11 150 F7V
240 G. Παρθένου 240 125490 70038 14h 19m 53,25s −06° 44′ 46,0″ 6,42 1,59 301 G5
141 G. Παρθένου 141 116429 65381 13h 23m 57,11s −20° 55′ 28,3″ 6,44 0,63 472 K1/K2III/IV
116594 65417 13h 24m 30,54s +12° 25′ 54,3″ 6,44 0,35 538 K0III
229 G. Παρθένου 229 124915 69727 14h 16m 21,41s −06° 37′ 17,5″ 6,44 2,86 170 A9III
91 G. Παρθένου 91 112048 62915 12h 53m 38,12s −04° 13′ 28,2″ 6,45 1,36 339 K0
96 Παρθένου 96 218 123630 69127 14h 09m 00,60s −10° 20′ 04,6″ 6,45 0,30 554 G8III
254 G. Παρθένου 254 128563 71510 14h 37m 28,49s +02° 16′ 38,7″ 6,45 1,69 292 F8
17 Παρθένου 17 47 107705 60353 12h 22m 32,14s +05° 18′ 20,1″ 6,46 4,09 97 F8V
49 G. Παρθένου 49 107794 60418 12h 23m 15,35s −04° 58′ 28,0″ 6,47 0,75 455 K0
233 G. Παρθένου 233 124973 69773 14h 16m 48,75s −08° 53′ 04,0″ 6,47 0,41 532 K0
235 G. Παρθένου 235 125184 69881 14h 18m 00,57s −07° 32′ 30,5″ 6,47 3,89 107 F9V
88 G. Παρθένου 88 111720 62743 12h 51m 22,93s −10° 20′ 17,6″ 6,48 1,11 386 G8III
118266 66326 13h 35m 33,37s +10° 12′ 18,3″ 6,48 1,46 329 K1III+...
20 G. Παρθένου 20 104078 58450 11h 59m 09,38s −10° 28′ 33,5″ 6,49 −0,62 860 K2
94 Παρθένου 94 215 123177 68888 14h 06m 17,77s −08° 53′ 30,0″ 6,54 1,37 352 A0
48 Παρθένου 48 107 113459 63750 13h 03m 54,44s −03° 39′ 47,0″ 6,62 1,14 408 F0V
S Παρθένου 160 S 117833 66100 13h 33m 00,70s −07° 11′ 42,0″ 6,68
62 Παρθένου 62 133 115903 65074 13h 20m 20,05s −11° 18′ 14,8″ 6,73 1,17 422 K0
28 Παρθένου 28 77 110418 61969 12h 41m 57,68s −07° 30′ 00,7″ 6,81 −0,64 1006 K5
56 Παρθένου 56 122 115062 64625 13h 14m 45,13s −10° 22′ 13,0″ 6,95 0,41 661 K5
77 Παρθένου 77 161 117878 66131 13h 33m 24,56s −07° 37′ 21,4″ 7,02 2,64 245 F0
R Παρθένου 70 R 109914 61667 12h 38m 30,00s +06° 59′ 18,0″ 7,08 −2,19 2326 M4,5IIIe
HD 106515 A 106515 59743 12h 15m 07s -07° 15′ 26″ 7,35 4,61 115 G5
HD 106252 106252 59610 12h 13m 29,51s +10° 02′ 29,9″ 7,36 4,49 122 G0V
HD 114783 114783 64457 13h 12m 43,79s −02° 15′ 54,1″ 7,57 6,02 67 K0
HD 106270 106270 59625 12h 13m 37s -09° 30′ 48″ 7,73 3,08 277 G5
HD 107148 107148 60081 12h 19m 13,49s −03° 19′ 11,2″ 8,02 4,47 167 G5
HD 102329 102329 57467 11h 46m 47s +03° 28′ 27″ 8,04 2,05 515
HD 130322 130322 72339 14h 47m 32,73s −00° 16′ 53,3″ 8,05 5,68 97 K0III
HD 109271 109271 61300 12h 33m 36,0s -11° 37′ 19″ 8,05 4,09 202 G5V
HD 102195 102195 57370 11h 45m 42,29s +02° 49′ 17,3″ 8,06 5,75 95 K0
HD 125612 125612 70123 14h 20m 53,51s −17° 28′ 53,5″ 8,33 4,72 172 G3V
HD 126614 126614 70623 14h 26m 48,28s −05° 10′ 40,0″ 8,81 4,51 236 K0
EQ Παρθένου EQ 118100 66252 13h 34m 43,21s −08° 20′ 31,3″ 9,31 7,83 65 K5V
DT Παρθένου DT 63510 13h 00m 46,58s +12° 22′ 32,6″ 9,72 9,44 37 M0,5V
WASP-54 13h 41m 49,03s -00° 07′ 41,0″ 10,42
HW Παρθένου HW 62157 12h 44m 20,24s −08° 40′ 16,8″ 10,9 4,6 590 sdB+MV
Ρος 128 57548 11h 47m 44,40s +00° 48′ 16,4″ 11,13 13,51 10,89 M4V
WASP-85 11h 43m 38,0s +06° 33′ 49″ 11,2 G8
WASP-16 14h 18m 43,92s −20° 16′ 31,8″ 11,29 G3V
MARI 12h 44m 20,24s −7° 30′ 007″ 6,0
WASP-24 15h 08m 51,74s +02° 20′ 36,0″ 11,35 3,78 1062 F8–9
HAT-P-26 14h 12m 37,55s +04° 03′ 36,13″ 11,74 6,1 437 K1
WASP-55 13h 35m 02,0s -17° 30′ 13″ 11,8 4,21 1076 G1
WASP-39 14h 29m 18s -03° 26′ 40″ 12,11 5,3 750 G8
WASP-40/HAT-P-27 14h 51m 04,25s +05° 56′ 50,4″ 12,21 5,66 665 G8
FL Παρθένου FL 12h 33m 17,38s +09° 01′ 15,8″ 12,50 14,28 14,4 M5V
WASP-37 14h 47m 47s +01° 03′ 54″ 12,7 5,06 1102 G2
WASP-157 13h 26m 37,0s -08° 19′ 03″ 12,9 G2V
Βολφ 424 12h 30m 17,2s +09° 01′ 15″ 13,18 14,97 14,3 M5,5V
QS Παρθένου QS 13h 49m 51,95s −13° 13′ 37,5″ 14,80 11,39 156 DA+dme
PSR 1257+12 13h 00m 01s +12° 40′ 57″ 980 neutron star
Ονομασία Μπάγιερ Φλάμστηντ Γκουλντ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]