Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατάλογος αστέρων της Αλώπεκος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων της Αλώπεκος παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Αλώπεκα κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β

Φλάμστηντ

F

Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Άλφα Αλώπεκος α 6 183439 95771 19h 28m 42,41s +24° 39′ 54,6″ 4,44 −0,35 296 M0III comp
23 Αλώπεκος 23 192806 99874 20h 15m 46,16s +27° 48′ 51,2″ 4,50 −0,51 328 K3III
31 Αλώπεκος (r)[1] 31 198809 103004 20h 52m 07,73s +27° 05′ 49,7″ 4,56 0,45 216 G8III
13 Αλώπεκος 13 188260 97886 19h 53m 27,68s +24° 04′ 46,3″ 4,57 −0,64 359 B9,5III
15 Αλώπεκος 15 NT 189849 98543 20h 01m 06,01s +27° 45′ 12,8″ 4,66 0,49 222 A4III
1 Αλώπεκος 1 180554 94703 19h 16m 13,04s +21° 23′ 25,6″ 4,76 −2,47 911 B4IV
HR 7739 QR 192685 99824 20h 15m 15,89s +25° 35′ 31,1″ 4,79 −3,04 1199 B3V
29 Αλώπεκος 29 196724 101867 20h 38m 31,29s +21° 12′ 04,2″ 4,81 0,73 213 A0V
12 Αλώπεκος 12 V395 187811 97679 19h 51m 04,09s +22° 36′ 36,3″ 4,90 −1,49 619 B2,5V
30 Αλώπεκος 30 197752 102388 20h 44m 52,52s +25° 16′ 15,8″ 4,92 −0,32 365 K2III
9 Αλώπεκος 9 184606 96275 19h 34m 34,89s +19° 46′ 24,2″ 5,00 −1,35 608 B8IIIn
32 Αλώπεκος (q)[1] 32 199169 103200 20h 54m 33,64s +28° 03′ 27,5″ 5,03 −1,75 739 K4III
28 Αλώπεκος 28 196740 101868 20h 38m 31,91s +24° 06′ 57,5″ 5,06 −0,84 493 B5IV
17 Αλώπεκος 17 190993 99080 20h 06m 53,40s +23° 36′ 51,9″ 5,08 −0,80 488 B3V
4 Αλώπεκος 4 182762 95498 19h 25m 28,54s +19° 47′ 54,7″ 5,14 0,84 237 K0III
22 Αλώπεκος 22 QS 192713 99853 20h 15m 30,24s +23° 30′ 32,1″ 5,15 −5,44 4347 G2Ib SB
3 Αλώπεκος 3 V377 182255 95260 19h 22m 50,88s +26° 15′ 44,7″ 5,18 −0,24 402 B6III
21 Αλώπεκος 21 NU 192518 99738 20h 14m 14,52s +28° 41′ 41,5″ 5,19 0,18 327 A7IVn
16 Αλώπεκος 16 190004 98636 20h 02m 01,37s +24° 56′ 16,3″ 5,23 1,17 211 F2III
24 Αλώπεκος 24 192944 99951 20h 16m 47,08s +24° 40′ 16,1″ 5,30 −0,50 472 G8III
33 Αλώπεκος 33 199697 103511 20h 58m 16,35s +22° 19′ 33,3″ 5,30 −0,13 397 K4III
35 Αλώπεκος 35 204414 105966 21h 27m 40,03s +27° 36′ 30,8″ 5,39 1,66 182 A1V
2 Αλώπεκος 2 ES 180968 94827 19h 17m 43,64s +23° 01′ 32,0″ 5,42 −3,39 1918 B0,5IV
10 Αλώπεκος 10 186486 97077 19h 43m 42,92s +25° 46′ 18,7″ 5,50 0,31 356 G8III
25 Αλώπεκος 25 193911 100435 20h 22m 03,43s +24° 26′ 46,0″ 5,50 −3,21 1801 B8IIIn
19 Αλώπεκος 19 192004 99518 20h 11m 47,97s +26° 48′ 32,5″ 5,51 −2,96 1614 K3II-III
18 Αλώπεκος 18 191747 99404 20h 10m 33,52s +26° 54′ 14,9″ 5,53 −0,04 420 A3III
HD 187982 187982 97765 19h 52m 01,59s +24° 59′ 31,8″ 5,54 −3,15 1781 A1Iab
HD 188485 188485 97961 19h 54m 31,06s +24° 19′ 09,8″ 5,56 −0,25 472 A0III
27 Αλώπεκος 27 196504 101716 20h 37m 04,66s +26° 27′ 43,1″ 5,59 0,73 305 B9V
5 Αλώπεκος 5 182919 95560 19h 26m 13,24s +20° 05′ 52,2″ 5,60 1,47 218 A0V
T Αλώπεκος T 198726 102949 20h 51m 28,24s +28° 15′ 01,9″ 5,66 −2,89 1672 F5Ib
HD 194577 194577 100754 20h 25m 40,52s +21° 24′ 34,8″ 5,66 −0,43 543 G6III
HD 203925 203925 105703 21h 24m 33,97s +26° 10′ 28,4″ 5,67 1,53 220 A8III
14 Αλώπεκος 14 189410 98375 19h 59m 10,58s +23° 06′ 04,6″ 5,68 2,26 158 F0
HD 203803 203803 105652 21h 23m 58,74s +24° 16′ 26,7″ 5,70 1,98 181 F1IV
HD 178187 178187 93845 19h 06m 38,36s +24° 15′ 02,7″ 5,78 0,74 332 A4III
8 Αλώπεκος 8 183491 95785 19h 28m 57,08s +24° 46′ 07,3″ 5,82 −0,04 484 K0III
HD 182955 182955 95582 19h 26m 28,69s +19° 53′ 29,8″ 5,85 0,12 455 M0III
HD 189944 189944 98609 20h 01m 44,71s +24° 48′ 01,5″ 5,88 −0,69 672 B4V
HD 184010 184010 96016 19h 31m 21,61s +26° 37′ 01,6″ 5,89 2,03 193 K0III-IV
20 Αλώπεκος 20 192044 99531 20h 12m 00,70s +26° 28′ 43,8″ 5,91 −1,81 1140 B7Ve...
HD 196753 196753 101870 20h 38m 34,99s +23° 40′ 49,8″ 5,91 −3,00 1976 K0II-III+..
HD 187193 187193 97402 19h 47m 48,50s +25° 23′ 02,8″ 6,00 0,56 400 K0II-III
HD 179648 179648 94382 19h 12m 36,72s +21° 33′ 16,4″ 6,02 −1,43 1006 A2Vn
HD 196821 196821 101919 20h 39m 10,63s +21° 49′ 02,7″ 6,08 −1,19 926 A0III
HD 201051 201051 104172 21h 06m 23,45s +26° 55′ 27,9″ 6,13 0,99 348 K0II-III
3 Κύκνου (3) 182807 95492 19h 25m 25,87s +24° 54′ 51,5″ 6,19 3,97 90 F7V
HD 203858 203858 105660 21h 24m 07,42s +25° 18′ 44,6″ 6,20 −0,17 612 A2V
HD 178476 178476 93975 19h 08m 03,49s +21° 41′ 55,5″ 6,22 3,01 143 F3V
HD 191877 191877 99479 20h 11m 21,02s +21° 52′ 29,9″ 6,24 −8,55 6200 B1Ib
HD 193094 193094 100018 20h 17m 31,54s +29° 08′ 51,0″ 6,24 0,98 367 G9III
PS Αλώπεκος PS 186518 97091 19h 43m 55,97s +27° 08′ 07,5″ 6,28 −4,35 4347 B7V + G1:III
V387 Αλώπεκος V387 176541 93270 18h 59m 58,12s +22° 48′ 52,2″ 6,28 −0,55 756 M4III
HD 203206 203206 105344 21h 20m 14,07s +22° 01′ 34,2″ 6,29 0,20 539 B6IV
HR 7556 V379 187640 97572 19h 49m 54,72s +28° 26′ 22,8″ 6,29 −2,13 1698 B5V
HD 182761 182761 95487 19h 25m 22,40s +20° 16′ 18,4″ 6,31 0,87 400 A0V
HD 184961 184961 96417 19h 36m 08,35s +22° 35′ 08,8″ 6,33 0,11 571 B9sp...
7 Αλώπεκος 7 183537 95818 19h 29m 20,90s +20° 16′ 47,2″ 6,34 −0,50 760 B5Vn
HD 203886 203886 105689 21h 24m 23,11s +24° 31′ 42,3″ 6,35 0,39 508 K0III
HD 195692 195692 101300 20h 31m 58,19s +25° 48′ 18,1″ 6,37 1,82 264 Am
HD 182422 182422 95340 19h 23m 46,93s +20° 15′ 51,7″ 6,40 −1,30 1132 B9,5V
26 Αλώπεκος 26 196362 101641 20h 36m 08,32s +25° 52′ 57,4″ 6,40 −0,26 701 A5III
HD 186021 186021 96856 19h 41m 14,65s +22° 27′ 10,0″ 6,43 −1,80 1442 K0Iab:
HD 176971 176971 93443 19h 01m 49,42s +22° 15′ 51,8″ 6,44 0,92 414 A4V
HD 190322 190322 98772 20h 03m 38,81s +22° 56′ 27,9″ 6,45 0,46 513 K2
HD 187614 187614 97573 19h 49m 55,81s +27° 05′ 06,6″ 6,46 0,64 475 G8III
HD 189671 189671 98458 20h 00m 15,36s +26° 11′ 16,5″ 6,49 −1,79 1475 G8II
HD 196035 196035 101505 20h 34m 09,98s +20° 59′ 06,7″ 6,49 −1,79 1475 B3IV
HD 185436 185436 96601 19h 38m 17,79s +20° 47′ 00,5″ 6,50 0,28 572 K0III
HD 190066 190066 98661 20h 02m 22,11s +22° 09′ 05,4″ 6,50 −3,75 3663 B1Iab
BW Αλώπεκος BW 199140 103191 20h 54m 22,39s +28° 31′ 19,2″ 6,54 −2,13 1772 B2IIIvar
HR 7222 LT 177392 93603 19h 03m 42,48s +21° 16′ 06,1″ 6,62 373 F2III
HD 192913 MW 192913 99927 20h 16m 27,20s +27° 46′ 33,9″ 6,64 1610 A0p
SV Αλώπεκος SV 187921 97717 19h 51m 03,91s +27° 27′ 36,8″ 6,74 4100 G2,5:Iab
RS Αλώπεκος RS 180939 94822 19h 17m 39,99s +22° 26′ 28,4″ 6,85 939 B5V+G0III-IV
HIP 100963 195034 100963 20h 28m 11,81s +22° 07′ 44,4″ 7,09 92,04 G5
U Αλώπεκος U 185059 96458 19h 36m 37,73s +20° 19′ 58,6″ 7,15 4900 F5:Iabv
HD 190228 190228 98714 20h 03m 00,77s +28° 18′ 24,7″ 7,31 3,34 203 G5IV
Z Αλώπεκος Z 181987 95163 19h 21m 39,11s +25° 34′ 29,4″ 7,33 626 B2V+B9V
ER Αλώπεκος ER 200391 103833 21h 02m 25,91s +27° 48′ 26,4″ 7,37 169,5 G0V+G5V
HD 189733 V452 189733 98505 20h 00m 43,71s +22° 42′ 39,1″ 7,67 6,26 62,9 K1-K2
HD 188037 NS 188037 19h 52m 30,08s +22° 27′ 14,4″ 7,76 A2
V Αλώπεκος V 340667 20h 36m 32,02s +26° 36′ 14,5″ 8,05 G8:Iabv
HD 201626 201626 104486 21h 09m 59,27s +26° 36′ 54,9″ 8,16 738 C-H2IV: C2 3,5 CH5 CN2,5
HD 188015 188015 97769 19h 52m 04,54s +28° 06′ 01,4″ 8,22 4,61 172 G5IV
HD 203030 V457 203030 105232 21h 18m 58,22s +26° 13′ 50,0″ 8,45 133,3 G8V
S Αλώπεκος S 338867 19h 48m 23,81s +27° 17′ 11,4″ 8,69 K0
DR Αλώπεκος DR 339770 20h 13m 46,85s +26° 45′ 01,6″ 8,71 B8
X Αλώπεκος X 339279 98212 19h 57m 28,61s +26° 33′ 23,3″ 8,87 23000 K5
BD+23 3912 345957 99423 20h 10m 48,16s +23° 57′ 54,5″ 8,93 315,9 G0V:
BE Αλώπεκος BE 340201 20h 25m 33,64s +27° 22′ 09,1″ 9,79 A0
BP Αλώπεκος BP 352179 100745 20h 25m 33,25s +21° 02′ 18,0″ 9,95 2000 A7
BS Αλώπεκος BS 344650 19h 37m 26,51s +21° 55′ 50,4″ 10,08 F2
BO Αλώπεκος BO 345287 19h 56m 29,07s +23° 54′ 45,0″ 10,12 F0
HAT-P-49 340099 20h 21m 46,0s +26° 41′ 34″ 10,21 1050 A5
HD 186943 QY 186943 97281 19h 46m 15,94s +28° 16′ 19,1″ 10,23 WN3+O9,5V
WW Αλώπεκος WW 344361 19h 25m 58,75s +21° 12′ 31,3″ 10,25 A3
AW Αλώπεκος AW 340420 20h 29m 01,67s +24° 48′ 27,9″ 11,40 F0
Βολφ 1346 340611 101516 20h 34m 21,88s +25° 03′ 49,7″ 11,55 50,68 DA2,4
PX Αλώπεκος PX 19h 26m 40,26s +23° 53′ 50,9″ 11,83 F3
G 185-32 PY 19h 37m 13,17s +27° 43′ 18,1″ 12,97 DA
GD 385 PT 19h 52m 27,88s +25° 09′ 29,1″ 15,11 124 DA4,2
XTE J1859+225 V406 18h 58m 41,58s +22° 39′ 29,6″ G5V-K0V
LV Αλώπεκος LV 19h 48m 00,52s +27° 10′ 19,3″ 16,9
PW Αλώπεκος PW 19h 26m 05,06s +27° 21′ 58,8″ 16,9
VW Αλώπεκος VW 20h 57m 45,07s +25° 30′ 25,7″ 17,0
QU Αλώπεκος QU 20h 26m 45,94s +27° 50′ 42,2″ 17,9
NQ Αλώπεκος NQ 19h 29m 14,69s +20° 27′ 59,6″ 18
GS 2000+25 QZ 20h 02m 49,58s +25° 14′ 11,3″ 18,2 K3V-K6V
V458 Αλώπεκος V458 19h 54m 24,61s +20° 52′ 52,6″ 18,3
QV Αλώπεκος QV 19h 04m 40,32s +21° 46′ 14,2″ 19
CK Αλώπεκος 11[2] CK 19h 47m 38,1s +27° 18′ 48″ 20,0
PU Αλώπεκος PU 20h 21m 13,32s +21° 34′ 18,7″ A4II-F8Iab + M6IIIe
WR 125 V378 19h 28m 15,62s +19° 33′ 21,4″ WCe+...
QQ Αλώπεκος QQ 20h 05m 41,91s +22° 39′ 58,7″ M2
PSR B1919+21 19h 21m 44,81s +21° 53′ 02,3″ 2283
PSR B1930+22 19h 32m 22,86s +22° 20′ 52,1″
PSR B1937+21 19h 39m 38,56s +21° 35′ 59,1″
PSR B1953+29 19h 55m 27,88s +29° 08′ 43,5″
PSR B2020+28 20h 22m 37,07s +28° 54′ 23,1″
PSR J2007+2722 20h 07m 15,77s +27° 22′ 47,7″ 17200
V407 Αλώπεκος V407 19h 14m 26,09s +24° 56′ 44,6″
Ονομασία Μπάγιερ Φλάμστηντ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος
  1. 1,0 1,1 Map of constellations Lyra, Cygnus, Lacerta, Vulpec, Anser, and Sagitta. - Flamsteed, John. 1729, Atlas coelestis Αρχειοθετήθηκε 2011-07-27 στο Wayback Machine.: Linda Hall Library.
  2. Wagman, Morton (2003) Lost Stars, McDonald and Woodward, Blacksburg, Virginia, p.494, (ISBN 0-939923-78-5).