Κατάλογος αστέρων του Τηλεσκοπίου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Τηλεσκοπίου παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Τηλεσκόπιον κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β


Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Άλφα Τηλεσκοπίου α 169467 90422 18h 26m 58,43s −45° 58′ 06,0″ 3,49 −0,93 249 B3IV
Ζήτα Τηλεσκοπίου ζ 169767 90568 18h 28m 49,74s −49° 04′ 12,1″ 4,10 1,14 127 G8/K0III
Έψιλον Τηλεσκοπίου ε 166063 89112 18h 11m 13,78s −45° 57′ 15,6″ 4,52 −0,97 409 G5III
Λάμδα Τηλεσκοπίου λ 175510 93148 18h 58m 27,76s −52° 56′ 19,0″ 4,85 −1,21 531 A0V
Γιώτα Τηλεσκοπίου ι 184127 96341 19h 35m 12,99s −48° 05′ 56,8″ 4,88 −0,55 398 G9III
Δέλτα 1 Τηλεσκοπίου δ1 170465 90830 18h 31m 45,44s −45° 54′ 53,1″ 4,92 −2,02 795 B6IV
Ξι Τηλεσκοπίου ξ 190421 99120 20h 07m 23,17s −52° 52′ 50,9″ 4,93 −3,00 1254 M1II
Ήτα Τηλεσκοπίου η 181296 95261 19h 22m 51,18s −54° 25′ 25,4″ 5,03 1,64 155 A0Vn
Δέλτα 2 Τηλεσκοπίου δ2 170523 90853 18h 32m 01,94s −45° 45′ 26,5″ 5,07 −2,60 1116 B3III
Ρο Τηλεσκοπίου ρ 177171 93815 19h 06m 19,92s −52° 20′ 26,3″ 5,17 1,57 171 F7V
Κάππα Τηλεσκοπίου κ 174295 92646 18h 52m 39,61s −52° 06′ 25,7″ 5,18 0,41 293 G8/K0III
Νι Τηλεσκοπίου ν 186543 97421 19h 48m 01,10s −56° 21′ 44,2″ 5,33 1,75 170 A9Vn
QV Τηλεσκοπίου QV 167128 89605 18h 17m 07,54s −56° 01′ 24,0″ 5,36 −1,43 743 B3IIIpe
HD 179886 179886 94712 19h 16m 21,74s −45° 27′ 57,8″ 5,38 −0,69 534 K3III
HD 169405 169405 90414 18h 26m 54,01s −48° 07′ 01,6″ 5,44 −0,61 529 K0/K1III+..
HD 174387 174387 92630 18h 52m 27,21s −46° 35′ 42,4″ 5,51 −1,83 956 M0III
PW Τηλεσκοπίου PW 183806 96178 19h 33m 21,63s −45° 16′ 18,1″ 5,61 −0,04 436 A0p
HD 191829 191829 99747 20h 14m 19,01s −52° 26′ 44,3″ 5,65 −1,59 916 K4III
HD 170069 τ 170069 90662 18h 29m 55,92s −47° 13′ 13,8″ 5,69 −0,61 594 K2III
HD 182509 182509 95690 19h 27m 48,12s −54° 19′ 31,1″ 5,70 −0,55 579 K4III
HD 183552 183552 96141 19h 32m 53,79s −53° 11′ 08,2″ 5,76 0,29 405 Am
HD 187420 187420 97816 19h 52m 37,70s −54° 58′ 15,7″ 5,76 0,58 354 G8/K0III
HD 173791 173791 92367 18h 49m 27,34s −45° 48′ 36,4″ 5,80 0,20 360 G8III
HD 171819 171819 91461 18h 39m 14,27s −47° 54′ 35,3″ 5,84 0,82 329 A3V
HD 187086 187086 97598 19h 50m 14,05s −47° 33′ 26,5″ 5,91 −1,76 1116 M1III
HD 176664 176664 93624 19h 03m 57,52s −51° 01′ 05,7″ 5,93 1,17 292 K0/K1III
HD 177406 177406 93862 19h 06m 55,60s −48° 17′ 56,8″ 5,95 0,80 349 A0V
HD 167257 167257 89597 18h 17m 00,92s −51° 04′ 05,7″ 6,06 0,85 359 B9V
HD 166006 166006 89096 18h 11m 04,41s −47° 30′ 47,0″ 6,07 0,18 490 K1III-IV
HD 178845 178845 94398 19h 12m 46,10s −50° 29′ 10,7″ 6,12 0,39 457 G8III
HD 192886 192886 100184 20h 19m 17,68s −47° 34′ 47,4″ 6,13 3,78 96 F5V
HD 182893 182893 95866 19h 29m 52,59s −55° 26′ 29,7″ 6,14 0,93 359 K0/K1III
HD 174500 174500 92669 18h 52m 59,90s −46° 35′ 10,9″ 6,17 −0,79 803 A1IV/V
HD 174474 174474 92676 18h 53m 02,36s −48° 21′ 38,6″ 6,17 1,43 290 A2V
HD 189080 189080 98482 20h 00m 25,40s −49° 21′ 03,4″ 6,18 1,35 302 K0III
HD 170873 170873 91062 18h 34m 31,13s −52° 53′ 29,1″ 6,21 0,08 550 K2III
HD 173047 173047 92072 18h 45m 55,99s −50° 52′ 21,6″ 6,24 −1,64 1226 B8/B9II
QQ Τηλεσκοπίου QQ 185139 96721 19h 39m 41,80s −45° 16′ 42,8″ 6,24 1,25 324 Am
HD 185075 185075 96781 19h 40m 18,64s −54° 25′ 03,9″ 6,24 0,97 370 K0III
HD 190422 190422 99137 20h 07m 35,07s −55° 00′ 58,0″ 6,26 4,43 76 F8V
HD 193307 193307 100412 20h 21m 41,36s −49° 59′ 55,7″ 6,26 3,71 106 G2IV-V
HD 186756 186756 97491 19h 48m 55,07s −52° 53′ 16,8″ 6,27 −0,64 786 K1III
HD 193002 193002 100300 20h 20m 32,30s −55° 03′ 02,9″ 6,27 −0,71 811 M0/M1III
HD 192827 192827 100151 20h 18m 55,97s −47° 42′ 38,8″ 6,28 −0,30 675 M1III
HD 177365 177365 93860 19h 06m 54,81s −50° 19′ 23,0″ 6,29 0,28 520 B9V
Μι Τηλεσκοπίου μ 183028 95932 19h 30m 34,57s −55° 06′ 36,1″ 6,29 3,47 120 F5V
HD 174430 174430 92687 18h 53m 12,00s −51° 55′ 53,1″ 6,30 −2,45 1831 B4III
HD 180134 180134 94858 19h 18m 09,76s −53° 23′ 12,8″ 6,36 3,07 149 F7V
HD 181295 181295 95239 19h 22m 37,68s −51° 13′ 52,5″ 6,42 2,16 232 F0V
HD 177693 177693 94054 19h 08m 52,27s −55° 43′ 12,5″ 6,44 0,97 405 K1IV
HD 168871 168871 90223 18h 24m 33,11s −49° 39′ 09,0″ 6,45 4,20 92 G2V
RX Τηλεσκοπίου RX 177456 19h 06m 58,21s −48° 58′ 13,6″ 6,45 M3Iab/Ib
HD 190879 190879 99270 20h 09m 03,81s −47° 04′ 04,0″ 6,46 0,39 533 K5III
HD 172223 172223 91662 18h 41m 30,69s −48° 05′ 39,9″ 6,47 0,78 447 K3III
HD 190580 190580 99188 20h 08m 09,57s −52° 34′ 39,9″ 6,47 2,66 188 G3V
HD 191732 191732 99666 20h 13m 32,38s −47° 42′ 47,3″ 6,47 0,77 449 K2III
HD 187421 187421 97819 19h 52m 39,11s −54° 58′ 35,2″ 6,50 1,86 276 A2V
HD 181327 181327 95270 19h 22m 58,94s −54° 32′ 17,0″ 7,04 168,9 F6V
BL Τηλεσκοπίου BL 177300 93844 19h 06m 38,11s −51° 25′ 03,2″ 7,10 F0Iab/Ib
HD 191760 191760 99661 20h 13m 26,75s -46° 12′ 03,7″ 8,26 277 G3IV/V
HO Τηλεσκοπίου HO 187418 97756 19h 51m 58,93s −46° 51′ 42,4″ 8,31 1090 A7IIIm...
PZ Τηλεσκοπίου PZ 174429 92680 18h 53m 05,88s −50° 10′ 49,9″ 8,34 167,9 G9IV
HD 176387 MT 176387 93476 19h 02m 12s −46° 39′ 12,1″ 8,94 2810 A0w
HD 168476 PV 168476 90099 18h 23m 14,66s −56° 37′ 44,2″ 9,30 7600 B5p
RS Τηλεσκοπίου RS 89739 18h 18m 51,22s −46° 32′ 53,4″ 9,6 876 Rv...
RR Τηλεσκοπίου RR 20h 04m 18,54s −55° 43′ 33,2″ 10,81 8500 M5III+WD
Γκλίζε 754 19h 20m 48,0s −45° 33′ 28,3″ 12,23 19,3 M4,5
KK Τηλεσκοπίου KK 20h 28m 30,46s −52° 18′ 45,6″ 13,5
EC 20058-5234 QU 20h 09m 40,1s −52° 25′ 17″ 14,93 DB
QS Τηλεσκοπίου QS 19h 38m 35,81s −46° 12′ 57,0″ 15,25 CV
Ονομασία Μπάγιερ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]