Κατάλογος αστέρων του Ηνιόχου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Ηνιόχου παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό του Ηνιόχου κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β

Φλάμστηντ

F

Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Αίγα α 13 34029 24608 05h 16m 41,30s +45° 59′ 56,5″ 0,08 −0,48 42 G8III / G0III
Βήτα Ηνιόχου β 34 40183 28360 05h 59m 31,77s +44° 56′ 50,8″ 1,90 −0,10 82 A2V
Θήτα Ηνιόχου θ 37 40312 28380 05h 59m 43,24s +37° 12′ 46,0″ 2,62 −0,98 173 A0p Si
Γιώτα Ηνιόχου ι 3 31398 23015 04h 56m 59,62s +33° 09′ 58,1″ 2,69 −3,29 512 K3IIvar
Έψιλον Ηνιόχου ε 7 31964 23416 05h 01m 58,13s +43° 49′ 23,9″ 3,03 −5,95 2037 F0Ia
Ήτα Ηνιόχου η 10 32630 23767 05h 06m 30,87s +41° 14′ 04,7″ 3,18 −0,96 219 B3V
Ζήτα Ηνιόχου ζ 8 32068 23453 05h 02m 28,68s +41° 04′ 33,2″ 3,69 −3,22 787 K4II comp
Δέλτα Ηνιόχου δ 33 40035 28358 05h 59m 31,55s +54° 17′ 05,9″ 3,72 0,55 140 K0III
Νι Ηνιόχου ν 32 39003 27673 05h 51m 29,39s +39° 08′ 54,5″ 3,97 −0,13 215 K0III
Πι Ηνιόχου π 35 40239 28404 05h 59m 56,10s +45° 56′ 12,3″ 4,30 −2,76 840 M3IIvar
Κάππα Ηνιόχου κ 44 43039 29696 06h 15m 22,74s +29° 29′ 55,4″ 4,32 0,75 169 G8IIIvar
Ταυ Ηνιόχου τ 29 38656 27483 05h 49m 10,46s +39° 10′ 52,1″ 4,51 0,44 213 G8III
16 Ηνιόχου 16 34334 24727 05h 18m 10,55s +33° 22′ 19,2″ 4,54 0,26 234 K3III...
Λάμδα Ηνιόχου λ 15 34411 24813 05h 19m 08,08s +40° 06′ 02,4″ 4,69 4,18 41 G0V
Χ Ηνιόχου χ 25 36371 25984 05h 32m 43,67s +32° 11′ 31,3″ 4,71 −5,77 4075 B5Iab
Ύψιλον Ηνιόχου υ 31 38944 27639 05h 51m 02,41s +37° 18′ 20,5″ 4,72 −1,10 475 M1III
2 Ηνιόχου 2 30834 22678 04h 52m 38,00s +36° 42′ 11,5″ 4,79 −1,39 561 K3III
Ψι 2 Ηνιόχου ψ2 50 47174 31832 06h 39m 19,83s +42° 29′ 20,4″ 4,80 −0,81 432 K3III
Μι Ηνιόχου μ 11 33641 24340 05h 13m 25,73s +38° 29′ 04,8″ 4,82 1,33 162 A4m
63 Ηνιόχου 63 54716 34752 07h 11m 39,29s +39° 19′ 14,0″ 4,91 −0,86 464 K4II-III
Ψι 1 Ηνιόχου ψ1 46 44537 30520 06h 24m 53,90s +49° 17′ 16,4″ 4,92 −5,43 3835 K5Iabvar
Ωμέγα Ηνιόχου ω 4 31647 23179 04h 59m 15,38s +37° 53′ 25,7″ 4,93 1,49 159 A1V
Ξι Ηνιόχου ξ 30 39283 27949 05h 54m 50,79s +55° 42′ 24,9″ 4,96 0,62 241 A2V
9 Ηνιόχου 9 V398 32537 23783 05h 06m 40,66s +51° 35′ 53,3″ 4,98 2,89 85 F0V
Ψι 7 Ηνιόχου ψ7 58 49520 32844 06h 50m 45,96s +41° 46′ 53,6″ 4,99 −0,25 364 K3III
KW Ηνιόχου 14 33959 24504 05h 15m 24,41s +32° 41′ 15,3″ 5,01 0,43 269 A9IV
Σίγμα Ηνιόχου σ 21 35186 25292 05h 24m 39,14s +37° 23′ 07,4″ 5,02 −0,97 513 K4III
Ψι 4 Ηνιόχου ψ4 55 47914 32173 06h 43m 05,01s +44° 31′ 28,3″ 5,04 0,18 306 K5III
19 Ηνιόχου 19 34578 24879 05h 20m 00,92s +33° 57′ 29,0″ 5,05 −4,82 3075 A5IIvar
Φι Ηνιόχου φ 24 35620 25541 05h 27m 38,89s +34° 28′ 33,6″ 5,08 −0,37 400 K4IIIp
65 Ηνιόχου 65 57264 35710 07h 22m 02,69s +36° 45′ 38,3″ 5,12 0,84 235 K0III
Ρο Ηνιόχου ρ 20 34759 25048 05h 21m 48,41s +41° 48′ 16,8″ 5,22 −1,25 642 B5V
Ψι 6 Ηνιόχου ψ6 57 48781 32562 06h 47m 39,58s +48° 47′ 22,1″ 5,22 −0,35 424 K1III
66 Ηνιόχου 66 57669 35907 07h 24m 08,47s +40° 40′ 20,8″ 5,23 −1,51 728 K0III
Ψι 5 Ηνιόχου ψ5 56 48682 32480 06h 46m 44,34s +43° 34′ 37,3″ 5,24 4,15 54 G0V
49 Ηνιόχου 49 46553 31434 06h 35m 12,06s +28° 01′ 20,4″ 5,26 −0,42 447 A0Vnn
45 Ηνιόχου 45 43905 30247 06h 21m 46,11s +53° 27′ 08,6″ 5,34 1,56 186 F5III...
Ψι 3 Ηνιόχου ψ3 52 47100 31789 06h 38m 49,19s +39° 54′ 09,3″ 5,34 −1,49 758 B8III
40 Ηνιόχου 40 41357 28946 06h 06m 35,09s +38° 28′ 58,0″ 5,36 0,01 380 A4m
IQ Ηνιόχου IQ 34452 24799 05h 19m 00,02s +33° 44′ 54,5″ 5,38 −0,31 448 A0p...
26 Ηνιόχου 26 37269 26536 05h 38m 38,10s +30° 29′ 32,8″ 5,40 −0,29 447 A2V + GIII
UU Ηνιόχου UU 46687 31579 06h 36m 32,84s +38° 26′ 44,0″ 5,40 −3,32 1811 C5II
34557 24902 05h 20m 14,68s +41° 05′ 10,8″ 5,46 0,60 306 A3V
Όμικρον Ηνιόχου ο 27 38104 27196 05h 45m 54,05s +49° 49′ 34,6″ 5,46 −0,39 482 A0p...
34904 25143 05h 22m 50,32s +41° 01′ 45,3″ 5,54 0,72 300 A3V
PU Ηνιόχου PU 34269 24738 05h 18m 15,68s +42° 47′ 31,9″ 5,55 −1,09 694 M4III
30454 22393 04h 49m 12,84s +31° 26′ 15,4″ 5,57 1,29 235 K2III
30557 22545 04h 51m 09,36s +48° 44′ 26,7″ 5,64 0,67 321 G9III
HD 34790 34790 25001 05h 21m 12,69s +29° 34′ 11,6″ 5,66 1,00 278 A1Vs
33167 24109 05h 10m 42,87s +46° 57′ 44,8″ 5,67 2,35 151 F5V
30823 22699 04h 52m 47,77s +42° 35′ 11,9″ 5,68 −0,32 517 A3III
35600 25492 05h 27m 08,27s +30° 12′ 31,0″ 5,69 −3,56 2312 B9Ib
51 Ηνιόχου 51 47070 31771 06h 38m 39,55s +39° 23′ 28,0″ 5,70 0,76 317 K5III
36 Ηνιόχου 36 V444 40394 28499 06h 00m 58,56s +47° 54′ 07,1″ 5,71 −1,77 1022 B9,5p SiFe
36678 26344 05h 36m 35,22s +54° 25′ 43,3″ 5,74 −1,06 746 M0III
RT Ηνιόχου 48 RT 45412 30827 06h 28m 34,09s +30° 29′ 35,1″ 5,75 −2,65 1560 F5,5Ibv
53 Ηνιόχου 53 47152 31737 06h 38m 23,02s +28° 59′ 03,8″ 5,76 0,20 421 B9npe...
41 Ηνιόχου A 41 42126 29388 06h 11m 36,58s +48° 42′ 40,0″ 5,78 0,88 311 A3V+...
42471 29451 06h 12m 20,13s +32° 41′ 36,2″ 5,78 −2,40 1411 M1III
WW Ηνιόχου WW 46052 31173 06h 32m 27,20s +32° 27′ 17,8″ 5,82 1,19 275 A3m + A3m
HD 30453 30453 22407 04h 49m 19,06s +32° 35′ 17,8″ 5,84 0,78 336 A8m
Ψι 9 Ηνιόχου ψ9 50658 33377 06h 56m 32,06s +46° 16′ 26,4″ 5,85 −1,17 825 B8III
64 Ηνιόχου 64 56221 35341 07h 18m 02,22s +40° 53′ 00,1″ 5,87 1,30 268 A5Vn
47 Ηνιόχου 47 45466 30972 06h 30m 02,98s +46° 41′ 07,9″ 5,88 −0,18 530 K4III
50763 33415 06h 56m 56,13s +46° 42′ 19,9″ 5,88 0,83 334 K0III:
39586 27973 05h 54m 59,02s +31° 42′ 07,0″ 5,90 1,42 256 A5IV
40084 28343 05h 59m 21,78s +49° 55′ 28,4″ 5,90 −1,79 1124 G5III
39 Ηνιόχου 39 41074 28823 06h 05m 03,42s +42° 58′ 55,1″ 5,90 2,34 168 F3V
35520 25471 05h 26m 48,80s +34° 23′ 30,6″ 5,92 −2,06 1289 A1p
35239 25291 05h 24m 38,53s +31° 08′ 35,4″ 5,94 −1,07 821 B9III
5 Ηνιόχου 5 31761 23261 05h 00m 18,35s +39° 23′ 40,9″ 5,95 2,33 173 F5V
V433 Ηνιόχου V433 37367 26606 05h 39m 18,31s +29° 12′ 54,8″ 5,98 −1,81 1177 B2IV-V
40486 28562 06h 01m 43,05s +48° 57′ 34,1″ 5,98 −0,64 686 K0
AE Ηνιόχου AE 34078 24575 05h 16m 18,15s +34° 18′ 44,0″ 5,99 −2,26 1455 O9,5Vvar
36040 25816 05h 30m 48,65s +41° 27′ 43,5″ 5,99 0,62 386 K0IIIp
V394 Ηνιόχου V394 41429 28930 06h 06m 22,44s +29° 30′ 44,7″ 6,01 −1,18 893 M3II comp
33203 24072 05h 10m 18,81s +37° 18′ 06,7″ 6,02 −2,97 2050 B2II: comp
54 Ηνιόχου 54 47395 31852 06h 39m 33,12s +28° 15′ 47,4″ 6,02 −0,67 709 B7III
62 Ηνιόχου 62 51440 33614 06h 59m 02,88s +38° 03′ 09,4″ 6,02 −0,31 603 K2III
50056 33044 06h 53m 03,54s +35° 47′ 16,8″ 6,03 −0,62 698 K3III:
37519 26712 05h 40m 35,91s +31° 21′ 29,6″ 6,04 0,10 502 B9,5III-IVp
39225 27778 05h 52m 40,08s +33° 55′ 02,8″ 6,04 −0,75 744 M2II:
40626 28637 06h 02m 48,59s +49° 54′ 20,8″ 6,04 0,54 410 B9,5IV
31069 22842 04h 54m 51,22s +44° 03′ 39,6″ 6,06 0,97 340 A0V
42466 29569 06h 13m 45,34s +51° 10′ 21,4″ 6,07 0,61 403 K1III
36891 26363 05h 36m 52,42s +40° 10′ 56,6″ 6,08 −3,38 2547 G3Ib
38 Ηνιόχου 38 40801 28677 06h 03m 17,87s +42° 54′ 42,8″ 6,08 1,56 261 K0III
41 Ηνιόχου B 41 42127 06h 11m 36,60s +48° 42′ 40,0″ 6,09
31327 22955 04h 56m 20,09s +36° 10′ 06,8″ 6,10 −6,66 11643 B2Ib
36719 26315 05h 36m 15,95s +47° 42′ 55,2″ 6,10 1,05 333 F0V:
59 Ηνιόχου 59 OX 50018 33041 06h 53m 01,41s +38° 52′ 08,9″ 6,10 0,04 530 F2V
32188 23511 05h 03m 18,64s +41° 26′ 30,0″ 6,11 −2,87 2037 A2sh
41330 28908 06h 06m 08,62s +35° 23′ 18,4″ 6,12 4,01 86 G0V
32406 23583 05h 04m 14,56s +30° 29′ 40,6″ 6,14 −0,12 581 K0II-III
40083 28390 05h 59m 47,95s +54° 32′ 49,6″ 6,14 1,04 341 K2III
AR Ηνιόχου 17 AR 34364 24740 05h 18m 18,89s +33° 46′ 02,7″ 6,15 0,72 398 B9,5V
41467 29025 06h 07m 26,76s +41° 51′ 15,6″ 6,15 −0,89 834 K0III
33654 24451 05h 14m 44,27s +53° 12′ 50,2″ 6,16 −2,45 1716 A0V
V352 Ηνιόχου V352 50420 33269 06h 55m 14,66s +43° 54′ 36,2″ 6,16 −0,97 869 A9III
HD 35519 35519 25476 05h 26m 54,33s +35° 27′ 26,3″ 6,17 −0,31 644 K2
35521 25475 05h 26m 51,28s +33° 15′ 44,2″ 6,18 1,06 344 K0
40588 28517 06h 01m 10,06s +31° 02′ 04,3″ 6,18 1,70 256 A2V
53925 34462 07h 08m 36,25s +37° 26′ 42,5″ 6,19 −0,45 695 K1III
32655 23799 05h 06m 49,56s +43° 10′ 29,0″ 6,20 −0,91 860 F2IIp...
35984 25730 05h 29m 40,63s +29° 11′ 11,7″ 6,20 1,45 290 F6III
V538 Ηνιόχου V538 37394 26779 05h 41m 20,33s +53° 28′ 56,4″ 6,21 5,77 40 K1V
40325 28438 06h 00m 18,92s +44° 35′ 31,6″ 6,21 0,97 365 K2III...
48073 32190 06h 43m 13,72s +37° 08′ 50,7″ 6,21 0,38 478 K0
34332 24771 05h 18m 40,32s +40° 27′ 54,6″ 6,22 −0,36 676 K0
NO Ηνιόχου NO 37536 26718 05h 40m 42,05s +31° 55′ 14,2″ 6,23 −1,89 1370 M2SIab
40832 28644 06h 02m 55,12s +32° 38′ 10,4″ 6,23 2,74 163 F4V
41269 28861 06h 05m 33,90s +33° 35′ 56,7″ 6,23 −1,06 937 B9sp...
49949 33056 06h 53m 07,57s +44° 50′ 24,3″ 6,24 1,03 359 A8Vn
36499 26071 05h 33m 38,23s +34° 43′ 32,2″ 6,27 0,78 408 A3IV
V440 Ηνιόχου V440 39045 27661 05h 51m 25,74s +32° 07′ 28,9″ 6,28 0,03 580 M3III
42083 29404 06h 11m 45,91s +52° 38′ 50,5″ 6,28 1,27 327 A5m
38765 27625 05h 50m 56,22s +51° 30′ 52,9″ 6,29 1,62 281 K1III
35238 25290 05h 24m 38,44s +31° 13′ 26,2″ 6,30 −0,49 744 K1III...
38358 27319 05h 47m 14,68s +42° 31′ 37,1″ 6,30 −0,42 720 K0
50384 33271 06h 55m 15,21s +45° 49′ 35,7″ 6,31 0,96 383 K0III-IV
41162 28820 06h 05m 02,58s +37° 57′ 51,4″ 6,32 −0,50 755 K0III+...
60 Ηνιόχου 60 50037 33064 06h 53m 13,37s +38° 26′ 18,4″ 6,32 2,23 214 F5V:
43 Ηνιόχου 43 43380 29949 06h 18m 16,86s +46° 21′ 38,7″ 6,33 1,20 346 K2III
56941 35623 07h 21m 03,11s +42° 39′ 21,6″ 6,33 −0,63 805 K0
41636 29114 06h 08m 23,14s +41° 03′ 21,0″ 6,34 0,99 384 G9III
39866 28117 05h 56m 33,77s +28° 56′ 32,2″ 6,35 −3,88 3622 A2II
47270 31889 06h 39m 57,87s +44° 00′ 50,8″ 6,35 −0,19 663 K1III
37138 26463 05h 37m 45,80s +33° 33′ 33,0″ 6,36 0,44 498 K0
48272 32268 06h 44m 12,52s +36° 06′ 33,3″ 6,37 −0,85 908 A2V
HD 36041 36041 25810 05h 30m 45,07s +39° 49′ 33,6″ 6,38 0,63 460 G9III
40722 28642 06h 02m 53,49s +43° 22′ 42,3″ 6,38 0,88 410 K0
35 Καμηλοπάρδαλης (35) 40873 28765 06h 04m 29,11s +51° 34′ 24,6″ 6,39 0,98 394 A7III
37646 26781 05h 41m 20,97s +29° 29′ 14,9″ 6,40 0,46 502 B8IV
39182 27777 05h 52m 39,67s +39° 34′ 29,0″ 6,40 −0,14 661 A2V
57263 35725 07h 22m 13,41s +38° 59′ 45,7″ 6,40 0,33 533 K0
35681 25580 05h 28m 00,92s +33° 45′ 51,2″ 6,41 3,76 110 F5
44092 30200 06h 21m 11,91s +29° 32′ 27,3″ 6,41 1,33 338 A1Vs
HD 33463 33463 24193 05h 11m 38,31s +29° 54′ 13,1″ 6,42 −1,31 1144 M2III
34 Καμηλοπάρδαλης (34) 40062 28385 05h 59m 45,83s +55° 19′ 15,9″ 6,42 1,32 342 A5m
45192 30741 06h 27m 35,52s +32° 33′ 47,2″ 6,43 0,80 435 K0
37250 26592 05h 39m 08,72s +41° 21′ 31,9″ 6,44 2,02 250 K0
22 Ηνιόχου 22 35076 25192 05h 23m 22,86s +28° 56′ 12,6″ 6,45 0,15 593 B9Vs
6 Ηνιόχου 6 31780 23268 05h 00m 23,21s +39° 39′ 16,8″ 6,46 −1,45 1244 K5III
Ψι 8 Ηνιόχου ψ8 61 50204 33133 06h 53m 57,07s +38° 30′ 18,3″ 6,46 −0,56 825 B9,5sp...
38229 27293 05h 47m 00,06s +51° 31′ 15,5″ 6,47 0,63 481 G5
V403 Ηνιόχου V403 39743 28162 05h 57m 04,90s +49° 01′ 46″ 6,47 0,21 583 G8III
33632 24332 05h 13m 17,55s +37° 20′ 15,5″ 6,48 4,41 85 F8
47703 32040 06h 41m 37,77s +35° 55′ 55,2″ 6,48 2,00 256 F8III
51021 33453 06h 57m 18,50s +37° 23′ 41,0″ 6,48 −0,94 994 M3
56171 35317 07h 17m 42,65s +38° 52′ 34,8″ 6,48 0,45 524 K0
29867 22003 04h 43m 48,27s +32° 51′ 56,0″ 6,49 2,20 235 A8V
32608 23724 05h 06m 00,93s +35° 56′ 11,1″ 6,49 1,91 269 A5V
18 Ηνιόχου 18 34499 24832 05h 19m 23,72s +33° 59′ 07,6″ 6,49 2,20 235 A7V
34498 24881 05h 20m 02,32s +44° 25′ 31,5″ 6,49 −0,83 948 K0
35202 25301 05h 24m 44,80s +36° 11′ 59,9″ 6,49 −1,82 1495 K2
40650 28634 06h 02m 45,11s +47° 48′ 33,5″ 6,49 4,22 93 F5
49364 32746 06h 49m 44,30s +37° 30′ 45,8″ 6,49 −0,33 753 K5
36484 26054 05h 33m 27,41s +32° 48′ 04,7″ 6,50 1,70 297 A2m
38200 27164 05h 45m 29,59s +31° 19′ 29,5″ 6,50 −0,94 1003 K0
42 Ηνιόχου 42 43244 29884 06h 17m 34,68s +46° 25′ 26,1″ 6,53 2,24 235 F0V
HD 40979 40979 28767 06h 04m 29,94s +44° 15′ 37,6″ 6,74 4,13 109 F8V
LY Ηνιόχου LY 35921 25733 05h 29m 42,6511s +35° 22′ 30,089″ 6,85 -2,09 2000 O9,5+O9,5eaII-III
12 Ηνιόχου 12 33988 05h 16m 27,10s +46° 24′ 56,0″ 6,90 B5
25 Καμηλοπάρδαλης (25) 37735 27027 05h 43m 58,59s +54° 51′ 53,4″ 6,94 0,25 709 A0
AB Ηνιόχου AB 31293 22910 04h 55m 45,84s +30° 33′ 04,29″ 7,06 1,27 469 A0Vpe
33 Καμηλοπάρδαλης (33) 39724 28214 05h 57m 40,57s +55° 39′ 24,1″ 7,15 0,39 734 A0
V420 Ηνιόχου V420 34921 25114 05h 22m 35,2305s +37° 40′ 33,629″ 7,45 -4,5 8000 B0IVpe
EO Ηνιόχου EO 34333 24744 05h 18m 21,0655s +36° 37′ 55,336″ 7,83 0,001 1200 B5
HD 45350 45350 30860 06h 28m 45,71s +38° 57′ 46,7″ 7,88 4,43 160 G5IV
HD 43691 43691 30057 06h 19m 34,68s +41° 05′ 32,3″ 8,03 3,18 304 G0IV-V
HD 49674 49674 32916 06h 51m 30,52s +40° 52′ 03,9″ 8,10 5,05 133 G5V
MZ Ηνιόχου MZ 34626 24938 05h 20m 33,0354s +36° 37′ 56,031″ 8,16 -2,28 4000 B1,5IVnp
IU Ηνιόχου IU 35652 25565 05h 27m 52,4005s +34° 46′ 58,25″ 8,39 1,73 700 B3Vnne
V423 Ηνιόχου V423 34986 25178 05h 23m 10,0664s +35° 42′ 32,272″ 8,68 -3,85 9000 B8
KELT-2A 42176A 29301A 06h 10m 39s +30° 57′ 25″ 8,77 3,23 419 F7V
WASP-12 06h 30m 33,0s +29° 40′ 20″ 11,69 3,54 1393 G0
HAT-P-9 07h 20m 40,479s +37° 08′ 26,17″ 12,34 3,93 1564,8 F
NX Ηνιόχου NX 05h 23m 04,262s +33° 28′ 46,43″ 14,1 1,1 13000 B4Ve
GD 66 05h 20m 38,31s +30° 48′ 24,1″ 15,56 12,02 166 DA
Ονομασία Μπάγιερ Φλάμστηντ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ Ίππαρχος Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]