Κατάλογος αστέρων του Ηριδανού

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Ηριδανού παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό του Ηριδανού κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β

Φλάμστηντ

F

Γκουλντ

G

Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Αχερνάρ α 2 10144 7588 01h 37m 42,75s −57° 14′ 12,0″ 0,45 −2,77 144 B3Vp
Βήτα Ηριδανού β 67 290 33111 23875 05h 07m 51,03s −05° 05′ 10,5″ 2,78 0,60 89 A3IIIvar
Θήτα 1 Ηριδανού θ1 48 18622 13847 02h 58m 15,72s −40° 18′ 17,0″ 2,88 −0,59 161 A4III+...
Γάμμα Ηριδανού γ 34 158 25025 18543 03h 58m 01,73s −13° 30′ 29,7″ 2,97 −1,19 221 M1IIIb Ca-1
Δέλτα Ηριδανού δ 23 121 23249 17378 03h 43m 14,96s −09° 45′ 54,7″ 3,52 3,74 29 K0IV
Ύψιλον 4 Ηριδανού υ4 41 204 27376 20042 04h 17m 53,62s −33° 47′ 54,0″ 3,55 −0,14 178 B9V
Φι Ηριδανού φ 14 14228 10602 02h 16m 30,50s −51° 30′ 43,6″ 3,56 0,18 155 B8IV-V
Χι Ηριδανού χ 7 11937 9007 01h 55m 56,83s −51° 36′ 34,5″ 3,69 2,48 57 G5IV
Ταυ 4 Ηριδανού τ4 16 81 20720 15474 03h 19m 30,97s −21° 45′ 28,6″ 3,70 −0,79 258 M3/M4III
Έψιλον Ηριδανού ε 18 101 22049 16537 03h 32m 56,42s −09° 27′ 29,9″ 3,72 6,18 10 K2V
Ύψιλον 2 Ηριδανού υ2 52 251 29291 21393 04h 35m 33,07s −30° 33′ 44,3″ 3,81 −0,22 209 G8III
53 Ηριδανού l 53 254 29503 21594 04h 38m 10,87s −14° 18′ 12,9″ 3,86 1,23 109 K1III
Ήτα Ηριδανού η 3 39 18322 13701 02h 56m 25,60s −08° 53′ 51,4″ 3,89 0,83 133 K1III-IV
Νι Ηριδανού ν 48 250 29248 21444 04h 36m 19,14s −03° 21′ 08,8″ 3,93 −2,34 586 B2III SB
Ύψιλον 3 Ηριδανού υ3 43 219 28028 20535 04h 24m 02,17s −34° 01′ 01,2″ 3,97 −0,64 273 K4III
Μι Ηριδανού μ 57 266 30211 22109 04h 45m 30,14s −03° 15′ 16,6″ 4,01 −2,05 532 B5IV
Όμικρον 1 Ηριδανού ο1 38 185 26574 19587 04h 11m 51,93s −06° 50′ 16,0″ 4,04 1,11 125 F2II-III
Ταυ 3 Ηριδανού τ3 11 56 18978 14146 03h 02m 23,59s −23° 37′ 27,6″ 4,08 1,97 86 A4V
Γιώτα Ηριδανού ι 19 16815 12486 02h 40m 39,93s −39° 51′ 19,1″ 4,11 0,86 145 K0III
HD 24160 g 138 24160 17874 03h 49m 27,28s −36° 12′ 00,4″ 4,17 0,13 210 G8III
Ταυ 6 Ηριδανού τ6 27 128 23754 17651 03h 46m 50,99s −23° 14′ 54,4″ 4,22 2,95 58 F3/F5V
Κάππα Ηριδανού κ 16 15371 11407 02h 26m 59,10s −47° 42′ 13,8″ 4,24 −1,81 528 B5IV
Λάμδα Ηριδανού λ 69 293 33328 23972 05h 09m 08,78s −08° 45′ 14,7″ 4,25 −4,40 1753 B2IVn
82 G. Ηριδανού e 82 20794 15510 03h 19m 53,22s −43° 04′ 17,6″ 4,26 5,35 20 G8V
Ταυ 5 Ηριδανού τ5 19 103 22203 16611 03h 33m 47,25s −21° 37′ 58,1″ 4,26 −0,53 296 B9V
HD 24071 f 135 24071 17797 03h 48m 35,82s −37° 37′ 12,5″ 4,30 0,83 161 A+...
54 Ηριδανού 54 259 DM 29755 21763 04h 40m 26,49s −19° 40′ 16,5″ 4,32 −0,90 361 M3/M4III
Θήτα 2 Ηριδανού θ2 49 18623 13847 02h 58m 16,30s −40° 18′ 16,0″ 4,35 161
Ωμέγα Ηριδανού ω 61 276 31109 22701 04h 52m 53,68s −05° 27′ 09,9″ 4,36 0,15 227 A9IV
Πι Ηριδανού π 26 127 23614 17593 03h 46m 08,50s −12° 06′ 06,2″ 4,43 −1,49 497 M1III
40 Ηριδανού A ο2 40 197 DY 26965 19849 04h 15m 17,64s −07° 38′ 40,4″ 4,43 5,92 16 K1V
32 Ηριδανού A w 32 24554 18255 03h 54m 17,49s −02° 57′ 17,0″ 4,46 −0,66 345 G8III
Ταυ 1 Ηριδανού τ1 1 22 17206 12843 02h 45m 05,98s −18° 34′ 21,5″ 4,47 3,74 46 F5/F6V
Ύψιλον 1 Ηριδανού υ1 50 243 29085 21248 04h 33m 30,63s −29° 45′ 57,0″ 4,49 1,58 124 K0III
HD 22663 y 110 22663 16870 03h 37m 05,68s −40° 16′ 28,2″ 4,57 0,43 219 K0III
HD 23319 h 124 23319 17351 03h 42m 50,12s −37° 18′ 48,0″ 4,59 0,91 178 K2IIICN...
Ταυ 9 Ηριδανού τ9 36 161 25267 18673 03h 59m 55,48s −24° 00′ 58,5″ 4,62 −0,41 331 Ap Si
Ταυ 8 Ηριδανού τ8 33 149 24587 18216 03h 53m 42,68s −24° 36′ 44,0″ 4,64 −0,72 385 B5V
HD 24072 f 136 24072 03h 48m 35,90s −37° 37′ 14,0″ 4,73 B9V
HD 16754 s 18 16754 12413 02h 39m 47,92s −42° 53′ 29,9″ 4,74 1,74 130 A2V
17 Ηριδανού v 17 97 21790 16341 03h 30m 37,05s −05° 04′ 30,6″ 4,74 −0,60 380 B9Vs
Ταυ 2 Ηριδανού τ2 2 30 17824 13288 02h 51m 02,35s −21° 00′ 14,3″ 4,76 1,02 183 K0III
64 Ηριδανού 64 283 32045 23231 04h 59m 55,71s −12° 32′ 13,9″ 4,78 0,03 291 F0V
32 Ηριδανού B w 32 148 24555 18255 03h 54m 17,50s −02° 57′ 17,0″ 4,79 −0,33 345 A2V
Ζήτα Ηριδανού ζ 13 73 20320 15197 03h 15m 50,03s −08° 49′ 11,4″ 4,80 1,97 120 A5m
Ψι Ηριδανού ψ 65 285 32249 23364 05h 01m 26,34s −07° 10′ 26,3″ 4,80 −2,54 956 B3V
15 Ηριδανού 15 79 20610 15382 03h 18m 22,10s −22° 30′ 40,1″ 4,86 0,39 255 K0III
39 Ηριδανού A 39 194 26846 19777 04h 14m 23,69s −10° 15′ 21,2″ 4,87 0,86 206 K3III
45 Ηριδανού 45 231 28749 21139 04h 31m 52,67s −00° 02′ 38,4″ 4,91 −2,12 830 K3II-III
HD 29573 255 29573 21644 04h 38m 53,59s −12° 07′ 23,1″ 4,99 0,77 227 A0V
60 Ηριδανού 60 274 30814 22479 04h 50m 11,59s −16° 13′ 02,2″ 5,03 0,67 243 K0III
HD 10939 q2 6 10939 8241 01h 46m 06,14s −53° 31′ 19,9″ 5,04 1,26 186 A1V
HD 24626 i 151 24626 18213 03h 53m 38,92s −34° 43′ 56,3″ 5,11 −0,07 355 B6/B7V
68 Ηριδανού 68 292 33256 23941 05h 08m 43,67s −04° 27′ 22,5″ 5,11 3,12 82 F2V
66 Ηριδανού 66 288 EN 32964 23794 05h 06m 45,65s −04° 39′ 18,6″ 5,12 0,45 280 B9,5V
40 G. Ηριδανού 40 18331 13717 02h 56m 37,45s −03° 42′ 44,0″ 5,16 1,35 189 A3Vn
Ξι Ηριδανού ξ 42 215 27861 20507 04h 23m 40,88s −03° 44′ 43,2″ 5,17 1,14 208 A2V
47 Ηριδανού 47 241 DV 29064 21296 04h 34m 11,64s −08° 13′ 52,9″ 5,20 −1,76 805 M3III
43 G. Ηριδανού 43 18543 13874 02h 58m 42,09s −02° 46′ 57,8″ 5,22 0,26 320 A2IV
51 Ηριδανού c 51 252 29391 21547 04h 37m 36,11s −02° 28′ 24,2″ 5,22 2,85 97 F0V
61 G. Ηριδανού 61 19349 14456 03h 06m 33,49s −06° 05′ 18,8″ 5,23 −0,84 534 M3III
20 Ηριδανού 20 107 EG 22470 16803 03h 36m 17,39s −17° 28′ 01,3″ 5,24 −0,57 473 B8/B9III
24 Ηριδανού 24 123 23363 17457 03h 44m 30,51s −01° 09′ 47,1″ 5,24 −1,27 653 B7V
Ταυ 7 Ηριδανού τ7 28 130 23878 17717 03h 47m 39,62s −23° 52′ 29,3″ 5,24 0,63 272 A1V
242 G. Ηριδανού 242 29065 21297 04h 34m 11,79s −08° 58′ 11,9″ 5,24 −1,28 657 K4III
Ρο 3 Ηριδανού ρ3 10 57 19107 14293 03h 04m 16,48s −07° 36′ 03,2″ 5,26 2,09 140 A8V
35 Ηριδανού 35 162 25340 18788 04h 01m 32,03s −01° 32′ 58,7″ 5,28 −0,43 453 B5V
Ρο 2 Ηριδανού ρ2 9 55 18953 14168 03h 02m 42,26s −07° 41′ 07,7″ 5,32 0,83 258 K0II-III
164 G. Ηριδανού 164 25457 18859 04h 02m 36,66s −00° 16′ 05,9″ 5,38 3,96 63 F5V
212 G. Ηριδανού 212 27616 20264 04h 20m 39,00s −20° 38′ 22,6″ 5,38 −0,38 462 A0V
63 Ηριδανού 63 282 32008 23221 04h 59m 50,44s −10° 15′ 46,8″ 5,39 1,70 178 G4V
4 Ηριδανού 4 41 18454 13782 02h 57m 23,70s −23° 51′ 43,5″ 5,44 2,00 159 A5IV/V
37 Ηριδανού 37 183 26409 19483 04h 10m 22,52s −06° 55′ 25,8″ 5,44 0,13 377 G8III
GU Ηριδανού 181 26326 19398 04h 09m 17,84s −16° 23′ 09,2″ 5,45 −1,29 726 B5IV
257 G. Ηριδανού 257 29613 21685 04h 39m 19,64s −14° 21′ 32,0″ 5,46 1,54 199 K0III
30 Ηριδανού 30 144 24388 18141 03h 52m 41,65s −05° 21′ 40,5″ 5,48 −0,46 502 B8+...
58 Ηριδανού 58 269 IX 30495 22263 04h 47m 36,21s −16° 56′ 05,5″ 5,49 4,87 43 G3V
83 G. Ηριδανού 83 20894 15643 03h 21m 24,03s −23° 38′ 06,3″ 5,50 −0,05 421 G8III
62 Ηριδανού b 62 280 31512 22958 04h 56m 24,19s −05° 10′ 16,9″ 5,50 −1,28 739 B6V
HD 10647 q1 5 10647 7978 01h 42m 29,15s −53° 44′ 26,1″ 5,52 4,32 57 F8V
22 Ηριδανού 22 115 FY 22920 17167 03h 40m 38,33s −05° 12′ 38,5″ 5,53 −1,25 739 B9IIIp Si
264 G. Ηριδανού 264 30127 22028 04h 44m 07,95s −18° 39′ 59,6″ 5,53 0,75 295 A1V
5 Ηριδανού 5 46 18633 13951 02h 59m 41,16s −02° 27′ 53,6″ 5,56 0,51 334 B9,5V
106 G. Ηριδανού 106 22409 16780 03h 35m 57,65s −11° 11′ 38,3″ 5,56 0,23 379 G7III:
25 Ηριδανού 25 125 23413 17506 03h 44m 56,46s −00° 17′ 48,2″ 5,56 0,40 351 K4III
258 G. Ηριδανού 258 29737 21743 04h 40m 06,85s −24° 28′ 56,7″ 5,56 0,63 315 G6/G8III
94 G. Ηριδανού 94 21688 16263 03h 29m 36,02s −12° 40′ 29,1″ 5,57 0,02 420 A5III/IV
122 G. Ηριδανού 122 23281 17395 03h 43m 33,84s −10° 29′ 08,2″ 5,59 2,43 140 A5m
174 G. Ηριδανού 174 25945 19095 04h 05m 37,30s −27° 39′ 07,3″ 5,59 2,41 141 F0IV/V
160 G. Ηριδανού 160 25165 18647 03h 59m 30,13s −12° 34′ 27,6″ 5,61 −1,57 891 K4III
DU Ηριδανού 228 DU 28497 20922 04h 29m 06,93s −13° 02′ 54,1″ 5,61 −2,81 1575 B2V:ne
169 G. Ηριδανού 169 25723 19011 04h 04m 22,71s −12° 47′ 32,4″ 5,62 0,17 401 K1III
153 G. Ηριδανού 153 24744 18262 03h 54m 23,18s −40° 21′ 25,3″ 5,70 −0,30 516 K0III...
184 G. Ηριδανού 184 26464 19511 04h 10m 47,74s −08° 49′ 11,4″ 5,70 0,71 324 G9III:
46 Ηριδανού 46 239 EH 29009 21278 04h 33m 54,73s −06° 44′ 20,0″ 5,71 −1,18 780 B9p Si
278 G. Ηριδανού 278 31414 22860 04h 55m 06,82s −16° 44′ 26,3″ 5,71 −0,11 476 G8/K0III
R Ηριδανού 279 R 31444 22881 04h 55m 18,64s −16° 25′ 04,3″ 5,71 0,98 288 G6/G8III
80 G. Ηριδανού 80 20631 15411 03h 18m 41,07s −18° 33′ 34,7″ 5,72 2,90 119 F3V
267 G. Ηριδανού 267 30238 22086 04h 45m 04,15s −21° 17′ 00,0″ 5,72 −0,70 627 K4III
91 G. Ηριδανού 91 21530 16142 03h 28m 00,95s −11° 17′ 11,4″ 5,74 0,65 340 K2III
Ρο 1 Ηριδανού ρ1 8 52 18784 14060 03h 01m 09,97s −07° 39′ 46,2″ 5,75 0,90 304 K0II
HD 10360 p 4 10360 7751 01h 39m 47,24s −56° 11′ 47,2″ 5,76 6,21 27 K0V
HD 10361 p 3 10361 7751 01h 39m 47,80s −56° 11′ 41,0″ 5,76 6,21 27 K5V
99 G. Ηριδανού 99 21882 16285 03h 29m 55,19s −42° 38′ 03,3″ 5,76 1,79 203 A5V
DZ Ηριδανού 234 DZ 28843 21192 04h 32m 37,54s −03° 12′ 34,2″ 5,76 0,17 428 B9III
59 Ηριδανού 59 271 30606 22325 04h 48m 32,53s −16° 19′ 46,5″ 5,76 2,67 135 F8V
HD 30562 270 30562 22336 04h 48m 36,20s −05° 40′ 24,4″ 5,77 3,65 86 F8V
56 Ηριδανού 56 263 DX 30076 22024 04h 44m 05,32s −08° 30′ 12,9″ 5,78 −2,29 1342 B2Ve
GW Ηριδανού 187 GW 26591 19571 04h 11m 36,18s −20° 21′ 22,6″ 5,80 1,38 250 A1V + (F/G)
291 G. Ηριδανού 291 33224 23916 05h 08m 20,19s −08° 39′ 55,0″ 5,80 −1,04 760 B8V
58 G. Ηριδανού r 58 19141 14187 03h 02m 55,84s −46° 58′ 30,2″ 5,81 −1,20 821 K2/K3III
132 G. Ηριδανού 132 23978 17798 03h 48m 35,72s −20° 54′ 10,6″ 5,81 −1,22 830 K5III
216 G. Ηριδανού 216 27881 20465 04h 23m 05,66s −24° 53′ 31,6″ 5,81 0,09 454 K5III
6 Ηριδανού 6 44 18535 13835 02h 58m 05,69s −23° 36′ 22,1″ 5,82 −0,69 653 K2III
53 G. Ηριδανού 53 18885 14110 03h 01m 56,09s −09° 57′ 41,0″ 5,84 1,15 282 G6III:
159 G. Ηριδανού 159 25069 18606 03h 58m 52,42s −05° 28′ 10,3″ 5,85 2,65 142 G9V
EM Ηριδανού d 210 EM 27563 20271 04h 20m 42,83s −07° 35′ 33,0″ 5,85 −0,98 756 B5III
109 G. Ηριδανού 109 22675 16989 03h 38m 29,25s −07° 23′ 30,2″ 5,86 0,47 390 G5III:
211 G. Ηριδανού 211 27611 20341 04h 21m 27,05s −00° 05′ 52,3″ 5,86 0,08 467 K2
287 G. Ηριδανού 287 32393 23475 05h 02m 45,37s −04° 12′ 36,5″ 5,86 0,96 311 K3
15 G. Ηριδανού 15 14943 11102 02h 22m 54,65s −51° 05′ 32,2″ 5,90 1,96 200 A5V
129 G. Ηριδανού 129 23887 17805 03h 48m 38,92s +00° 13′ 40,3″ 5,91 0,00 495 K3III
71 G. Ηριδανού u 71 20121 14913 03h 12m 25,68s −44° 25′ 10,8″ 5,92 2,71 143 F3V+...
35 G. Ηριδανού 35 18071 13479 02h 53m 35,27s −22° 22′ 34,0″ 5,93 1,08 304 G8/K0III
163 G. Ηριδανού 163 25371 18723 04h 00m 40,62s −30° 29′ 26,6″ 5,93 0,72 359 A1V
202 G. Ηριδανού 202 27179 19996 04h 17m 19,23s −06° 28′ 19,8″ 5,95 −0,19 551 G8III:
227 G. Ηριδανού 227 28479 20892 04h 28m 39,01s −19° 27′ 31,0″ 5,95 0,97 323 K2III
233 G. Ηριδανού 233 28776 21042 04h 30m 40,33s −35° 39′ 12,9″ 5,95 0,70 365 K0II
21 Ηριδανού 21 111 22713 17027 03h 39m 01,13s −05° 37′ 32,5″ 5,97 3,24 115 K1V
55 Ηριδανού A 55 262 30020 21986 04h 43m 34,73s −08° 47′ 39,3″ 5,98 0,51 405 F4IIIp (Sr)
DO Ηριδανού 152 DO 24712 18339 03h 55m 16,17s −12° 05′ 56,6″ 5,99 2,54 160 Ap SrEu(Cr)
GZ Ηριδανού 203 GZ 27362 20075 04h 18m 16,07s −20° 42′ 55,1″ 6,00 −1,53 1045 M4III
93 G. Ηριδανού 93 21665 16266 03h 29m 39,19s −06° 48′ 15,3″ 6,01 0,71 374 G5
HD 17925 32 17925 13402 02h 52m 31,89s −12° 46′ 09,3″ 6,05 5,97 34 K1V
236 G. Ηριδανού 236 28970 21239 04h 33m 22,09s −10° 47′ 07,5″ 6,06 −1,25 945 K0
64 G. Ηριδανού 64 19836 14819 03h 11m 18,78s −03° 48′ 41,6″ 6,08 −0,82 784 M1III
214 G. Ηριδανού 214 27710 20347 04h 21m 31,29s −25° 43′ 42,4″ 6,08 2,40 177 F2V
20 G. Ηριδανού 20 17006 12611 02h 42m 08,44s −46° 31′ 27,2″ 6,09 3,03 133 G8IV
205 G. Ηριδανού 205 27411 20106 04h 18m 37,46s −22° 58′ 11,4″ 6,09 1,27 300 A3m...
240 G. Ηριδανού 240 29063 21298 04h 34m 14,21s −06° 50′ 15,8″ 6,09 0,11 513 K2III
10 G. Ηριδανού 10 12042 9085 01h 56m 59,66s −51° 46′ 00,7″ 6,10 4,00 86 F8V
7 Ηριδανού 7 51 18760 14040 03h 00m 50,88s −02° 52′ 43,1″ 6,11 −0,79 782 M2III
222 G. Ηριδανού 222 28312 20765 04h 26m 56,93s −24° 04′ 52,6″ 6,11 0,88 362 A3V
256 G. Ηριδανού 256 29610 21718 04h 39m 47,21s −01° 03′ 08,8″ 6,11 −0,13 578 K0
100 G. Ηριδανού z 100 21899 16310 03h 30m 13,59s −41° 22′ 10,3″ 6,12 3,46 111 F7V
171 G. Ηριδανού 171 25803 19037 04h 04m 40,89s −20° 22′ 54,6″ 6,12 0,43 448 K1II
247 G. Ηριδανού 247 29184 21363 04h 35m 00,65s −19° 55′ 17,5″ 6,12 1,09 330 K2IIICN...
45 G. Ηριδανού 45 18557 13883 02h 58m 47,31s −09° 46′ 35,3″ 6,14 1,37 293 A2m
14 Ηριδανού 14 77 20395 15244 03h 16m 35,77s −09° 09′ 17,1″ 6,14 3,44 113 F1V
EK Ηριδανού 209 EK 27536 20263 04h 20m 38,59s −06° 14′ 45,1″ 6,15 2,15 206 G8IV:
281 G. Ηριδανού 281 31726 23060 04h 57m 44,69s −14° 13′ 54,8″ 6,15 −1,27 994 B2V
74 G. Ηριδανού 74 20319 15203 03h 16m 00,85s −05° 55′ 07,3″ 6,17 −0,21 616 B9V
Gliese 86 13 13445 10138 02h 10m 25,93s −50° 49′ 25,4″ 6,17 5,98 36 K1V
DL Ηριδανού 155 DL 24832 18455 03h 56m 37,90s −09° 45′ 03,1″ 6,18 1,05 346 F1V
EX Ηριδανού 268 EX 30422 22192 04h 46m 25,75s −28° 05′ 15,0″ 6,18 2,38 187 A2IV/V
113 G. Ηριδανού 113 22799 17057 03h 39m 25,42s −10° 26′ 13,3″ 6,19 0,88 376 G5
54 G. Ηριδανού 54 18894 14124 03h 02m 09,23s −06° 29′ 39,1″ 6,20 3,64 106 G0IV-V
86 G. Ηριδανού 86 21019 15776 03h 23m 17,70s −07° 47′ 36,8″ 6,20 3,36 120 G2V
133 G. Ηριδανού 133 23958 17734 03h 47m 49,60s −36° 06′ 21,0″ 6,21 0,16 529 B8V
147 G. Ηριδανού 147 24497 18173 03h 53m 12,93s −18° 26′ 04,0″ 6,21 −0,44 698 K0/K1III+..
112 G. Ηριδανού 112 22798 17086 03h 39m 38,35s −03° 23′ 34,2″ 6,22 1,16 335 G5
229 G. Ηριδανού 229 28625 20997 04h 30m 09,99s −13° 35′ 32,5″ 6,22 0,61 432 K0III
HR 1614 284 32147 23311 05h 00m 48,68s −05° 45′ 03,5″ 6,22 6,49 29 K3V
67 G. Ηριδανού 67 19887 14814 03h 11m 16,74s −16° 01′ 29,8″ 6,25 0,16 539 K2III
104 G. Ηριδανού 104 22243 16677 03h 34m 37,46s −09° 52′ 05,8″ 6,25 0,24 518 A2V
232 G. Ηριδανού 232 28763 21110 04h 31m 25,86s −13° 38′ 38,8″ 6,25 0,81 400 A2/A3V
172 G. Ηριδανού 172 25910 19121 04h 05m 56,49s −08° 51′ 21,9″ 6,27 1,71 266 A3V
272 G. Ηριδανού 272 30743 22439 04h 49m 42,32s −13° 46′ 09,3″ 6,27 3,53 115 F3/F5V
253 G. Ηριδανού 253 29435 21486 04h 36m 50,94s −30° 43′ 00,5″ 6,28 0,87 394 Ap...
59 G. Ηριδανού 59 19210 14355 03h 05m 11,26s −08° 16′ 27,5″ 6,30 0,72 425 K0
75 G. Ηριδανού 75 20356 15230 03h 16m 21,71s −05° 43′ 49,5″ 6,30 −1,25 1055 K5
33 G. Ηριδανού σ[1] 33 17943 13421 02h 52m 50,67s −09° 26′ 28,8″ 6,31 1,30 328 A7IV
89 G. Ηριδανού 89 21473 16015 03h 26m 11,77s −41° 38′ 13,2″ 6,33 0,67 441 A1V
173 G. Ηριδανού 173 25944 19111 04h 05m 46,73s −20° 30′ 45,1″ 6,34 1,44 311 G8/K0III
248 G. Ηριδανού 248 29227 21428 04h 36m 01,67s −03° 36′ 41,8″ 6,34 −0,80 874 B7III
21 G. Ηριδανού 21 17098 12708 02h 43m 20,22s −40° 31′ 40,6″ 6,35 0,22 548 B9V
114 G. Ηριδανού 114 22905 17136 03h 40m 11,44s −15° 13′ 35,4″ 6,35 −0,13 644 G8/K0III+..
31 G. Ηριδανού 31 17864 13271 02h 50m 47,77s −39° 55′ 55,9″ 6,36 1,36 325 A0V
66 G. Ηριδανού 66 19850 14797 03h 11m 05,27s −13° 15′ 51,5″ 6,36 −1,14 1032 F6III
168 G. Ηριδανού 168 25700 18990 04h 04m 08,65s −16° 35′ 18,9″ 6,36 0,65 453 K2/K3III/IV
207 G. Ηριδανού 207 27490 20138 04h 19m 02,89s −33° 54′ 16,7″ 6,36 1,04 379 A+...
9 G. Ηριδανού 9 11965 9022 01h 56m 09,40s −49° 50′ 11,3″ 6,37 −0,08 635 B8/B9V
65 G. Ηριδανού 65 19826 14757 03h 10m 35,35s −23° 44′ 19,0″ 6,37 1,74 274 K0III
24834 18428 03h 56m 27,66s −13° 35′ 51,1″ 6,37 −4,09 4025 M1III
246 G. Ηριδανού 246 29163 21324 04h 34m 38,13s −24° 02′ 26,0″ 6,37 0,76 432 K1III
218 G. Ηριδανού 218 27941 20467 04h 23m 07,76s −35° 32′ 41,4″ 6,38 −0,68 840 K1III
189 G. Ηριδανού 189 26625 19601 04h 12m 00,26s −17° 16′ 28,6″ 6,41 1,30 343 K0III
188 G. Ηριδανού 188 26575 19509 04h 10m 45,89s −35° 16′ 25,4″ 6,43 −1,37 1185 K2IIIp...
12 G. Ηριδανού 12 12894 9685 02h 04m 35,04s −54° 52′ 53,9″ 6,45 3,08 154 F2V
126 G. Ηριδανού 126 23508 17436 03h 44m 06,36s −40° 39′ 36,3″ 6,45 1,61 303 K1III
186 G. Ηριδανού 186 26584 19590 04h 11m 56,10s −08° 50′ 15,0″ 6,45 0,37 535 G5
GY Ηριδανού 190 GY 26739 19725 04h 13m 38,15s −01° 08′ 59,0″ 6,45 −1,71 1399 B5IV
213 G. Ηριδανού 213 27660 20360 04h 21m 37,51s −06° 17′ 02,9″ 6,45 0,53 498 A0
27 G. Ηριδανού 27 17438 13008 02h 47m 11,14s −22° 29′ 08,4″ 6,47 3,56 125 F2V
134 G. Ηριδανού 134 24098 17950 03h 50m 16,10s −01° 31′ 21,5″ 6,47 3,20 147 F2
166 G. Ηριδανού 166 25631 18926 04h 03m 24,75s −20° 08′ 37,7″ 6,47 −0,87 956 B3V
26 G. Ηριδανού 26 17390 12964 02h 46m 45,06s −21° 38′ 22,4″ 6,48 3,21 147 F3IV/V
105 G. Ηριδανού 105 22379 16779 03h 35m 57,25s −05° 07′ 29,8″ 6,49 −0,40 780 K0
117 G. Ηριδανού 117 23010 17214 03h 41m 13,75s −11° 48′ 09,0″ 6,49 1,67 300 F2III
55 Ηριδανού B 55 DW 30021 21986 04h 43m 35,10s −08° 47′ 46,0″ 6,70 1,22 405 G8III
HD 19467 19467 14501 04h 26m 26,32s −10° 33′ 03,0″ 7,00 101 G3V
HD 28185 28185 20723 04h 26m 26,32s −10° 33′ 03,0″ 7,81 4,82 128 G5
HIP 8541 11343 8541 01h 50m 06,0s -54° 27′ 54″ 7,9 551 K2III
HD 18742 18742 13993 03h 00m 11s -20° 48′ 09″ 7,97 440 G9IV
HD 30856 30856 22491 04h 50m 18s -24° 22′ 08″ 8,07 385 K0III
HD 13808 13808 10301 02h 12m 43s -53° 44′ 38″ 8,38 93 K2V
40 Ηριδανού B ο2 40 26976 04h 15m 29,30s −07° 36′ 41,0″ 9,50 11,01 16 DA VII
WASP-99 02h 39m 35,0s -50° 00′ 29″ 9,5 F8
HIP 12961 12961 02h 46m 42,89s −23° 05′ 11,8″ 9,7 7,8 78 M0
WASP-79 04h 25m 29,0s -30° 36′ 02″ 10,1 783 F3
WASP-117 02h 27m 06,0s -50° 17′ 04″ 10,15 F9
WASP-97 01h 38m 25,0s -55° 46′ 19″ 10,6 G5
WASP-35 05h 04m 19,63s -06° 13′ 47,4″ 10,95
WASP-140 01h 38m 25,0s -55° 46′ 19″ 11,1 587 K0
WASP-50 02h 54m 45s -10° 53′ 53″ 11,6 629 F
WASP-22 03h 31m 16,32s −23° 49′ 10,9″ 11,99 4,68 942 G
WASP-78 04h 15m 02,0s -22° 06′ 59″ 12,0 1794 F8
WASP-139 03h 18m 15,0s -41° 18′ 08″ 12,4 750 K0
WASP-141 04h 47m 18,0s -17° 06′ 55″ 12,4 1859 F9
HATS-5 04h 28m 54,0s -20° 31′ 05″ 12,63 838 F8
WASP-98 03h 53m 42,0s -34° 19′ 42″ 13,0 G7
EF Ηριδανού EF 03h 14m 13,03s −22° 35′ 41,4″ 13,7
Ονομασία Μπάγιερ Φλάμστηντ Γκουλντ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]