Κατάλογος αστέρων της Πρύμνας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων της Πρύμνας παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Πρύμνα κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β

Φλάμστηντ

F

Γκουλντ

G

Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Ζήτα Πρύμνας ζ 248 66811 39429 08h 03m 35,07s −40° 00′ 11,5″ 2,21 −5,95 1399 O5Iaf
Πι Πρύμνας π 82 56855 35264 07h 17m 08,56s −37° 05′ 51,0″ 2,71 −4,92 1094 K3Ib
Ρο Πρύμνας ρ 15 253 67523 39757 08h 07m 32,70s −24° 18′ 16,0″ 2,83 1,41 63 F2mF5IIp
Ταυ Πρύμνας τ 39 50310 32768 06h 49m 56,14s −50° 36′ 51,8″ 2,94 −0,80 183 K0III...
Νι Πρύμνας ν 20 47670 31685 06h 37m 45,67s −43° 11′ 45,3″ 3,17 −2,39 423 B8III SB
Σίγμα Πρύμνας σ 99 59717 36377 07h 29m 13,88s −43° 18′ 06,8″ 3,25 −0,51 184 K5III SB
Ξι Πρύμνας ξ 7 191 63700 38170 07h 49m 17,66s −24° 51′ 35,2″ 3,34 −4,74 1347 G6Ia
c Πρύμνας c 175 63032 37819 07h 45m 15,30s −37° 58′ 07,0″ 3,62 −4,52 1387 K4III
HD 64440 a 213 64440 38414 07h 52m 13,05s −40° 34′ 32,9″ 3,71 −1,41 345 G5III...
3 Πρύμνας l 3 157 62623 37677 07h 43m 48,47s −28° 57′ 17,4″ 3,94 −5,30 2280 A2Iab
HD 63922 P 199 63922 38164 07h 49m 14,30s −46° 22′ 23,6″ 4,10 −4,80 1964 B0III
11 Πρύμνας j 11 222 65228 38835 07h 56m 51,56s −22° 52′ 48,5″ 4,20 −1,74 502 F7/F8II
HD 64760 J 218 64760 38518 07h 53m 18,16s −48° 06′ 10,6″ 4,22 −4,65 1940 B0,5Ib
Όμικρον Πρύμνας ο 183 63462 38070 07h 48m 05,17s −25° 56′ 13,8″ 4,40 −5,00 2470 B1IV:nne
16 Πρύμνας 16 256 67797 39906 08h 09m 01,64s −19° 14′ 42,0″ 4,40 −1,41 472 B5V
L2 Πρύμνας L2 73 56096 34922 07h 13m 32,23s −44° 38′ 25,9″ 4,42 0,50 198 M5e
HD 69142 h2 279 69142 40326 08h 14m 02,89s −40° 20′ 51,8″ 4,42 −0,47 310 K1II/III
NS Πρύμνας h1 267 NS 68553 40091 08h 11m 21,50s −39° 37′ 06,8″ 4,44 −4,36 1874 K4III
HD 70060 q 289 70060 40706 08h 18m 33,39s −36° 39′ 34,3″ 4,44 2,16 93 A4m...
HD 60532 108 60532 36795 07h 34m 03,18s −22° 17′ 45,8″ 4,46 2,41 84 F6V
V Πρύμνας 233 V 65818 38957 07h 58m 14,44s −49° 14′ 41,7″ 4,47 −3,29 1164 B1Vp + B2
QW Πρύμνας I 71 QW 55892 34834 07h 12m 33,74s −46° 45′ 34,4″ 4,49 2,86 69 F0IV
QZ Πρύμνας b 214 QZ 64503 38455 07h 52m 38,65s −38° 51′ 46,2″ 4,49 −1,98 640 B2V
k1 Πρύμνας k1 133 61555 37229 07h 38m 49,88s −26° 48′ 14,0″ 4,50 −1,92 454 B6V
HD 61330 f 127 61330 37096 07h 37m 22,12s −34° 58′ 06,9″ 4,53 −0,67 358 B8IV/V
HD 65810 232 65810 39095 07h 59m 52,06s −18° 23′ 56,9″ 4,61 0,29 238 A1V
k2 Πρύμνας k2 134 61556 07h 38m 49,80s −26° 48′ 13,0″ 4,62 −1,81 462 B5IV
1 Πρύμνας 1 155 62576 37648 07h 43m 32,40s −28° 24′ 39,4″ 4,63 −2,75 976 K5III
HD 64740 216 64740 38500 07h 53m 03,64s −49° 36′ 47,1″ 4,63 −2,09 720 B1,5Vp
NV Πρύμνας υ1 83 NV 57150 35363 07h 18m 18,40s −36° 44′ 02,3″ 4,65 −2,42 847 B2V+...
HD 59890 100 59890 36514 07h 30m 42,61s −30° 57′ 44,2″ 4,65 −4,00 1753 G2Ib...
HD 60863 p 119 60863 36917 07h 35m 22,94s −28° 22′ 09,4″ 4,65 0,46 225 B8V
PU Πρύμνας m 128 61429 37173 07h 38m 18,05s −25° 21′ 53,2″ 4,69 −1,45 551 B8IV
HD 63744 Q 196 63744 38089 07h 48m 20,25s −47° 04′ 39,1″ 4,69 0,48 227 K0III
19 Πρύμνας 19 263 68290 40084 08h 11m 16,32s −12° 55′ 37,3″ 4,72 0,95 185 K0III
HD 68601 268 68601 40096 08h 11m 25,90s −42° 59′ 14,2″ 4,73 −6,04 4657 A7Ib
HD 56456 78 56456 35020 07h 14m 38,14s −48° 16′ 18,9″ 4,75 −0,43 354 B8/B9V
Χι Πρύμνας χ 225 65456 38901 07h 57m 40,11s −30° 20′ 04,5″ 4,76 −3,47 1442 A7III
MX Πρύμνας r 274 MX 68980 40274 08h 13m 29,52s −35° 53′ 58,4″ 4,78 −2,61 979 B2ne
KQ Πρύμνας 107 KQ 60414 36773 07h 33m 47,97s −14° 31′ 26,0″ 4,82 −5,25 3361 A4Ia
HD 54893 A 67 54893 34495 07h 08m 51,08s −39° 39′ 20,4″ 4,83 −1,98 751 B3IV/V
HD 70555 w 294 70555 40945 08h 21m 23,03s −33° 03′ 15,7″ 4,83 −2,22 838 K2/K3III
HD 61831 d1 143 61831 37297 07h 39m 27,35s −38° 18′ 29,0″ 4,84 −1,39 574 B3V
HD 59612 97 59612 36431 07h 29m 51,41s −23° 01′ 27,5″ 4,85 −5,13 3228 A6Ib/II
OU Πρύμνας L1 72 OU 56022 34899 07h 13m 13,37s −45° 10′ 57,1″ 4,87 1,14 181 Ap
HD 53811 H 61 53811 34059 07h 03m 53,66s −49° 35′ 03,3″ 4,92 1,07 192 A4IV
HD 51799 47 51799 33357 06h 56m 15,99s −48° 43′ 16,2″ 4,94 −2,62 1062 M1III
HD 61772 140 61772 37379 07h 40m 23,21s −15° 15′ 49,9″ 4,98 −1,60 676 K3III
HD 50235 37 50235 32855 06h 50m 52,35s −34° 22′ 02,4″ 4,99 −2,23 906 K2/K3III
20 Πρύμνας 20 269 68752 40259 08h 13m 19,98s −15° 47′ 17,6″ 4,99 −2,89 1230 G5Ib/II
HR 3079 212 64379 38423 07h 52m 15,80s −34° 42′ 21,7″ 5,01 3,73 59 F3/F5V
HR 2770 80 56779 35226 07h 16m 49,42s −36° 35′ 33,5″ 5,03 −2,31 959 B3V
4 Πρύμνας 4 167 62952 37891 07h 45m 56,88s −14° 33′ 49,8″ 5,03 0,73 236 F2V
HR 2998 159 62644 37606 07h 42m 57,16s −45° 10′ 18,4″ 5,04 3,13 79 G5IV
HR 2462 V/Y 21 47973 31765 06h 38m 37,63s −48° 13′ 12,8″ 5,05 −0,58 436 G8III
HD 60584 n 111 60584 36817 07h 34m 18,67s −23° 28′ 25,2″ 5,06 2,74 95 F6V
HD 52092 t 49 52092 33558 06h 58m 25,11s −34° 06′ 42,2″ 5,07 −1,77 760 B4IV/V
HR 3035 185 63465 38010 07h 47m 25,00s −38° 30′ 40,2″ 5,07 −2,83 1240 B2IV/V
HD 65551 N 228 65551 38872 07h 57m 18,43s −44° 06′ 35,6″ 5,08 −2,90 1283 B2,5IV
12 Πρύμνας 12 230 65699 39023 07h 59m 05,72s −23° 18′ 37,4″ 5,09 −1,82 786 G8II
OS Πρύμνας 276 OS 69081 40321 08h 13m 58,32s −36° 19′ 20,3″ 5,09 −2,70 1177 B2V:
NW Πρύμνας υ2 84 NW 57219 35406 07h 18m 38,19s −36° 44′ 33,9″ 5,11 −1,93 836 A0V
HR 2719 68 55526 34670 07h 10m 47,50s −48° 55′ 57,3″ 5,12 0,21 313 K2III
HR 3002 W 162 62713 37664 07h 43m 41,83s −40° 56′ 00,0″ 5,12 1,02 215 K1III
HR 2548 X 38 50223 32765 06h 49m 54,62s −46° 36′ 55,7″ 5,14 3,13 82 F5III
HD 65685 O 231 65685 38917 07h 57m 51,73s −45° 34′ 39,9″ 5,14 0,32 300 K2III
9 Πρύμνας 9 205 64096 38382 07h 51m 46,34s −13° 53′ 49,9″ 5,16 4,05 54 G2V
6 Πρύμνας 6 190 63697 38211 07h 49m 41,17s −17° 13′ 41,2″ 5,17 0,72 253 K3III
HR 3283 295 70556 40943 08h 21m 21,05s −36° 29′ 03,1″ 5,18 −3,31 1630 B2IV-V+...
HD 53704 C 59 53704 34081 07h 04m 02,81s −42° 20′ 14,8″ 5,20 0,27 315 Am
HR 3037 187 63578 38020 07h 47m 31,51s −46° 36′ 30,6″ 5,22 −3,33 1672 B1V
HR 3140 234 65925 39061 07h 59m 28,43s −39° 17′ 48,6″ 5,22 1,41 189 F3V
HD 57240 F 87 57240 35393 07h 18m 33,52s −39° 12′ 37,1″ 5,24 −0,55 469 A0V
MZ Πρύμνας 250 MZ 66888 39487 08h 04m 16,19s −32° 40′ 29,4″ 5,25 −4,03 2345 M2II
HD 49591 x 31 49591 32537 06h 47m 21,41s −37° 55′ 46,8″ 5,27 0,24 331 B8/B9V
HR 2384 16 46273 30953 06h 29m 49,13s −50° 14′ 20,3″ 5,28 1,71 169 F2V
HD 55719 E 70 55719 34802 07h 12m 15,82s −40° 29′ 55,6″ 5,30 −0,32 434 A3p...
HR 3043 188 63660 38146 07h 49m 01,70s −24° 54′ 44,1″ 5,32 0,35 321 G2
HR 3315 302 71176 41260 08h 25m 03,76s −24° 02′ 46,5″ 5,32 −0,64 506 K4/K5III
HR 3183 252 67456 39734 08h 07m 18,05s −20° 33′ 15,6″ 5,33 −2,54 1221 A3Ib/II
171 G. Πρύμνας 171 63077 37853 07h 45m 35,18s −34° 10′ 35,6″ 5,36 4,45 50 G0V
HR 3114 227 65460 38846 07h 56m 57,81s −43° 30′ 01,5″ 5,36 −2,32 1120 B2,5V
HD 59635 y 98 59635 36363 07h 29m 05,71s −38° 48′ 43,6″ 5,41 −0,75 556 B3V
HR 2981 150 62226 37450 07h 41m 15,83s −38° 32′ 00,9″ 5,41 −0,98 617 B3V
OW Πρύμνας z 115 OW 60606 36778 07h 33m 51,05s −36° 20′ 18,2″ 5,42 −2,54 1273 B2Vne
HR 3085 215 64572 38497 07h 53m 03,51s −36° 21′ 49,6″ 5,44 −1,39 756 K1IIICN...
HR 3326 309 71459 41323 08h 25m 51,92s −42° 09′ 11,2″ 5,45 −1,53 813 B3V
5 Πρύμνας 5 180 63336 38048 07h 47m 56,78s −12° 11′ 34,4″ 5,48 3,08 99 F5+...
HR 3091 217 64802 38593 07h 54m 11,01s −35° 52′ 38,3″ 5,48 −1,47 801 B2V
V336 Πρύμνας 246 V336 66624 39360 08h 02m 44,79s −41° 18′ 35,5″ 5,52 −0,35 486 Ap Si
HR 3324 308 71377 41395 08h 26m 42,01s −12° 32′ 04,3″ 5,52 0,95 268 K1/K2III
18 Πρύμνας 18 262 68146 40035 08h 10m 39,98s −13° 47′ 57,7″ 5,53 3,77 73 F7V
HR 2863 93 59256 36258 07h 27m 59,17s −29° 09′ 21,2″ 5,55 −1,03 674 B9Vsp...
HD 53705 60 53705 34065 07h 03m 57,40s −43° 36′ 32,3″ 5,56 4,51 53 G3V...
HR 3279 292 70442 40944 08h 21m 21,22s −20° 04′ 44,4″ 5,58 −0,12 450 A3V
HR 3266 287 70002 40678 08h 18m 17,39s −35° 27′ 06,1″ 5,59 0,08 413 K2III
HR 2994 156 62578 37623 07h 43m 12,00s −36° 03′ 00,4″ 5,60 −0,72 598 B5V
HR 3052 197 63852 38200 07h 49m 35,43s −33° 17′ 20,2″ 5,61 −1,02 691 M0III
V390 Πρύμνας 161 V390 62747 37751 07h 44m 34,17s −24° 40′ 26,7″ 5,62 −3,16 1863 B2II
HR 3068 204 64152 38375 07h 51m 43,05s −21° 10′ 25,5″ 5,62 1,00 274 K0III
HR 2771 81 56813 35181 07h 16m 15,47s −46° 46′ 28,6″ 5,64 −0,99 692 K4III
HR 2899 105 60341 36732 07h 33m 19,55s −19° 24′ 44,5″ 5,64 0,88 292 K0III
HR 2988 154 62412 37590 07h 42m 48,15s −26° 21′ 04,5″ 5,64 0,59 333 K1III
V378 Πρύμνας 122 V378 60855 36981 07h 36m 03,90s −14° 29′ 34,0″ 5,66 −2,87 1655 B2/3V(n)
HR 3194 257 67880 39943 08h 09m 28,54s −16° 14′ 56,1″ 5,66 −1,59 921 B4V
HR 3308 301 71141 41242 08h 24m 55,20s −23° 09′ 13,7″ 5,67 −0,76 631 A1III/IV
MY Πρύμνας y3 142 MY 61715 37174 07h 38m 18,21s −48° 36′ 05,2″ 5,68 −5,26 5015 F4Iab
PT Πρύμνας 125 PT 61068 37036 07h 36m 41,04s −19° 42′ 08,5″ 5,69 −2,89 1698 B2II
HD 61391 y2 130 61391 37043 07h 36m 43,93s −48° 49′ 48,6″ 5,69 −0,23 497 B9V
10 Πρύμνας 10 206 64238 38427 07h 52m 18,88s −14° 50′ 46,2″ 5,69 −2,11 1185 F2IV/V
HR 3281 293 70523 40990 08h 21m 54,66s −17° 35′ 10,7″ 5,71 0,99 286 K0III
PR Πρύμνας 77 PR 56455 35029 07h 14m 46,03s −46° 50′ 58,8″ 5,72 0,14 425 A0p
HD 61878 d2 144 61878 37322 07h 39m 43,83s −38° 08′ 21,6″ 5,73 −0,64 612 B5V
HD 45572 G 15 45572 30591 06h 25m 43,66s −48° 10′ 36,7″ 5,76 −0,82 675 B9V
HD 61899 d3 145 61899 37329 07h 39m 47,88s −38° 15′ 38,4″ 5,76 −1,91 1116 B3III
HR 3242 278 69123 40344 08h 14m 13,29s −35° 29′ 24,3″ 5,77 1,56 227 K1III
HR 2873 96 59550 36362 07h 29m 04,92s −31° 27′ 22,4″ 5,78 −1,95 1144 B2IV
HR 2913 116 60666 36848 07h 34m 34,83s −27° 00′ 44,8″ 5,78 0,87 313 K1III
HD 61641 e 138 61641 37223 07h 38m 43,90s −36° 29′ 48,6″ 5,78 −1,58 964 B3III
HD 54475 D 66 54475 34339 07h 07m 07,09s −40° 53′ 35,9″ 5,80 −1,26 842 B3V
HR 3007 164 62781 37710 07h 44m 09,74s −36° 03′ 45,8″ 5,80 2,61 142 F0IV
HR 2769 79 56733 35202 07h 16m 31,86s −38° 19′ 08,2″ 5,81 −0,78 679 B4V
QS Πρύμνας 200 QS 63949 38159 07h 49m 12,87s −46° 51′ 27,9″ 5,82 −3,03 1918 B1,5IV
HR 3160 244 66598 39380 08h 03m 04,17s −32° 27′ 48,9″ 5,83 −0,18 518 K2/K3III
HR 2900 106 60345 36721 07h 33m 09,78s −24° 42′ 38,8″ 5,84 0,98 306 A3III
HD 57197 M 85 57197 35347 07h 18m 04,26s −43° 59′ 12,4″ 5,86 −0,54 621 B8II/III
HD 60585 n 112 60585 07h 34m 19,10s −23° 28′ 29,0″ 5,87
V392 Πρύμνας 176 V392 63215 37915 07h 46m 10,56s −37° 56′ 01,3″ 5,87 −0,57 632 B5V
HR 3291 298 70761 41074 08h 22m 49,94s −26° 20′ 53,6″ 5,88 F2Iab
HR 3011 174 62893 37752 07h 44m 34,20s −37° 56′ 34,6″ 5,89 −0,46 608 B8V
HR 3071 208 64225 38267 07h 50m 23,88s −50° 30′ 33,7″ 5,89 1,39 259 K2III
HR 2856 91 59026 36143 07h 26m 42,47s −34° 08′ 26,5″ 5,90 −1,47 973 B4V
HR 3023 178 63271 37995 07h 47m 12,56s −22° 31′ 10,3″ 5,90 −1,51 988 B1/B2V
HR 3154 241 66358 39251 08h 01m 37,53s −37° 17′ 01,4″ 5,90 −0,41 595 A3IV
HR 2960 141 61774 37364 07h 40m 13,53s −19° 39′ 39,2″ 5,92 −0,80 720 K0III
HD 41742 2 41742 28790 06h 04m 40,17s −45° 04′ 46,4″ 5,93 3,77 87 F6V
HR 2558 40 50445 32938 06h 51m 42,45s −36° 13′ 48,5″ 5,94 2,23 180 A3V
V363 Πρύμνας 69 V363 55718 34817 07h 12m 25,83s −36° 32′ 39,8″ 5,94 −1,27 903 B4V
V397 Πρύμνας 195 V397 63786 38167 07h 49m 14,65s −35° 14′ 35,9″ 5,94 0,11 478 B9V
HR 2759 76 56410 35054 07h 14m 57,15s −41° 25′ 35,1″ 5,95 −0,19 552 B4III/IV
59499 36345 07h 28m 51,16s −31° 50′ 54,3″ 5,95 −0,31 582 B3V+...
HD 69830 285 69830 40693 08h 18m 23,78s −12° 37′ 47,2″ 5,95 5,45 41 K0V
HR 3320 305 71267 41328 08h 25m 55,60s −14° 55′ 47,1″ 5,96 0,91 333 A3m...
V438 Πρύμνας 307 V438 71302 41250 08h 24m 57,22s −42° 46′ 11,5″ 5,97 −3,92 3105 B3V
HR 2860 92 59136 36236 07h 27m 42,94s −22° 51′ 33,1″ 5,98 −1,18 881 B5III
HR 3137 235 65904 39014 07h 59m 01,81s −45° 12′ 57,1″ 5,98 −1,61 1076 B4V
V468 Πρύμνας d4 146 V468 61925 37345 07h 39m 57,99s −37° 34′ 45,9″ 5,99 −2,10 1353 B4III
HR 3148 239 66210 39122 08h 00m 14,72s −48° 58′ 53,8″ 6,01 0,70 377 A2V
HR 3316 303 71196 41282 08h 25m 19,02s −21° 02′ 46,0″ 6,01 3,36 111 F2/F3V
HR 3020 177 63118 37823 07h 45m 18,05s −43° 45′ 09,2″ 6,02 −1,15 886 B6IV
HR 3101 223 65211 38732 07h 55m 46,60s −43° 50′ 42,2″ 6,02 −1,08 856 B6V
HR 2868 94 59438 36395 07h 29m 21,98s −14° 59′ 53,1″ 6,05 3,39 111 F5V
QU Πρύμνας 210 QU 64365 38370 07h 51m 40,36s −42° 53′ 17,6″ 6,05 −2,61 1762 B2IV
2 Πρύμνας A 2 166 62864 37843 07h 45m 29,14s −14° 41′ 25,7″ 6,06 0,85 359 A6/A7
HR 3239 275 69080 40341 08h 14m 11,04s −32° 08′ 26,6″ 6,07 −2,35 1575 B2V
NO Πρύμνας 312 71487 41361 08h 26m 17,74s −39° 03′ 32,3″ 6,07 −0,30 613 B9IV/V
HR 2685 63 54153 34253 07h 06m 02,26s −38° 22′ 58,4″ 6,09 −0,44 660 G0III
HR 3111 226 65442 38845 07h 56m 57,81s −42° 24′ 23,5″ 6,09 −0,58 703 K3III
HR 2913 113 60646 36807 07h 34m 12,86s −33° 27′ 48,9″ 6,11 1,39 287 A9IV
HR 3051 194 63822 38246 07h 50m 05,67s −19° 31′ 24,8″ 6,11 −2,69 1874 K1III
HR 3241 277 69082 40324 08h 13m 58,71s −36° 20′ 26,9″ 6,11 −2,18 1482 B2IV/V
14 Πρύμνας 14 247 66834 39524 08h 04m 41,42s −19° 43′ 41,4″ 6,12 −2,30 1575 B3III
HR 3276 291 70302 40876 08h 20m 27,36s −22° 55′ 28,8″ 6,12 −0,58 712 G8/K0III
PY Πρύμνας 240 PY 66255 39153 08h 00m 28,97s −48° 52′ 18,4″ 6,13 −2,20 1509 A0p
22 Πρύμνας 22 296 70673 41067 08h 22m 46,87s −13° 03′ 16,8″ 6,13 0,63 411 K0III
V368 Πρύμνας 90 V368 58634 35960 07h 24m 47,36s −37° 17′ 28,5″ 6,14 −0,50 694 A8V
T Πρύμνας 189 T 63640 38074 07h 48m 08,55s −40° 39′ 08,3″ 6,14 −0,19 600 M2III
HR 3092 220 64876 38635 07h 54m 39,93s −34° 50′ 48,1″ 6,14 −0,45 678 K4III
HR 2677 62 53952 34200 07h 05m 32,05s −34° 46′ 40,1″ 6,15 2,42 182 F2V
HR 3177 251 67243 39617 08h 05m 44,89s −33° 34′ 10,0″ 6,15 −3,94 3396 G1Ib
HR 3253 282 69511 40485 08h 15m 58,83s −35° 54′ 11,5″ 6,15 −2,67 1895 K2III
HR 3286 297 70612 40947 08h 21m 24,18s −39° 37′ 14,6″ 6,15 2,01 219 A4V
HR 2475 23 48383 32007 06h 41m 14,17s −40° 20′ 59,5″ 6,16 −1,40 1058 B4V
HR 2976 149 62082 37465 07h 41m 23,53s −22° 20′ 12,3″ 6,16 −0,95 860 M0/M1III
V339 Πρύμνας 30 V339 49336 32434 06h 46m 12,16s −37° 46′ 31,3″ 6,19 −2,05 1449 B3Vne
HR 2955 137 61642 37202 07h 38m 32,53s −38° 46′ 53,0″ 6,20 0,79 393 G8III
60325 36736 07h 33m 22,19s −14° 20′ 17,9″ 6,21 −2,12 1509 B2II
HR 3118 229 65598 38879 07h 57m 20,08s −47° 53′ 26,6″ 6,21 −1,24 1009 B5V
HR 3199 260 67977 39920 08h 09m 10,19s −35° 27′ 18,2″ 6,21 0,82 389 G8III
HR 3251 281 69445 40476 08h 15m 52,57s −30° 55′ 33,3″ 6,22 1,07 349 G6:III+...
HR 2612 48 51825 33451 06h 57m 17,61s −35° 30′ 25,9″ 6,23 3,05 141 F5V
HR 2626 51 52362 33590 06h 58m 41,74s −45° 46′ 03,3″ 6,23 0,66 424 A0V
HR 3042 186 63655 38184 07h 49m 28,81s −13° 21′ 10,5″ 6,23 −2,57 1874 B8/B9II
HR 2594 45 51266 33139 06h 54m 02,31s −50° 36′ 43,7″ 6,24 2,59 175 K0/K1III
HR 2187 7 42448 29129 06h 08m 34,64s −44° 21′ 22,4″ 6,26 −0,55 751 B8II
59235 36264 07h 28m 01,92s −26° 50′ 20,4″ 6,26 −0,28 664 K4III
HR 2604 46 51682 33394 06h 56m 45,70s −35° 20′ 28,9″ 6,27 −0,21 644 K2III
V376 Πρύμνας 110 V376 60559 36728 07h 33m 13,17s −40° 03′ 30,7″ 6,27 −0,30 672 B8IV (p Si)
HR 3205 264 68242 39974 08h 09m 47,70s −42° 38′ 27,0″ 6,27 −1,12 979 B+...
HR 2211 9 42834 29304 06h 10m 39,93s −45° 16′ 55,2″ 6,28 −0,26 663 A0V
HR 2482 26 48543 32091 06h 42m 16,39s −38° 23′ 55,7″ 6,28 1,48 298 A+...
PX Πρύμνας 221 PX 65183 38792 07h 56m 22,72s −30° 17′ 04,3″ 6,28 −1,59 1221 M5/M6III
HR 3166 249 66812 39420 08h 03m 29,62s −42° 56′ 54,0″ 6,28 −0,61 780 G8II
V436 Πρύμνας 300 V436 70946 41107 08h 23m 16,93s −38° 17′ 09,8″ 6,28 −1,88 1399 M2III
HR 2488 27 48797 32208 06h 43m 23,35s −39° 11′ 35,1″ 6,30 0,17 549 A8:+...
HR 2794 86 57299 35463 07h 19m 13,70s −33° 43′ 37,7″ 6,31 −0,45 734 K2/K3III
63291 37939 07h 46m 33,45s −37° 46′ 21,0″ 6,31 0,00 597 K3III
QY Πρύμνας QY 63302 38031 07h 47m 38,53s −15° 59′ 26,5″ 6,31 −2,91 2280 K3Iab/b
HR 3155 242 66435 39299 08h 02m 06,13s −37° 03′ 00,3″ 6,31 −0,70 823 M3III
NP Πρύμνας 44 NP 51208 33189 06h 54m 26,68s −42° 21′ 56,2″ 6,32 −1,79 1364 C3II
HR 2829 89 58420 35893 07h 23m 58,34s −35° 50′ 16,3″ 6,32 −0,33 697 B5V
HR 3057 201 63948 38183 07h 49m 28,32s −44° 45′ 04,4″ 6,32 1,30 329 K0III
21 Πρύμνας 21 284 69665 40604 08h 17m 23,14s −16° 17′ 06,3″ 6,32 −0,78 858 A1V
OX Πρύμνας 182 OX 63401 37982 07h 47m 05,77s −39° 19′ 51,7″ 6,33 −0,28 685 Ap Si
HR 2933 126 61227 37089 07h 37m 16,93s −23° 46′ 31,5″ 6,34 −9,14 40750 F0Ib
63696 38206 07h 49m 39,98s −14° 05′ 07,3″ 6,34 −0,96 939 K5III
HR 3074 209 64287 38355 07h 51m 20,34s −43° 05′ 42,9″ 6,34 −2,09 1583 B2IV-V
HD 41700 1 41700 28764 06h 04m 28,51s −45° 02′ 13,9″ 6,35 4,22 87 F7,5V
HR 2895 104 60312 36657 07h 32m 22,28s −35° 57′ 40,3″ 6,35 −0,43 739 B8V
HR 3142 236 66005 39035 07h 59m 12,31s −49° 58′ 36,7″ 6,35 −1,63 1283 B2IV-V
66885 39514 08h 04m 32,65s −25° 41′ 58,9″ 6,35 −0,66 823 K5/M0III
PQ Πρύμνας 258 PQ 67888 39866 08h 08m 37,65s −37° 40′ 52,5″ 6,36 −2,32 1772 B3V
8 Πρύμνας 8 203 64077 38372 07h 51m 40,88s −12° 49′ 09,8″ 6,37 2,00 244 F3IV
HR 3143 237 66006 39038 07h 59m 13,57s −49° 58′ 25,6″ 6,37 −0,68 838 B2IV-V
HR 3190 255 67751 39876 08h 08m 43,58s −20° 21′ 47,4″ 6,37 −1,87 1449 A3III
HR 2945 131 61453 37128 07h 37m 45,03s −38° 00′ 38,1″ 6,38 0,18 566 K4III
HR 3027 179 63323 38037 07h 47m 45,21s −16° 00′ 52,1″ 6,38 −2,95 2397 K5II/III
69002 40291 08h 13m 41,05s −33° 34′ 10,4″ 6,38 1,07 377 K2III
HR 2641 54 52703 33774 07h 00m 49,74s −33° 27′ 56,6″ 6,39 0,85 418 G8II/III
HR 3019 170 63112 37951 07h 46m 44,72s −12° 40′ 31,1″ 6,39 −0,96 962 B9III
60951 36986 07h 36m 07,42s −22° 09′ 37,7″ 6,40 −0,23 691 K1II
HD 61589 135 61589 37289 07h 39m 24,20s −16° 50′ 50,1″ 6,40 −0,15 667 K3III
HR 3233 272 68862 40220 08h 12m 51,56s −37° 55′ 28,1″ 6,40 0,22 561 A3V
HR 2984 153 62318 37461 07h 41m 21,72s −44° 37′ 55,8″ 6,41 −1,31 1140 B7IV/V
HR 2563 41 50621 32918 06h 51m 32,56s −48° 17′ 33,8″ 6,42 −0,22 695 K2/K3III
HR 3001 160 62712 37666 07h 43m 42,93s −38° 12′ 06,9″ 6,42 0,17 580 B8IV
HR 3219 265 68450 40063 08h 11m 01,69s −37° 17′ 32,6″ 6,42 −2,96 2451 B0III
69904 40639 08h 17m 46,15s −36° 04′ 03,3″ 6,42 −4,18 4289 M0III + A3/5
61750 37375 07h 40m 21,02s −11° 45′ 09,1″ 6,43 0,34 538 K2
HR 3060 202 64042 38316 07h 51m 00,08s −24° 31′ 42,6″ 6,43 0,48 505 B9,5V
HR 3261 286 69879 40656 08h 17m 58,26s −30° 00′ 13,3″ 6,43 0,65 466 K0III
HR 2658 57 53253 33909 07h 02m 15,48s −43° 24′ 13,9″ 6,44 0,95 408 A0V
HR 3275 290 70235 40787 08h 19m 29,52s −34° 35′ 24,5″ 6,44 −0,55 815 B8Ib/II
HR 3317 304 71231 41306 08h 25m 39,37s −17° 26′ 21,9″ 6,44 −0,21 698 K1III
HR 3069 207 64181 38292 07h 50m 42,52s −44° 34′ 47,9″ 6,45 0,27 561 G6III
64974 38686 07h 55m 13,87s −30° 55′ 03,8″ 6,45 −1,54 1294 K4III
63399 37996 07h 47m 14,62s −36° 04′ 25,2″ 6,46 0,87 428 K1III
65638 38925 07h 57m 54,79s −40° 47′ 03,7″ 6,46 0,24 573 K0III
HR 2579 43 50860 33015 06h 52m 47,14s −43° 58′ 32,2″ 6,47 0,90 424 B8V
54179 34177 07h 05m 16,39s −50° 21′ 36,5″ 6,47 −0,44 787 K3III
HR 2178 4 42168 28988 06h 07m 01,83s −45° 05′ 29,8″ 6,48 1,19 372 K1III
HR 2204 8 42683 29185 06h 09m 23,43s −49° 33′ 46,8″ 6,48 2,58 196 F8V
V420 Πρύμνας V420 67698 39834 08h 08m 19,36s −23° 37′ 04,0″ 6,49 1299 B3III/IV
HD 63734 193 63734 38209 07h 49m 40,80s −19° 30′ 19,7″ 6,49 0,96 417 K2III
HR 2956 139 61672 37293 07h 39m 26,98s −26° 51′ 47,1″ 6,50 −0,50 819 B6V
67408 39730 08h 07m 16,03s −17° 22′ 07,7″ 6,50 0,05 637 K1III
R Πρύμνας 148 R 62058 37415 07h 40m 52,60s −31° 39′ 40,2″ 6,56 G2Ia-0
2 Πρύμνας B 2 62863 37842 07h 45m 28,74s −14° 41′ 10,0″ 7,03 1,57 402 A0/A1V
HD 70642 70642 40952 08h 21m 28,14s −39° 42′ 19,5″ 7,18 4,89 94 G6V
HD 50499 50499 32970 06h 52m 02s −33° 54′ 56″ 7,22 154 GIV
HD 48265 48265 31895 06h 40m 01,73s −48° 32′ 31,0″ 8,07 3,36 285 G5IV/V
NGC 2423-3 07h 37m 09s −13° 54′ 24″ 9,45 0,03 2500
WASP-121 07h 10m 24,0s -39° 05′ 51″ 10,4 881 F6V
WASP-122 07h 13m 12,0s -42° 24′ 35″ 11,0 G4
WASP-23 06h 44m 31,0s -42° 45′ 43″ 12,7 K1V
Ονομασία Μπάγιερ Φλάμστηντ Γκουλντ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]