Κατάλογος αστέρων του Τοξότη

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Τοξότη παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Τοξότη κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β

Φλάμστηντ

F

Γκουλντ

G

Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Έψιλον Τοξότη ε 20 61 169022 90185 18h 24m 10,35s −34° 23′ 03,5″ 1,79 −1,44 145 B9,5III
Σίγμα Τοξότη σ 34 112 175191 92855 18h 55m 15,92s −26° 17′ 47,7″ 2,05 −2,14 224 B2,5V
Ζήτα Τοξότη ζ 38 130 176687 93506 19h 02m 36,72s −29° 52′ 48,4″ 2,60 0,42 89 A3IV
Δέλτα Τοξότη δ 19 54 168454 89931 18h 20m 59,62s −29° 49′ 40,9″ 2,72 −2,14 306 K3III
Λάμδα Τοξότη λ 22 67 169916 90496 18h 27m 58,27s −25° 25′ 16,5″ 2,82 0,95 77 K1IIIb
Πι Τοξότη π 41 147 178524 94141 19h 09m 45,83s −21° 01′ 24,7″ 2,88 −2,77 440 F2II/III
Γάμμα 2 Τοξότη γ2 10 28 165135 88635 18h 05m 48,52s −30° 25′ 25,1″ 2,98 0,63 96 K0III
Ήτα Τοξότη η 46 167618 89642 18h 17m 37,73s −36° 45′ 40,6″ 3,10 −0,20 149 M2III
Φι Τοξότη φ 27 95 173300 92041 18h 45m 39,35s −26° 59′ 26,8″ 3,17 −1,08 231 B8,5III
Ταυ Τοξότη τ 40 139 177716 93864 19h 06m 56,44s −27° 40′ 11,3″ 3,32 0,48 120 K1/K2III
Ξι 2 Τοξότη ξ2 37 120 175775 93085 18h 57m 43,78s −21° 06′ 23,8″ 3,52 −1,77 372 G8/K0II/III
Όμικρον Τοξότη ο 39 136 177241 93683 19h 04m 40,93s −21° 44′ 28,9″ 3,76 0,61 139 K0III
Μι Τοξότη μ 13 41 166937 89341 18h 13m 45,81s −21° 03′ 31,8″ 3,84 >3000 B2III:
Ρο 1 Τοξότη ρ1 44 174 181577 95168 19h 21m 40,38s −17° 50′ 50,1″ 3,92 1,06 122 F0III/IV
Βήτα 1 Τοξότη β1 168 181454 95241 19h 22m 38,29s −44° 27′ 32,1″ 3,96 −1,36 378 B9V
Άλφα Τοξότη α 177 181869 95347 19h 23m 53,15s −40° 36′ 56,3″ 3,96 0,38 170 B8V
Γιώτα Τοξότη ι 241 188114 98032 19h 55m 15,68s −41° 52′ 06,3″ 4,12 0,30 189 K0III
Βήτα 2 Τοξότη β2 172 181623 95294 19h 23m 13,06s −44° 47′ 58,7″ 4,27 1,13 139 F2III
Θήτα 1 Τοξότη θ1 256 189103 98412 19h 59m 44,17s −35° 16′ 34,5″ 4,37 −2,02 617 B2,5IV
62 Τοξότη c 62 265 V3872 189763 98688 20h 02m 39,46s −27° 42′ 35,6″ 4,43 −1,26 448 M4III
Ύψιλον Τοξότη υ 46 176 181615 95176 19h 21m 43,62s −15° 57′ 18,0″ 4,52 −4,03 1672 B2Vpe+A2IaS
X Τοξότη 3 2 X 161592 87072 17h 47m 33,63s −27° 49′ 50,7″ 4,53 −3,06 1076 F7II
59 Τοξότη b1 59 250 188603 98162 19h 56m 56,82s −27° 10′ 11,5″ 4,54 −3,30 1207 K3III
HD 165634 31 165634 88839 18h 08m 04,96s −28° 27′ 25,3″ 4,55 −0,59 348 K0IIICNpvar
52 Τοξότη h2 52 207 184707 96465 19h 36m 42,39s −24° 53′ 00,8″ 4,59 0,77 189 B8/B9V
Γάμμα 1 Τοξότη γ1 26 W 164975 88567 18h 05m 01,22s −29° 34′ 48,3″ 4,66 −4,36 2076 G0Ib/II
HD 167818 51 167818 89678 18h 18m 03,19s −27° 02′ 33,5″ 4,66 −2,00 700 K3III
Ωμέγα Τοξότη ω 58 248 188376 98066 19h 55m 50,23s −26° 17′ 58,9″ 4,70 2,82 78 G3/G5III
4 Τοξότη 4 15 163955 88116 17h 59m 47,56s −23° 48′ 57,6″ 4,74 −0,89 436 B9V
HD 189831 268 189831 98761 20h 03m 33,41s −37° 56′ 25,8″ 4,77 −0,70 405 K4III
21 Τοξότη 21 65 169420 90289 18h 25m 21,04s −20° 32′ 29,8″ 4,81 −1,50 597 A1/A2V
60 Τοξότη A 60 255 189005 98353 19h 58m 57,18s −26° 11′ 45,0″ 4,84 −0,25 340 G8II/III
HD 172910 91 172910 91918 18h 44m 19,36s −35° 38′ 30,9″ 4,86 −0,84 451 B2V
Νι 1 Τοξότη ν1 32 111 174974 92761 18h 54m 10,18s −22° 44′ 41,4″ 4,86 −3,91 1852 K1II
Ψι Τοξότη ψ 42 155 179950 94643 19h 15m 32,40s −25° 15′ 23,8″ 4,86 −0,16 330 K0/K1III+..
56 Τοξότη f 56 229 186648 97290 19h 46m 21,82s −19° 45′ 39,2″ 4,87 0,88 205 K0III
43 Τοξότη d 43 160 180540 94820 19h 17m 38,09s −18° 57′ 10,4″ 4,88 −1,20 535 K0III
1 Τοξότη 11 40 166464 89153 18h 11m 43,33s −23° 42′ 04,2″ 4,96 0,59 244 K0III
HD 190056 270 190056 98842 20h 04m 19,56s −32° 03′ 22,6″ 4,99 0,00 324 K1III/IV
14 G. Τοξότη 14 163755 88060 17h 59m 05,28s −30° 15′ 10,8″ 5,00 −2,29 934 K5/M0III
Νι 2 Τοξότη ν2 35 113 175190 92845 18h 55m 07,07s −22° 40′ 16,5″ 5,00 0,41 270 K1Ib/II
61 Τοξότη g 61 253 188899 98258 19h 57m 57,02s −15° 29′ 28,5″ 5,01 0,25 292 A2V
Ξι 1 Τοξότη ξ1 36 119 175687 93057 18h 57m 20,48s −20° 39′ 22,8″ 5,02 −5,92 5015 B9,5Ib
Χι 1 Τοξότη χ1 47 181 182369 95477 19h 25m 16,45s −24° 30′ 30,4″ 5,02 0,87 221 A4IV/V
55 Τοξότη e2 55 225 186005 96950 19h 42m 31,09s −16° 07′ 26,3″ 5,06 1,42 175 F3IV/V
76 G. Τοξότη 76 170680 90806 18h 31m 26,30s −18° 24′ 09,5″ 5,12 1,04 213 B9/B9,5V
29 Τοξότη 29 104 174116 92390 18h 49m 40,11s −20° 19′ 29,1″ 5,22 −1,59 749 K2III
77 G. Τοξότη 77 171034 91014 18h 33m 57,76s −33° 00′ 59,5″ 5,28 −3,90 2233 B2III/IV
15 Τοξότη 15 43 167264 89439 18h 15m 12,91s −20° 43′ 41,8″ 5,29 B0/1Ia/ab
54 Τοξότη e1 54 221 185644 96808 19h 40m 43,34s −16° 17′ 35,3″ 5,30 0,92 245 K1III
Θήτα 2 Τοξότη θ2 256 189118 98421 19h 59m 51,28s −34° 41′ 51,5″ 5,30 1,89 157 A4/A5IV
V3961 Τοξότη 235 V3961 187474 97749 19h 51m 50,59s −39° 52′ 27,6″ 5,32 0,24 339 A0p
HR 7703 279 191408 99461 20h 11m 11,61s −36° 05′ 50,6″ 5,32 6,41 20 K2V
V4050 Τοξότη 59 V4050 168733 90074 18h 22m 53,08s −36° 40′ 10,2″ 5,33 −1,06 619 B7Ib/II
7 Τοξότη 7 20 164584 88380 18h 02m 51,10s −24° 16′ 56,7″ 5,37 −2,28 1105 F2/F3II/III
75 G. Τοξότη 75 170479 90763 18h 31m 04,85s −32° 59′ 20,4″ 5,37 0,22 350 A5V
28 Τοξότη 28 99 173460 92111 18h 46m 20,59s −22° 23′ 31,9″ 5,37 −2,60 1278 K5III
Χι 3 Τοξότη χ3 49 182 182416 95503 19h 25m 29,67s −23° 57′ 44,7″ 5,45 −0,50 505 K3III
193 G. Τοξότη 193 183275 95865 19h 29m 52,17s −26° 59′ 07,8″ 5,46 1,00 254 K1/K2III
212 G. Τοξότη 212 184985 96536 19h 37m 34,48s −14° 18′ 05,2″ 5,46 3,01 101 F7V
14 Τοξότη 14 42 167036 89369 18h 14m 15,91s −21° 42′ 47,2″ 5,49 −0,46 505 K2III
24 Τοξότη 24 78 171115 91004 18h 33m 53,49s −24° 01′ 56,2″ 5,49 −4,62 3432 K3III
134 G. Τοξότη 134 177074 93667 19h 04m 25,06s −31° 02′ 49,3″ 5,49 −0,63 546 A0V
226 G. Τοξότη 226 186185 97063 19h 43m 33,45s −15° 28′ 10,8″ 5,49 2,67 120 F5V
126 G. Τοξότη 126 176162 93225 18h 59m 23,80s −12° 50′ 25,7″ 5,51 −0,48 514 B4V
153 G. Τοξότη 153 179497 94437 19h 13m 15,52s −12° 16′ 57,0″ 5,51 −0,68 565 K3III
228 G. Τοξότη 228 186500 97260 19h 46m 01,22s −31° 54′ 30,7″ 5,51 −0,61 545 B8III
32 Τοξότη 32 165687 88816 18h 07m 48,40s −17° 09′ 15,5″ 5,52 1,10 249 K0III
60 G. Τοξότη 60 168838 90124 18h 23m 28,82s −36° 14′ 16,8″ 5,52 0,57 319 K0III
37 G. Τοξότη 37 166023 89020 18h 10m 05,81s −30° 43′ 43,0″ 5,53 0,31 360 K1III + (F)
114 G. Τοξότη 114 175317 92882 18h 55m 31,02s −16° 22′ 34,3″ 5,56 3,03 104 F5/F6IV/V
V4024 Τοξότη 144 V4024 178175 93996 19h 08m 16,70s −19° 17′ 25,0″ 5,56 −2,80 1531 B2V
50 Τοξότη 50 185 182629 95564 19h 26m 19,13s −21° 46′ 36,1″ 5,57 −0,59 556 K1/K2III
18 Τοξότη 18 63 169233 90260 18h 25m 01,51s −30° 45′ 23,0″ 5,58 −0,93 653 K0III
162 G. Τοξότη 162 180885 94986 19h 19m 39,99s −35° 25′ 17,1″ 5,59 −3,17 1842 B4III
165 G. Τοξότη 165 181240 95077 19h 20m 38,16s −22° 24′ 09,4″ 5,59 1,81 186 A6:m...
Κάππα 1 Τοξότη κ1 292 193571 100469 20h 22m 27,48s −42° 02′ 57,7″ 5,60 1,23 244 A0V
74 G. Τοξότη 74 170433 90687 18h 30m 11,84s −18° 43′ 42,9″ 5,63 0,86 293 K0III
131 G. Τοξότη 131 176704 93498 19h 02m 27,69s −24° 50′ 47,0″ 5,63 0,99 276 K2III
51 Τοξότη h1 51 204 V5548 184552 96406 19h 36m 01,65s −24° 43′ 08,5″ 5,64 0,89 290 A1m...
Κάππα 2 Τοξότη κ2 294 193807 100591 20h 23m 53,19s −42° 25′ 22,5″ 5,64 0,36 370 A3V
262 G. Τοξότη 262 189245 98470 20h 00m 20,16s −33° 42′ 09,9″ 5,65 4,05 68 F7V
186 G. Τοξότη 186 182681 95619 19h 26m 56,47s −29° 44′ 35,2″ 5,66 1,46 225 B8/B9V
209 G. Τοξότη 209 184835 96496 19h 37m 03,33s −18° 13′ 51,7″ 5,66 0,00 442 K0III
33 Τοξότη 33 110 174947 92747 18h 54m 00,09s −21° 21′ 35,3″ 5,68 −2,95 1734 G8/K0II
63 Τοξότη 63 266 189741 98633 20h 01m 58,58s −13° 38′ 14,1″ 5,69 0,80 309 A1IV
189 G. Τοξότη 189 183007 95823 19h 29m 23,77s −43° 26′ 41,7″ 5,70 1,91 187 Am
187 G. Τοξότη 187 182645 95557 19h 26m 11,03s −15° 03′ 11,7″ 5,71 −1,40 862 B7IV
21 G. Τοξότη 21 164402 88298 18h 01m 54,38s −22° 46′ 49,0″ 5,72 B0Iab...
184 G. Τοξότη 184 182477 95485 19h 25m 21,56s −13° 53′ 50,2″ 5,72 −1,01 723 K2III
12 G. Τοξότη 12 163652 88038 17h 58m 55,68s −36° 51′ 30,3″ 5,74 0,49 365 G8III
10 G. Τοξότη 10 163318 87836 17h 56m 41,82s −28° 03′ 55,3″ 5,76 2,25 164 A7III/IV
Y Τοξότη 57 Y 168608 89968 18h 21m 22,99s −18° 51′ 35,9″ 5,76 −2,23 1294 F8II
84 G. Τοξότη 84 171961 91405 18h 38m 30,72s −23° 30′ 17,4″ 5,78 0,01 465 B8III
152 G. Τοξότη 152 179323 94434 19h 13m 13,67s −25° 54′ 24,3″ 5,79 −3,27 2117 K2III
259 G. Τοξότη 259 189198 98512 20h 00m 48,32s −45° 06′ 46,6″ 5,80 0,59 359 A8III
50 G. Τοξότη 50 167720 89609 18h 17m 11,63s −17° 22′ 25,9″ 5,81 −1,72 1045 K2III
94 G. Τοξότη 94 173117 91974 18h 44m 49,60s −25° 00′ 39,1″ 5,82 −1,11 793 B8III
Ρο 2 Τοξότη ρ2 45 175 181645 95188 19h 21m 50,83s −18° 18′ 29,4″ 5,84 0,63 359 K0III
HD 172051 86 172051 91438 18h 38m 53,45s −21° 03′ 05,4″ 5,85 5,28 42 G5V
296 G. Τοξότη 296 194215 100738 20h 25m 26,82s −28° 39′ 47,8″ 5,86 −0,24 541 G8II/III
57 Τοξότη 57 238 187739 97783 19h 52m 12,01s −19° 02′ 41,5″ 5,88 0,98 312 K0III
9 Τοξότη 9 24 164794 88469 18h 03m 52,44s −24° 21′ 38,6″ 5,89 −5,01 4939 O6Vf
V4089 Τοξότη 201 V4089 184035 96234 19h 34m 08,48s −40° 02′ 04,7″ 5,89 0,26 435 A5IV-III
HD 169830 66 169830 90485 18h 27m 49,48s −29° 49′ 00,8″ 5,90 3,10 118 F8V
116 Τοξότη 116 175360 92931 18h 56m 00,67s −23° 10′ 25,4″ 5,91 −1,27 891 B6III
180 Τοξότη 180 182286 95456 19h 25m 04,05s −29° 18′ 33,2″ 5,91 1,32 270 K3III
83 Τοξότη 83 171856 91347 18h 37m 54,43s −21° 23′ 51,2″ 5,93 1,01 314 A5IV
138 Τοξότη 138 177517 93763 19h 05m 41,18s −15° 39′ 37,4″ 5,93 −1,20 869 B8IIIsp...
29 Τοξότη 29 165185 88694 18h 06m 23,64s −36° 01′ 11,3″ 5,94 4,74 57 G3V
260 Τοξότη 260 189195 98461 20h 00m 15,92s −37° 42′ 06,2″ 5,95 1,02 316 G8/K0III
16 Τοξότη 16 44 167263 89440 18h 15m 12,97s −20° 23′ 16,7″ 5,96 B0,5Ib/II
132 Τοξότη 132 176884 93537 19h 03m 03,80s −19° 14′ 44,4″ 5,96 −2,33 1482 K0II/III
218 Τοξότη 218 185467 96760 19h 40m 07,15s −23° 25′ 44,6″ 5,97 0,45 415 K0III
25 Τοξότη 25 164870 88550 18h 04m 50,39s −35° 54′ 04,9″ 5,98 0,79 355 K2III
13 Τοξότη 13 163685 88012 17h 58m 39,05s −28° 45′ 32,7″ 5,99 −2,06 1331 B3II/III
141 Τοξότη 141 177817 93855 19h 06m 52,12s −16° 13′ 45,2″ 6,00 −1,19 893 B7V
264 Τοξότη 264 189561 98575 20h 01m 23,84s −22° 44′ 14,2″ 6,01 1,10 313 K0III
RS Τοξότη 47 RS 167647 89637 18h 17m 36,25s −34° 06′ 26,0″ 6,03 −1,13 881 B3/B4IV/V
179 Τοξότη 179 182180 95408 19h 24m 30,17s −27° 51′ 57,3″ 6,03 −2,00 1315 B2Vnn
233 Τοξότη 233 187098 97515 19h 49m 11,53s −28° 47′ 19,4″ 6,04 2,75 149 F3V
V4387 Τοξότη 45 V4387 167356 89470 18h 15m 30,76s −18° 39′ 41,7″ 6,05 −4,35 3928 Ap Si
140 Τοξότη 140 177846 93925 19h 07m 30,84s −28° 38′ 12,4″ 6,05 −1,19 916 K3III
295 Τοξότη 295 194184 100764 20h 25m 48,01s −40° 47′ 45,5″ 6,08 0,91 352 K3III
121 Τοξότη 121 175794 93134 18h 58m 21,31s −31° 02′ 09,1″ 6,09 0,46 436 K3III
163 Τοξότη 163 180928 94929 19h 19m 00,15s −15° 32′ 09,2″ 6,09 0,09 517 K4III
148 Τοξότη 148 178555 94144 19h 09m 48,13s −19° 48′ 12,4″ 6,11 0,71 392 K1III
197 Τοξότη 197 183545 95965 19h 30m 54,04s −21° 18′ 43,9″ 6,11 −1,78 1235 A2V
232 Τοξότη 232 186984 97423 19h 48m 03,01s −13° 42′ 12,8″ 6,11 2,13 204 A6:IIIm...
258 Τοξότη 258 189140 98485 20h 00m 26,47s −43° 02′ 36,0″ 6,11 −1,53 1101 M0III
108 Τοξότη 108 174631 92643 18h 52m 37,05s −29° 22′ 46,4″ 6,12 0,22 493 K1III
38 Τοξότη 38 166197 89086 18h 10m 55,35s −33° 48′ 00,2″ 6,13 B2II/III
178 Τοξότη 178 181925 95396 19h 24m 21,45s −43° 43′ 19,4″ 6,13 −0,12 579 M1/M2III
V4333 Τοξότη 208 V4333 184705 96440 19h 36m 26,06s −18° 51′ 10,4″ 6,13 1,80 240 F0V
62 Τοξότη 62 169236 90290 18h 25m 21,70s −35° 59′ 31,3″ 6,14 0,39 461 K0III
123 Τοξότη 123 175892 93140 18h 58m 24,83s −22° 31′ 46,3″ 6,14 1,67 255 A1V
224 Τοξότη 224 186042 97067 19h 43m 37,62s −37° 32′ 19,4″ 6,14 −0,95 853 B8IV/V
58 Τοξότη 58 168646 90012 18h 22m 00,13s −28° 25′ 47,8″ 6,15 0,33 475 A3III
3 Τοξότη 3 161664 87099 17h 47m 45,60s −22° 28′ 40,0″ 6,18 −2,54 1811 G3/G5Ib
63 Οφιούχου (63) 8 162978 87706 17h 54m 54,04s −24° 53′ 13,5″ 6,18 O7/O8III
49 Τοξότη 49 167666 89622 18h 17m 24,08s −28° 39′ 07,3″ 6,18 0,75 397 A5V
70 Τοξότη 56 V4028 168574 89980 18h 21m 31,36s −24° 54′ 55,0″ 6,19 −1,57 1164 M3III
71 Τοξότη 71 169990 90494 18h 27m 56,48s −17° 48′ 01,3″ 6,19 −0,01 567 B8III/IV
280 Τοξότη 280 191584 99570 20h 12m 23,86s −42° 46′ 47,3″ 6,20 1,08 344 K2III
16 Τοξότη 16 164028 88125 18h 00m 00,08s −20° 20′ 22,2″ 6,22 −0,88 858 K0III
HD 165516 30 165516 88760 18h 07m 11,35s −21° 26′ 38,2″ 6,22 −4,35 4234 O+...
26 Τοξότη 26 88 172546 91689 18h 41m 51,61s −23° 50′ 00,1″ 6,22 2,20 208 A3m...
V4200 Τοξότη 242 V4200 188088 97944 19h 54m 17,82s −23° 56′ 24,3″ 6,22 5,46 46 K3/K4V
297 Τοξότη 297 194433 100852 20h 26m 53,14s −37° 24′ 09,5″ 6,24 3,25 129 K1IV
128 Τοξότη 128 176537 93423 19h 01m 37,74s −22° 41′ 43,3″ 6,25 −2,10 1523 K3III
V5652 Τοξότη 157 V5652 179949 94645 19h 15m 33,15s −24° 10′ 44,8″ 6,25 4,09 88 F8V
V4199 Τοξότη 173 V4199 181558 95159 19h 21m 37,11s −19° 14′ 03,9″ 6,25 −0,34 679 B5III
6 Τοξότη 6 18 164358 88258 18h 01m 23,12s −17° 09′ 24,7″ 6,27 −2,50 1852 K2III
206 Τοξότη 206 184574 96365 19h 35m 33,46s −12° 15′ 11,0″ 6,27 1,14 346 K0III
254 Τοξότη 254 188981 98351 19h 58m 56,37s −30° 32′ 17,7″ 6,27 2,18 214 K1III
69 Τοξότη 69 169938 90510 18h 28m 06,17s −26° 45′ 25,8″ 6,28 1,69 269 A3/A4V
109 Τοξότη 109 174630 92635 18h 52m 28,32s −26° 39′ 02,2″ 6,28 0,91 386 G8/K0III
V4198 Τοξότη 142 177863 93887 19h 07m 08,33s −18° 44′ 17,3″ 6,28 −0,45 724 B8V
150 Τοξότη 150 178840 94272 19h 11m 18,80s −29° 30′ 08,1″ 6,28 0,34 502 B8/B9V
30 Τοξότη 30 105 174309 92480 18h 50m 50,50s −22° 09′ 43,6″ 6,29 1,91 245 F2IV
17 Τοξότη 17 164245 88294 18h 01m 48,30s −36° 22′ 40,1″ 6,30 −0,42 721 B7/B8II/III
64 Τοξότη 64 169398 90336 18h 25m 54,61s −33° 56′ 44,5″ 6,30 −1,05 962 B7III
143 Τοξότη 143 178075 93993 19h 08m 14,56s −24° 39′ 26,5″ 6,30 −0,27 672 B9,5V
282 Τοξότη 282 192433 99878 20h 15m 50,59s −30° 00′ 19,1″ 6,30 −1,43 1148 K4III
V4434 Τοξότη 283 V4434 192472 99920 20h 16m 23,61s −36° 27′ 12,7″ 6,30 −0,78 851 M4III
V3894 Τοξότη 4 V3894 161756 87163 17h 48m 27,84s −26° 58′ 29,8″ 6,31 −1,40 1136 B3Vn
68 Τοξότη 68 169851 90478 18h 27m 43,76s −26° 38′ 05,1″ 6,31 1,87 252 A7V
90 Τοξότη 90 172875 91901 18h 44m 07,93s −36° 43′ 05,6″ 6,31 1,11 357 K0III
129 Τοξότη 129 176593 93418 19h 01m 33,52s −15° 16′ 57,4″ 6,31 0,14 559 K0III
263 Τοξότη 263 189388 98579 20h 01m 26,76s −40° 48′ 51,3″ 6,31 1,64 280 A2/A3V
V3879 Τοξότη 89 V3879 172816 91781 18h 42m 55,11s −19° 17′ 02,9″ 6,32 −1,55 1221 M4III
39 Τοξότη 39 166393 89114 18h 11m 14,79s −19° 50′ 30,8″ 6,33 1,09 365 A2V
167 Τοξότη 167 181401 95211 19h 22m 09,57s −42° 00′ 57,4″ 6,33 1,36 321 K1III
53 Τοξότη 53 217 185404 96729 19h 39m 49,46s −23° 25′ 39,4″ 6,33 0,85 406 A0V
V4405 Τοξότη 98 V4405 173425 92079 18h 46m 01,15s −19° 36′ 22,9″ 6,34 −0,43 738 M2/M3III
96 Τοξότη 96 173282 92016 18h 45m 18,64s −21° 00′ 05,6″ 6,35 2,58 185 F5/F6V
127 Τοξότη 127 176246 93315 19h 00m 24,78s −24° 56′ 32,2″ 6,35 −0,62 809 K0III
48 Τοξότη 48 167665 89620 18h 17m 23,66s −28° 17′ 19,0″ 6,36 4,00 97 F8V
80 Τοξότη 80 171416 91172 18h 35m 59,64s −29° 41′ 56,7″ 6,36 −1,20 1058 K1III
125 Τοξότη 125 176123 93234 18h 59m 26,78s −18° 33′ 59,0″ 6,37 −0,66 830 G5/G6II
133 Τοξότη 133 176903 93543 19h 03m 06,99s −19° 06′ 10,9″ 6,37 1,82 265 F5V
36 Τοξότη 36 165978 89010 18h 09m 59,96s −32° 43′ 09,4″ 6,39 1,15 365 K0III
151 Τοξότη 151 179201 94372 19h 12m 28,02s −21° 39′ 30,0″ 6,39 0,66 457 K0III
34 Τοξότη 34 165784 88876 18h 08m 38,59s −21° 26′ 58,4″ 6,42 −3,41 3019 A2/A3Iab
269 Τοξότη 269 190009 98785 20h 03m 44,33s −22° 35′ 44,3″ 6,44 2,64 188 F7V
115 Τοξότη 115 175390 92972 18h 56m 27,23s −31° 41′ 20,4″ 6,45 −0,30 731 K2III
103 Τοξότη 103 173928 92301 18h 48m 45,41s −18° 36′ 04,2″ 6,46 −0,48 795 A1V + K1III
290 Τοξότη 290 193302 100332 20h 20m 51,87s −35° 40′ 25,4″ 6,46 0,79 444 K3III
234 Τοξότη 234 187150 97484 19h 48m 50,17s −12° 19′ 09,7″ 6,47 −2,04 1638 K5III
V505 Τοξότη 240 V505 187949 97849 19h 53m 06,39s −14° 36′ 11,1″ 6,47 1,14 380 A1V
244 Τοξότη 244 188158 98012 19h 55m 05,11s −33° 02′ 46,5″ 6,47 −1,46 1259 K2/K3III
9 Τοξότη 9 163245 87782 17h 55m 54,96s −18° 48′ 07,6″ 6,48 1,25 363 A1V
166 Τοξότη 166 181321 95149 19h 21m 29,70s −34° 58′ 59,6″ 6,48 4,88 68 G1/G2V
196 Τοξότη 196 183577 96095 19h 32m 14,11s −44° 32′ 47,3″ 6,48 3,37 137 F6V
V4190 Τοξότη 79 V4190 171369 91132 18h 35m 21,31s −20° 50′ 25,6″ 6,49 1,64 304 F0IV/V
25 Τοξότη 25 171237 91066 18h 34m 32,76s −24° 13′ 20,6″ 6,53 −3,45 3228 F2II
65 Τοξότη 65 274 190454 98953 20h 05m 26,33s −12° 39′ 54,2″ 6,53 1,07 402 A0V
RY Τοξότη 156 RY 180093 94730 19h 16m 32,76s −33° 31′ 20,3″ 6,58 −5,64 9056 Cp
17 Τοξότη 17 167570 89567 18h 16m 35,37s −20° 32′ 40,1″ 6,89 0,55 605 A7:
HD 187085 187085 97546 19h 49m 33,97s −37° 46′ 50,0″ 7,22 3,95 147 G0V
Χι 2 Τοξότη χ2 48 182391 95486 19h 25m 22,34s −24° 24′ 43,5″ 7,27 −0,53 1185 B7IV
HD 181342 181342 95124 19h 21m 04,23s −23° 37′ 10,5″ 7,55 2,24 377 K0III
HD 180902 180902 94951 19h 19m 17,71s −23° 33′ 29,359″ 7,78 2,48 374 K0III/IV
HD 190647 190647 99115 20h 07m 19,67s −35° 32′ 19,1″ 7,78 4,11 177 G5V
HD 181720 181720 95262 19h 22m 52,99s −32° 55′ 08,6″ 7,86 4,12 182 G1V
HD 169142 169142 18h 24m 29,8s -29° 46′ 50″ 8,16 473 A7V
HD 171238 171238 91085 18h 34m 43,67s −28° 04′ 20,3″ 8,66 5,44 144 K0V
HD 165155 165155 88650 18h 05m 57,0s -29° 55′ 02″ 9,36 212 G8V
HD 164604 164604 88414 18h 03m 06,93s −28° 33′ 38,3″ 10,04 7,14 124 K2V
Ρος 154 92403 18h 49m 49,36s −23° 50′ 10,4″ 10,44 13,08 9,68 M3,5V
WASP-123 19h 17m 55,0s -32° 51′ 36″ 11,1 G5
WASP-110 20h 23m 30,0s -44° 03′ 30″ 12,3 1044 G9
WASP-67 19h 42m 59,0s -19° 56′ 58″ 12,5 734 K0V
OGLE-TR-10 17h 51m 28,25s −29° 52′ 34,9″ 14,93 5000 G or K
OGLE-TR-56 17h 56m 35,31s −29° 32′ 21,2″ 16,56 5000 G
SWEEPS
J175853,92−291120,6
17h 58m 53,92s −29° 11′ 20,6″ 18,80 ~6500
OGLE-2005-BLG-169L 18h 06m 05s −30° 43′ 57″ 19,4 8800 M?
OGLE-2003-BLG-235 18h 05m 16s −28° 53′ 42″ 19,7 17000 K
SWEEPS
J175902,67−291153,5
17h 59m 02,67s −29° 11′ 53,5″ 19,83 ~6500
MOA-2007-BLG-400L 18h 09m 42s −29° 13′ 27″ 20000 M3V?
SWEEPS
J175902,00-291323,7
17h 59m 02,00s −29° 13′ 23,7″ 26,23 ~6500
MOA-2007-BLG-192L 18h 08m 04s −27° 09′ 00″
Αστέρας του Πιστολιού 17h 46m 15,3s −28° 50′ 04″ 25000 LBV
WR 102ea 17h 46m 15,13s −28° 49′ 37,0″ 26000
Αστέρας S2 17h 45m 40,04s −29° 00′ 28″ n/a 7940
KW Τοξότη KW 17h 52m 00,7s −28° 01′ 20,6″ 9000-
13000
M1,5 Iab
Ονομασία Μπάγιερ Φλάμστηντ Γκουλντ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]