Κατάλογος αστέρων του Κενταύρου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Κενταύρου παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό του Κενταύρου κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β

Γκουλντ

G

Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Άλφα Κενταύρου A α 363 128620 71683 14h 39m 40,90s −60° 50′ 06,5″ −0,01 4,34 4,36 G2V
Βήτα Κενταύρου β 304 122451 68702 14h 03m 49,44s −60° 22′ 22,7″ 0,61 −5,42 525 B1III
Άλφα Κενταύρου B α 364 128621 71681 14h 39m 39,39s −60° 50′ 22,1″ 1,35 5,70 4,36 K1V
Θήτα Κενταύρου
(5 Κενταύρου)
θ 314 123139 68933 14h 06m 41,32s −36° 22′ 07,3″ 2,06 0,70 61 K0IIIb
Γάμμα Κενταύρου γ 134 110304 61932 12h 41m 31,20s −48° 57′ 35,6″ 2,20 −0,81 130 A1IV
Έψιλον Κενταύρου ε 245 118716 66657 13h 39m 53,27s −53° 27′ 58,9″ 2,29 −3,02 376 B1III
Ήτα Κενταύρου η 356 127972 71352 14h 35m 30,45s −42° 09′ 27,9″ 2,33 −2,55 308 B1Vn + A
Ζήτα Κενταύρου ζ 289 121263 68002 13h 55m 32,43s −47° 17′ 17,8″ 2,55 −2,81 384 B2,5IV
Δέλτα Κενταύρου δ 94 105435 59196 12h 08m 21,54s −50° 43′ 20,7″ 2,58 −2,84 395 B2IVne
Γιώτα Κενταύρου ι 204 115892 65109 13h 20m 36,07s −36° 42′ 43,5″ 2,75 1,48 59 A2V
Λάμδα Κενταύρου λ 46 100841 56561 11h 35m 46,93s −63° 01′ 11,4″ 3,11 −2,39 410 B9II:
Κάππα Κενταύρου κ 385 132200 73334 14h 59m 09,70s −42° 06′ 14,9″ 3,13 −2,96 539 B2IV
Νι Κενταύρου ν 272 120307 67464 13h 49m 30,30s −41° 41′ 15,6″ 3,41 −2,41 475 B2IV
Μι Κενταύρου μ 273 120324 67472 13h 49m 37,01s −42° 28′ 25,3″ 3,47 −2,57 527 B2IV-Ve
Φι Κενταύρου φ 296 121743 68245 13h 58m 16,28s −42° 06′ 02,5″ 3,83 −1,94 465 B2IV
Ταυ Κενταύρου τ 131 109787 61622 12h 37m 42,33s −48° 32′ 28,6″ 3,85 0,82 132 A2V
Ύψιλον 1 Κενταύρου υ1 297 121790 68282 13h 58m 40,77s −44° 48′ 12,7″ 3,87 −1,67 417 B2IV-V
Πι Κενταύρου π 24 98718 55425 11h 21m 00,44s −54° 29′ 27,7″ 3,90 −1,07 321 B5Vn
HD 117440 d 227 117440 65936 13h 31m 02,67s −39° 24′ 26,2″ 3,90 −4,03 1254 G8II/III
Σίγμα Κενταύρου σ 121 108483 60823 12h 28m 02,41s −50° 13′ 50,2″ 3,91 −1,76 443 B3V
Ρο Κενταύρου ρ 101 105937 59449 12h 11m 39,15s −52° 22′ 06,3″ 3,97 −1,13 342 B3V
HD 129116 b 368 129116 71865 14h 41m 57,61s −37° 47′ 36,3″ 4,01 −0,85 305 B2,5V
Ψι Κενταύρου ψ 338 125473 70090 14h 20m 33,48s −37° 53′ 07,0″ 4,05 −0,35 247 A0IV
HD 129456 c1 371 129456 72010 14h 43m 39,48s −35° 10′ 23,6″ 4,06 0,07 205 K3III
HD 102350 65 102350 57439 11h 46m 30,85s −61° 10′ 42,1″ 4,11 −1,51 434 G0II
2 Κενταύρου g 274 120323 67457 13h 49m 26,75s −34° 27′ 02,3″ 4,19 0,51 177 M5III
1 Κενταύρου i 265 119756 67153 13h 45m 41,57s −33° 02′ 36,1″ 4,23 2,81 63 F3V
HD 111968 n 150 111968 62896 12h 53m 26,15s −40° 10′ 43,7″ 4,25 0,86 155 A4IV
Ξι 2 Κενταύρου ξ2 173 V1261 (B) 113791 64004 13h 06m 54,66s −49° 54′ 22,4″ 4,27 −1,24 412 B1,5V
HD 102776 j 69 102776 57669 11h 49m 41,09s −63° 47′ 18,6″ 4,30 −1,44 459 B3V
HD 125288 v 336 125288 70069 14h 20m 19,55s −56° 23′ 11,3″ 4,30 −3,50 1185 B6Ib
3 Κενταύρου A k 280 V983 120709 67669 13h 51m 49,63s −32° 59′ 38,5″ 4,32 −0,48 297 B5
HD 111915 e 149 111915 62867 12h 53m 06,98s −48° 56′ 35,7″ 4,33 −0,51 303 K3/K4III
Ύψιλον 2 Κενταύρου υ2 303 122223 68523 14h 01m 43,49s −45° 36′ 12,1″ 4,34 −1,35 448 F6II
Χι Κενταύρου χ 311 122980 68862 14h 06m 02,79s −41° 10′ 46,5″ 4,36 −1,32 446 B2V
V761 Κενταύρου a 342 V761 125823 70300 14h 23m 02,26s −39° 30′ 42,4″ 4,41 −1,13 418 B2V
V863 Κενταύρου 92 V863 105382 59173 12h 08m 05,26s −50° 39′ 40,5″ 4,46 −0,85 376 B2IIIne
B Κενταύρου B 71 102964 57803 11h 51m 08,75s −45° 10′ 24,4″ 4,47 −1,30 464 K4III
J Κενταύρου J 208 116087 65271 13h 22m 37,98s −60° 59′ 18,1″ 4,52 −0,66 354 B3V
HD 116243 m 214 116243 65387 13h 24m 00,44s −64° 32′ 08,2″ 4,52 0,04 257 G5III-IV
V831 Κενταύρου 183 V831 114529 64425 13h 12m 17,63s −59° 55′ 13,9″ 4,58 −0,55 346 B8V
A Κενταύρου A 42 100673 56480 11h 34m 45,71s −54° 15′ 50,9″ 4,62 −1,14 463 B9V
HD 110073 l 132 110073 61789 12h 39m 52,56s −39° 59′ 14,1″ 4,63 −0,55 355 B8II/III
M Κενταύρου M 266 119834 67234 13h 46m 39,37s −51° 25′ 57,7″ 4,64 0,16 257 G8/K0III
HD 110458 w 136 110458 62012 12h 42m 35,56s −48° 48′ 46,9″ 4,66 0,85 188 K0III
HD 113703 f 171 113703 63945 13h 06m 16,73s −48° 27′ 47,7″ 4,71 −0,81 414 B5V
294 G. Κενταύρου 294 121474 68191 13h 57m 38,94s −63° 41′ 11,8″ 4,71 0,68 209 K4III
321 G. Κενταύρου 321 123569 69191 14h 09m 54,96s −53° 26′ 19,4″ 4,74 1,01 182 G8III
4 Κενταύρου h 284 120955 67786 13h 53m 12,55s −31° 55′ 39,3″ 4,75 −1,81 669 B4IV
340 G. Κενταύρου 340 125628 70264 14h 22m 37,12s −58° 27′ 33,0″ 4,76 0,07 282 G8/K1 + F/G
G Κενταύρου G 119 108257 60710 12h 26m 31,79s −51° 27′ 02,2″ 4,82 −0,62 400 B3Vn
Ξι 1 Κενταύρου ξ1 165 113314 63724 13h 03m 33,35s −49° 31′ 38,1″ 4,83 0,71 218 A0V
185 G. Κενταύρου 185 114613 64408 13h 12m 03,47s −37° 48′ 11,3″ 4,85 3,29 67 G3IV
HR 4523 66 102365 57443 11h 46m 32,25s −40° 30′ 04,8″ 4,89 5,06 30 G3/G5V
HD 111597 p 143 111597 62683 12h 50m 41,19s −33° 59′ 57,4″ 4,90 −0,48 389 B9V
191 G. Κενταύρου 191 114837 64583 13h 14m 15,43s −59° 06′ 10,3″ 4,90 3,62 59 F7IV
HD 129685 c2 372 129685 72104 14h 44m 59,20s −35° 11′ 30,6″ 4,92 0,91 207 A0V
58 G. Κενταύρου 58 101570 56986 11h 40m 53,65s −62° 05′ 24,4″ 4,93 −1,82 729 G3Ib
Q Κενταύρου Q 250 118991 66821 13h 41m 44,81s −54° 33′ 33,7″ 4,99 0,39 271 B8Vn+...
26 G. Κενταύρου 26 98993 55588 11h 23m 12,70s −36° 09′ 53,2″ 5,00 −2,10 858 K4III
V810 Κενταύρου 61 V810 101947 57175 11h 43m 31,20s −62° 29′ 21,8″ 5,00 −4,48 2567 F9Ia
F Κενταύρου F 108 107079 60059 12h 18m 59,83s −55° 08′ 34,7″ 5,01 −0,33 381 M1III
V1019 Κενταύρου 376 V1019 131120 72800 14h 52m 51,09s −37° 48′ 11,2″ 5,02 −0,34 384 B7II/III
V795 Κενταύρου 328 V795 124367 69618 14h 14m 57,16s −57° 05′ 09,9″ 5,03 −0,84 486 B4Vne
K Κενταύρου K 224 117150 65810 13h 29m 25,26s −51° 09′ 54,4″ 5,04 −0,91 504 A0V
Όμικρον 1 Κενταύρου ο1 37 100261 56243 11h 31m 46,07s −59° 26′ 31,4″ 5,07 −4,91 3228 G0Ia
HD 115310 r 195 115310 64803 13h 16m 53,11s −31° 30′ 21,9″ 5,10 0,70 247 K0III
217 G. Κενταύρου 217 116713 65535 13h 26m 07,64s −39° 45′ 17,9″ 5,11 1,09 207 Kp...
Όμικρον 2 Κενταύρου ο2 38 100262 56250 11h 31m 48,81s −59° 30′ 56,3″ 5,12 −4,97 3396 A3Ia
128 G. Κενταύρου 128 109536 61468 12h 35m 45,61s −41° 01′ 19,0″ 5,12 2,43 113 A7III
34 G. Κενταύρου 34 99803 56000 11h 28m 35,11s −42° 40′ 27,2″ 5,14 −1,27 625 B9V
52 G. Κενταύρου 52 101021 56656 11h 37m 00,80s −61° 17′ 00,4″ 5,14 0,89 231 K1III
V815 Κενταύρου 4 V815 96616 54360 11h 07m 16,76s −42° 38′ 19,6″ 5,15 0,45 283 Ap SrCrEu
54 G. Κενταύρου 54 101189 56754 11h 38m 07,37s −61° 49′ 35,6″ 5,15 0,35 297 B9IV
88 G. Κενταύρου 88 104731 58803 12h 03m 39,31s −42° 26′ 01,6″ 5,15 3,23 79 F6V
HD 119921 z 267 119921 67244 13h 46m 56,36s −36° 15′ 06,9″ 5,15 −0,44 428 A0V
H Κενταύρου H 156 V945 112409 63210 12h 57m 04,38s −51° 11′ 55,4″ 5,17 −0,67 479 B8V
31 G. Κενταύρου 31 99453 55779 11h 25m 43,56s −63° 58′ 20,3″ 5,18 2,99 89 F7V
29 G. Κενταύρου 29 99322 55756 11h 25m 29,53s −36° 03′ 47,2″ 5,21 0,54 280 K0III
33 G. Κενταύρου 33 99556 55831 11h 26m 35,43s −61° 06′ 54,6″ 5,22 −3,17 1552 B3IV
334 G. Κενταύρου 334 125158 70035 14h 19m 51,70s −61° 16′ 21,9″ 5,22 1,80 158 Am
182 G. Κενταύρου 182 114474 64348 13h 11m 23,31s −43° 22′ 06,6″ 5,24 1,09 221 K1/K2III
C2 Κενταύρου C2 45 100825 56573 11h 35m 55,56s −47° 38′ 29,5″ 5,26 1,44 189 A7m
N Κενταύρου N 277 120642 67703 13h 52m 04,90s −52° 48′ 41,3″ 5,26 0,03 363 B9Vn
64 G. Κενταύρου 64 102232 57371 11h 45m 44,00s −45° 41′ 24,5″ 5,28 −1,62 782 B6III
D Κενταύρου D 103 106321 59654 12h 14m 02,73s −45° 43′ 26,1″ 5,31 −0,89 566 K3III
HD 107832 x1 113 107832 60449 12h 23m 35,45s −35° 24′ 45,6″ 5,32 −0,17 409 B8/B9V
215 G. Κενταύρου 215 116457 65479 13h 25m 14,14s −64° 29′ 06,3″ 5,32 2,35 128 F2III
381 G. Κενταύρου 381 131625 73049 14h 55m 44,69s −33° 51′ 20,8″ 5,32 0,92 247 A0V
E Κενταύρου E 93 105416 59184 12h 08m 14,73s −48° 41′ 32,9″ 5,34 −0,95 590 A1V
9 G. Κενταύρου 9 97495 54746 11h 12m 33,15s −49° 06′ 03,9″ 5,37 1,88 163 A2III
251 G. Κενταύρου 251 118978 66849 13h 42m 01,12s −58° 47′ 13,4″ 5,38 −1,11 647 B9IV
41 G. Κενταύρου 41 100493 56391 11h 33m 37,26s −40° 35′ 12,1″ 5,39 0,13 368 A2IV/V
V918 Κενταύρου 68 V918 102461 57512 11h 47m 19,17s −57° 41′ 47,6″ 5,42 −1,59 821 K5III
U Κενταύρου u 122 U 108541 60855 12h 28m 22,49s −39° 02′ 28,1″ 5,45 −0,13 427 B8/B9V
C3 Κενταύρου C3 53 101067 56700 11h 37m 34,05s −47° 44′ 50,6″ 5,46 0,23 363 K2III
152 G. Κενταύρου 152 112213 63066 12h 55m 19,46s −42° 54′ 56,5″ 5,46 −0,87 601 M0III
269 G. Κενταύρου 269 119971 67304 13h 47m 38,67s −50° 19′ 14,4″ 5,46 −0,26 454 K2III
V964 Κενταύρου 202 V964 115823 65112 13h 20m 37,85s −52° 44′ 52,0″ 5,47 0,05 396 B6V
43 G. Κενταύρου 43 100708 56497 11h 34m 57,00s −49° 08′ 13,0″ 5,50 1,48 207 K1III/IV
V817 Κενταύρου 96 V817 105521 59232 12h 08m 54,60s −41° 13′ 53,7″ 5,51 −3,52 2090 B3IV
HD 120987 286 120987 67819 13h 53m 32,82s −35° 39′ 51,1″ 5,53 2,03 163 F3V
324 G. Κενταύρου 324 124147 69462 14h 13m 16,42s −53° 39′ 56,3″ 5,53 −3,99 2608 K5III+...
59 G. Κενταύρου 59 101615 57013 11h 41m 19,86s −43° 05′ 44,4″ 5,54 1,50 209 A0V
74 G. Κενταύρου 74 103101 57870 11h 52m 10,39s −56° 59′ 16,2″ 5,56 0,46 341 B4III
341 G. Κενταύρου 341 125745 70243 14h 22m 19,74s −34° 47′ 12,4″ 5,57 −2,31 1230 B8V
172 G. Κενταύρου 172 113778 63972 13h 06m 35,05s −41° 35′ 18,3″ 5,59 0,51 339 K0II/III
248 G. Κενταύρου 248 118799 66656 13h 39m 48,59s −40° 03′ 05,7″ 5,61 −0,41 522 K2/K3III
330 G. Κενταύρου 330 124433 69598 14h 14m 42,76s −41° 50′ 14,8″ 5,61 −0,09 449 G8III
176 G. Κενταύρου 176 113852 64003 13h 06m 54,23s −35° 51′ 42,6″ 5,63 1,39 229 A0V
235 G. Κενταύρου 235 118261 66438 13h 37m 12,20s −61° 41′ 29,7″ 5,63 2,88 116 F6V
39 G. Κενταύρου 39 100378 56319 11h 32m 48,14s −40° 26′ 10,8″ 5,64 −0,47 544 M1III
C1 Κενταύρου C1 44 V763 100733 56518 11h 35m 13,36s −47° 22′ 21,2″ 5,64 −0,87 652 M3III
288 G. Κενταύρου 288 121190 67973 13h 55m 12,17s −52° 09′ 38,8″ 5,66 0,56 342 B8V
367 G. Κενταύρου 367 128974 71783 14h 41m 01,41s −36° 08′ 05,4″ 5,67 −0,61 588 Ap Si
70 G. Κενταύρου 70 102878 57741 11h 50m 27,28s −62° 38′ 57,8″ 5,68 −4,19 3075 A3Iab
221 G. Κενταύρου 221 116835 65593 13h 26m 56,12s −41° 29′ 51,2″ 5,69 −3,26 2012 K3III
142 G. Κενταύρου 142 111588 62703 12h 50m 57,90s −52° 47′ 14,6″ 5,70 0,35 382 A5V
177 G. Κενταύρου 177 113902 64053 13h 07m 38,32s −53° 27′ 35,0″ 5,70 0,71 324 B8V
Χ2 Κενταύρου x2 118 108114 60610 12h 25m 21,76s −35° 11′ 11,0″ 5,71 0,16 420 B9IV/V
V744 Κενταύρου 246 V744 118767 66666 13h 39m 59,90s −49° 57′ 00,0″ 5,74 −0,37 543 M8III
359 G. Κενταύρου 359 128207 71453 14h 36m 44,15s −40° 12′ 41,5″ 5,74 0,19 419 B8V
13 G. Κενταύρου 13 97651 54840 11h 13m 39,41s −53° 13′ 54,9″ 5,75 0,07 446 K2III
V788 Κενταύρου 95 V788 105509 59229 12h 08m 53,84s −44° 19′ 33,2″ 5,75 0,75 326 A3III
127 G. Κενταύρου 127 109409 61379 12h 34m 42,46s −44° 40′ 21,1″ 5,76 3,50 92 G4IV
205 G. Κενταύρου 205 115912 65144 13h 20m 57,76s −46° 52′ 48,2″ 5,76 0,44 377 K1III
11 G. Κενταύρου 11 97576 54811 11h 13m 14,69s −44° 22′ 20,0″ 5,77 −1,29 840 K5/M0III
102 G. Κενταύρου 102 106231 59607 12h 13m 25,06s −38° 55′ 45,0″ 5,77 −3,21 2037 B4III
278 G. Κενταύρου 278 120640 67663 13h 51m 47,23s −46° 53′ 55,1″ 5,77 −2,01 1173 B2Vp
129 G. Κενταύρου 129 109573 61498 12h 36m 01,07s −39° 52′ 10,0″ 5,78 1,65 219 A0V
181 G. Κενταύρου 181 114435 64332 13h 11m 08,94s −42° 13′ 58,2″ 5,78 0,97 299 F7IV
114 G. Κενταύρου 114 107860 60463 12h 23m 44,79s −38° 54′ 40,9″ 5,79 0,68 342 B8/B9V
243 G. Κενταύρου 243 118666 66681 13h 40m 10,80s −64° 34′ 35,6″ 5,79 1,59 226 F3III-IV
32 G. Κενταύρου 32 99574 55849 11h 26m 47,30s −53° 09′ 35,8″ 5,80 −0,61 625 K0III+...
209 G. Κενταύρου 209 116084 65247 13h 22m 16,29s −52° 10′ 58,6″ 5,81 −5,19 5175 B2,5Ib
27 G. Κενταύρου 27 99022 55581 11h 23m 08,17s −56° 46′ 45,7″ 5,82 −0,69 653 A4:p
196 G. Κενταύρου 196 115331 64822 13h 17m 13,92s −43° 58′ 46,0″ 5,82 1,99 190 Am
293 G. Κενταύρου 293 121416 68079 13h 56m 19,89s −46° 35′ 33,8″ 5,82 1,12 284 K0IV
V767 Κενταύρου 285 V767 120991 67861 13h 53m 57,25s −47° 07′ 41,4″ 5,83 B2IIIe
50 G. Κενταύρου 50 100929 56606 11h 36m 22,38s −61° 03′ 08,8″ 5,84 −2,42 1462 B2,5IV
133 G. Κενταύρου 133 110287 61916 12h 41m 23,04s −46° 08′ 44,6″ 5,84 −1,10 797 K3II
193 G. Κενταύρου 193 114971 64623 13h 14m 43,36s −48° 57′ 24,5″ 5,84 1,34 259 K0IV
380 G. Κενταύρου 380 131432 72959 14h 54m 37,92s −33° 18′ 02,0″ 5,85 −1,10 801 K2III
30 G. Κενταύρου 30 99333 55763 11h 25m 33,13s −37° 44′ 51,2″ 5,87 −0,23 541 M3III
140 G. Κενταύρου 140 111032 62360 12h 46m 46,22s −33° 18′ 55,5″ 5,87 0,52 384 K3III
283 G. Κενταύρου 283 120908 67836 13h 53m 43,11s −53° 22′ 23,8″ 5,87 −1,97 1203 B5III
357 G. Κενταύρου 357 127971 71353 14h 35m 31,50s −41° 31′ 02,6″ 5,88 0,68 358 B6V
388 G. Κενταύρου 388 132604 73493 15h 01m 13,07s −38° 03′ 29,9″ 5,88 0,51 387 K2/K3III
79 G. Κενταύρου 79 103516 58103 11h 55m 00,02s −63° 16′ 45,0″ 5,89 −3,59 2567 A3Ib
151 G. Κενταύρου 151 112164 63033 12h 54m 58,71s −44° 09′ 05,1″ 5,89 2,89 130 G2IV
375 G. Κενταύρου 375 130328 72432 14h 48m 38,06s −36° 38′ 04,5″ 5,89 0,19 449 M5III
189 G. Κενταύρου 189 114772 64515 13h 13m 23,38s −50° 41′ 59,2″ 5,90 0,88 329 B9V
373 G. Κενταύρου 373 130055 72296 14h 47m 05,06s −38° 17′ 25,6″ 5,90 −0,25 554 K3III
148 G. Κενταύρου 148 111884 62861 12h 53m 04,26s −54° 57′ 08,9″ 5,91 0,59 379 K3III
190 G. Κενταύρου 190 114835 64580 13h 14m 12,15s −58° 41′ 02,1″ 5,91 0,80 344 K0/K1III
239 G. Κενταύρου 239 118354 66454 13h 37m 23,50s −46° 25′ 40,2″ 5,91 0,52 389 B8V
268 G. Κενταύρου 268 119938 67292 13h 47m 27,58s −50° 14′ 57,6″ 5,92 2,03 196 A3m...
298 G. Κενταύρου 298 121853 68333 13h 59m 17,46s −50° 22′ 10,6″ 5,92 0,86 335 G8/K0III
305 G. Κενταύρου 305 122438 68670 14h 03m 26,58s −56° 12′ 48,2″ 5,93 −0,13 530 K2III
337 G. Κενταύρου 337 125283 69995 14h 19m 23,91s −37° 00′ 10,1″ 5,93 1,75 223 A1V
V914 Κενταύρου 57 V914 101541 56970 11h 40m 42,49s −53° 58′ 06,8″ 5,95 −1,62 1065 M1III
236 G. Κενταύρου 236 118338 66427 13h 37m 06,05s −44° 08′ 35,4″ 5,96 0,65 376 G8/K0III
256 G. Κενταύρου 256 119250 66924 13h 42m 55,06s −41° 24′ 03,4″ 5,96 0,79 352 K0III
258 G. Κενταύρου 258 119361 66984 13h 43m 40,10s −42° 04′ 03,0″ 5,96 −2,48 1590 B8III
V869 Κενταύρου 320 V869 123515 69174 14h 09m 35,06s −51° 30′ 16,7″ 5,96 −0,17 548 B9IV
60 G. Κενταύρου 60 101883 57165 11h 43m 27,20s −37° 11′ 24,4″ 5,98 −0,34 598 K3III
174 G. Κενταύρου 174 113823 64033 13h 07m 24,31s −59° 51′ 37,8″ 5,98 −1,91 1235 B9IV+...
145 G. Κενταύρου 145 111774 62786 12h 51m 56,95s −39° 40′ 49,4″ 5,99 0,22 465 B7/B8V
351 G. Κενταύρου 351 127193 70987 14h 31m 10,84s −38° 52′ 11,2″ 5,99 0,86 346 K1III
V928 Κενταύρου 123 V928 108759 60979 12h 29m 57,88s −41° 44′ 09,1″ 6,00 −1,25 918 M2II/III
203 G. Κενταύρου 203 115842 65129 13h 20m 48,34s −55° 48′ 02,5″ 6,00 B0,5Ia
242 G. Κενταύρου 242 118520 66575 13h 38m 48,96s −57° 37′ 21,7″ 6,00 −1,89 1235 G5Ib
253 G. Κενταύρου 253 119159 66925 13h 42m 56,12s −56° 46′ 04,7″ 6,00 −3,85 3047 B0,5III
291 G. Κενταύρου 291 121384 68101 13h 56m 32,99s −54° 42′ 14,8″ 6,00 3,09 124 G8V
162 G. Κενταύρου 162 112935 63490 13h 00m 32,71s −33° 30′ 18,3″ 6,01 3,00 131 F3V
85 G. Κενταύρου 85 104081 58453 11h 59m 10,88s −51° 41′ 48,3″ 6,04 −1,04 849 K1/K2II
361 G. Κενταύρου 361 128488 71581 14h 38m 19,34s −38° 47′ 38,9″ 6,04 −0,38 627 K3III
76 G. Κενταύρου 76 103400 58041 11h 54m 11,51s −57° 24′ 36,7″ 6,05 −2,07 1370 A0/A1III
V824 Κενταύρου 179 V824 114365 64320 13h 10m 58,47s −52° 34′ 00,7″ 6,05 0,94 343 Ap
3 Κενταύρου B k 281 120710 13h 51m 50,10s −32° 59′ 41,0″ 6,06
383 G. Κενταύρου 383 131774 73107 14h 56m 30,87s −32° 38′ 12,2″ 6,06 −0,08 551 K3III
97 G. Κενταύρου 97 105776 59353 12h 10m 33,78s −37° 52′ 13,0″ 6,07 1,79 234 A5V
352 G. Κενταύρου 352 127624 71154 14h 33m 09,62s −30° 42′ 53,9″ 6,07 0,56 412 K0III
V828 Κενταύρου 307 V828 122532 68673 14h 03m 27,49s −41° 25′ 23,9″ 6,08 −0,06 552 B8 Si
V716 Κενταύρου 325 V716 124195 69491 14h 13m 39,84s −54° 37′ 32,2″ 6,09 −1,55 1101 B5V
25 G. Κενταύρου 25 98892 55528 11h 22m 23,15s −44° 38′ 45,1″ 6,10 0,99 344 G8III
62 G. Κενταύρου 62 101995 57211 11h 43m 52,82s −62° 52′ 41,7″ 6,10 0,68 396 A2III/IV
HD 108063 117 108063 60591 12h 25m 08,62s −42° 30′ 51,3″ 6,10 2,49 172 F9,5IV
282 G. Κενταύρου 282 120759 67696 13h 52m 01,00s −31° 37′ 08,9″ 6,11 2,46 175 F5/F6V
10 G. Κενταύρου 10 97550 54783 11h 12m 56,74s −49° 44′ 10,0″ 6,12 −0,72 760 G8II/III
302 G. Κενταύρου 302 122210 68493 14h 01m 19,08s −40° 13′ 19,0″ 6,12 −0,84 805 K1III
28 G. Κενταύρου 28 99171 55667 11h 24m 22,06s −42° 40′ 08,8″ 6,13 −3,74 3075 B2IV-V
80 G. Κενταύρου 80 103637 58177 11h 55m 54,73s −39° 41′ 22,1″ 6,13 0,27 484 K0III
358 G. Κενταύρου 358 128152 71429 14h 36m 24,14s −39° 35′ 50,5″ 6,13 0,69 400 K1III
229 G. Κενταύρου 229 117597 66019 13h 32m 05,39s −38° 23′ 55,5″ 6,14 0,91 363 K1III
290 G. Κενταύρου 290 121336 68080 13h 56m 19,99s −54° 07′ 56,5″ 6,14 0,37 466 A1V
106 G. Κενταύρου 106 106922 59950 12h 17m 47,29s −36° 05′ 38,3″ 6,15 0,27 488 A0V
67 G. Κενταύρου 67 102397 57497 11h 47m 07,02s −35° 54′ 24,5″ 6,16 0,34 475 G8III
192 G. Κενταύρου 192 114873 64557 13h 13m 57,80s −43° 08′ 21,0″ 6,16 1,00 351 K5II
194 G. Κενταύρου 194 115050 64651 13h 15m 09,49s −36° 22′ 16,9″ 6,17 0,40 464 K1III
213 G. Κενταύρου 213 116278 65311 13h 23m 08,64s −33° 11′ 23,6″ 6,17 −0,58 731 M2III
HD 121056 287 121056 67851 13h 53m 52,0s -35° 18′ 52″ 6,17 2,13 215 K0III
384 G. Κενταύρου 384 132096 73279 14h 58m 36,59s −39° 54′ 25,1″ 6,17 0,92 365 K1III
V790 Κενταύρου V790 116072 13h 22m 35,7s −60° 58′ 20,0″ 6,18 B2,5Vn
186 G. Κενταύρου 186 114630 64478 13h 12m 55,71s −59° 48′ 58,8″ 6,18 3,18 130 G0V
198 G. Κενταύρου 198 115529 64933 13h 18m 34,89s −51° 17′ 08,7″ 6,18 −0,30 644 A0V
211 G. Κενταύρου 211 116197 65288 13h 22m 52,50s −47° 56′ 35,6″ 6,18 −1,24 994 A4V
306 G. Κενταύρου 306 122510 68641 14h 03m 01,71s −31° 41′ 03,1″ 6,18 3,27 125 F6V
312 G. Κενταύρου 312 123004 68872 14h 06m 10,91s −43° 05′ 29,8″ 6,18 0,00 561 G8III
187 G. Κενταύρου 187 114707 64472 13h 12m 50,86s −42° 41′ 59,0″ 6,19 −0,24 629 K0III
319 G. Κενταύρου 319 123445 69113 14h 08m 51,90s −43° 28′ 14,7″ 6,19 −0,51 713 B9V
200 G. Κενταύρου 200 115778 65108 13h 20m 35,06s −59° 46′ 21,9″ 6,20 0,80 392 F3/F5II
V992 Κενταύρου 309 V992 122844 68842 14h 05m 46,53s −54° 40′ 09,5″ 6,20 0,62 425 A5III/IV
389 G. Κενταύρου 389 132763 73559 15h 01m 58,10s −34° 21′ 31,7″ 6,21 0,81 393 A8/A9III/IV
15 G. Κενταύρου 15 97866 54929 11h 14m 54,13s −43° 44′ 01,3″ 6,22 −2,40 1725 K4III
100826 56550 11h 35m 42,34s −61° 17′ 16,3″ 6,23 −4,42 4405 A0Ib
100 G. Κενταύρου 100 105920 59439 12h 11m 31,67s −51° 21′ 33,0″ 6,23 2,59 174 G6III+...
20 G. Κενταύρου 20 98161 55130 11h 17m 12,06s −38° 00′ 51,8″ 6,24 1,96 234 A1V
104 G. Κενταύρου 104 106572 59785 12h 15m 30,71s −41° 54′ 46,2″ 6,24 1,10 347 K0III
116 G. Κενταύρου 116 107998 60549 12h 24m 44,77s −41° 23′ 02,8″ 6,24 0,32 498 K2/K3III
V789 Κενταύρου 167 V789 113523 63820 13h 04m 48,25s −41° 11′ 46,6″ 6,24 −1,54 1173 M3/M4III
120 G. Κενταύρου 120 108309 60729 12h 26m 48,71s −48° 54′ 46,8″ 6,25 4,12 87 G5IV-V
63 G. Κενταύρου 63 102150 57322 11h 45m 12,66s −49° 04′ 11,5″ 6,26 0,24 521 K1III
81 G. Κενταύρου 81 103746 58242 11h 56m 44,02s −47° 04′ 20,8″ 6,26 2,60 176 F3IV-V
141 G. Κενταύρου 141 111519 62655 12h 50m 19,53s −48° 27′ 34,4″ 6,26 0,04 571 A0V
147 G. Κενταύρου 147 111790 62821 12h 52m 24,61s −53° 49′ 47,7″ 6,26 −1,36 1090 G8Ib/II
7 G. Κενταύρου 7 97413 54718 11h 12m 10,24s −46° 16′ 00,4″ 6,27 1,29 322 A1V
222 G. Κενταύρου 222 116862 65630 13h 27m 20,66s −49° 22′ 52,6″ 6,27 −2,98 2312 B3IV
2 G. Κενταύρου 2 96407 54264 11h 06m 05,74s −51° 12′ 45,9″ 6,28 0,77 412 G6IV
V809 Κενταύρου 36 V809 100198 56201 11h 31m 15,05s −61° 16′ 42,5″ 6,28 −4,49 4657 A3Iae
V765 Κενταύρου 247 V765 118781 66645 13h 39m 40,85s −39° 44′ 51,2″ 6,29 −1,39 1120 M3/M4III
19 G. Κενταύρου 19 98096 55068 11h 16m 27,94s −45° 52′ 48,6″ 6,30 2,58 181 F3V
49 G. Κενταύρου 49 100911 56632 11h 36m 40,74s −37° 14′ 13,9″ 6,30 0,69 432 A1V
365 G. Κενταύρου 365 128713 71746 14h 40m 32,77s −56° 26′ 26,7″ 6,30 −1,15 1006 K0/K1II
377 G. Κενταύρου 377 131117 72772 14h 52m 33,33s −30° 34′ 37,8″ 6,30 3,29 130 G0/G1V
3 G. Κενταύρου 3 96484 54291 11h 06m 27,57s −50° 57′ 24,3″ 6,31 1,05 367 K2II
144 G. Κενταύρου 144 111775 62799 12h 52m 05,47s −48° 05′ 39,5″ 6,31 0,48 479 A0IV
220 G. Κενταύρου 220 116836 65606 13h 27m 06,40s −49° 08′ 37,3″ 6,31 −1,27 1069 A0III/IV
332 G. Κενταύρου 332 124580 69671 14h 15m 38,58s −45° 00′ 01,5″ 6,31 4,69 69 F9V
101545 56961 11h 40m 37,01s −62° 34′ 05,2″ 6,32 −3,36 2810 O9,5Ib
180 G. Κενταύρου 180 114461 64395 13h 11m 53,07s −63° 18′ 10,7″ 6,32 F0II
232 G. Κενταύρου 232 117919 66236 13h 34m 28,99s −48° 16′ 19,7″ 6,32 −0,42 726 B8III
347 G. Κενταύρου 347 126386 70580 14h 26m 13,53s −42° 19′ 06,5″ 6,33 1,41 314 K3III
279 G. Κενταύρου 279 120672 67648 13h 51m 36,58s −36° 25′ 58,8″ 6,34 2,45 195 F6V
V883 Κενταύρου 318 V883 123335 69122 14h 08m 56,27s −59° 16′ 36,0″ 6,34 −1,24 1069 B5IV
84 G. Κενταύρου 84 104080 58452 11h 59m 10,71s −45° 49′ 55,9″ 6,36 0,49 487 B8/B9V
348 G. Κενταύρου 348 126475 70626 14h 26m 49,89s −39° 52′ 26,2″ 6,36 0,62 458 B9V
382 G. Κενταύρου 382 131752 73116 14h 56m 35,78s −39° 24′ 57,5″ 6,36 0,96 393 A0/A1V
210 G. Κενταύρου 210 116226 65303 13h 23m 02,61s −48° 33′ 46,0″ 6,37 −2,33 1791 B6IV
126 G. Κενταύρου 126 109312 61328 12h 33m 59,26s −49° 54′ 34,9″ 6,38 2,24 220 F5IV-V
138 G. Κενταύρου 138 110653 62128 12h 43m 58,66s −36° 20′ 56,9″ 6,38 −0,99 973 B8/B9V
369 G. Κενταύρου 369 129161 71853 14h 41m 51,25s −30° 55′ 59,2″ 6,38 −1,22 1079 Asp...
112 G. Κενταύρου 112 107833 60454 12h 23m 36,76s −39° 18′ 08,5″ 6,39 1,01 389 F2V
310 G. Κενταύρου 310 122879 68902 14h 06m 25,16s −59° 42′ 57,2″ 6,39 B0Ia
313 G. Κενταύρου 313 123151 69065 14h 08m 14,27s −63° 12′ 28,9″ 6,39 1,03 384 G8/K0III
R Κενταύρου 331 R 124601 14h 16m 34,20s −59° 54′ 50,0″ 6,39
350 G. Κενταύρου 350 127152 70966 14h 30m 56,63s −40° 50′ 42,4″ 6,39 −1,15 1048 K3III
354 G. Κενταύρου 354 127724 71333 14h 35m 17,08s −60° 00′ 56,1″ 6,39 0,03 609 K2III
130 G. Κενταύρου 130 109675 61557 12h 36m 46,65s −50° 20′ 07,3″ 6,40 1,19 359 A0V
223 G. Κενταύρου 223 116873 65621 13h 27m 14,67s −40° 09′ 45,7″ 6,40 0,69 452 G8/K0III
V766 Κενταύρου 264 V766 119796 67261 13h 47m 10,87s −62° 35′ 22,9″ 6,40 −6,36 11643 A7V
329 G. Κενταύρου 329 124454 69655 14h 15m 21,33s −53° 30′ 35,7″ 6,40 −0,99 979 K3III
238 G. Κενταύρου 238 118384 66521 13h 38m 07,63s −58° 24′ 52,5″ 6,41 0,60 472 K1III
263 G. Κενταύρου 263 119727 67199 13h 46m 14,54s −54° 40′ 59,9″ 6,42 1,35 337 A1V
137 G. Κενταύρου 137 110575 62081 12h 43m 26,24s −40° 10′ 40,1″ 6,43 2,15 235 A7III
V1154 Κενταύρου 169 V1154 113602 63883 13h 05m 30,83s −52° 06′ 56,5″ 6,43 −1,21 1101 M1III
254 G. Κενταύρου 254 119193 66923 13h 42m 54,64s −50° 47′ 24,7″ 6,43 −0,89 948 M0III
275 G. Κενταύρου 275 120457 67537 13h 50m 19,39s −39° 54′ 03,0″ 6,43 1,17 367 K1III
317 G. Κενταύρου 317 123247 69011 14h 07m 40,84s −48° 42′ 14,3″ 6,43 1,41 330 B9V
5 G. Κενταύρου 5 96660 54380 11h 07m 34,15s −48° 38′ 24,1″ 6,44 0,29 553 K3III
168 G. Κενταύρου 168 113537 63849 13h 05m 06,70s −47° 07′ 00,6″ 6,44 1,20 364 F5III
V827 Κενταύρου 259 V827 119419 67036 13h 44m 16,03s −51° 00′ 44,7″ 6,44 1,18 367 A0p
V808 Κενταύρου 35 V808 99953 56050 11h 29m 15,14s −63° 33′ 14,2″ 6,45 −4,45 4939 B2Ia
316 G. Κενταύρου 316 123227 69012 14h 07m 41,56s −49° 52′ 04,3″ 6,45 3,42 132 G3V
386 G. Κενταύρου 386 132238 73341 14h 59m 13,94s −37° 52′ 52,3″ 6,45 0,03 626 B8V
22 G. Κενταύρου 22 98176 55133 11h 17m 14,37s −41° 56′ 03,5″ 6,46 1,01 401 A0V
V871 Κενταύρου V871 101205 56769 11h 38m 20,37s −63° 22′ 21,9″ 6,46 O8var
77 G. Κενταύρου 77 103437 58057 11h 54m 26,06s −37° 44′ 56,7″ 6,46 3,12 152 F7V
233 G. Κενταύρου 233 118010 66254 13h 34m 43,61s −33° 18′ 39,0″ 6,46 −0,75 903 K2III
349 G. Κενταύρου 349 126610 70798 14h 28m 43,50s −59° 11′ 51,1″ 6,46 A0II/III
90 G. Κενταύρου 90 104839 58859 12h 04m 16,74s −51° 28′ 21,0″ 6,48 1,10 388 B9V
155 G. Κενταύρου 155 112381 63204 12h 56m 58,26s −54° 35′ 14,3″ 6,48 1,46 329 A0p
116338 65372 13h 23m 52,19s −49° 49′ 21,8″ 6,48 0,91 424 G8III
237 G. Κενταύρου 237 118319 66405 13h 36m 50,58s −34° 28′ 03,9″ 6,48 0,47 519 K0III
299 G. Κενταύρου 299 121901 68413 14h 00m 17,47s −61° 28′ 51,4″ 6,49 2,42 213 F1III-IV
99145 55645 11h 23m 56,54s −57° 52′ 49,4″ 6,50 0,32 561 M0III
89 G. Κενταύρου 89 104747 58799 12h 03m 36,62s −39° 00′ 32,3″ 6,51 3,17 152 F7V
T Κενταύρου 252 T 119090 66825 13h 41m 45,58s −33° 35′ 50,6″ 6,58 −2,43 2063 M3e
HD 114729 188 114729 64459 13h 12m 44,26s −31° 52′ 24,1″ 6,69 3,97 114 G3V
HD 117253 117253 65891 13h 30m 25,0s -58° 39′ 52″ 6,75 444 K0III
HD 117618 117618 66047 13h 32m 25,0s -47° 16′ 16″ 7,18 4,28 124 G2V
HD 117207 117207 65808 13h 29m 21,11s −35° 34′ 15,6″ 7,26 4,67 108 G8IV-V
HD 102117 102117 57291 11h 44m 50,46s −58° 42′ 13,4″ 7,47 4,35 137 G6V
HD 121504 121504 68162 13h 57m 17,24s −56° 02′ 24,5″ 7,54 4,29 145 G2V
HD 101065 V816 101065 56709 11h 37m 37,0406s −46° 42′ 34,882″ 8,02 410 B5p
HD 109749 109749 61595 12h 37m 16,38s −40° 48′ 43,6″ 8,10 4,24 192 G3V
HD 101930 101930 57172 11h 43m 30,11s −58° 00′ 24,8″ 8,21 5,79 99 K1V
HD 114386 114386 64295 13h 10m 39,82s −35° 03′ 17,2″ 8,73 6,49 91 K3V
HD 113538 113538 63833 13h 04m 57s −52° 26′ 35″ 9,02 52 K9V
HD 125595 125595 70170 14h 21m 23s −40° 23′ 39″ 9,03 89 K4V
HD 103197 103197 57931 11h 52m 52,98s −50° 17′ 34,2″ 9,41 5,94 161 K1Vp…
PSR B1259-63 13h 02m 47,66s -63° 50′ 08,07″ 10,08 B2e
WASP-131 14h 00m 46,0s -30° 35′ 01″ 10,1 815 G0
WASP-87 A 12h 21m 18,0s -52° 50′ 27″ 10,7 783 F5
WASP-15 13h 55m 43,0s -32° 09′ 35″ 10,9 1005 F7
Εγγύτατος Κενταύρου V645 70890 14h 29m 42,95s −62° 40′ 46,1″ 11,05 15,49 4,22 M5,5V
WASP-130 13h 32m 25,0s -42° 28′ 31″ 11,1 587 G6
WASP-108 13h 03m 19,0s -49° 38′ 23″ 11,2 718 F9
WASP-41 12h 42m 28,5s -30° 38′ 24″ 11,6 587 G8V
1A 1118-61 11h 20m 57,18s −61° 55′ 00,2″ 12,12 O9,5III/Ve
WASP-129 11h 45m 12,0s -42° 03′ 50″ 12,3 802 G1
Κένταυρος Χ-3 V779 11h 21m 15,78s −60° 37′ 22,7″ 13,25 26000 O6,5II
BPM 37093 V886 12h 38m 49,93s −49° 48′ 01,2″ 13,96 13,02 50 DA
2M1207 12h 07m 33,47s −39° 32′ 54,0″ 192 M8V
Ονομασία Μπάγιερ Γκουλντ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ Ίππαρχος Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]