Μεθυλοπροπάνιο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μεθυλοπροπάνιο
Isobutane4.png
Isobutane.png
Isobutane-3D-balls.png
Isobutane3.png
Isobutane5.png
Γενικά
Όνομα IUPAC Μεθυλοπροπάνιο
Άλλες ονομασίες Ισοβουτάνιο
Τριμεθυλομεθάνιο
Χημικά αναγνωριστικά
Χημικός τύπος C4H10
Μοριακή μάζα 58,12 g/mol
Σύντομος
συντακτικός τύπος
(CH3)3CH
Συντομογραφίες iBuH, iPrMe
Αριθμός CAS 75-28-5
SMILES CC(C)C
Αριθμός EINECS 200-857-2
Κωδικός προσθέτου
τροφίμων
αριθμό Ε943β
Ισομέρεια
Ισομερή θέσης 1
Βουτάνιο
Φυσικές ιδιότητες
Σημείο τήξης -159,6°C
Σημείο βρασμού -11,7°C
Πυκνότητα 2,51 kg/m3 (15 °C)
Διαλυτότητα
στο νερό
54 g/m3
Εμφάνιση Άχρωμο αέριο
Χημικές ιδιότητες
Ελάχιστη θερμοκρασία
ανάφλεξης
-82,8°C
Σημείο αυτανάφλεξης 460°C
Επικινδυνότητα
Hazard F.svg
Εύφλεκτο
Φράσεις κινδύνου 12
Φράσεις ασφαλείας 2,9,16
MSDS Σύνδεσμος MSDS
Κίνδυνοι κατά
NFPA 704
NFPA 704.svg
4
1
0
Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm)
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά


Το ισοβουτάνιο ή μεθυλοπροπάνιο ή τριμεθυλομεθάνιο ανήκει στην ομόλογη σειρά των αλκανίων, είναι δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C4H10 και σύντομο συντακτικό τύπο (CH3)3CH. Είναι το απλούστερο διακλαδισμένο αλκάνιο. Eίναι ισομερές του n-βουτανίου. Παράγεται από το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο ή με ισομερείωση του n-βουτανίου. Χρησιμοποιείται κυρίως ως ψυκτικό και προωθητικό αέριο.

Ονοματολογία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία «μεθυλοπροπάνιο» από την ονοματολογία κατά IUPAC. Συγκεκριμένα, το αρχικό πρόθεμα «μεθυλο-»[1] δηλώνει την παρουσία διακλάδωσης ενός (1) ατόμου άνθρακα, το τμήμα «προπ-» δηλώνει την παρουσία τριών (3) ατόμων άνθρακα στην κύρια ανθρακική αλυσίδα της ένωσης, το ενδιάμεσο «-αν-» δείχνει την παρουσία μόνο απλών δεσμών μεταξύ ατόμων άνθρακα στο μόριο και η κατάληξη «-ιο» φανερώνει ότι δεν περιέχει χαρακτηριστικές ομάδες, δηλαδή ότι είναι υδρογονάνθρακας.

Δομή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το μόριό του αποτελείται από τέσσερα (4) άτομα άνθρακα (τρία (3) πρωτοταγή[2], ένα (1) τριτοταγές[3]) και δέκα (10) άτομα υδρογόνου. Δομικά, το κάθε ακραίο άτομο άνθρακα βρίσκεται στο κέντρο ενός τετραέδρου και τα τρία (3) άτομα υδρογόνου και το έτερο άτομο άνθρακα στις κορυφές του. Για τα κεντρικό άτομο άνθρακα, η διαφορά είναι ότι είναι συνδεμένο με ένα (1) άτομο υδρογόνου και τρία (3) άτομα άνθρακα Οι δεσμοί C-H που σχηματίζονται είναι ελαφρά πολωμένοι (~3%) ομοιοπολικοί τύπου σ (2sp3-1s), με μήκος 108,7 pm. Ο δεσμός C-C είναι ομοιοπολικός τύπου σ (2sp3-2sp3), με μήκος 154 pm. Οι δε γωνίες \mathrm{\widehat{H C H}} είναι περίπου 109° 28΄.

Δεσμοί[4]
Δεσμός τύπος δεσμού ηλεκτρονική δομή Μήκος δεσμού Ιονισμός
C-H σ 2sp3-1s 109 pm 3% C- H+
C-C σ 2sp3-2sp3 154 pm
Κατανομή φορτίων
σε ουδέτερο μόριο
C#1,#3,#1' -0,09
C#2 -0,03
H +0,03

Παρασκευές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Απομόνωση από φυσικές και βιομηχανικές πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1. Απομονώνεται από το φυσικό αέριο (-5%).
2. Απομονώνεται από το υγραέριο.
3. Απομονώνεται από αέρια μίγματα που προκύπτουν από πυρόλυση προϊόντων διύλισης πετρελαίου ή πολυμερών υδρογονανθράκων.

Παρασκευή με αντιδράσεις σύνθεσης: Από πρώτες ύλες με μικρότερη ανθρακική αλυσίδα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1. Δομικά, το ισοβουτάνιο αποτελείται από δυο μέρη: ισοπροπύλιο (CH3CHCH3) και μεθύλιο (CH3). Επομένως, ο απλούστερος τρόπος παρασκευής καθαρού ισοβουτανίου είναι η αντίδραση ζεύγους ισοπροπυλαλογονιδίου - μεθυλολιθίου ή ισοπροπυλολιθίου - μεθυλαλογονιδίου[5]:

\mathrm{CH_3X + 2Li \xrightarrow{|Et_2O|} CH_3Li + LiX}

\mathrm{CH_3CHXCH_3 + CH_3Li \xrightarrow{} CH_3CH(CH_3)_2 + LiX}
ή

\mathrm{CH_3CHXCH_3 + 2Li \xrightarrow{|Et_2O|} CH_3CHLiCH_3 + LiX}

\mathrm{CH_3CHLiCH_3 + CH_3X \xrightarrow{} CH_3CH(CH_3)_2 + LiX}

2. Αν επιχειρηθεί η ανάλογη αντίδραση Wurtz το αποτέλεσμα είναι ένα μίγμα προϊόντων[6]:


\mathrm{CH_3CHXCH_3 + CH_3X + 6Na \xrightarrow{} CH_3CH_3 + CH_3CH(CH_3)_2 + (CH_3)_2CHCH(CH_3)_2 + 6NaX}

 • Η αντίδραση είναι ασύμφορη σε σχέση με την προηγούμενη, αλλά τα προϊόντα αυτά διαχωρίζονται σχετικά εύκολα: Το βαρύτερο, το 2,3-διμεθυλοβουτάνιο είναι υγρό (σ.ζ.: 57,9°C) στις ΣΣ[7] Το ζητούμενο (εδώ) ισοβουτάνιο είναι αέριο υγροποιήσιμο με σχετικά ήπια ψύξη (σ.ζ.: -11,7 °C) και το αιθάνιο είναι αέριο που χρειάζεται μεγάλη ψύξη πριν γίνει εφικτή η υγροποίησή του (σ.ζ.: -88,6°C), στη συνηθισμένη πίεση (1 atm).

Παρασκευή με αντιδράσεις χωρίς αλλαγή ανθρακικής αλυσίδας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Με αναγωγή αλογονούχων ενώσεων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1. Με «υδρογόνο εν τω γεννάσθαι», δηλαδή μέταλλο + οξύ)[8]:

\mathrm{(CH_3)_2CHCH_2X + Zn + HX \xrightarrow{} CH_3CH(CH_3)_2 + ZnX_2}
ή
\mathrm{(CH_3)_3CX + Zn + HX \xrightarrow{} CH_3CH(CH_3)_2 + ZnX_2}

2. Με LiAlH4 ή NaBH4[9]:

 \mathrm{4(CH_3)_2CHCH_2X + LiAlH_4 \xrightarrow{} 4CH_3CH(CH_3)_2 + AlX_3 + LiX}
ή
 \mathrm{4(CH_3)_3CX + LiAlH_4 \xrightarrow{} 4CH_3CH(CH_3)_2 + AlX_3 + LiX}

3 Με αναγωγή ισοβουτυλοϊωδίδιου ή τ. βουτυλοϊωδιδίου από HI[10]:

\mathrm{(CH_3)_2CHCH_2I + HI \xrightarrow{} CH_3CH(CH_3)_2 + I_2}
ή
\mathrm{(CH_3)_3CI + HI \xrightarrow{} CH_3CH(CH_3)_2 + I_2}

4. Με αναγωγή ισοβουτυλαλογονιδίου ή τ.βουτυλαλογονιδίου από σιλάνιο, παρουσία τριφθοριούχου βορίου παράγεται βουτάνιo[11]:


\mathrm{(CH_3)_2CHCH_2X + SiH_4 \xrightarrow{BF_3} CH_3CH(CH_3)_2 + SiH_3X}
ή

\mathrm{(CH_3)_3CX + SiH_4 \xrightarrow{BF_3} CH_3CH(CH_3)_2 + SiH_3X}

5. Αναγωγή από ένα αλκυλοκασσιτεράνιο. Π.χ.[12]:

\mathrm{(CH_3)_2CHCH_2X + RSnH_3 \xrightarrow{} CH_3CH(CH_3)_2 + RSnH_2X}

6. Με αναγωγή από μέταλλα και στη συνέχεια υδρόλυση των παραγόμενων οργανομεταλλικών ενώσεων:

1. Με χρήση Li[13]:

\mathrm{(CH_3)_2CHCH_2X + 2Li \xrightarrow[-10^oC]{|Et_2O|} (CH_3)_2CHCH_2Li + LiX}
\mathrm{(CH_3)_2CHCH_2Li + H_2O \xrightarrow{} CH_3CH(CH_3)_2 + LiOH}
ή
\mathrm{(CH_3)_3CX + 2Li \xrightarrow[-10^oC]{|Et_2O|} (CH_3)_3CLi + LiX}
\mathrm{(CH_3)_3CLi + H_2O \xrightarrow{} CH_3CH(CH_3)_2 + LiOH}

2. Με χρήση Mg[14]

\mathrm{(CH_3)_2CHCH_2X + Mg \xrightarrow{|Et_2O|} (CH_3)_2CHCH_2MgX}
\mathrm{(CH_3)_2CHCH_2MgX + H_2O \xrightarrow{} CH_3CH(CH_3)_2 + Mg(OH)X}
ή
\mathrm{(CH_3)_3CX + Mg \xrightarrow{|Et_2O|} (CH_3)_3CMgX}
\mathrm{(CH_3)_3CMgX + H_2O \xrightarrow{} CH_3CH(CH_3)_2 + Mg(OH)X}

Με καταλυτική υδρογόνωση ακόρεστων υδρογονανθράκων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Με καταλυτική υδρογόνωση μεθυλοπροπένιου[15]

 \mathrm{(CH_3)_2C=CH_2 + H_2 \xrightarrow{Ni} CH_3CH(CH_3)_2}

Με αναγωγή οξυγονούχων ενώσεων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Με αναγωγή μεθυλοπροπανάλης - Αντίδραση Wolf-Kishner[16]

\mathrm{(CH_3)_2CHCHO + NH_2NH_2 \xrightarrow{KOH} CH_3CH(CH_3)_2 + N_2 + H_2O}

Με αναγωγή θειούχων ενώσεων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1. Με αναγωγή των κατάλληλων θειολών μπορεί να παραχθεί μεθυλοπροπάνιο. Π.χ. από την αναγωγή της μεθυλοπροπανοθειόλης-1 (μέθοδος Raney)[17]:

\mathrm{(CH_3)_2CHCH_2SH + H_2 \xrightarrow{Ni} CH_3CH(CH_3)_2 + H_2S}

2. Με αναγωγή των κατάλληλων θειεστέρων μπορεί να παραχθεί μεθυλοπροπάνιο. Π.χ. από την αναγωγή του διισοβουτυλοθειαιθέρα (μέθοδος Raney)[18]:

\mathrm{(CH_3)_2CHCH_2SCH_2CH(CH_3)_2 + 2H_2 \xrightarrow{Ni} 2CH_3CH(CH_3)_2 + H_2S}

Παρασκευή με αντιδράσεις αποσύνθεσης με μείωση του μήκους της ανθρακικής αλυσίδας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

\mathrm{CH_3CH_2CH_2CH_2COOH + NaOH \xrightarrow{} CH_3CH_2CH_2CH_2COONa + H_2O \xrightarrow{\mathcal{4}} CH_3CH_2CH_2CH_3 + NaHCO_3 \xrightarrow{\triangle} CH_3CH_2CH_2CH_3 + NaOH + CO_2}
ή
\mathrm{CH_3CH_2CH(CH_3)COOH + NaOH \xrightarrow{} CH_3CH_2CH(CH_3)COONa + H_2O \xrightarrow{\mathcal{4}} CH_3CH_2CH_2CH_3 + NaHCO_3 \xrightarrow{\triangle} CH_3CH_2CH_2CH_3 + NaOH + CO_2}

Φυσικές ιδιότητες και ισομερή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το ισοβουτάνιο είναι άχρωμο και εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. Υγροποιείται πολύ εύκολα υπό πίεση, γεγονός που κάνει ευκολότερη τη μεταφορά του.

Είναι σταθερή χημική ένωση, ελάχιστα διαλυτή στο νερό, αλλά αναμιγνύεται πλήρως με υδρογονάνθρακες, και αιθέρες.

Ισομερή βουτανίου

Το βουτάνιο απαντάται σε δύο ισομερείς μορφές: το (κανονικό) n-βουτάνιο (CH3-CH2-CH2-CH3) που είναι ένας γραμμικός υδρογονάνθρακας, και το ισοβουτάνιο ή μεθυλο-προπάνιο (CH3-CH-(CH3)-CH3). Τα ισομερή αυτά παρόλο που έχουν ίδιο χημικό τύπο και μοριακό βάρος, έχουν διαφορετικές δομές και διαφορετικές ιδιότητες.

Συντακτικός τύπος
Δομή
Όνομα IUPAC
(ελληνική μορφή)
Όνομα
Μοριακό
Βάρος
Σημείο ζέσεως
(°C, 1 atm)
N-butane5.png (κ-)βουτάνιο
βουτάνιο
58,12 -0,5
ισοβουτάνιο (2-)μεθυλοπροπάνιο
ισοβουτάνιο
58,12 -11,7

Χημικές ιδιότητες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οξείδωση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1. Τέλεια καύση: Αντιδρά με οξυγόνο και καίγεται παράγοντας γαλαζωπή φλόγα υψηλής θερμοκρασίας[20]:

\mathrm{C_4H_{10} + \frac{13}{2} O_2 \xrightarrow{600^oC} 4CO_2 + 5H_2 + 2857,5 kJ}

 • Αν και η αντίδραση είναι μια έντονα εξώθερμη δεν συμβαίνει σε μέτριες θερμοκρασίες, γιατί για την έναρξή της πρέπει να υπερπηδηθεί πρώτα το εμπόδιο της διάσπασης των δεσμών C-C[21], των δεσμών C-H[22] και των δεσμών (Ο=Ο)[23] του O2:

2. Παραγωγή υδραερίου:

\mathrm{C_4H_{10} + 4H_2O \xrightarrow[700-1100^oC]{Ni} 4CO + 9H_2}

3. Καταλυτική οξείδωση προς τ.βουτανόλη:

\mathrm{(CH_3)_3CH + \frac{1}{2} O_2 \xrightarrow[\triangle]{Cu} (CH_3)_3COH}

4. Οξείδωση με υπερμαγγανικό κάλιο προς τ.βουτανόλη:

\mathrm{3(CH_3)_3CH + 2KMnO_4 + H_2SO_4 \xrightarrow{} 3(CH_3)_3COH + 2MnO_2 + K_2SO_4 + H_2O}

Αλογόνωση[24][Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 \mathrm{(CH_3)_3CH + X_2 \xrightarrow[\triangle]{UV} a(CH_3)_2CHCH_2X + b (CH_3)_3CX + HX}

 • Δραστικότητα των X2: F2 > Cl2 > Br2 > Ι2.
 • όπου 0<a,b<1, a + b = 0, διαφέρουν ανάλογα με το αλογόνο:
 • Τα F και Cl είναι πιο δραστικά και λιγότερο εκλεκτικά. Η αναλογία των προπυλαλογονιδίων τους εξαρτάται κυρίως πό τη στατιστική αναλογία των προς αντικατάσταση ατόμων H. Ειδικά γοα το χλώριο θα έχουμε:
Δηλαδή το μίγμα που προκύπτει είναι: 64,3% μεθυλοπροπυλοχλωρίδιο-1 και 35,7% μεθυλοπροπυλοχλωρίδιο-2.
 • Τα Br και I είναι πιο εκλεκτικά και λιγότερο δραστικά. Η αναλογία των βουτυλαλογονιδίων μεταβάλλεται προς όφελος του μεθυλοπροπυλοαλογονίδιου-2. Ειδικα για το βρώμιο θα έχουμε:
Δηλαδή το μίγμα που προκύπτει είναι: 0,6% μεθυλοπροπυλοβρωμίδιο-1 και 99,4% μεθυλοπροπυλοβρωμίδιο-2.
Ανάλυση του μηχανισμού της χλωρίωσης του (CH3)3CH:
1. Έναρξη: Παράγονται ελεύθερες ρίζες.

\mathrm{Cl_2 \xrightarrow[\triangle]{UV} 2Cl^\bullet - 239 kJ}

 • Η απαιτούμενη ενέργεια προέρχεται από το υπεριώδες φως (UV) ή θερμότητα (Δ).
2. Διάδοση: Καταναλώνονται οι παλιές ελεύθερες ρίζες, σχηματίζοντας νέες.

\mathrm{(CH_3)_3CH + Cl^\bullet \xrightarrow{} 0,64(CH_3)_2CHCH_2^\bullet + 0,36(CH_3)_3C^\bullet + HCl + 14 kJ} [25]
\mathrm{(CH_3)_2CHCH_2^\bullet + Cl_2 \xrightarrow{} (CH_3)_2CHCH_2Cl + Cl^\bullet + 100 kJ}
\mathrm{(CH_3)_3C^\bullet + Cl_2 \xrightarrow{} (CH_3)_3CCl + Cl^\bullet + 100 kJ}

3. Τερματισμός: Καταναλώνονται μεταξύ τους οι ελεύθερες ρίζες, κατά τη στατιστικά σπάνια περίπτωση της συνάντησής τους.

 \mathrm{2Cl^\bullet \xrightarrow{} Cl_2 + 239 kJ}
 \mathrm{(CH_3)_2CHCH_2^\bullet + Cl^\bullet \xrightarrow{} (CH_3)_2CHCH_2Cl + 339 kJ}
 \mathrm{(CH_3)_3C^\bullet + Cl^\bullet \xrightarrow{} (CH_3)_3CCl + 339 kJ}
 \mathrm{2(CH_3)_2CHCH_2^\bullet \xrightarrow{} (CH_3)_2CHCH_2CH_2CH(CH_3)_2 + 347 kJ}
 \mathrm{2(CH_3)_3C^\bullet \xrightarrow{} (CH_3)_3CC(CH_3)_3} Δεν πραγματγοποιείται λόγω στερεοχημικής παρεμπόδισης.

 • Είναι όμως πρακτικά δύσκολο να σταματήσει η αντίδραση στην παραγωγή μονοααλογονιδίων.
 • Αν χρησιμοποιηθούν ισομοριακές ποσότητες (CH3)3CH και Χ2 θα παραχθεί μίγμα όλων των αλογονοπαραγώγων του (CH3)3CH.
 • Αν όμως χρησιμοποιηθει περίσσεια (CH3)3CH, τότε η απόδοση τωμ μονοπαραγώγων αυξάνεται πολύ, λόγω της αύξησης της στατιστική πιθανότητας συνάντισης (CH3)3CH με X. σε σχέση με την πιθανότητα συνάντισης μονοπαραγώγου και X., που μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή των υπόλοιπων X-παραγώγων.

Παρεμβολή καρβενίων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Τα καρβένια (π.χ. [:CH2]) μπορούν παρεμβληθούν στους δεσμούς C-H και C-C. Π.χ. έχουμε[26]:

\mathrm{(CH_3)_3CH + CH_3Cl + KOH \xrightarrow{} \frac{9}{10} (CH_3)_2CHCH_2CH_3 + \frac{1}{10} (CH_3)_4C + KCl + H_2O}

 • Η αντίδραση είναι ελάχιστα εκλεκτική και αυτό σημαίνει ότι κατά προσέγγιση έχουμε;
 1. Παρεμβολή στους εννέα (9) δεσμούς CH2-H. Παράγεται μεθυλοβουτάνιο
 2. Παρεμβολή στον ένα (1) δεσμό C-H: Παράγεται νεοπεντάνιο.

Προκύπτει επομένως μίγμα μεθυλοβουτανίου ~90%, νεοπεντάνιου ~10%.

Νίτρωση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Αντιδρά με ατμούς HNO3 σε αέρια φάση[27]:

\mathrm{(CH_3)_3CH + HNO_3 \xrightarrow{\triangle} a (CH_3)_2CH_2NO_2 + b(CH_3)_3CNO_2 + H_2O}

όπου 0<a,b<1, a + b = 1.

Προσθήκη σε πολλαπλούς δεσμούς[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το μεθυλοπροπάνιο μπορεί να δώσει αντιδράσεις προσθήκης σε πολλαπλούς δεσμούς κατά την έννοια (CH3)3Cδ--Hδ+. Π.χ.[28]:

\mathrm{(CH_3)_3CH + RCH=CH_2 \xrightarrow[0^oC]{HF} (CH_3)_3CCH(R)CH_3}

Καταλυτική ισομερείωση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το ισοβουτάνιο μπορεί να υποστεί αντίδραση ισομερειώσεως προς κ-βουτάνιο:

 \mathrm{(CH_3)_3CH \stackrel{AlCl_3}{\overrightarrow\longleftarrow} CH_3CH_2CH_2CH_3}

Χρήσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το ισοβουτάνιο χρησιμοποιείται και ως πρώτη ύλη για την παραγωγή μιας πλειάδας οργανικών ενώσεων (βλέπε n-βουτάνιο). Κυρίως, όμως, χρησιμοποιείται για την παραγωγή ισοβουτυλενίου με αφυδρογόνωση, από το οποίο στη συνέχεια παράγεται το πρόσθετο βενζίνης MTBE, ενώ με οξείδωση δίνει 2-μεθυλο-2-προπανόλη.

Επίσης χρησιμοποιείται σε αντιδράσεις αλκυλίωσης με προπένιο για την παραγωγή ενός μίγματος υδρογονανθράκων με διακλαδισμένες ανθρακικές αλυσίδες, δηλαδή προϊόντων με υψηλότερους αριθμούς οκτανίου από εκείνους των αντιδρώντων.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των χρησιμοποιούμενων ψυκτικών, τόσο στη μείωση του πάχους της στιβάδας του όζοντος όσο και στην αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου, προωθείται η χρήση του ισοβουτανίου. Έτσι, τα παλαιότερα ψυκτικά μέσα (χλωροφθοράνθρακες, υδροχλωροφθοράνθρακες και υδροφθοράνθρακες) αντικαθίστανται σταδιακά από το φιλικότερο προς το περιβάλλον ισοβουτάνιο, το οποίο έχει κυριαρχήσει σήμερα στην αγορά των οικιακών ψυγείων με την εμπορική ονομασία R600a. Το ισοβουτάνιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως μείγμα με προπάνιο (R290).

Τέλος, το ισοβουτάνιο χρησιμοποιείται ως προωθητικό αέριο για τρόφιμα συσκευασμένα σε δοχεία αεροζόλ με τον κωδικό αριθμό Ε943β.

Πετροχημικά παράγωγα από βουτάνια

Ασφάλεια - Υγεία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το ισοβουτάνιο είναι ένα εξαιρετικά εύφλεκτο και πτητικό υλικό το οποίο πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο μέρος και μακριά από πηγές ανάφλεξης.

Aναφορές και σημειώσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. Ο αριθμός θέσης (2-) της διακλάδωσης παραλείπεται, επειδή δεν υπάρχει άλλο μεθυλοπροπάνιο.
 2. ή τριμεθυλομεθάνιοΆτομο C ενωμένο με ένα (1) άλλο άτομο C.
 3. Άτομο C ενωμένο με τρία (3) άλλα άτομα C.
 4. Τα δεδομένα προέρχονται εν μέρει από το «Table of periodic properties of thw Ellements», Sagrent-Welch Scientidic Company και Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, Σελ. 34.
 5. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 187, §7.3.5
 6. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 152, §6.2.2β, R = CH3, R' = CH3CHCH3
 7. Συνηθισμένες συνθήκες: P = 1 atm, Τ = 25°C.
 8. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 152, §6.2.1β., με R = (CH3)2CHCH2CH ή (CH3)3CH
 9. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, §6.2.1α., με R = (CH3)2CHCH2CH ή (CH3)3CH
 10. Α. Βάρβογλη, «Χημεία Οργανικών Ενώσεων», παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1991, σελ.14, §1.1
 11. Α. Βάρβογλη, «Χημεία Οργανικών Ενώσεων», παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 291-293, §19.1.
 12. SCHAUM'S OUTLINE SERIES, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, Μτφ. Α. Βάρβογλη, 1999, Σελ. 42, §4.3.
 13. Α. Βάρβογλη, «Χημεία Οργανικών Ενώσεων», παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1991, σελ.80-82, §5.1-5.2
 14. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 152, §6.2.4α., με R = (CH3)2CHCH2CH ή (CH3)3CH
 15. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 152, §6.2.5.
 16. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 152, §6.7.6β.
 17. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ.269, §11.6B7.
 18. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ.269, §11.6B7.
 19. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 152, §6.2.3α., με R = (CH3)2CHCH2CH ή (CH3)3CH
 20. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 155, §6.7.1, v = 4 και μετατροπή μονάδας ενέργειας σε kJ.
 21. ΔHC-C= +347 kJ/mol
 22. ΔHC-H = +415 kJ/mol
 23. ΔHO-O=+146 kJ/mol
 24. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 152, §6.7.1β., με R = (CH3)2CHCH2CH ή (CH3)3CH
 25. καθοριστικό ταχύτητας
 26. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 155, §6.7.3, R = (CH3)2CHCH2CH ή (CH3)3CH
 27. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 244 , §10.3.2, R = (CH3)2CHCH2CH ή (CH3)3CH.
 28. SCHAUM'S OUTLINE SERIES, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, Μτφ. Α. Βάρβογλη, 1999, σελ. 85, §6.3.

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Isobutane της Αγγλόγλωσσης Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).