Κατάλογος φράσεων-R

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι φράσεις-R (στα αγγλικά R-phrases, συντομογραφία του Risk phrases - φράσεις κινδύνου) ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 67/548/ΕΟΚ : Φύση των ειδικών κινδύνων που σχετίζονται με τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα και χρησιμοποιούνται για την σήμανση συσκευασιών επικίνδυνων χημικών ουσιών. Η λίστα αναδημοσιεύθηκε στην οδηγία 2001/59/ΕΚ, όπου υπάρχουν μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες της ΕΕ.
Οι φράσεις κινδύνου χρησιμοποιούνται διεθνώς και δεν αφορούν μόνο στην Ευρώπη ενώ γίνεται μια συνεχής προσπάθεια για την πλήρη διεθνή εναρμόνιση.

Φράσεις-R[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • R1 Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.
 • R2 Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.
 • R3 Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.
 • R4 Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις.
 • R5 Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
 • R6 Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα.
 • R7 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
 • R8 Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
 • R9 Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμα υλικά.
 • R10 Εύφλεκτο.
 • R11 Πολύ εύφλεκτο.
 • R12 Εξαιρετικά εύφλεκτο.
 • R14 Αντιδρά βίαια με νερό.
 • R15 Σε επαφή με το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια.
 • R16 Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με οξειδωτικές ουσίες.
 • R17 Αυτοαναφλέγεται στον αέρα.
 • R18 Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα / εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος.
 • R19 Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.
 • R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται.
 • R21 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
 • R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R23 Τοξικό όταν εισπνέεται.
 • R24 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.
 • R25 Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R26 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.
 • R27 Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα.
 • R28 Πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R29 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.
 • R30 Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο.
 • R31 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.
 • R32 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.
 • R33 Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων.
 • R34 Προκαλεί εγκαύματα.
 • R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.
 • R36 Ερεθίζει τα μάτια.
 • R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.
 • R38 Ερεθίζει το δέρμα.
 • R39 Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων.
 • R40 Ύποπτο καρκινογένεσης.
 • R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
 • R42 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.
 • R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
 • R44 Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.
 • R45 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.
 • R46 Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες.
 • R48 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση.
 • R49 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται.
 • R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
 • R51 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
 • R52 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.
 • R53 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
 • R54 Τοξικό για τη χλωρίδα.
 • R55 Τοξικό για την πανίδα.
 • R56 Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους.
 • R57 Τοξικό για τις μέλισσες.
 • R58 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.
 • R59 Επικίνδυνο για τη στοιβάδα του όζοντος.
 • R60 Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα.
 • R61 Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
 • R62 Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας.
 • R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
 • R64 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.
 • R65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
 • R66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
 • R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.
 • R68 Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

Συνδυασμοί[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • R14/15 Αντιδρά βίαια σε επαφή με νερό εκλύοντας αέρια εξόχως εύφλεκτα.
 • R15/29 Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά, εξόχως εύφλεκτα αέρια.
 • R20/21 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
 • R20/21/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R20/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R21/22 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R23/24 Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
 • R23/24/25 Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R23/25 Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R24/25 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R26/27 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
 • R26/27/28 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R26/28 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R27/28 Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R36/37 Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.
 • R36/37/38 Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
 • R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
 • R37/38 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
 • R39/23 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.
 • R39/23/24 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
 • R39/23/24/25 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R39/23/25 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R39/24 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.
 • R39/24/25 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R39/25 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R39/26 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.
 • R39/26/27 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
 • R39/26/27/28 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R39/26/28 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R39/27 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.
 • R39/27/28 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R39/28 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R42/43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
 • R48/20 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.
 • R48/20/21 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
 • R48/20/21/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R48/20/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R48/21 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.
 • R48/21/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R48/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R48/23 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.
 • R48/23/24 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
 • R48/23/24/25 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R48/23/25 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R48/24 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.
 • R48/24/25 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R48/25 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
 • R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
 • R68/20 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.
 • R68/20/21 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
 • R68/20/21/22 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R68/20/22 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R68/21 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.
 • R68/21/22 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
 • R68/22 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

Φράσεις-R που δε χρησιμοποιούνται πλέον[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • R13 Εξαιρετικά εύφλεκτο υγροποιημένο αέριο.
 • R47 Μπορεί να προκαλέσει γενετικές ανωμαλίες.

Φράσεις RO[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Επισήμανση κινδύνων για τα οικοσυστήματα από την εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων
 • RO1 Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.
 • RO2 Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες.
 • RO3 Σχετικά τοξικό για τις μέλισσες.
 • RO4 Πολύ τοξικό για τα ψάρια.
 • RO5 Τοξικό για τα ψάρια.
 • RO6 Βλαβερό για τα ψάρια.
 • RO7 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
 • RO8 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
 • RO9 Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
 • RΟ10 Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα.
 • RO11 Βλαβερό για τα παραγωγικά ζώα.
 • RO12 Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.
 • RO13 Βλαβερό για τα άγρια ζώα.
 • RO14 Επικίνδυνο για τα πουλιά.
 • RO15 Επικίνδυνο για τα ωφέλιμα αρθρόποδα.

Συνδυασμοί RO φράσεων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • RO4/RO7 Πολύ τοξικό για τα ψάρια και γενικά για τους υδρόβιους οργανισμούς.
 • RO5/RO8 Τοξικό για τα ψάρια και γενικά τους υδρόβιους οργανισμούς.
 • RO6/RO9 Βλαβερό για τα ψάρια και γενικά τους υδρόβιους οργανισμούς.
 • RO12/RO13 Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και τα πουλιά.
 • RO12/RO13/RO16 Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα, τα πουλιά και τα ωφέλιμα αρθρόποδα.
 • RO13/RO15 Βλαβερό για τα άγρια ζώα και πουλιά.

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]