Κατάλογος φράσεων-R

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Οι φράσεις-R (στα αγγλικά R-phrases, συντομογραφία του Risk phrases - φράσεις κινδύνου) ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 67/548/ΕΟΚ : Φύση των ειδικών κινδύνων που σχετίζονται με τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα και χρησιμοποιούνται για την σήμανση συσκευασιών επικίνδυνων χημικών ουσιών. Η λίστα αναδημοσιεύθηκε στην οδηγία 2001/59/ΕΚ, όπου υπάρχουν μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες της ΕΕ.
Οι φράσεις κινδύνου χρησιμοποιούνται διεθνώς και δεν αφορούν μόνο στην Ευρώπη ενώ γίνεται μια συνεχής προσπάθεια για την πλήρη διεθνή εναρμόνιση.

Φράσεις-R[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σημίωση: Οι αριθμοί R που λείπουν δείχνουν φράσεις που έχουν διαγραφεί ή αντικατασταθεί από άλλες φράσεις.

Κώδικας Φράση
R1 Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.
R2 Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.
R3 Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.
R4 Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις.
R5 Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
R6 Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα.
R7 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
R8 Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
R9 Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμα υλικά.
R10 Εύφλεκτο.
R11 Πολύ εύφλεκτο.
R12 Εξαιρετικά εύφλεκτο.
R14 Αντιδρά βίαια με νερό.
R15 Σε επαφή με το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια.
R16 Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με οξειδωτικές ουσίες.
R17 Αυτοαναφλέγεται στον αέρα.
R18 Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα / εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος.
R19 Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.
R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται.
R21 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
R23 Τοξικό όταν εισπνέεται.
R24 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.
R25 Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.
R26 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.
R27 Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα.
R28 Πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.
R29 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.
R30 Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο.
R31 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.
R32 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.
R33 Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων.
R34 Προκαλεί εγκαύματα.
R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.
R36 Ερεθίζει τα μάτια.
R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.
R38 Ερεθίζει το δέρμα.
R39 Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων.
R40 Ύποπτο καρκινογένεσης.
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R42 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
R44 Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.
R45 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.
R46 Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες.
R48 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση.
R49 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται.
R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
R51 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
R52 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.
R53 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R54 Τοξικό για τη χλωρίδα.
R55 Τοξικό για την πανίδα.
R56 Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους.
R57 Τοξικό για τις μέλισσες.
R58 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.
R59 Επικίνδυνο για τη στοιβάδα του όζοντος.
R60 Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα.
R61 Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
R62 Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας.
R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
R64 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.
R65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
R66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.
R68 Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

Συνδυασμοί[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Συνδυασμός κωδικών Δήλωση
R14/15 Αντιδρά βίαια σε επαφή με νερό εκλύοντας αέρια εξόχως εύφλεκτα.
R15/29 Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά, εξόχως εύφλεκτα αέρια.
R20/21 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
R20/21/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R20/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
R21/22 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R23/24 Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
R23/24/25 Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R23/25 Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
R24/25 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R26/27 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
R26/27/28 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R26/28 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
R27/28 Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R36/37 Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.
R36/37/38 Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
R37/38 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
R39/23 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.
R39/23/24 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
R39/23/24/25 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R39/23/25 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
R39/24 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.
R39/24/25 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R39/25 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.
R39/26 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.
R39/26/27 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
R39/26/27/28 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R39/26/28 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
R39/27 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.
R39/27/28 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R39/28 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.
R42/43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
R48/20 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.
R48/20/21 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
R48/20/21/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R48/20/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
R48/21 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.
R48/21/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R48/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.
R48/23 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.
R48/23/24 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
R48/23/24/25 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R48/23/25 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
R48/24 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.
R48/24/25 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R48/25 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R68/20 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.
R68/20/21 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
R68/20/21/22 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R68/20/22 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
R68/21 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.
R68/21/22 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R68/22 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

Φράσεις-R που δε χρησιμοποιούνται πλέον[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • R13 Εξαιρετικά εύφλεκτο υγροποιημένο αέριο.
 • R47 Μπορεί να προκαλέσει γενετικές ανωμαλίες.

Φράσεις RO[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Επισήμανση κινδύνων για τα οικοσυστήματα από την εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων
 • RO1 Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.
 • RO2 Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες.
 • RO3 Σχετικά τοξικό για τις μέλισσες.
 • RO4 Πολύ τοξικό για τα ψάρια.
 • RO5 Τοξικό για τα ψάρια.
 • RO6 Βλαβερό για τα ψάρια.
 • RO7 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
 • RO8 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
 • RO9 Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
 • RΟ10 Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα.
 • RO11 Βλαβερό για τα παραγωγικά ζώα.
 • RO12 Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.
 • RO13 Βλαβερό για τα άγρια ζώα.
 • RO14 Επικίνδυνο για τα πουλιά.
 • RO15 Επικίνδυνο για τα ωφέλιμα αρθρόποδα.

Συνδυασμοί RO φράσεων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • RO4/RO7 Πολύ τοξικό για τα ψάρια και γενικά για τους υδρόβιους οργανισμούς.
 • RO5/RO8 Τοξικό για τα ψάρια και γενικά τους υδρόβιους οργανισμούς.
 • RO6/RO9 Βλαβερό για τα ψάρια και γενικά τους υδρόβιους οργανισμούς.
 • RO12/RO13 Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και τα πουλιά.
 • RO12/RO13/RO16 Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα, τα πουλιά και τα ωφέλιμα αρθρόποδα.
 • RO13/RO15 Βλαβερό για τα άγρια ζώα και πουλιά.

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]