Μεθυλιδενομάδα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Το μπλε μέρος του αυτό το διάγραμμα ενός μορίου προπενίου  είναι μια μεθυλενο-μεθυλιδενο-) ομάδα.

Μεθυλενομάδα ή ομάδα μεθυλενίου ονομάζεται οποιοδήποτε τμήμα μιας οργανικής χημικής ένωση που αποτελείται από δύο άτομα υδρογόνου που συνδέονται με ένα άτομο άνθρακα, το οποίο συνδέεται με το υπόλοιπο μόριο της ένωσης με ένα διπλό δεσμό. Η ομάδα μπορεί να συμβολιστεί ως =CH2. Αυτό το δομικό στοιχείο ονομάζεται επίσης (ακριβέστερα) μεθυλιδένιο ή μεθυλιδενομάδα ή ομάδα μεθυλιδενίου.

Μεθυλενοκυκλοπροπένιο.

Πολλές οργανικές ενώσεις ονομάζονται και ταξινομούνται σαν να ήταν το αποτέλεσμα αντικατάστασης δυο γειτονικών ατόμων υδρογόνου μιας «μητρικής» ένωσης, από μια ομάδα μεθυλενίου, ακόμη και αν στην πραγματικότητα η συγκεκριμένη «θυγατρική» ένωση δεν μπορεί να παραχθεί με αυτόν τον τρόπο Έτσι, για παράδειγμα, το μεθυλενοκυκλοπροπένιο παίρνει το όνομά του από τη μητρική ένωση κυκλοπροπένιο. 

Η ομάδα μεθυλενίου πρέπει να διακρίνεται από την ένωση μεθυλένιο, που ονομάζεται επίσης καρβένιο, το οποίο αποτελείται από μια ομάδα μεθυλενίου από μόνη της. Η ένωση αυτή συνήθως συμβολίζεται CH2, και τυπικά η ονομασία «μεθυλένιο» αναφέρεται ειδικά στο βασικό τριπλής κατάστασης ισομερές, ενώ το διεγερμένο απλής κατάστασης ισομερές συστηματικά ονομάζεται μεθυλιδένιο.

Οι ονομασίες μεθυλενομάδα και γέφυρα μεθυλενίου, επίσης, χρησιμοποιούνται για την, επίσης, δισθενή ομάδα - υποκαταστάτη  -CH2-, που έχει την ίδια σύνθεση με την ομάδα μεθυλενίου, αλλά συνδέεται με δύο (2) απλούς δεσμούς με δύο διαφορετικά άτομα του υπόλοιπου μορίου, κάθε ένωσης της οποίας αποτελεί μέρος. Ωστόσο, αυτή η ομάδα ονοματίζεται καλύτερα με τον όρο μεθανοδιύλιο ή μεθανοδιυλομάδα, που τη διακρίνει από τη διπλά συνδεμένη με το ίδιο άτομο μεθυλενομάδα. Η διάκριση αυτή είναι συχνά πολύ σημαντική, γιατί είναι πολύ διαφορετική η χημική συμπεριφορά μιας ομάδας με ένα διπλό δεσμό, από μια ομάδα με δύο απλούς.

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]