Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αλκαδιένια

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Τα Αλκαδιένια είναι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με δύο διπλούς δεσμούς και αποτελούν ιδιαίτερη χημική ομόλογη σειρά. Ο γενικός χημικός τύπος των αλκαδιενίων είναι CnH2n-2 (n>=3). Είναι ισομερή θέσης με τα αλκίνια, τα κυκλοαλκένια και τα δικυκλοαλκάνια. Οι μέθοδοι παραγωγής και οι ιδιότητές τους ταυτίζονται σε κάποιο βαθμό με εκείνες των αλκενίων, που επίσης περιέχουν διπλό δεσμό, αλλά η παρουσία και δεύτερου δεσμού διαφοροποιεί σημαντικά αρκετές από αυτές. Περιέχουν δυο σημαντικές υποομόλογες σειρές, που έχουν μερικές διαφορετικές ιδιότητες:

  1. Αλλενιακά αλκαδιένια: Περιέχουν δυο συνεχείς διπλούς δεσμούς, γεγονός που σημαίνει, εκτός των άλλων, ότι είναι τα μόνα αλκαδιένια που περιέχουν άτομο άνθρακα με sp υβριδισμό. Μια ιδιαίτερη ιδιότητα που έχουν είναι η ικανότητα σχηματισμού δικυκλικών συστημάτων με δύο τετραμελείς δακτυλίους. Δείτε π.χ. το προπαδιένιο για λεπτομέρειες.
  2. Συζυγιακά αλκαδιένια: Περιέχουν έναν απλό δεσμό μεταξύ των δύο διπλών. Έχουν δύο σημαντικές ιδιαίτερες ιδιότητες:
    1. Δίνουν συχνά 1,4-προσθήκη, αντί 1,2-. Δείτε π.χ. το 1,3-βουταδιένιο για λεπτομέρειες.
    2. Δίνουν τις αντιδράσεις σχηματισμού κυκλικών ενώσεων με εξαμελείς δακτυλίους τύπου Diels–Adler με «διενόφιλα», δηλαδή πρακτικά με ενώσεις που περιέχουν διπλό ή δεσμό. Δείτε π.χ. το αιθένιο (ως διενόφιλο) για λεπτομέρειες.