Πεντένιο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο όρος πεντένιοπεντυλένιο ή αμυλένιο) αναφέρεται σε όλα τα αλκένια με γενικό χημικό τύπο C5H10. Υπάρχουν συνολικά έξι (6) διαφορετικές χημικές ενώσεις που ανήκουν στην ομάδα των πεντενίων, τρία (3) με ευθύγραμμη αλυσίδα και άλλα τρία (3) με διακλαδισμένη. Τα πεντένια αυτά είναι ισομερή θέσης με τέσσερα (4) κυκλοαλκάνια. Τα ευθύγραμμα πεντένια είναι το 1-πεντένιο και τα 2-πεντένια (δύο γεωμετρικά ισομερή). Και τα τρία (3) αυτά πεντένια, σε συνήθεις συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, είναι υγρά. Σχηματίζονται με πυρόλυση αργού πετρελαίου και είναι συστατικά της βενζίνης. Τα τρία (3) διακλαδισμένα πεντένια είναι το 2-μεθυλο-1-πεντένιο, το 3-μεθυλο-1-πεντένιο και το μεθυλο-2-πεντένιο. Πιο αναλυτικά:

Ονομασία IUPAC
Εμπειρική ονομασία
Γραμμικός τύπος
Βαθμός οκτανίου
1-πεντένιο
α-πεντυλένιο

α-αμυλένιο
87,9
Ζ-2-πεντένιο
Z-β-πεντυλένιο

Ζ-β-αμυλένιο
87,8
E-2-πεντένιο
E-β-πεντυλένιο

Ε-β-αμυλένιο
87,8
2-μεθυλο-1-βουτένιο
α1-πεντυλένιο

α1-ισοαμυλένιο
98,3
3-μεθυλο-1-βουτένιο
α2-πεντυλένιο

α2-ισοαμυλένιο
97,5
μεθυλο-2-βουτένιο
β-πεντυλένιο

β-ισοαμυλένιο
97,3