Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Logo of the European Commission (el).svg
ΕίδοςΘεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΡόλοςΕκτελεστικό συμβούλιο
Ιδρύθηκε1958
Κολέγιο
Τρέχον κολέγιοΕπιτροπή φον ντερ Λάιεν
ΠρόεδροςΟύρσουλα φον ντερ Λάιεν
Πρώτος και
Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος
Φρανς Τίμερμανς
Εκτελεστικοί
Αντιπρόεδροι
Αντιπρόεδροι
Διοίκηση
Γλώσσες
εργασίας
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΊλσε Γιουχανσόνε υπηρεσιακή
Τμήματα24
Τοποθεσία
Προσωπικό23.000[1]
Ιστοσελίδα
ec.europa.eu

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αγγλικά: European Commission, γαλλικά: Commission européenne, αναφέρεται συχνά ως Κομισιόν) είναι θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απώτερο σκοπό την προστασία των κοινοτικών συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Ιδρύθηκε το 1953 και έχει ως έδρα τις Βρυξέλλες, διατηρώντας επίσης γραφεία στο Λουξεμβούργο και αντιπροσωπείες σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Η Επιτροπή προτείνει νέες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις, τις οποίες υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί συγχρόνως εκτελεστικό όργανο της Ένωσης, αρμόδιο για την εφαρμογή των κοινών πολιτικών και την εξασφάλιση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τον οικονομικό προϋπολογισμό της.

Το κτίριο Μπερλεμόν, έδρα της Κομισιόν

Τα μέλη της ονομάζονται επισήμως επίτροποι και συχνά με τον όρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφερόμαστε στο σώμα των επιτρόπων που ασκούν τη διοίκηση του οργάνου. Από το 2005, μετά τις αλλαγές της συνθήκης της Νίκαιας, κάθε κράτος μέλος εκπροσωπείται από έναν επίτροπο. Σε αντίθεση με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε μέλος της Επιτροπής έχει ευρωπαϊκό ρόλο, διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο που του ανατίθεται από τον πρόεδρο της στην αρχή της θητείας του και το χειρίζεται με ενιαίο Ευρωπαϊκό χαρακτήρα και προσανατολισμό, χωρίς υποδείξεις από εθνικές κυβερνήσεις ή άλλους οργανισμούς.

Αρμοδιότητες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφέρει ως προς άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από το «δικαίωμα πρωτοβουλίας» στη νομοθετική διαδικασία. Έχει δηλαδή το δικαίωμα να υποβάλλει προτάσεις νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα της Ένωσης ή να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα. Λειτουργεί επίσης ως εκτελεστικό όργανο, με αρμοδιότητα στη διαχείριση και εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, καθώς και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή την εξασφάλιση της εφαρμογής των πολιτικών που έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί παράλληλα ως «θεματοφύλακας των Συνθηκών», αρμόδια για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή την υποβολή σχεδίων αναθεωρήσεως των ευρωπαϊκών συνθηκών. Στα πλαίσια αυτού του ρόλου, έχει δικαίωμα να κινήσει σχετικές νομικές διαδικασίες, όταν ένα κράτος μέλος παραβιάζει τη νομοθεσία, και να προσφύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την επιβολή χρηματικών ποινών, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κράτους μέλους. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι επίσης η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών.

Η Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενεργεί σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθύνσεις που καθορίζει ο/η πρόεδρός της, ο οποίος διορίζεται κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και έγκρισής της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο/Η εκλεγμένος πρόεδρος αναλαμβάνει την επιλογή των επιτρόπων από καταλόγους υποψηφίων, όπως αυτοί διαμορφώνονται από τα κράτη μέλη, ενώ η τελική έγκριση για το διορισμό της Επιτροπής δίνεται από το Κοινοβούλιο. Η θητεία της διαρκεί για περίοδο πέντε ετών.

Αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μπερλεμόν

Ο/Η πρόεδρος της Επιτροπής αναθέτει στους επιτρόπους τους τομείς πολιτικής για τους οποίους θα είναι αρμόδιοι, με δυνατότητα ανακατανομής των αρμοδιοτήτων τους κατά τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Κατά κανόνα, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής διενεργούνται μία φορά την εβδομάδα, εμπιστευτικά, αλλά ενδέχεται να οριστούν και έκτακτες συνεδριάσεις αν κριθεί απαραίτητο από τον/την πρόεδρο, ο οποίος τις συγκαλεί.

Διοικητικά, οργανώνεται σε διαφορετικές «Γενικές Διευθύνσεις» και υπηρεσίες, αρμόδιες για συγκεκριμένους τομείς, καθεμία από τις οποίες διαθέτει έναν Γενικό Διευθυντή ως επικεφαλής, ο οποίος δίνει αναφορά στον αρμόδιο επίτροπο. Οι Γενικές Διευθύνσεις συντάσσουν ουσιαστικά τις νομοθετικές προτάσεις, διενεργώντας ευρείες διαβουλεύσεις και σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία των κρατών μελών. Οι προτάσεις αυτές, περιλαμβάνονται στη συνέχεια στην ημερήσια διάταξη κάποιας συνεδρίασης της Επιτροπής και υποβάλλονται προς ψηφοφορία. Η λήψη των αποφάσεων για την έγκριση μίας πρότασης γίνεται κατόπιν ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίασης ή με γραπτή διαδικασία, κατά την οποία η πρόταση διανέμεται στους επιτρόπους, οι οποίοι με τη σειρά τους κοινοποιούν επιφυλάξεις τους ή άλλες προτεινόμενες τροποποιήσεις. Προβλέπεται επίσης διαδικασία εξουσιοδότησης ενός η περισσότερων μελών της Επιτροπής να λάβουν μία απόφαση, με δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης αυτού του δικαιώματος σε Γενικούς Διευθυντές ή επικεφαλής υπηρεσιών της Επιτροπής.

Ιστορία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η πρώτη μορφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίστηκε από τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, η οποία υπογράφτηκε στις 18 Απριλίου του 1951. Το 1957, με τις συνθήκες της Ρώμης, καθιερώθηκαν δύο νέα σώματα, η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, τα οποία αργότερα συγχωνεύτηκαν για τη δημιουργία της ενιαίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις τρεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες εκείνης της εποχής, με βάση την Ενοποιημένη Συνθήκη που υπογράφτηκε στις 8 Απριλίου 1965 και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 1967. Η ενιαία επιτροπή του 1967, αποτελεί ουσιαστικά το όργανο που λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Πρόεδροι της Επιτροπής[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πρόεδρος (γέννηση-θάνατος) Εικόνα Κράτος Κόμμα Περίοδος
Βάλτερ Χάλσταϊν (1901-1982) Bundesarchiv B 145 Bild-F004665-0003, Walter Hallstein.jpg  Γερμανία Χριστιανοδημοκράτες
Εθνικά: CDU
1 Ιανουαρίου 1958 - 5 Ιουλίου 1967
Ζαν Ρεΐ (1902-1983) Jean Rey World Economic Forum 1975.jpg Βέλγιο Φιλελεύθεροι
Εθνικά: PRL
5 Ιουλίου 1967 - 1 Ιουλίου 1970
Φράνκο Μαρία Μαλφάτι (1927-1991) Franco Maria Malfatti.jpg Ιταλία Ιταλία Χριστιανοδημοκράτες
Εθνικά: DC
2 Ιουλίου 1970 - 1 Μαρτίου 1972
Σίκο Μάνσχολτ (1908-1995) Sicco Mansholt (1967).jpg Ολλανδία Σοσιαλιστές
Εθνικά: PvdA
22 Μαρτίου 1972 - 5 Ιανουαρίου 1973
Φρανσουά-Ξαβιέ Ορτολί (1925-2007) François-Xavier Ortoli (1973) (cropped).jpg Γαλλία Γαλλία Χριστιανοδημοκράτες
Εθνικά: RPR
6 Ιανουαρίου 1973 - 5 Ιανουαρίου 1977
Ρόι Τζένκινς (1920-2003) Roy Jenkins, Chancellor of Oxford.jpg Ηνωμένο Βασίλειο ΕΣΚ
Εθνικά: Εργατικό Κόμμα
6 Ιανουαρίου 1977 - 19 Ιανουαρίου 1981
Γκαστόν Θορν (1928-2007) Gaston Thorn - World Economic Forum Annual Meeting 1986.jpg Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο ELDR
Εθνικά: Δημοκρατικό Κόμμα
20 Ιανουαρίου 1981 - 6 Ιανουαρίου 1985
Ζακ Ντελόρ (1925-) Bundesarchiv B 145 Bild-F078267-0023, Bonn, Ministerpräsidenten mit EU-Kommissar Delors-CROPPED.jpg Γαλλία Γαλλία ΕΣΚ
Εθνικά: Σοσιαλιστικό Κόμμα
7 Ιανουαρίου 1985 - 24 Ιανουαρίου 1995
Ζακ Σαντέρ (1937-) Jacques Santer.jpg Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο ΕΛΚ
Εθνικά: CSV
25 Ιανουαρίου 1995- 14 Μαρτίου 1999
Μανουέλ Μαρίν (1949-2017) Manuel Marin.jpg  Ισπανία ΕΣΚ
Εθνικά: PSOE
15 Μαρτίου 1999 - 16 Σεπτεμβρίου 1999
Ρομάνο Πρόντι (1939-) Romano Prodi in Nova Gorica (2c).jpg Ιταλία Ιταλία ELDR
Εθνικά: Δημοκρατικοί
17 Σεπτεμβρίου 1999 - 21 Νοεμβρίου 2004
Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο (1956-) Jose Manuel Barroso, EU-kommissionens ordforande, under ett mote i Folketinget 2006-05-19 (1).jpg Πορτογαλία ΕΛΚ
Εθνικά: PSD
22 Νοεμβρίου 2004 - 31 Οκτωβρίου 2014
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ (1954-) Ioannes Claudius Juncker die 7 Martis 2014.jpg Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο ΕΛΚ
Εθνικά: CSV
1 Νοεμβρίου 2014 - 30 Νοεμβρίου 2019
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (1958-) (Ursula von der Leyen) 2019.07.16. Ursula von der Leyen presents her vision to MEPs 2 (cropped).jpg  Γερμανία ΕΛΚ
Εθνικά: CDU
1 Δεκεμβρίου 2019 -

Σημερινή Σύνθεση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ευρωπαίος Επίτροπος Κράτος Χαρτοφυλάκιο Πολιτικό Κόμμα
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Γερμανία
Γερμανία
Πρόεδρος Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
Εθνικά:Χριστιανοδημοκρατική Ένωση
Φρανς Τίμερμανς
(Frans Timmermans) Hearing of Frans Timmermans (the Netherlands) - Executive Vice President-Designate - European Green Deal (48866429362) (cropped).jpg
Ολλανδία
Ολλανδία
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος,
Δράση για το Κλίμα και Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα
Εθνικά:Εργατικό Κόμμα
Μαργκρέτε Βεστάγκερ
(Margrethe Vestager) Hearings of Margrethe Vestager DK, vice president-designate for a Europe fit for the digital age (48865071413) (cropped).jpg
Δανία
Δανία
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος,
Ανταγωνισμός και Ψηφιακή Αλλαγή
Κόμμα Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
Εθνικά:Δανικό Κοινωνικό Φιλελεύθερο Κόμμα
Βάλντις Ντομπρόβσκις
(Valdis Dombrovskis) Hearing with Valdis Dombrovskis, vice president-designate for an economy that works for people (48864282377) (cropped).jpg
Λετονία
Λετονία
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος,
Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
Εθνικά:Ενότητα
Ζοζέπ Μπορέλ
(Josep Borrell) Hearing of Josep Borrell, High Representative Vice President-designate, A stronger Europe in the World (48859228793) (cropped).jpg
Ισπανία
Ισπανία
Αντιπρόεδρος,
Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα
Εθνικά:Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
Μάρος Σέφτσοβιτς
Informal meeting of Energy and Transport Ministers (TTE). Energy Ministers press conference (36950060020) (cropped).jpg
Σλοβακία
Σλοβακία
Αντιπρόεδρος,
Διοργανικές Σχέσεις και Προοπτική Διερεύνησης
Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα
Εθνικά:Κατεύθυνση – Σοσιαλδημοκρατία
Βιέρα Γιούροβα
(Věra Jourová) Informal JHA meeting (Justice) Press conference (39198442504) (cropped).jpg
Τσεχία
Τσεχία
Αντιπρόεδρος,
Αξίες και Διαφάνεια
Κόμμα Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
Εθνικά:Δράση Δυσαρεστημένων Πολιτών 2011
Ντούμπρακβα Σούιτσα
Dubravka Šuica - Croatian part- Citizens’ Corner debate on gender equality in EU labour markets (32494127516).jpg
Κροατία
Κροατία
Αντιπρόεδρος,
Δημοκρατία και Δημογραφικό
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
Εθνικά: Κροατική Δημοκρατική Ένωση
Μαργαρίτης Σχοινάς
Hearing of Margaritis Schinas (Greece) - Protecting our European way of life (48838400957) (cropped).jpg
Ελλάδα
Ελλάδα
Αντιπρόεδρος,

Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
Εθνικά:Νέα Δημοκρατία
Γιοχάνες Χαν
Johannes Hahn 2014.jpg
Αυστρία
Αυστρία
Προϋπολογισμός και Διοίκηση Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
Εθνικά:Αυστριακό Λαϊκό Κόμμα
Φιλ Χόγκαν
Phil Hogan (2015).jpg
Ιρλανδία
Ιρλανδία
Εμπόριο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
Εθνικά:Φάιν Γκέιλ
Μαρίγια Γκαμπριέλ
Hearings Mariya Gabriel (Bulgaria) - innovation and youth. (48822420931) (cropped).jpg
Βουλγαρία
Βουλγαρία
Καινοτομία, Έρευνα, Εκπαίδευση, Πολιτισμός και Νεολαία Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
Εθνικά:Πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη της Βουλγαρίας
Νικολά Σμιτ
Hearings Nicolas Schmit (Luxembourg) - Jobs (48825655616) (cropped).jpg
Λουξεμβούργο
Λουξεμβούργο
Απασχόληση και Κοινωνικά Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα
Εθνικά:Λουξεμβουργιανό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
Πάολο Τζεντιλόνι
Paolo Gentiloni EP Parliament (cropped).jpg
Ιταλία
Ιταλία
Οικονομία Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα
Εθνικά: Δημοκρατικό Κόμμα
Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι
Hearings Janusz Wojciechowski (Poland) - Agriculture (48826794617) (cropped).jpg
Πολωνία
Πολωνία
Γεωργία Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές
Εθνικά:Νόμος και Δικαιοσύνη
Ελίζα Φερέιρα
Hearings with Elisa Ferreira PT, candidate commissioner for cohesion and reforms EU (48832802368) (cropped).jpg
Πορτογαλία
Πορτογαλία
Συνοχή και Μεταρρυθμίσεις Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα
Εθνικά: Σοσιαλιστικό Κόμμα
Όλιβερ Βάρχεϊ
Hearing of Olivér Várhelyi (Hungary) - Designate - Neighbourhood and Enlargement (49063520601) (cropped2).jpg
Ουγγαρία
Ουγγαρία
Γειτονία και Διεύρυνση Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
Εθνικά:Φίντες
Στέλλα Κυριακίδου
Hearings Hearings Stella Kyriakides (Cyprus) - Health (48828012607) (cropped2).jpg
Κύπρος
Κύπρος
Υγεία και Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
Εθνικά:Δημοκρατικός Συναγερμός
Ντιντιέ Ρεντέρς
Hearing of Didier Reynders BE , candidate commissioner for justice (48831277006) (cropped).jpg
Βέλγιο
Βέλγιο
Δικαιοσύνη Κόμμα Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
Εθνικά: Μεταρρυθμιστικό Κίνημα
Αντίνα Βαλεάν
Hearing of Adina-Ioana Vălean (Romania)- Commissioner Designate - European Green Deal (49063874993) (cropped).jpg
Ρουμανία
Ρουμανία
Μεταφορές Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
Εθνικά: Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα
Έλενα Ντάλι
Hearing with Helena Dalli (MT), candidate commissioner for equality (48832245446) (cropped).jpg
Μάλτα
Μάλτα
Ισότητα Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα
Εθνικά:Εργατικό Κόμμα
Τιερί Μπρετόν
Hearing of Commissioner-designate Thierry Breton (49068069128) (cropped).jpg
Γαλλία
Γαλλία
Εσωτερική Αγορά -
Εθνικά: Αναγέννηση
Ίλβα Γιόχανσον
Hearings Ylva Johansson (Sweden) Home affairs (48826433018) (cropped).jpg
Σουηδία
Σουηδία
Εσωτερικές Υποθέσεις Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα
Εθνικά:Σουηδικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα
Γιάνεζ Λέναρτσιτς
Hearing of Janez Lenarčič (Slovenia) - Crisis management (48833246092) (cropped).jpg
Σλοβενία
Σλοβενία
Διαχείριση Κρίσεων Ανεξάρτητος
Γιούτα Ουρπιλάινεν
Hearings Jutta Urpilainen (Finland) - International partnerships (48825497106) (cropped) (cropped).jpg
Φινλανδία
Φινλανδία
Διεθνείς Εταιρικές Σχέσεις Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα
Εθνικά:Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Φινλανδίας
Κάντρι Σίμσον
Hearing of Kadri Simson (Estonia) - Energy (48836363762) (cropped).jpg
Εσθονία
Εσθονία
Ενέργεια Κόμμα Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
Εθνικά:Εσθονικό Κεντρώο Κόμμα
Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους
Hearing of Virginijus Sinkevičius.jpg
Λιθουανία
Λιθουανία
Περιβάλλον, Ωκεανοί και Αλιεία -
Εθνικά:Λιθουανοί Αγρότες και Ένωση Πρασίνων

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]