Στρατιωτική θητεία στην Ελλάδα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Η στρατιωτική θητεία στην Ελλάδα ρυθμίζεται αφενός από το Σύνταγμα (άρθρο 4 παρ. 6 και ερμηνευτική δήλωση) και αφετέρου από τον Νόμο 3421/2005 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 302/13.12.2005),[1] όπως έχει τροποποιηθεί από τους Νόμους 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄ 38/29.2.2008),[2] 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167/24.9.2010),[3] 3978/2011 (ΦΕΚ Α΄ 137/16.6.2011)[4] και 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄ 157/4.8.2014).[5]

Το άρθρο 4 παρ. 6 του Συντάγματος ορίζει ότι «Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων». Εναπόκειται δηλαδή στον κοινό νομοθέτη η ρύθμιση σχετικά με την επιβολή ή όχι υποχρεωτικής στράτευσης, καθώς και των ειδικότερων λεπτομερειών αναφορικά με την εκπλήρωσή της. Η ερμηνευτική δήλωση για αυτή τη διάταξη προβλέπει ότι δεν αποκλείεται «να προβλέπεται με νόμο η υποχρεωτική προσφορά άλλων υπηρεσιών, εντός ή εκτός των ενόπλων δυνάμεων (εναλλακτική θητεία), από όσους έχουν τεκμηριωμένη αντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση ένοπλης ή γενικά στρατιωτικής υπηρεσίας».

Ο Νόμος 3421/2005 ρυθμίζει όλα τα επιμέρους στρατολογικά θέματα. Πριν από αυτόν, το Προεδρικό Διάταγμα 292/2003 (ΦΕΚ Α΄ 248/30.10.2003),[6] όπως είχε τροποποιηθεί από τον Νόμο 3257/2004 (ΦΕΚ Α΄ 143/29.7.2004),[7] κωδικοποιούσε σε ενιαίο κείμενο τις διατάξεις νόμων στρατολογικής φύσης που ίσχυαν μέχρι τότε.

Ο Νόμος 705/1977 Περί στρατεύσεως των Ελληνίδων (ΦΕΚ Α΄ 279/26.9.1977)[8] ρυθμίζει τα ζητήματα στράτευσης των γυναικών, ορίζοντας ότι η εκπλήρωση της υποχρεωτικής τους στράτευσης επιβάλλεται μόνο σε περίοδο πολέμου ή επιστράτευσης. Σε κάθε περίπτωση, προβλέπονται αρκετές περιπτώσεις απαλλαγής από την υποχρέωση αυτή, όπως για τις μητέρες και τις μοναχές. Επίσης προβλέπεται και η δυνατότητα εθελοντικής κατάταξης για εκπλήρωση θητείας και σε καιρό ειρήνης, της οποίας δε φαίνεται στην πράξη να γίνεται χρήση.

Πίνακας περιεχομένων

Υπόχρεοι σε στράτευση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Υπόχρεοι σε στράτευση είναι όλοι οι Έλληνες από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το 19ο έτος έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 1 παρ. 1). Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους με το οποίο καθένας είναι γραμμένος στο οικείο μητρώο αρρένων (άρθρο 3 παρ. 1).

Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα κατάταξης για εκπλήρωση θητείας και προτάκτων, δηλαδή Ελλήνων που έχουν ενηλικιωθεί και δεν έχουν κληθεί για κατάταξη (άρθρο 38). Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Ιανουαρίου του έτους που κάποιος συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του έχει τη δυνατότητα να καταταγεί πριν δημιουργηθεί η υποχρέωσή του αυτή.

Τέλος, μόνο σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου, προβλέπεται η δυνατότητα κατάταξης, ως εθελοντών, υποχρέων που ανήκουν σε κλάση ή κατηγορία που δεν έχει κληθεί για κατάταξη, καθώς και αλλοδαπών ομογενών που έχουν ενηλικιωθεί και δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 39). Η συγκεκριμένη δυνατότητα ενεργοποιείται μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όσον αφορά στους ομογενείς, πρόκειται για τη μόνη περίπτωση κατάταξης αλλοδαπών στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση θητείας, οι οποίοι όμως μπορούν με αίτησή τους να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια χωρίς άλλη διατύπωση (άρθρο 4 παρ. 2 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας). Σε καιρό ειρήνης τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται από τη στρατολογική νομοθεσία.

Στις διατάξεις του νόμου δεν υπάγονται οι έφεδροι αξιωματικοί, οι δόκιμοι έφεδροι και επίκουροι αξιωματικοί, οι μόνιμοι και οι εθελοντές οπλίτες, οι επαγγελματίες οπλίτες, οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, οι ειδικοί έφεδροι οπλίτες και οι σπουδαστές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). Επίσης δεν υπάγονται όσοι υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή ή φοιτούν σε παραγωγικές σχολές αυτών ή ανήκουν ή έχουν διατεθεί στην εφεδρεία τους (άρθρο 4).

Διάρκεια θητείας και μειωμένη θητεία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Διάρκεια θητείας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η διάρκεια της πλήρους θητείας ορίζεται 24μηνη, της δε μειωμένης 9μηνη ή 6μηνη (άρθρο 6 παρ. 1). Ωστόσο προβλέπεται η δυνατότητα μείωσής της με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με ελάχιστο πάντως όριο τους 6 μήνες πλήρους θητείας και τους 3 μήνες μειωμένης (άρθρο 6 παρ. 2).

Όσον αφορά τον Κλάδο του Στρατού Ξηράς, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελου Μεϊμαράκη (ΦΕΚ Β΄ 1224/22.6.2009),[9] από τις 22 Ιουνίου 2009 η πλήρης θητεία είναι 9μηνη, ενώ η μειωμένη 9μηνη είναι 8μηνη. Η μειωμένη 6μηνη παρέμεινε ως είχε.

Όσον αφορά τους Κλάδους του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Γιάννου Παπαντωνίου (ΦΕΚ Β΄ 1872/16.12.2003),[10] από τις 16 Δεκεμβρίου 2003 η πλήρης θητεία είναι 12μηνη. Οι μειωμένες 9μηνη και 6μηνη παρέμειναν ως είχαν. Κατ' εξαίρεση όμως, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελου Βενιζέλου (ΦΕΚ Β΄ 2465/17.12.2009),[11] από τις 17 Δεκεμβρίου 2009 η πλήρης θητεία στους δύο αυτούς Κλάδους είναι 9μηνη, ενώ η μειωμένη 9μηνη είναι 8μηνη [η μειωμένη 6μηνη παρέμεινε ως είχε], υπό την κρίσιμη προϋπόθεση να εκπληρωθεί, μετά το πέρας της αρχικής εκπαίδευσης, η υπόλοιπη θητεία εξ ολοκλήρου (αποκλειομένων των αποσπάσεων) σε Μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας που εδρεύουν ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους στις περιοχές μόνο της Θράκης, των νήσων Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου.

Επίσης προβλέπονται ευθέως από τον νόμο και ορισμένες περιπτώσεις μειωμένης 3μηνης θητείας για:

Εξαιρετικές περιπτώσεις αποτελούν:

 • αφενός οι υπόχρεοι που έχουν συμπληρώσει το 33ο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και εκπληρώσουν ενόπλως θητεία 20 ημερών, έχουν δικαίωμα εξαγοράς της υπόλοιπης θητείας τους (άρθρο 38 του Ν. 4494/2017)[12] ,
 • αφετέρου όσοι έλαβαν οποτεδήποτε μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3883/2010, δηλαδή 24.9.2010, αναβολή κατάταξης ως κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό, οι οποίοι, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και εκπληρώσουν συγκεκριμένο χρόνο θητείας, έχουν δικαίωμα εξαγοράς της υπόλοιπης θητείας τους (άρθρο 50 του Π.Δ. 292/2003, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 88 παρ. 1 η και 73 παρ. 3 του Ν. 3421/2005, σε συνδυασμό με το άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 3883/2010). Οι συγκεκριμένοι χρόνοι θητείας εξειδικεύονται ως εξής: 6 μήνες για τους υπόχρεους πλήρους θητείας και 4 μήνες για τους υπόχρεους μειωμένης θητείας· αν οι τελευταίοι κρίνονται ικανοί κατηγορίας τρίτης (Ι/3) ή τέταρτης (Ι/4), υποχρεούνται σε εκπλήρωση θητείας 3 μηνών.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελου Βενιζέλου (ΦΕΚ Β΄ 1456/17.11.2011)[13] προβλέφθηκε περαιτέρω μείωση της θητείας ειδικά για υπόχρεους που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς θεραπευτική αγωγή σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων (ΚΕΘΕΑ) του εσωτερικού ή αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού, για τα οποία χορηγείται αναβολή κατάταξης (άρθρο 17), και έχουν καταταγεί εντός 5 ετών από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης της αγωγής. Ειδικότερα ορίζεται οριστική απόλυση κατά 3 μήνες, 2 μήνες και 15 ημέρες και 1 μήνα νωρίτερα για υπόχρεους πλήρους, μειωμένης 9μηνης και μειωμένης 6μηνης θητείας αντίστοιχα.

Τέλος, ο νόμος προβλέπει έναν κατ' εξαίρεση τρόπο υπολογισμού του χρόνου της θητείας για όσους είναι υπόχρεοι πλήρους θητείας και ανήκουν στο τεχνικό προσωπικό του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (Τ.Ε.Ν.Ξ.), καθώς και για το προσωπικό των Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (Ο.Υ.Κ.) του Πολεμικού Ναυτικού το εντεταλμένο για την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανημάτων και το στρατιωτικό προσωπικό των ναρκαλιευτικών - ναρκοθηρευτικών πλοίων, όταν εκτελείται εκκαθάριση ενεργών ναρκοπεδίων ή εξουδετέρωση οποιουδήποτε τύπου εκρηκτικού μηχανήματος ή υπόπτου αντικειμένου στη θάλασσα. Αυτές οι κατηγορίες υποχρέων υπηρετούν χρόνο υπηρεσίας μειωμένο κατά το διπλάσιο του αριθμού ημερών εργασίας μέσα σε ναρκοπέδιο ή ύποπτο χώρο. Η μείωση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους έξι μήνες και αναγνωρίζεται μόνο εφόσον αυτοί δεν απέσυραν την υπεύθυνη δήλωσή τους μέσα σε ένα εξάμηνο από την έναρξη της εργασίας σε ναρκοπέδιο ή ύποπτο χώρο (άρθρο 42 παρ. 4).

Μειωμένη θητεία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σύμφωνα με το άρθρο 7, μπορούν να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης θητείας, κατά κανόνα μετά την κατάταξή τους, εφόσον το επιθυμούν, οι εξής:

Α. 6μηνης διάρκειας

 • Όλοι οι αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, καθώς και οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από πέντε ζώντα αδέλφια.
 • Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει.
 • Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων.
 • Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.
 • Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.
 • Όσοι υπηρέτησαν ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους, πλην συμμαχικού ή μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών.
 • Όσοι, μετά τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή εγγράφονται σε μητρώα αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησής τους στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Β. 9μηνης / 8μηνης διάρκειας (ανάλογα τον κλάδο)

 • Οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από τέσσερα ζώντα αδέλφια.
 • Ο μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός από τρία ζώντα αδέλφια.
 • Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία (θάνατος συζύγου χωρίς μεταγενέστερο γάμο του επιζώντα).
 • Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας (μητέρα που δεν έχει συνάψει γάμο και εξακολουθεί να είναι άγαμη, όπως και γέννηση εκτός γάμου από διαζευγμένη μητέρα, η οποία συνεχίζει να διατελεί σε διάζευξη).
 • Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου.

Τέκνα θεωρούνται όσα γεννήθηκαν σε γάμο και όσα αναγνωρίσθηκαν ή υιοθετήθηκαν. Τα θετά τέκνα λογίζονται ως τέκνα μόνο των θετών γονέων, εκτός αν υιοθετήθηκαν μετά τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους, οπότε λογίζονται ως τέκνα μόνο των φυσικών τους γονέων (άρθρο 2 παρ. 8 α, β). Αδέλφια θεωρούνται όσα προέρχονται από τους ίδιους γονείς ή από κοινό πατέρα ή μητέρα και, από αδελφούς που γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία, μεγαλύτερος είναι αυτός που γεννήθηκε πρώτος (άρθρο 2 παρ. 8 γ, δ).

Στις περιπτώσεις γιων και αδελφών, αν ο περιγραφόμενος ως δικαιούχος είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωμα της μεταφοράς μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση του δικαιώματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης θητείας στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει το δικαίωμα αυτό και έχουν ήδη εκπληρώσει μειωμένη θητεία, όπως και αν υπηρετούν ως μόνιμοι στις Ένοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα Ασφαλείας.

Καταγραφή και στρατολογική παρακολούθηση αρρένων, απογραφή και κατανομή στους Κλάδους των Ε.Δ.[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η καταγραφή όλων των αρρένων Ελλήνων γίνεται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων με βάση τα μητρώα αρρένων, τα προξενικά μητρώα και τους στρατολογικούς πίνακες που συντάσσονται, τηρούνται και ενημερώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2119/1993 Κύρωση Κώδικα διατάξεων «περί μητρώων αρρένων» (ΦΕΚ Α΄ 23/4.3.1993)[14] (άρθρο 9).

Οι υπόχρεοι σε στράτευση υποχρεούνται από την 1η Ιανουαρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους να συμπληρώνουν δελτία απογραφής (ή, κατά την κοινή έκφραση, "να περνούν περιοδεύον"), στα οποία αναγράφουν με ακρίβεια τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της στράτευσης και να καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά ή αποδεικτικά έγγραφα (άρθρο 10). Τα στοιχεία που αναγράφονται στα δελτία απογραφής είναι τα εξής:

 • Στρατολογικά στοιχεία, [αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) και Στρατιωτικός Αριθμός (ΣΑ)].
 • Ληξιαρχικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και έτος γέννησης).
 • Στοιχεία Ταυτότητας [Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή διαβατηρίου], Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Μητρώο Αρρένων Δήμου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο στρατεύσιμος.
 • Πλήρης διεύθυνση διαμονής, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνα επικοινωνίας.
 • Γραμματικές γνώσεις, ειδικές γνώσεις και ικανότητες (ναυταθλητισμός, κολύμβηση, πολεμικές τέχνες, άδεια οδήγησης κλπ.), ξένες γλώσσες και βαθμός γνώσης τους, θρήσκευμα, επάγγελμα του γονέα τους, επάγγελμα που ασκούν οι ίδιοι και χρονικό διάστημα άσκησής του. (Σημειωτέον ότι η δήλωση του θρησκεύματος είναι προαιρετική.)
 • Σωματομετρικά στοιχεία, ομάδα αίματος και τυχόν παθήσεις.
 • Διάρκεια πιθανής μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
 • Προτίμηση Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων και επιθυμία εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης στις Ειδικές Δυνάμεις.
 • Κάθε άλλο στοιχείο, που κρίνεται απαραίτητο για την απογραφή των στρατευσίμων.

Μετά τη συγκέντρωση των δελτίων απογραφής, οι υπόχρεοι κατανέμονται αριθμητικά και ονομαστικά στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία), ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Αργότερα λαμβάνει χώρα η περαιτέρω κατανομή και επιλογή τους σε όπλα, σώματα, υπηρεσίες και ειδικότητες. Όσον αφορά τη μεταφορά από Κλάδο σε Κλάδο μετά την αρχική κατανομή, αυτή καταρχήν δεν επιτρέπεται. Κατ' εξαίρεση μπορεί να γίνεται μεταφορά υποχρέων με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, εφόσον επιβάλλεται για την κάλυψη σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών ή για την αξιοποίηση ειδικών προσόντων και γνώσεών τους, μετά από συγκεκριμένη διαδικασία και με πρωτοβουλία της Στρατολογικής Υπηρεσίας ή του ενδιαφερομένου. Σε κάθε περίπτωση η μεταφορά δεν επιτρέπεται για όσους καλούνται για κατάταξη ως ανυπότακτοι, ανεξάρτητα αν έχει συντελεσθεί διακοπή της ανυποταξίας (άρθρο 12).

Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης και αναβολή κατάταξης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Απαλλαγή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 13, τυγχάνουν:

Α. Υποχρεωτικά

 • Όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση για λόγους υγείας. Το Π.Δ. 11/2014 (ΦΕΚ Α΄ 17/27.1.2014)[15] καθορίζει μεταξύ άλλων τα νοσήματα, τις παθήσεις και τις βλάβες της υγείας που πρέπει να έχουν οι υπόχρεοι για να κριθούν ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5).
 • Όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση και το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκαν δεν έχει αμνηστευθεί, ούτε έχει επακολουθήσει χάρη ή παραγραφή της ποινής με άρση των συνεπειών της καταδίκης.

Β. Εφόσον το επιθυμούν

 • Ο πατέρας τριών ή περισσότερων ζώντων τέκνων.
 • Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν πεθάνει, ο οποίος έχει έναν τουλάχιστον άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή.
 • Ο χήρος πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου.
 • Ο πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, ο οποίος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.
 • Οι μοναχοί ή οι δόκιμοι μοναχοί που μονάζουν σε Μονή του Αγίου Όρους.

Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με τη νέα διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 13, οι θρησκευτικοί λειτουργοί, μοναχοί ή δόκιμοι μοναχοί γνωστής θρησκείας, πλην της περιπτώσεως των μοναχών και δοκίμων μοναχών του Αγίου Όρους, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης.

Ειδική περίπτωση αποτελεί η δυνατότητα απαλλαγής των ομογενών οι οποίοι διέκοψαν τη μόνιμη κατοικία τους στο Αζερμπαϊτζάν, στην Αρμενία, στη Γεωργία, στο Καζακστάν, στην Κιργιζία, στη Λευκορωσία, στη Μολδαβία, στην Ουκρανία, στο Ουζμπεκιστάν, στη Ρωσική Ομοσπονδία, στο Τατζικιστάν, στο Τουρκμενιστάν, στην Αλβανία και στην Τουρκία, ήρθαν στην Ελλάδα και εγγράφηκαν στο Μητρώο Αρρένων, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος 2017 (έτος γέννησης έως και 1982).

Μάλιστα, στο ΦΕΚ Β' 4480/19.12.2017[16] καθορίστηκαν και οι διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που μπορούν να διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ (απαλλαγές, αναβολές, κλπ)

Αναβολή κατάταξης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αναβολή κατάταξης για εκπλήρωση της υποχρέωσης στράτευσης προβλέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Για λόγους υγείας (άρθρο 14), διάρκειας 2 ετών το μέγιστο και με δυνατότητα τμηματικής χορήγησής της κατά έτη ή εξάμηνα (π.χ. 1 έτος+1 έτος / 1 έτος+1 εξάμηνο+1 εξάμηνο / 1 εξάμηνο+1 εξάμηνο+1 εξάμηνο+1 εξάμηνο). Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά γενικότερα αναβολή εκπλήρωσης της υποχρέωσης στράτευσης και όχι μόνο κατάταξης. Αν δηλαδή παρουσιαστούν λόγοι υγείας που οδηγούν στην προσωρινή αδυναμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης στράτευσης κατά τη διάρκεια της θητείας, δε δίδεται απλώς αναρρωτική άδεια απουσίας, αλλά χορηγείται η εν λόγω αναβολή και ο υπόχρεος απολύεται προσωρινά, υποχρεούμενος να επανακαταταγεί στο μέλλον. Το ανωτέρω Π.Δ. 11/2014 καθορίζει μεταξύ άλλων τα νοσήματα, τις παθήσεις και τις βλάβες της υγείας που πρέπει να έχουν οι υπόχρεοι για να τύχουν της εν λόγω αναβολής.
 • Νοσηλευόμενοι (άρθρο 15), για το χρονικό διάστημα για το οποίο νοσηλεύονται σε νοσοκομεία του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
 • Κρατούμενοι (άρθρο 16), για το χρονικό διάστημα για το οποίο κρατούνται σε φυλακές ή από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
 • Λόγω θεραπευτικής αγωγής σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού (άρθρο 17), διάρκειας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στην ημερομηνία έναρξης της θεραπευτικής αγωγής προστεθούν 3 έτη.
 • Σπουδαστές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 18), διάρκειας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν τα παρακάτω κατά περίπτωση όρια ηλικίας (τα οποία αυξάνονται κατά 2 έτη για όσους έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, επειδή παρουσιάζουν δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία ή σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, με ή χωρίς υπερκινητικότητα):
  • Το 21ο για μαθητές Λυκείων ή σχολείων δεύτερης ευκαιρίας ή Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
  • Το 24ο για σπουδαστές Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης ή σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Εσπερινών Λυκείων.
  • Το 28ο για γραμμένους για φοίτηση σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή για κύριες σπουδές ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.
  • Το 31ο για γραμμένους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
  • Το 26ο για σπουδαστές Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που εδρεύουν στην Ελλάδα και συμπράττουν με αναγνωρισμένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
 • Για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας (άρθρο 19), διάρκειας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το 33ο έτος της ηλικίας τους.
 • Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες, διάρκειας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από εισήγηση αρμόδιας επιτροπής, και δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το 33ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 19, όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4494/2017).
 • Ερευνητές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) (άρθρο 19Α), για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η έρευνά τους.
 • Υποψήφιοι σπουδαστές ανώτερης ή ανώτατης σχολής (άρθρο 20), διάρκειας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους.
 • Για απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας (άρθρο 21), διάρκειας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στο έτος χορήγησής της προστεθεί η διάρκεια της θαλάσσιας υπηρεσίας που απομένει για την απόκτηση του κατά περίπτωση διπλώματος του Εμπορικού Ναυτικού, προσαυξημένη κατά 1 έτος.
 • Ναυτολογημένοι (άρθρο 22), διάρκειας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στην ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις προστεθεί 1 έτος.
 • Λόγω υπηρετούντος αδελφού (άρθρο 23), διάρκειας ίσης με τη διάρκεια της εναπομένουσας ή της προβλεπόμενης πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που απαιτείται για την οριστική απόλυση των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
 • Πατέρες δύο ζώντων τέκνων (άρθρο 24), διάρκειας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στην ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις προστεθούν 3 έτη.
 • Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού (άρθρο 25), για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα αυτή. Ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για τη στρατολογική νομοθεσία θεωρούνται όσοι πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για 11 τουλάχιστον συνεχόμενα έτη σε μία ή περισσότερες χώρες.
  • Έχουν βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικούν στο εξωτερικό για 7 τουλάχιστον συνεχόμενα έτη σε μία ή περισσότερες χώρες.
 • Υπηρετούντες σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους (άρθρο 26), διάρκειας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την προβλεπόμενη ημερομηνία απόλυσής τους από τις ξένες τακτικές ένοπλες δυνάμεις.
 • Πολιτογραφηθέντες, διάρκειας για 1 έτος από την ημερομηνία εγγραφής όσων αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια σε μητρώα αρρένων (άρθρο 27, όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4494/2017).
 • Υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Περιφερειάρχες ή Δήμαρχοι (άρθρο 28), διάρκειας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους ανακήρυξης των εκλεγομένων, εφόσον οι υποψήφιοι δεν εκλεγούν, ή του έτους λήξης της θητείας ή απώλειας για οποιονδήποτε λόγο του αξιώματος, εφόσον οι υποψήφιοι εκλεγούν. Χορηγείται για μία μόνο θητεία.
 • Για κοινωνικούς λόγους (άρθρο 29), διάρκειας μέχρι την κλήση της επόμενης ΕΣΣΟ. Χορηγείται μόνο μία φορά.

Τέλος, τρεις διεθνείς συμβάσεις, που δεσμεύουν τη χώρα μας και έχουν κυρωθεί με αντίστοιχες νομοθετικές πράξεις, προβλέπουν ειδικότερες περιπτώσεις χορήγησης αναβολής κατάταξης. Πρόκειται για:

 • τη Σύμβαση περί των προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών (13.2.1946), που κυρώθηκε με τον Ν. 412/1947 (ΦΕΚ Α΄ 213/7.10.1947)[17] και προβλέπει τη χορήγηση αναβολής στον Γενικό Γραμματέα, τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς και τους υπαλλήλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) (άρθρο 22 του Π.Δ. 292/2003, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 88 παρ. 1 η του Ν. 3421/2005),
 • τη Σύμβαση περί των προνομίων και ασυλιών των Ειδικευμένων Οργανισμών [των Ηνωμένων Εθνών] (21.11.1947), που κυρώθηκε με τον Ν. 471/1976 (ΦΕΚ Α΄ 303/12.11.1976)[18] και προβλέπει τη χορήγηση αναβολής στους Εκτελεστικούς Προϊσταμένους (Γενικούς Διευθυντές) και ανωτέρους υπαλλήλους των Ειδικευμένων Οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών (άρθρο 23 του Π.Δ. 292/2003, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 88 παρ. 1 η του Ν. 3421/2005), και
 • τη Συνθήκη Εγκαταστάσεως και Ναυτιλίας μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και το συνημμένο σε αυτή Πρωτόκολλο (18.3.1960), που κυρώθηκαν με το Ν.Δ. 4187/1961 (ΦΕΚ Α΄ 145/2.9.1961)[19] και από τα οποία προκύπτει η χορήγηση αναβολής κατάταξης στους κατέχοντες εκτός της ελληνικής και τη γερμανική ιθαγένεια, για όσο χρόνο έχουν τη μόνιμη διαμονή τους και τη βιοποριστική εγκατάστασή τους στη Γερμανία (άρθρο 24 του Π.Δ. 292/2003, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 88 παρ. 1 η του Ν. 3421/2005).

Κατάταξη και εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατάταξη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι υπόχρεοι σε στράτευση καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, κοινοποιείται σε όλες τις αρμόδιες αρχές και δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι Μονάδες και οι ημερομηνίες κατάταξης (άρθρο 31 παρ. 1). Οι υπόχρεοι μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους που συμπληρώνουν το 19ο έτος της ηλικίας τους καλούνται για κατάταξη με την κλάση αρχικά. Όσοι μετά την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους ανήκουν σε κατηγορία που δικαιολογεί τη νόμιμη παραμονή τους έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων καλούνται να καταταγούν όταν δημιουργούνται λόγοι για κατάταξη (π.χ. λήξη ή διακοπή αναβολής κατάταξης). Ο αριθμός των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), με τις οποίες διενεργείται η κατάταξη κατ' έτος, καθορίζεται σε 4 για το Στρατό Ξηράς. Ειδικότερα οι κατατάξεις πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Φεβρουάριο (Α΄/ΕΣΣΟ), Μάιο (Β΄/ΕΣΣΟ), Αύγουστο (Γ΄/ΕΣΣΟ) και Νοέμβριο (Δ΄/ΕΣΣΟ). [20][21] Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η ένταξη υποχρέων στην προηγούμενη ΕΣΣΟ από αυτήν που υποχρεούνται για κατάταξη, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και ανάλογα με τις δυνατότητες στρατωνισμού που έχουν τα Κέντρα ή οι Μονάδες Κατάταξης.

Η κατάταξη των υποχρέων γίνεται με την αποστολή σε αυτούς Σημειωμάτων Κατάταξης από τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες. Αυτές αποστέλλουν έγκαιρα τα Σημειώματα Κατάταξης στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των καλουμένων, για την παραπέρα επίδοσή τους σε αυτούς. Οι καλούμενοι για κατάταξη υποχρεούνται να κατατάσσονται την τασσόμενη ημερομηνία ή προθεσμία και στις Μονάδες που καθορίζονται με τη διαταγή πρόσκλησης. Αν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας δεν κατατάσσονται, οφείλουν να παρουσιάζονται με την επίδειξη του Σημειώματος Κατάταξης σε οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική αρχή, για να δηλώσουν τους λόγους αδυναμίας. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον παρουσιαστούν στις Μονάδες κατάταξης σε προθεσμία δύο ημερών από την καθοριζόμενη ημερομηνία κατάταξής τους, θεωρούνται ότι έχουν καταταγεί εμπρόθεσμα, εφόσον όμως οι προαναφερόμενες αρχές έχουν διαπιστώσει τους λόγους της αντικειμενικής αδυναμίας (άρθρο 31 παρ. 4). Εξάλλου οι παρουσιαζόμενοι στο Κέντρο ή στη Μονάδα Κατάταξης αργότερα από την καθοριζόμενη για την κατηγορία τους ημερομηνία και μέχρι την 24.00 ώρα της τελευταίας ημέρας κατάταξης της ΕΣΣΟ γίνονται δεκτοί για κατάταξη ως εκπρόθεσμοι, υπέχοντας πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση 1 μήνα.

Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Η πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση (που επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση για παράβαση ή μη τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται από τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας) μπορεί να εξαγορασθεί ή να αρθεί (άρθρο 40 παρ. 2). Σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β' 1854/29.12.2005),[22] το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για την εξαγορά κάθε μήνα πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης καθορίστηκε σε 90 ευρώ. Όσον αφορά στην άρση επιβληθείσας πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, αυτή επέρχεται ύστερα από συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία μόνο αν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, δηλαδή τυχερό, απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υποχρέου, το οποίο, παρά την εξαιρετική επιμέλεια και σύνεση του υποχρέου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη τη συμμόρφωσή του.
 • Ειδικά για τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού, επιτρέπεται η τμηματική, τουλάχιστον κατά δίμηνο, εκπλήρωση της στρατιωτικής τους υποχρέωσης, ύστερα από αίτησή τους (άρθρο 40 παρ. 3).

Άδειες απουσίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας χορηγούνται άδειες απουσίας (άρθρο 41). Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 1813/22.12.2005),[23] όπως συμπληρώθηκε από όμοια του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 178/6.2.2012)[24] και τροποποιήθηκε από όμοια της Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 1842/29.7.2013),[25] αυτές διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Κανονική άδεια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Έχει διάρκεια 3 ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, χωρίς να υπερβαίνει τις 30 ημέρες. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Π.χ. ο υπόχρεος πλήρους θητείας στον Στρατό Ξηράς δικαιούται 15 ημέρες κανονικής άδειας (9 μήνες=5 δίμηνα).
 • Είναι υποχρεωτική και χορηγείται καταρχήν μετά τη συμπλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, εφάπαξ ή σε τμήματα τουλάχιστον 2 ημερών το καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Διοικητή της Μονάδας ή της Υπηρεσίας, είναι δυνατόν να χορηγείται και κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης, μετά την ορκωμοσία των υπηρετούντων, κανονική άδεια μέχρι 4 ημέρες, εφάπαξ ή σε 2 τμήματα των 2 ημερών.
 • Χορηγείται αναλογικά καθόλη τη διάρκεια της θητείας και το ήμισυ αυτής οπωσδήποτε πριν το τελευταίο δίμηνο από την απόλυση.

Τιμητική άδεια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Έχει διάρκεια μέχρι 10 ημερών (με εξαίρεση τις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις συμμετοχής σε συγκεκριμένες αθλητικές δραστηριότητες) χωριστά για κάθε διακεκριμένη πράξη των υπηρετούντων που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης της θητείας. Για την ίδια διακεκριμένη πράξη μπορεί να χορηγηθεί τιμητική άδεια μόνο μία φορά. Αν η διακεκριμένη πράξη επαναληφθεί, μπορεί να χορηγηθεί νέα τιμητική άδεια. Ο συνολικός χρόνος της τιμητικής άδειας δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τις 40 ημέρες. Ως διακεκριμένες θεωρούνται οι εξής πράξεις:

α. Αυτές που υπερβαίνουν τα όρια της συνήθους μέριμνας και φροντίδας για τα μέσα και τα υλικά της στρατιωτικής υπηρεσίας.
β. Αυτές που συνιστούν αλληλεγγύη προς τρίτους που δεν υπαγορεύονται από ιδιαίτερο καθήκον ή υποχρέωση.
γ. Οι διακρίσεις σε κοινωνικούς ή επιστημονικούς τομείς που οφείλονται σε εργασίες ή δραστηριότητες κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της θητείας.
δ. Η αιμοδοσία μέχρι 2 φορές, εφόσον δεν έγινε για σύζυγο ή συγγενή μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, δηλαδή για γονείς, παππού, γιαγιά, αδέλφια ή τέκνα.

 • Δεν είναι υποχρεωτική, εκτός της αιμοδοτικής, η οποία μπορεί να χορηγηθεί μέχρι 2 φορές κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης της θητείας και δεν υπερβαίνει τις 4 ημέρες κάθε φορά. Η τιμητική άδεια χορηγείται οποτεδήποτε μετά την ορκωμοσία των υπηρετούντων.
 • Διακεκριμένη πράξη θεωρείται και η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες Εθνικών ή Ολυμπιακών ομάδων ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, ή αθλητικών συλλόγων ή σωματείων πρώτης ή δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Η τιμητική αυτή άδεια δεν είναι υποχρεωτική και η διάρκειά της καθορίζεται για κάθε φορά:

(1) Μέχρι 30 ημέρες για όσους κατακτούν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς αγώνες ή διοργανώσεις.
(2) Μέχρι 20 ημέρες για όσους συμμετέχουν σε αγώνες Εθνικών και Ολυμπιακών ομάδων σε επίσημες διοργανώσεις, ανάλογα με τη διάρκεια των διοργανώσεων.
(3) Μέχρι 10 ημέρες για όσους συμμετέχουν στην προετοιμασία για επίσημες διοργανώσεις.
(4) 3 ημέρες για όσους συμμετέχουν σε μεμονωμένους αγώνες στο εσωτερικό και 5 ημέρες στο εξωτερικό.

 • Αρμόδιος να κρίνει αν συντρέχει κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι ο Διοικητής της Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Υπηρεσίας, ο οποίος αποφασίζει είτε με βάση στοιχεία ή έγγραφα που περιέρχονται σ’ αυτόν ή προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος είτε εξ ιδίας αντιλήψεως.
 • Διακεκριμένη πράξη θεωρείται επίσης και η υπηρεσία σε Μονάδες ή Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων που εδρεύουν ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους στις περιοχές Θράκης, νήσων Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκανήσου και νήσου Κύπρου.
  • Η άδεια αυτή (τιμητική άδεια παραμεθορίου) έχει διάρκεια 2 ημερών για κάθε πλήρη μήνα που πραγματικά υπηρετείται στις περιοχές αυτές και όχι πλασματικά, όπως λ.χ. εγγραφή στη δύναμη Μονάδας χωρίς παρουσίαση σ’ αυτήν ή με απόσπαση εκτός των περιοχών αυτών ή με διακοπτόμενη υπηρεσία.
  • Χορηγείται υποχρεωτικά, σε περιόδους που δεν έχει διαταχθεί αυξημένη ετοιμότητα ή επαγρύπνηση ή συναφή μέτρα του Εθνικού Συστήματος Συναγερμού, μετά τη συμπλήρωση δίμηνης υπηρεσίας στις παραπάνω περιοχές και οπωσδήποτε εντός μηνός από τη συμπλήρωση του διμήνου που τη δικαιολογεί. Στις περιπτώσεις μεταθέσεων, η παραπάνω άδεια που δε χορηγήθηκε χορηγείται ακόμα και κατά τις ανωτέρω καταστάσεις ετοιμότητας από τη νέα Μονάδα εντός μηνός από την παρουσίαση σ’ αυτή. Ειδικά σε όσους υπηρετούν στη νήσο Κύπρο η προαναφερόμενη τιμητική άδεια μπορεί να χορηγηθεί μετά τον επαναπατρισμό των υπηρετούντων.
  • Δε χορηγείται στους υπηρετούντες σε Μονάδες της Θράκης, εφόσον έχουν μόνιμη κατοικία στο νομό όπου εδρεύει η Μονάδα τους, καθώς και σε όσους υπηρετούν σε Μονάδες των νήσων Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκανήσου και νήσου Κύπρου, εφόσον κατοικούν μόνιμα στα νησιά όπου υπηρετούν.
 • Διακεκριμένη πράξη θεωρείται και η ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων οπλιτών, για την οποία χορηγείται υποχρεωτικά τιμητική άδεια διάρκειας 4 ημερών αμέσως μετά την ορκωμοσία τους.

Αναρρωτική άδεια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Χορηγείται από τις αρμόδιες Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών (ΕΑΑ) των Ενόπλων Δυνάμεων οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της θητείας, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για τη λειτουργία των εν λόγω Επιτροπών. Αυτές ενημερώνουν σχετικά εντός της ίδιας ημέρας τις Μονάδες των υπηρετούντων που έλαβαν την αναρρωτική άδεια. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Αναρρωτικών Αδειών για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας εφαρμόζονται υποχρεωτικά τόσο από τις Μονάδες όσο κι από αυτούς στους οποίους αφορούν.
 • Αναρρωτική άδεια με διάρκεια μέχρι 3 ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Συνεπώς οι ημέρες της αναρρωτικής άδειας που υπερβαίνουν το εν λόγω όριο μπορούν να καλυφθούν από ημέρες κανονικής άδειας που δεν έχει ληφθεί και, αν η τελευταία έχει εξαντληθεί, αυτές πρέπει να υπηρετηθούν, προκειμένου ο υπόχρεος να απολυθεί οριστικά.
 • Ολόκληρη η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Συνεπώς στη συγκεκριμένη περίπτωση καμία ημέρα της αναρρωτικής άδειας δεν υπηρετείται επιπλέον, ακόμη κι αν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο των 3 ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο θητείας. Η αναγνώριση της άδειας αυτής ως χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, με βάση σχετικό πόρισμα ένορκης προανάκρισης ή ένορκης διοικητικής εξέτασης (ΕΔΕ) ή αντιγράφου αναφοράς του παθόντος, σχετικού εγγράφου της Μονάδας και της ιατρικής γνωμάτευσης της νοσηλείας του παθόντα.

Αγροτική άδεια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Χορηγείται στους κατ’ επάγγελμα αγρότες, στους έχοντες αγροτικές ασχολίες και σε όσους είναι μέλη οικογένειας που τουλάχιστον ένας συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης. Ως κατ’ επάγγελμα αγρότης θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο, μέλος αγροτικού νοικοκυριού, που εργάζεται για την παραγωγή γεωργικών (φυτικής ή ζωικής κατεύθυνσης), δασικών και αλιευτικών προϊόντων και εντάσσεται στον αγροτικό τομέα, ως τμήμα του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας.
 • Έχει διάρκεια 3 ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει συνολικά τις 20 ημέρες. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
 • Δεν είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση, εφάπαξ ή σε τμήματα των 2 τουλάχιστον ημερών το καθένα.
 • Όσοι λαμβάνουν αγροτική άδεια, μετά την επιστροφή τους απ’ αυτή, οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους βεβαίωση του Δημάρχου ή του οργάνου που διοικεί τον αγροτικό συνεταιρισμό ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας που έχει έδρα στον τόπο διαμονής αυτών που έλαβαν την άδεια, από την οποία να προκύπτει ότι αυτοί είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες ή ότι ασχολούνται με αγροτικές εργασίες ή ότι είναι μέλη οικογένειας που τουλάχιστον ένας συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης και ότι κατά τη διάρκεια της άδειας πραγματοποίησαν ή συμμετείχαν σε αγροτικές εργασίες.

Φοιτητική άδεια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Χορηγείται στους φοιτητές σχολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή εξωτερικού, για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές. Φοιτητής θεωρείται όποιος είναι γραμμένος σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές. Όσοι είναι γραμμένοι σε φροντιστήριο ή σε εκπαιδευτήριο που δεν είναι αναγνωρισμένο ή ενταγμένο σε βαθμίδα εκπαίδευσης (εργαστήριο ελευθέρων σπουδών κλπ), καθώς και όσοι είναι γραμμένοι σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, δε θεωρούνται φοιτητές.
 • Έχει διάρκεια 3 ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει τις 20 ημέρες. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
 • Όσοι λαμβάνουν φοιτητική άδεια, μετά την επιστροφή τους απ’ αυτή, οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους βεβαίωση της οικείας σχολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, περί συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της άδειας, σε εξετάσεις (τμηματικές, προαγωγικές, απολυτήριες ή πτυχιακές).

Άδεια για αντιμετώπιση θεομηνίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Χορηγείται σ’ αυτούς που έχουν οικογενειακή, ατομική ή πατρική κατοικία ή περιουσία σε περιοχή που επλήγη από θεομηνία (σεισμό, πλημμύρα κλπ).
 • Έχει διάρκεια 3 ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει τις 20 ημέρες. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
 • Όσοι λαμβάνουν άδεια για αντιμετώπιση θεομηνίας, μετά την επιστροφή τους απ’ αυτή, οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους βεβαίωση του γραφείου Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) της αρμόδιας Περιφέρειας, από την οποία να προκύπτει ότι η περιοχή όπου βρίσκεται η οικογενειακή, ατομική ή πατρική κατοικία ή περιουσία αυτού που έλαβε την άδεια έχει πληγεί προσφάτως από θεομηνία. Την ως άνω βεβαίωση μπορεί να ζητήσει και η Μονάδα στην περίπτωση που αυτός δηλώνει ότι η έκδοσή της δεν ήταν ευχερής μετά τη λήξη της άδειας λόγω των διοικητικών δυσχερειών εξαιτίας της θεομηνίας. Στις περιπτώσεις που η εκδήλωση της θεομηνίας είναι λόγω της έκτασής της αυταπόδεικτη, τη βεβαίωση εκδίδει ο Διοικητής που χορήγησε την άδεια.

Προσωπική άδεια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Έχει διάρκεια μέχρι 10 ημερών συνολικά και χορηγείται σ’ αυτούς που έχουν σημαντικό πρόβλημα για την επίλυση του οποίου είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία τους ή σοβαρή οικογενειακή υποχρέωση που αναφέρεται σε σύζυγο ή συγγενή μέχρι δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
 • Δεν είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της θητείας.
 • Όσοι λαμβάνουν προσωπική άδεια, μετά την επιστροφή τους απ’ αυτή, οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους βεβαίωση ή πιστοποίηση οποιασδήποτε Αρχής από την οποία να προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησής της (π.χ. ιατρικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, βεβαιώσεις Δημοσίων ή Δημοτικών αρχών κλπ). Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης ή πιστοποίησης λόγω της φύσης του προσωπικού προβλήματος ή όταν επιβάλλεται η τήρηση εχεμύθειας, τη βεβαίωση εκδίδει ο Διοικητής που χορήγησε την άδεια.

Άδεια επικίνδυνης εργασίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Χορηγείται σε όσους υπηρετούν και εκτελούν ως κύριο έργο αυτό του χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστή ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυσικού (χειριζόμενου ραδιοϊσότοπα) σε κάθε φύσης εργαστήρια των Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Έχει διάρκεια 5 ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής απασχόλησης με τις παραπάνω εργασίες, χωρίς να υπερβαίνει τις 30 ημέρες για κάθε πλήρες δωδεκάμηνο εκτέλεσης επικίνδυνης εργασίας. Για τον πλήρη μήνα που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της πραγματικής απασχόλησης με τις παραπάνω εργασίες, χορηγείται άδεια επικίνδυνης εργασίας 2 ημερών. Ως προς τον τρόπο χορήγησης εφαρμόζονται ανάλογα όσα ισχύουν για τη χορήγηση της κανονικής άδειας.
 • Για τη δικαιολόγησή της οι Μονάδες ή οι Υπηρεσίες όπου εκπληρώθηκε η επικίνδυνη εργασία εκδίδουν βεβαίωση περί του χρόνου εκτέλεσης του σχετικού έργου. Η βεβαίωση κατατίθεται στην Μονάδα η οποία χορηγεί την άδεια.

Γονική άδεια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Έχει διάρκεια 5 ημερών για κάθε τέκνο που βρίσκεται στη ζωή και χορηγείται εφάπαξ ή σε τμήματα των 2 τουλάχιστον ημερών το καθένα.
 • Είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε μετά τη βασική εκπαίδευση βάσει πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Η έκδοση του πιστοποιητικού αυτού αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις Μονάδες, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης από τον ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Όταν η αυτεπάγγελτη αναζήτηση καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής λόγω πολυπλοκότητας της σύνθεσης της οικογενειακής μερίδας των ενδιαφερομένων (π.χ. πολλαπλοί γάμοι των γονέων κλπ) ή αδύνατη επειδή η έκδοση του πιστοποιητικού προϋποθέτει την προηγούμενη εκδήλωση νομικών πράξεων εκ μέρους των, υποδεικνύεται στους ενδιαφερόμενους να απευθυνθούν οι ίδιοι στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού και την προσκόμισή του στη συνέχεια στη Μονάδα.

Ειδική άδεια μελών μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Χορηγείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου, μετά τη συμπλήρωση της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης σε όσους είναι γραμμένοι ως μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) πριν από την αρχική κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, η συμμετοχή τους σε προγράμματα αυτών κρίνεται αναγκαία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν είναι δυνατή η αναπλήρωσή τους από άλλο μέλος της ίδιας οργάνωσης που δεν υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.
 • Έχει διάρκεια μέχρι 10 ημερών συνολικά.
 • Διακόπτεται στις εξής περιπτώσεις:

α. Με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία να δηλώνει την επιθυμία του για μη συνέχιση της συμμετοχής του στο πρόγραμμα της μη κυβερνητικής οργανώσεως (Μ.Κ.Ο.).
β. Σε περίπτωση διακοπής ή ολοκλήρωσης του προγράμματος της μη κυβερνητικής οργανώσεως (Μ.Κ.Ο.) νωρίτερα από τον χρόνο λήξης της άδειας.
γ. Κατόπιν επείγοντος εγγράφου της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών προς τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, με το οποίο θα αίρεται η αναγκαιότητα συμμετοχής του ενδιαφερομένου για οιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή η ΥΔΑΣ μεριμνά για τον άμεσο επαναπατρισμό του ενδιαφερομένου.
δ. Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

 • Για τη δικαιολόγησή της οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίζουν στη Μονάδα τους κατά την επιστροφή τους βεβαίωση της ΥΔΑΣ, από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για όλο το χρονικό διάστημα της άδειας.

Γενικές διατάξεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Από τις δικαιούμενες άδειες, η κανονική, η τιμητική λόγω ορκωμοσίας, υπηρεσίας σε παραμεθόρια περιοχή και αιμοδοσίας, η άδεια επικίνδυνης εργασίας και η γονική χορηγούνται υποχρεωτικά από τους Διοικητές των Μονάδων, ανεξάρτητων Υπομονάδων και Υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Για τις υπόλοιπες -πλην της ειδικής μελών μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) και της αναρρωτικής- παρέχεται η ευχέρεια στον Διοικητή της Μονάδας, ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Υπηρεσίας να εκτιμά αν συντρέχουν λόγοι για τη χορήγησή τους, καθώς και η διάρκειά τους κάθε φορά.
 • Το σύνολο των αδειών της αγροτικής, φοιτητικής και της άδειας για αντιμετώπιση θεομηνίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 3 ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει συνολικά τις 20 ημέρες. Το σύνολο των παραπάνω αδειών μαζί με την κανονική, την αναρρωτική (όχι μετά από νοσηλεία για πάθηση ή βλάβη που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής) και την προσωπική άδεια δεν μπορεί να ξεπερνά τις 3 ημέρες για κάθε μήνα πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν. Η τιμητική άδεια, η άδεια επικίνδυνης εργασίας, η γονική άδεια, η ειδική άδεια μελών μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) και η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία για πάθηση ή βλάβη που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής δε συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω όρια αδειών, εφόσον χορηγήθηκαν νομότυπα και δικαιολογήθηκαν επαρκώς. Π.χ. ο υπόχρεος πλήρους θητείας στον Στρατό Ξηράς δικαιούται συνολικά 27 ημέρες άδειας κανονικής, αναρρωτικής (όχι μετά από νοσηλεία για πάθηση ή βλάβη που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής), αγροτικής, φοιτητικής, άδειας για αντιμετώπιση θεομηνίας και προσωπικής.
 • Μη ληφθείσα κανονική μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε άδεια που χορηγήθηκε καθ’ υπέρβαση των παραπάνω ορίων ή δε δικαιολογήθηκε κατά τα προβλεπόμενα, ενώ το αντίστροφο δεν ισχύει. Άδεια απουσίας μεγαλύτερη των παραπάνω ορίων αποτελεί χρόνο που δεν υπολογίζεται ως πραγματική στρατιωτική υπηρεσία και πρέπει να υπηρετηθεί, προκειμένου ο υπόχρεος να απολυθεί οριστικά.
 • Όλες οι κατηγορίες αδειών χορηγούνται εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από την προηγούμενη χορήγηση ή μη της κανονικής άδειας.
 • Καμία άδεια οποιασδήποτε κατηγορίας δεν πρέπει να διαρκεί μετά την προσδιοριζόμενη ημερομηνία απόλυσης. Για όσους διατελούν σε άδεια και προσδιορίζεται η ημερομηνία της απόλυσής τους κατά τη διάρκεια της αδείας τους, αυτή διακόπτεται και οι απολυόμενοι επιστρέφουν άμεσα στη Μονάδα τους, η οποία προβαίνει στις ενέργειες απόλυσής τους.
 • Οποιασδήποτε κατηγορίας άδεια, ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, μπορεί να χορηγηθεί και για το εξωτερικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε Κλάδο διαδικασίες.
 • Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η απόσταση από την έδρα της Μονάδας μέχρι τον τόπο στον οποίο θα διανυθεί η άδεια είναι δυσανάλογη με τη διάρκειά της, ο Διοικητής μπορεί να δικαιολογεί και τον χρόνο για τη μετάβαση στον τόπο προορισμού και για την επιστροφή στη Μονάδα. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 2 ημερών.

Ειδική άδεια εθελοντών σε διεθνείς αγώνες που διεξάγονται στην Ελλάδα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι δυνατόν να καθορίζεται κάθε φορά η χορήγηση ειδικής άδειας διάρκειας μέχρι 10 ημερών σε όσους εκπληρώνουν τη θητεία τους, οι οποίοι, ενόσω διατελούσαν νομίμως εκτός Ενόπλων Δυνάμεων, επελέγησαν από αρμόδια οργανωτική επιτροπή και συμμετείχαν αποδεδειγμένα ως εθελοντές σε διεθνείς αγώνες που διεξάγονται στην Ελλάδα, εφόσον καταταγούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους από την έναρξη των αγώνων. Η άδεια αυτή δεν υπολογίζεται στα όρια της συνολικής διάρκειας των υπόλοιπων κατηγοριών αδειών και είναι εξ ολοκλήρου χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η ακριβής διάρκεια της άδειας, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία, οι υποχρεώσεις των δικαιούμενων την άδεια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση της καθορίζονται με την ίδια απόφαση. Μέχρι σήμερα έχει εκδοθεί μία απόφαση[26] σχετικά με τους εθελοντές στους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics − ΑΘΗΝΑ 2011.

Παρόμοια κατά το παρελθόν ήταν, μεταξύ άλλων, και η περίπτωση χορήγησης ειδικής άδειας 20 ημερών από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στους υποχρέους οι οποίοι είχαν επιλεγεί από την Οργανωτική Επιτροπή "Αθήνα 2004" και είχαν συμμετάσχει ως εθελοντές στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004, εφόσον είχαν καταταγεί στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2007 (άρθρο 82 παρ. 24 υποπαρ. δ΄ του Ν. 3057/2002,[27] όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 32 παρ. 11 του Π.Δ. 292/2003).

Προσωρινή και οριστική απόλυση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Προσωρινή απόλυση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο νόμος προβλέπει περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος που υπηρετεί τη θητεία του μπορεί, πριν την πλήρη εκπλήρωσή της, να απολυθεί προσωρινά από τις Ένοπλες Δυνάμεις και να αναβληθεί η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεών του, υποχρεούμενος να επανακαταταγεί στο μέλλον (άρθρο 44). Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν, μεταξύ άλλων, η προσωρινή αδυναμία εκπλήρωσης της θητείας για λόγους υγείας (άρθρο 14), η υποβολή ή αποδοχή υποψηφιότητας για εκλογή ως Βουλευτή, Ευρωβουλευτή, Περιφερειάρχη ή Δημάρχου (άρθρο 45) και η υπό όρο απόλυση (αποφυλάκιση), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, από σωφρονιστικά καταστήματα και στρατιωτικές φυλακές των κρατουμένων σε αυτές (άρθρο 46).

Οριστική απόλυση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Για την οριστική απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να εκπληρωθούν κατά σειρά ο προβλεπόμενος κατά περίπτωση χρόνος θητείας, η εφεδρική υποχρέωση (αν προβλέπεται), ο χρόνος που δεν υπολογίζεται ως πραγματική στρατιωτική υπηρεσία και οι τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις, που δεν έχουν εξαγορασθεί ή αρθεί (άρθρο 48 παρ. 1). Ως χρόνος που δεν υπολογίζεται ως πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, παρότι διατηρείται η στρατιωτική ιδιότητα, νοούνται οι εξής ειδικές καταστάσεις (άρθρο 42 παρ. 1):

α. Άγνοια (αυθαίρετη απουσία πριν την κήρυξη σε λιποταξία) ή λιποταξία.

β. Πειθαρχική φυλάκιση πέραν των 20 ημερών, άσχετα αν αυτή εκτίθηκε ή όχι.

γ. Προσωρινή κράτηση (προφυλάκιση), εκτός αν επακολούθησε αθώωση, απαλλαγή ή οριστική παύση της δίωξης ή η δίωξη κηρύχθηκε απαράδεκτη.

δ. Φυλάκιση ή κράτηση που επιβλήθηκε από ποινικό δικαστήριο, κατά το μέρος που έχει εκτιθεί.

ε. Άδεια απουσίας μεγαλύτερη των προβλεπόμενων ορίων.

Σημειωτέον ότι η ημέρα κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ενώ η ημέρα απόλυσης δεν υπολογίζεται (άρθρο 42 παρ. 2). Επίσης το χρονικό διάστημα της αιχμαλωσίας υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας (άρθρο 42 παρ. 3).

Όσοι απολύονται εσφαλμένα πριν από τη συμπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων θεωρούνται ότι τις έχουν εκπληρώσει, εφόσον το υπόλοιπο των υποχρεώσεών τους δεν υπερβαίνει τις 20 ημέρες. Εάν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων υπερβαίνει τις 20 ημέρες, οι απολυθέντες υποχρεούνται σε επανακατάταξη στη Μονάδα από την οποία απολύθηκαν εσφαλμένα, για τη συμπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εντός 10 ημερών από τη σχετική πρόσκλησή τους. Οι μη κατατασσόμενοι κηρύσσονται ανυπότακτοι (άρθρο 48 παρ. 6).

Ανυπότακτοι και λιποτάκτες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ανυπότακτοι κηρύσσονται όσοι, μετά από γενική ή ειδική πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, δεν κατατάσσονται στις ορισμένες ημερομηνίες ή προθεσμίες στις μονάδες κατάταξης (άρθρο 51 παρ. 1). Η ανυποταξία, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία διατελεί η Χώρα κατά την ημερομηνία έναρξής της, διακρίνεται σε ανυποταξία ειρήνης, μερικής ή γενικής επιστράτευσης και πολέμου, ανάλογα δε με τον τόπο διαμονής του ανυπότακτου κατά την έναρξη της ανυποταξίας, σε εσωτερικού και εξωτερικού (άρθρο 51 παρ. 4). Στους ανυπότακτους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 32 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα[28] ποινικές κυρώσεις [σε ειρηνική περίοδο, φυλάκιση μέχρι 2 ετών], χρηματικό πρόστιμο 6.000 ευρώ[29] [ανεξάρτητα από την έκβαση της ποινικής διαδικασίας], καθώς και οι στερήσεις δικαιωμάτων και απαγορεύσεις αποδημίας στο εξωτερικό, ναυτολόγησης σε πλοία γραμμών εξωτερικού και χορήγησης ή θεώρησης διαβατηρίων (η τελευταία με εξαίρεση τους ανυπότακτους εξωτερικού που διαμένουν σε χώρα του εξωτερικού) που προβλέπονται από τα άρθρα 53 και 54 (άρθρο 51 παρ. 5).

Λιποτάκτες κηρύσσονται όσοι, ενώ εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία, διαπράττουν κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στις διατάξεις των άρθρων 33-38 [λιποταξία στο εσωτερικό, ομαδική λιποταξία, λιποταξία στο εξωτερικό, λιποταξία ενώπιον του εχθρού] του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (άρθρο 52 παρ. 1). Στους λιποτάκτες επιβάλλονται οι οριζόμενες από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα κατά περίπτωση ποινικές κυρώσεις [από φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών έως ισόβια κάθειρξη], χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε μήνα λιποταξίας και μέχρι 6.000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο [ανεξάρτητα από την έκβαση της ποινικής διαδικασίας], καθώς και οι στερήσεις δικαιωμάτων και απαγορεύσεις αποδημίας στο εξωτερικό, ναυτολόγησης σε πλοία γραμμών εξωτερικού και χορήγησης ή θεώρησης διαβατηρίων που προβλέπονται από τα άρθρα 53 και 54 (άρθρο 52 παρ. 3).

Οι ανωτέρω αναφερόμενες στερήσεις, που επιβάλλονται σε ανυπότακτους και λιποτάκτες που καταδικάζονται αμετάκλητα για τα αδικήματά τους, οι οποίες αίρονται αυτοδικαίως, αν σωρευτικά εκπληρώσουν όλες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (ή απαλλαγούν νόμιμα από αυτές ή συμπληρώσουν το 45ο έτος της ηλικίας τους) και εκτίσουν την ποινή που τους επιβλήθηκε, αφορούν ειδικότερα σε:

 • απώλεια του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι,
 • απώλεια του δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος που προϋποθέτει ειδική άδεια της αρχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άδειες που προηγήθηκαν της καταδίκης θεωρούνται άκυρες και ανακαλούνται από την ημερομηνία που η καταδίκη έγινε αμετάκλητη) και
 • αδυναμία διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, οι οποίες εφαρμόζονται για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.

Στους ανωτέρω περιορισμούς ισχύουν εξαιρέσεις. Ειδικότερα οι ανυπότακτοι του εξωτερικού επιτρέπεται να εισέρχονται και να παραμένουν στην Ελλάδα χωρίς έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης για συνολικά 30 ημέρες κατ' έτος, διάστημα το οποίο μπορεί να ανανεώνεται υπό προϋποθέσεις μέχρι και 3 μήνες. Οι ίδιοι επίσης επιτρέπεται να έρχονται στην Ελλάδα για μέγιστο διάστημα 40 ημερών (το οποίο καθορίζεται ειδικότερα με υπουργική απόφαση), προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ενόψει εκλογών (άρθρο 54 παρ. 4 και 5). Η τελευταία σχετική κοινή υπουργική απόφαση ενόψει των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014 όριζε το παραπάνω διάστημα σε 30 ημέρες, ήτοι από τις 11 Μαΐου 2014 έως και τις 9 Ιουνίου 2014.[30]

Ειδικές κατηγορίες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Για ορισμένες ειδικές κατηγορίες υποχρέων σε στράτευση η στρατολογική νομοθεσία προβλέπει ειδικότερες ρυθμίσεις που αποκλίνουν από τα εν γένει ισχύοντα, επιφυλάσσοντας σε αυτούς ευνοϊκότερη μεταχείριση, που δικαιολογείται συνήθως από λόγους κοινωνικής ευαισθησίας.

Ειδικές κατηγορίες ομογενών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4494/2017 [12], οι ομογενείς οι οποίοι διέκοψαν τη μόνιμη κατοικία τους στο Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, τη Γεωργία, το Καζακστάν, την Κιργιζία, τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, το Ουζμπεκιστάν, τη Ρωσική Ομοσπονδία, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν, την Αλβανία και την Τουρκία, και ήρθαν στην Ελλάδα, απευθείας ή μέσω άλλης χώρας και έκτοτε κατοικούν σε αυτήν δικαιούνται:

α. Αναβολή κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις, διάρκειας για 1 έτος από την ημερομηνία εγγραφής σε μητρώα αρρένων.

β. Μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης θητείας 6μηνης διάρκειας και απόλυση μετά τη συμπλήρωση 3μηνης πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις εντός 5ετίας από την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018

γ. Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος 2017 (έτος γέννησης έως και 1982).

Ισχύει συμπληρωματικά το άρθρο 7, σύμφωνα με το οποίο όσοι αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια μετά τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους δικαιούνται 6μηνη μειωμένη θητεία. Δύνανται δε, να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφ' όσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και συμπληρώσουν 20 μέρες πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.

Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας σε συμμαχικό κράτος ή κράτος μέλος της Ε.Ε.[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σύμφωνα με το άρθρο 56, ο χρόνος κατά τον οποίο Έλληνες, ακόμα και πριν την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, υπηρέτησαν οποτεδήποτε ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται προς κάλυψη της στρατιωτικής τους θητείας και των τυχόν πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων που υπέχουν. Όσοι δεν καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις ανωτέρω υποχρεώσεις μπορούν να εξαγοράσουν εντός διμήνου το υπόλοιπο αυτών, μετά προηγούμενη αναγνώριση 3 τουλάχιστον μηνών ένοπλης υπηρεσίας σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 1854/29.12.2005),[31] το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για την εξαγορά κάθε μήνα του υπολοίπου της θητείας σύμφωνα με τα ανωτέρω καθορίστηκε σε 200 ευρώ.

Ρύθμιση υποχρεώσεων όσων έχουν συμπληρώσει το 33ο έτος της ηλικίας τους[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σύμφωνα με το άρθρο 57, όσοι συμπληρώνουν το 33ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν ενόπλως θητεία 20 ημερών. Όσον αφορά το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για την εξαγορά κάθε μήνα θητείας, αυτό καθορίστηκε σε 810 ευρώ με κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 1854/29.12.2005).[32] Στη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν υπάγονται όσοι είτε με τη χρήση πλαστών δικαιολογητικών είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προκάλεσαν ή προκαλούν την έκδοση παράνομων διοικητικών πράξεων, προκειμένου να παρατείνουν την παραμονή τους εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων ή να αποφύγουν την υποχρέωση στράτευσής τους.

Τέκνα ή αδελφοί προσώπων που απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ε.Δ. ή στα Σ.Α. ή απεβίωσαν ή τραυματίστηκαν εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σύμφωνα με το άρθρο 58, ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος ή αδελφός προσώπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας και εξαιτίας αυτής, καθώς και όλοι οι γιοι ή αδελφοί προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας, απολύονται οριστικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τουλάχιστον 3 μηνών, εφόσον το επιθυμούν. Σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 61/24.1.2006) [33], το ακριβές χρονικό διάστημα αυτής της θητείας έχει οριστεί στους 3 μήνες, δηλαδή στο ελάχιστο όριο που προβλέπει ο νόμος.

Ρύθμιση υποχρεώσεων κατόχων διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Π.Δ. 292/2003 (που διατηρήθηκε σε ισχύ με τα άρθρα 88 παρ. 1 η και 73 παρ. 3 του Ν. 3421/2005) σε συνδυασμό με το άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 3883/2010, όσοι έλαβαν οποτεδήποτε μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3883/2010, δηλαδή 24.9.2010, αναβολή κατάταξης ως κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων έναντι τουλάχιστον 100.000 δραχμών (σήμερα 293,47 ευρώ) ανά μήνα, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και εκπληρώσουν συγκεκριμένο χρόνο θητείας ως εξής: 6 μήνες για τους υπόχρεους πλήρους θητείας και 4 μήνες για τους υπόχρεους μειωμένης θητείας· αν οι τελευταίοι κρίνονται ικανοί κατηγορίας τρίτης (Ι/3) ή τέταρτης (Ι/4), υποχρεούνται σε εκπλήρωση θητείας 3 μηνών. Σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 539/2.7.1997),[34] το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για την εξαγορά κάθε μήνα του υπολοίπου της θητείας σύμφωνα με τα ανωτέρω καθορίστηκε σε 100.000 δραχμές (σήμερα 293,47 ευρώ), δηλαδή στο ελάχιστο όριο που προβλέπει ο νόμος. Σημειωτέον ότι το υπόλοιπο της προς εξαγορά θητείας υπολογίζεται με βάση τη διάρκεια της θητείας που ορίζεται κατά περίπτωση στον νόμο (24 μήνες πλήρους θητείας και 9 ή 6 μήνες μειωμένης θητείας) και όχι με βάση τον χρόνο της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που απαιτείται για την οριστική απόλυση των υποχρέων, όπως αυτός καθορίζεται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ο τελευταίος λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού σε κάθε άλλη περίπτωση εξαγοράς θητείας, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.5).

Στη συγκεκριμένη κατηγορία υποχρέων (πλην των υποχρέων 3 μηνών) δίδεται επιπλέον η δυνατότητα τμηματικής εκπλήρωσης, τουλάχιστον κατά δίμηνο, της κατά περίπτωση θητείας τους το αργότερο ως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στο έτος της πρώτης κατάταξής τους προστεθούν 3 έτη.

Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κτήση και απώλεια ιδιότητας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για τη στρατολογική νομοθεσία θεωρούνται όσοι πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις (άρθρο 25 παρ. 1):
  • Έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για 11 τουλάχιστον συνεχόμενα έτη σε μία ή περισσότερες χώρες.
  • Έχουν βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικούν στο εξωτερικό για 7 τουλάχιστον συνεχόμενα έτη σε μία ή περισσότερες χώρες.
 • Η ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού αποδεικνύεται με πιστοποιητικό της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής, η χρονική διάρκεια ισχύος του οποίου είναι εξάμηνη από την ημερομηνία έκδοσής του (άρθρο 2 παρ. 8 ιβ, ιγ).
 • Για τη συμπλήρωση της ενδεκαετούς ή της επταετούς εγκατάστασης στο εξωτερικό δε λαμβάνεται υπόψη το πέραν των 6 μηνών χρονικό διάστημα παραμονής στην Ελλάδα για κάθε ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση αυτή ο απαιτούμενος χρόνος για την απόκτηση της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού υπολογίζεται πάλι από την αρχή (άρθρο 25 παρ. 2 α).
 • Απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
  • Με την απέλαση στην Ελλάδα.
  • Με την υπέρβαση 6 μηνών παραμονής στην Ελλάδα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.
Η ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού είναι δυνατόν να επανακτηθεί, αν μετά την απώλειά της συμπληρωθούν εκ νέου τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα (άρθρο 25 παρ. 2 β, γ).
 • Ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό που διανύεται από λειτουργούς ή έμμισθους υπαλλήλους πολιτικούς και στρατιωτικούς ή μισθωτούς που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και από τα τέκνα τους μέχρι την ενηλικίωσή τους, δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της ενδεκαετίας ή της επταετίας. Επίσης το πέραν του 6μήνου χρονικό διάστημα παραμονής του ανήλικου τέκνου για οποιονδήποτε λόγο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την κατοικία των γονέων του, δεν υπολογίζεται για την απόκτηση της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού (άρθρο 25 παρ. 2 στ, ζ).
 • Το πέραν του 6μήνου χρονικό διάστημα παραμονής ενηλίκων στην Ελλάδα που έχουν ήδη την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού και εγγράφονται για φοίτηση σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές υπολογίζεται ως χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή μέχρι τη συμπλήρωση του 28ου έτους της ηλικίας τους σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των σπουδών. Ειδικά και μόνο όσοι από αυτούς έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για λιγότερο από 11 έτη και καλούνται για κατάταξη λόγω αρχικής πρόσκλησης της κλάσης τους πριν την ημερομηνία εγγραφής τους στις παραπάνω σχολές δικαιούνται τη χορήγηση αναβολής ως υποψήφιοι σπουδαστές ανώτερης ή ανώτατης σχολής (άρθρο 20) και το πέραν του 6μήνου χρονικό διάστημα παραμονής στην Ελλάδα μέχρι τη λήξη της αναβολής τους υπολογίζεται και σε αυτή την περίπτωση ως χρόνος παραμονής στο εξωτερικό για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για την απόκτηση της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Με την εγγραφή τους στις σχολές αυτές υποχρεούνται στην υποβολή δικαιολογητικών για χορήγηση αναβολής λόγω σπουδών (άρθρο 18). Μέχρι τη λήξη ή διακοπή της αναβολής αυτής ο χρόνος παραμονής τους στην Ελλάδα λογίζεται ως χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό. Μετά τη λήξη ή διακοπή της χορηγείται αναβολή κατάταξης ως μονίμων κατοίκων εξωτερικού, η οποία είναι δυνατόν να χορηγηθεί και νωρίτερα ή μέσα στο χρονικό διάστημα της αναβολής σπουδών. Σε όσους μετά την προσμέτρηση του χρόνου της αναβολής του άρθρου 20 δε συμπληρώνουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για 11 συνεχόμενα έτη, το πέραν του 6μήνου χρονικό διάστημα παραμονής τους στην Ελλάδα για οποιονδήποτε λόγο δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος παραμονής στο εξωτερικό (άρθρο 25 παρ. 2 η).

Ευεργετήματα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης θητείας 6μηνης διάρκειας (άρθρο 7). Ειδικότερα όσοι από αυτούς έχουν γεννηθεί και διαμένουν έκτοτε μόνιμα στο εξωτερικό απολύονται οριστικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον το επιθυμούν, μετά τη συμπλήρωση 3 μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας (άρθρο 6 παρ. 5). Επίσης δικαιούνται αναβολής κατάταξης για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού (άρθρο 25 παρ. 1). Η αναβολή αυτή διακόπτεται είτε με αίτησή τους είτε με την απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού (άρθρο 25 παρ. 5). Τέλος επιτρέπεται η τμηματική, σε ακέραιους μήνες, εκπλήρωση της θητείας τους (άρθρο 40 παρ. 3). Σημειωτέον ότι ο χρόνος κατά τον οποίο οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και ο χρόνος που τελούν σε αναβολή για λόγους υγείας θεωρείται χρόνος παραμονής στο εξωτερικό.

Εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ορισμός αντιρρησία συνείδησης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Όσοι για λόγους συνείδησης -οι οποίοι πρέπει να απορρέουν από μία γενική αντίληψη για τη ζωή, βασισμένη σε συνειδητές θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή ηθικές πεποιθήσεις, που εφαρμόζονται από το άτομο απαράβατα και εκδηλώνονται με τήρηση ανάλογης συμπεριφοράς- αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, μπορεί να αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης και ως εκ τούτου καλούνται να προσφέρουν εναλλακτική υπηρεσία (άρθρο 59 παρ. 1, 2 και 4). Συνεπώς στην ελληνική έννομη τάξη δεν προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στην εκπλήρωση ένοπλης θητείας και την προσφορά εναλλακτικής υπηρεσίας: όποιος δεν αναγνωρίζεται ως αντιρρησίας συνείδησης δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει εναλλακτική υπηρεσία. Σημειωτέον ότι η δυνατότητα εκπλήρωσης άοπλης θητείας από τους αντιρρησίες συνείδησης καταργήθηκε με τον Ν. 3883/2010, δεδομένου ότι από το 1997, οπότε και θεσμοθετήθηκε ο προαναφερόμενος τρόπος εκπλήρωσης, ουδείς είχε ενταχθεί σε αυτόν και οι σχετικές διατάξεις είχαν ουσιαστικά καταστεί ανενεργές.

Δε χαρακτηρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν υπάγονται στις σχετικές διατάξεις (άρθρο 59 παρ. 3):

 • Όσοι έχουν υπηρετήσει ενόπλως για οσοδήποτε χρονικό διάστημα στις ελληνικές ή ξένες Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας, μετά τον ενστερνισμό των πεποιθήσεων που τους εμποδίζουν στην εκπλήρωση ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης για λόγους συνείδησης.
 • Όσοι έχουν λάβει άδεια οπλοφορίας ή έχουν ζητήσει να τους χορηγηθεί τέτοια άδεια, καθώς και όσοι συμμετέχουν σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων, κυνηγίου ή παρόμοιων εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη χρήση όπλων.
 • Όσοι έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για έγκλημα που έχει σχέση με χρήση όπλων, πυρομαχικών ή παράνομης βίας.

Η αναγνώριση των αντιρρησιών συνείδησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από γνωμοδότηση ειδικής επιτροπής, που αποτελείται από δύο καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με ειδικότητα στη φιλοσοφία ή στις κοινωνικές - πολιτικές επιστήμες ή στην ψυχολογία, έναν σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δύο ανώτερους αξιωματικούς, έναν του Σώματος Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων και έναν του Υγειονομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Καθήκοντα προέδρου της επιτροπής εκτελεί ο σύμβουλος ή ο πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, χρέη δε εισηγητή και γραμματέα εκτελεί ο αξιωματικός του Σώματος Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων. Η επιτροπή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων αναγνώρισης των ενδιαφερομένων ως αντιρρησιών συνείδησης είτε μέσα από τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν είτε και αυτοπροσώπως, εφόσον αυτό απαιτηθεί (άρθρο 62 παρ. 1).

Διάρκεια εναλλακτικής υπηρεσίας και προσαύξηση αυτής[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης καθορίζεται στη διπλάσια από εκείνη που αυτοί θα εκπλήρωναν, εάν υπηρετούσαν ενόπλως (άρθρο 60 παρ. 1). Ωστόσο προβλέπεται η δυνατότητα μείωσής της με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με ελάχιστο πάντως όριο το μέγιστο χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που ισχύει για την οριστική απόλυση των ενόπλως υπηρετούντων οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, προσαυξημένου τουλάχιστον κατά 2 μήνες (άρθρο 60 παρ. 2).

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελου Βενιζέλου (ΦΕΚ Β΄ 111/7.2.2011)[35], από τις 7 Φεβρουαρίου 2011 η εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης, ανεξαρτήτως Κλάδου στον οποίο έχουν κατανεμηθεί, έχει την εξής διάρκεια:

 • 15 μηνών για όσους θα ήταν υπόχρεοι πλήρους θητείας, αν υπηρετούσαν ενόπλως,
 • 12 μηνών για όσους θα ήταν υπόχρεοι μειωμένης 9μηνης θητείας, αν υπηρετούσαν ενόπλως,
 • 9 μηνών για όσους θα ήταν υπόχρεοι μειωμένης 6μηνης θητείας, αν υπηρετούσαν ενόπλως και
 • 5 μηνών για όσους θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας 3 μηνών, αν υπηρετούσαν ενόπλως.

Η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας προσαυξάνεται (άρθρο 64 παρ. 9) κάθε φορά που οι αντιρρησίες συνείδησης:

α. Ασκούν συνδικαλιστική δραστηριότητα ή συμμετέχουν σε απεργία κατά το χρονικό διάστημα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους. Στην περίπτωση αυτή η εναλλακτική υπηρεσία αυξάνεται για χρόνο ίσο με τις ημέρες απεργίας.

β. Τιμωρούνται κατά το χρονικό διάστημα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους, εξαιτίας παράβασης των διατάξεων για χορήγηση αδειών απουσίας, με ποινές οι οποίες ισχύουν για τους υπαλλήλους του φορέα στον οποίο διατέθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η εναλλακτική υπηρεσία αυξάνεται για χρόνο διπλάσιο των ημερών αδικαιολόγητης απουσίας.

Πρόσκληση, ανάληψη υπηρεσίας, τρόπος εκπλήρωσης, έκπτωση και απόλυση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας υποχρεούνται να παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην πρόσκληση που τους αποστέλλεται από τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι μη παρουσιαζόμενοι κηρύσσονται ανυπότακτοι. Οι αναβολές κατάταξης για λόγους υγείας, νοσηλευομένων, κρατουμένων και λόγω θεραπευτικής αγωγής σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που ισχύουν για όσους εκτελούν ένοπλη θητεία, χορηγούνται και στους αντιρρησίες συνείδησης (άρθρο 64 παρ.1). Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία παρέχουν δικαίωμα χορήγησης αναβολής λόγω υπηρετούντος αδελφού, της οποίας η διάρκεια είναι ίση με το χρόνο της θητείας που θα εκπλήρωναν, αν υπηρετούσαν ενόπλως (άρθρο 64 παρ. 7).

Η εναλλακτική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε περιοχές εκτός της περιφέρειας κατοικίας των ενδιαφερομένων (άρθρο 61).

Οι αντιρρησίες συνείδησης δεν έχουν στρατιωτική ιδιότητα και ως εκ τούτου δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων, εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους του φορέα στον οποίο διατίθενται σε ό,τι αφορά την υγειονομική περίθαλψη και γενικά τη διοικητική μέριμνα, δικαιούνται τροφής και στέγης από αυτόν και, εφόσον αυτός αδυνατεί, καταβάλλεται σε αυτούς χρηματικό ποσό και δικαιούνται άδεια απουσίας 2 ημερών για κάθε μήνα υπηρεσίας (άρθρο 64 παρ. 2).

Εκπίπτουν από το δικαίωμα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας (άρθρο 64 παρ. 4) όσοι:

α. Εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του νόμου (βλ. παραπάνω ορισμό αντιρρησία συνείδησης).

β. Κηρύσσονται ανυπότακτοι λόγω μη παρουσίασής τους στον φορέα που διατέθηκαν εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας.

γ. Διαπράττουν πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα τα οποία μπορούν να επιφέρουν για το προσωπικό του φορέα στον οποίο διατέθηκαν απόλυση ή λύση της σχέσης εργασίας.

Σε περίπτωση έκπτωσης από το δικαίωμα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας, το υπόλοιπο των υποχρεώσεων εκπληρώνεται ενόπλως και, πάντως, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 6 μηνών. Ο χρόνος εναλλακτικής υπηρεσίας που διανύθηκε αναγνωρίζεται ως χρόνος ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης κατά το ήμισυ (άρθρο 64 παρ. 5, 6).

Όσοι συμπληρώνουν τον καθορισμένο χρόνο εναλλακτικής υπηρεσίας απολύονται από τον φορέα στον οποίο διατέθηκαν (άρθρο 64 παρ. 8).

Ρύθμιση υποχρεώσεων όσων έχουν συμπληρώσει το 33ο έτος της ηλικίας τους[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3883/2010, όσοι συμπληρώνουν το 33ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, εφόσον έχουν διατεθεί ή θα διατεθούν σε φορείς του δημόσιου τομέα και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία 40 ημερών, δηλαδή το διπλάσιο του αντίστοιχου χρόνου ένοπλης θητείας (20 ημέρες). Σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 517/5.4.2011)[36], το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για την εξαγορά κάθε μήνα εναλλακτικής υπηρεσίας καθορίστηκε σε 810 ευρώ, δηλαδή το ίδιο που προβλέπεται και για την εξαγορά κάθε μήνα ένοπλης θητείας.

Παροχές και πλεονεκτήματα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατά τη διάρκεια της θητείας, ο οπλίτης λαμβάνει έναν συμβολικό μισθό. Ενδεικτικά: 8,80 ευρώ οι Στρατιώτες, 9,98 ευρώ οι Δεκανείς, 35,22 ευρώ οι έγγαμοι, οι ορφανοί (από τον ένα γονέα) και τα παιδιά ανύπαντρων μητέρων, 88,04 ευρώ οι έγγαμοι με ένα παιδί, 140,87 ευρώ οι έγγαμοι με δύο παιδιά [1]. Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί λαμβάνουν ακαθάριστες αποδοχές 595 ευρώ, δηλαδή 532 ευρώ καθαρά. Αυτοί που υπηρετούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τη Θράκη λαμβάνουν 105 ευρώ επιπλέον το μήνα.[37] Οι οπλίτες όλων των Κλάδων μετακινούνται δωρεάν με όλα τα Μ.Μ.Μ. αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.: Λεωφορεία, Τρόλλεϋ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Αεροδρόμιο) και Προαστιακό (στο τμήμα του Μαγούλα-Πειραιάς-Αεροδρόμιο)[2]. Επίσης δωρεάν είναι η μετακίνηση για την κατάταξη, στην απόλυση για μετάβαση στην μόνιμη κατοικία, προς και από στρατιωτικές αρχές στην μόνιμη κατοικία, όταν αυτή η μετακίνηση γίνεται με εντολή στρατιωτικής αρχής (άρθρο 68 Ν. 3421/2005). Η υγειονομική περίθαλψη των οπλιτών παρέχεται στις Μονάδες και τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία δωρεάν.

Ως χρόνος εμπειρίας για τις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. αναγνωρίζεται και η εμπειρία που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά (απόσπασμα από προκήρυξη 3-1-2001).

Τέλος, σύμφωνα με τον Νόμο 3863/2010, "Η αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1358/1983 (ΦΕΚ 60 Α΄) όπως ισχύουν κάθε φορά". Και συγκεκριμένα, σε όλα τα Ταμεία ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται με την καταβολή εισφοράς που αντιστοιχεί στο άθροισμα των εισφορών εργαζομένου και εργοδότη επί των συντάξιμων αποδοχών που έχει ο εργαζόμενος κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης. Για τους μισθωτούς, η εισφορά στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι το 20% επί των συντάξιμων αποδοχών. Για τους δημοσίους υπαλλήλους είναι 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες η εισφορά για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται είναι ίση με την εισφορά που καταβάλλει ο ασφαλισμένος στον κλάδο σύνταξης.

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

ΓΕΕΘΑ / Διεύθυνση Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. άρθρα 1-73, 88 και 90 Ν. 3421/2005. Όπου στη συνέχεια του λήμματος γίνεται αναφορά σε άρθρα χωρίς ειδικότερη μνεία του νομοθετικού κειμένου εννοείται ο Νόμος 3421/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. άρθρο 10 Ν. 3648/2008
 3. άρθρα 77-80 Ν. 3883/2010
 4. άρθρο 112 Ν. 3978/2011
 5. άρθρα 22-34 Ν. 4278/2014
 6. άρθρο μόνο Π.Δ. 292/2003
 7. άρθρα 4-6, 19 και 20 Ν. 3257/2004
 8. Ν. 705/1977
 9. απόφαση Φ.421.4/2/204367/Σ.969/19.6.2009
 10. απόφαση Φ.420/107/5661/Σ.434/15.12.2003
 11. απόφαση Φ.421.4/13/209290/15.12.2009
 12. 12,0 12,1 12,2 «ΦΕΚ Α' 165/2.11.2017». 
 13. απόφαση Φ.421.4/4/282381/15.6.2011
 14. Ν. 2119/1993
 15. Π.Δ. 11/2014
 16. «ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835/2017». 
 17. Ν. 412/1947
 18. Ν. 471/1976
 19. Ν.Δ. 4187/1961
 20. «Μείωση των σειρών κατάταξης στρατευσίμων (ΕΣΣΟ) στο στρατό ξηράς». Οδηγός του Πολίτη. 2019-01-18. 
 21. Γενικό Επιτελείο Στρατού (2019-01-18). «Επανακαθορισμός ΕΣΣΟ Κατάταξης Στρατεύσιμων στον Στρατό Ξηράς». 
 22. απόφαση Φ.420/80/81979/Σ.301/22.12.2005
 23. απόφαση Φ.429.1/46/158169/19.12.2005
 24. απόφαση Φ.446/1/240403/Σ.97/18.1.2012
 25. απόφαση Φ.446/2/351183/Σ.1203/23.7.2013
 26. Φ.446/4/285409/Σ.1255/29.7.2011
 27. Ν. 3057/2002
 28. Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας
 29. απόφαση Φ.429.1/17/281810/4.3.2011
 30. απόφαση Φ.420/9/80723/20.3.2014
 31. απόφαση Φ.420/81/81980/Σ.30/22.12.2005
 32. απόφαση Φ.420/82/81981/Σ.303/22.12.2005
 33. απόφαση Φ.429.1/10/150128/10.1.2006
 34. απόφαση Φ.420/76/56397/1.7.1997
 35. απόφαση Φ.421.4/1/280115/11.1.2011
 36. απόφαση Φ.429.1/19/281812/4.3.2011
 37. «ΥΕΑ-ΔΕΑ (σελ. 7-8)» (PDF).