Φορολογία στην Ελλάδα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Η φορολογία στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, βασίζεται στα άμεσα και έμμεσα συστήματα.

Φόρος εισοδήματος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κάθε φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος. Στην περίπτωση ατόμου που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται από το εισόδημα που αποκτάται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ένα άτομο που το εισόδημα του οποίου προέρχεται μόνο από μισθό δεν υποχρεούται να υποβάλλει ετήσια δήλωση.

Στις 9 Μαΐου 2016 ένα νέο σύνολο μέτρων εκτάκτου ανάγκης ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν νέους συντελεστές φόρου εισοδήματος καθώς και νέους συντελεστές φόρου αλληλεγγύης.

Φόρος κοινωνικής ασφάλισης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Υπάλληλος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να εκπέσει τον φόρο στην πηγή από έναν εργαζόμενο και να πραγματοποιήσει πρόσθετες εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση όπως σε πολλά άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Η εισφορά του εργοδότη ανέρχεται στο 24,56% του μισθού. Η συνεισφορά του εργαζόμενου είναι 15,5%.

Αυτοαπασχολούμενοι ή εργολάβοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι βασικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ανέρχονται στο 27,1% του συνολικού εισοδήματος (μετά τον καταβληθέντα ΦΠΑ, αφαιρούμενα ειδικευμένα έξοδα και πριν από την καταβολή του φόρου εισοδήματος). Ο αριθμός αυτός μπορεί να κατανεμηθεί σε 20,0% για τις δημόσιες συνταξιοδοτικές παροχές και 7,1% για το δημόσιο σύστημα υγείας.

Ένα πρόσθετο 7,0% χρεώνεται για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν προσληφθεί για να προστεθούν παροχές δημόσια συνταξιοδοτικά ποσά. Ένα πρόσθετο 4,0% χρεώνεται για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε προγράμματα δημόσιων επιδομάτων για συνταξιοδότηση. Έτσι, οι συνολικές εισφορές μπορούν να φτάσουν το 38,1% του εισοδήματος.

Το εύρος εισοδήματος για τον υπολογισμό του φόρου κοινωνικής ασφάλισης ανέρχεται σε 4.923 - 70.330 ευρώ ετησίως. Εάν τα ετήσια έσοδα είναι εκτός του ανωτέρω εύρους, τα χαμηλότερα / υψηλότερα όρια αντίστοιχα θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό.

Φορολογία νομικών προσώπων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα φορολογούνται από το εισόδημά τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα φορολογούνται μόνο με βάση το εισόδημα που παράγεται στην Ελλάδα.

Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ένα κεφαλαιουχικό κέρδος στην Ελλάδα προστίθεται στο τακτικό εισόδημα και φορολογείται με τον ίδιο τρόπο όπως το κανονικό εισόδημα για μια εταιρεία, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως ορίζονται από το νόμο.

Παρακρατούμενος φόρος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Από την 1η Ιανουαρίου 2009, η Ελλάδα επιβάλλει παρακράτηση φόρου 10% στα εταιρικά μερίσματα, εκτός εάν το μέρισμα πληροί τις προϋποθέσεις για εφαρμογή της οδηγίας περί μητρικών και θυγατρικών εταιρειών της ΕΚ ή εάν εφαρμόζεται χαμηλότερος συντελεστής βάσει μιας ισχύουσας συνθήκης για τη διπλή φορολογία. Επιβάλλει επίσης παρακράτηση φόρου επί των τόκων και δικαιωμάτων, ωστόσο οι φορολογικοί συντελεστές μπορούν να μειωθούν ή να εξαλειφθούν με μια ισχύουσα σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας ή εάν η πληρωμή πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής της οδηγίας περί τόκων και δικαιωμάτων.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο συντελεστής ΦΠΑ στην Ελλάδα κυμαίνεται 6,0% έως 24%. Για όλα τα αγαθά που δεν ανήκουν σε καμία ειδική κατηγορία, ο ΦΠΑ είναι 24%. Για τα εμπορεύματα της κατηγορίας 1 ο ΦΠΑ είναι 13%, και για τα προϊόντα της κατηγορίας 2 είναι 6,0%. Ορισμένα αγαθά απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, όπως οι ιατρικές υπηρεσίες και η εκπαίδευση. Σε ορισμένα νησιά υπάρχει μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για τα προϊόντα της κατηγορίας 1 στο 17%.

Φορολογικές απαλλαγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις φορολογικών απαλλαγών στο πλαίσιο του ελληνικού φορολογικού συστήματος, οι οποίες έχουν ως εξής:

  • Εισπράξεις από την πώληση μετοχών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
  • Έσοδα από ναυτιλία.
  • Ένα μέρισμα που ελήφθη από ελληνικό νομικό πρόσωπο.
  • Κεφαλαιουχικό κέρδος από την πώληση μιας επιχείρησης μεταξύ των μελών της οικογένειας, όπως ορίζεται από το νόμο.

Φοροελαφρύνσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα παραδείγματα φοροελάφρυνσης στην Ελλάδα είναι, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα χαρακτηριστικά της ελληνικής φορολογίας, παρόμοια με εκείνα άλλων χωρών της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, δηλαδή φορολογικής έκπτωσης για πράγματα όπως η φιλανθρωπία και άλλα πράγματα όπως φαίνεται παρακάτω:

  • 15% πίστωση σε υποθήκη για την πρώτη κατοικία.
  • Δωρεές σε δημόσιους, θρησκευτικούς και άλλους φορείς.
  • άλλα πολλά