Ειρηνοδικείο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το Ειρηνοδικείο είναι το κατώτερο πολιτικό δικαστήριο της Ελλάδας. Σε γενικές γραμμές, σε αυτό δικάζονται σε πρώτο βαθμό οι ιδιωτικές διαφορές και υποθέσεις που αφορούν ποσά μέχρι 20.000 ευρώ. Στο Ειρηνοδικείο εκδικάζονται ιδιωτικές διαφορές και υποθέσεις με όλες κατά κανόνα τις προβλεπόμενες διαδικασίες (τακτική διαδικασία, ειδικές διαδικασίες, ασφαλιστικά μέτρα, διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), καθώς και με τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Κατά κανόνα, οι αποφάσεις του Ειρηνοδικείου υπόκεινται σε έφεση που εκδικάζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο.

Ο Ειρηνοδίκης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο Ειρηνοδίκης είναι ο Δικαστής που εκδικάζει τις υποθέσεις στα Ειρηνοδικεία και έχει τον κατώτερο βαθμό της δικαστικής ιεραρχίας. Ο Ειρηνοδίκης εκδικάζει και τις ποινικές υποθέσεις του Πταισματοδικείου, καθόσον κάθε Ειρηνοδικείο είναι ταυτόχρονα και Πταισματοδικείο, εκτός αν έχει συσταθεί σε ορισμένη περιφέρεια ειδικό Πταισματοδικείο. Επίσης ο Ειρηνοδίκης μπορεί να συμμετάσχει και στη σύνθεση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, αναπληρώνοντας έναν Πρωτοδίκη, όταν κωλύεται ή δεν υπάρχει άλλος.

Τρόπος παράστασης στα Ειρηνοδικεία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μετά το ν. 4335/2015, η παράσταση με δικηγόρο στα Ειρηνοδικεία είναι υποχρεωτική εκτός των υποθέσεων μικροδιαφορών (αντικείμενο μικρότερο των 5.000 ευρώ) ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος.

Πριν το ν. 4335/2015, η παράσταση με δικηγόρο στα Ειρηνοδικεία ήταν γενικά προαιρετική.

Αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αρμοδιότητα λόγω ποσού[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται (μετά τις τροποποιήσεις από τους ν. 3994/2011 και 4335/2015): α) όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους δεν υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, β) όλες οι διαφορές, κύριες ή παρεπόμενες, από σύμβαση μίσθωσης (δηλαδή κυρίως οι διαφορές μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών όπως |εξώσεις κλπ), εφόσον το συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ, και γ) οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση της οροφοκτησίας και οι διαφορές ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και στους ιδιοκτήτες ορόφων και διαμερισμάτων που αφορούν κοινόχρηστες δαπάνες, εφόσον η αξία του αντικειμένου τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ.

Επίσης τα Ειρηνοδικεία είναι αρμόδια για την έκδοση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθίου μέσα στα παραπάνω χρηματικά όρια.

Αποκλειστική αρμοδιότητα Ειρηνοδικείων ανεξαρτήτως ποσού[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς (δηλαδή ακόμη κι αν πρόκειται για διαφορές που ξεπερνούν τα αμέσως πιο πάνω ποσά): 1) οι διαφορές από επίμορτη αγροληψία που αφορούν την παράδοση της χρήσης του μισθίου ή την απόδοσή της για οποιοδήποτε λόγο, 2) οι διαφορές που αφορούν ζημίες σε δέντρα, κλήματα, καρπούς, σπαρτά, ρίζες και γενικά φυτά, που έγιναν με παράνομη βοσκή ζώων ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο, 3) οι διαφορές που προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 1003 έως 1009, 1018 έως 1020 και 1023 έως 1031 του Αστικού Κώδικα, καθώς και εκείνες που αναφέρονται σε ζημίες που προκλήθηκαν από την παράβασή τους, 4) οι διαφορές που αφορούν τον καθορισμό των αποστάσεων που επιβάλλουν οι νόμοι και οι κανονισμοί ή οι επιτόπιες συνήθειες για το φύτεμα δέντρων ή φυτειών ή για την ανέγερση φραχτών ή για τη διάνοιξη τάφρων, 5) οι διαφορές που αφορούν την παρεμπόδιση της ελεύθερης χρήσης δρόμων και μονοπατιών, καθώς και τις ζημίες που προκαλούνται από την παρεμπόδιση αυτή, 6) οι διαφορές που αφορούν τη χρήση του τρεχούμενου νερού ή την παρεμπόδιση της χρήσης του, 7) οι διαφορές που προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 834 έως 839 του Αστικού Κώδικα, 8) οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 834 και 839 του Αστικού Κώδικα ή των καθολικών διαδόχων τους, εναντίον των πελατών τους ή των καθολικών διαδόχων τους, 9) οι διαφορές από σύμβαση μεταφοράς προσώπων με οποιοδήποτε μέσο, για τις απαιτήσεις που έχουν από αυτήν οι μεταφορείς ή οι πράκτορες ή οι καθολικοί διάδοχοί τους, 10) οι διαφορές που αφορούν τις απαιτήσεις των σωματείων και των συνεταιρισμών εναντίον των μελών τους ή των καθολικών διαδόχων τους, για την εισφορά που τους οφείλουν, καθώς και οι διαφορές που αφορούν τις απαιτήσεις που έχουν εναντίον των σωματείων και των συνεταιρισμών τα μέλη ή οι καθολικοί διάδοχοί τους για χρηματική ή άλλη παροχή, 11) οι διαφορές που αφορούν τις απαιτήσεις των δικηγόρων ή των καθολικών διαδόχων τους για τις αμοιβές και τα έξοδά τους, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες τους σε δίκες στο ειρηνοδικείο ή στο πταισματοδικείο, 12) οι διαφορές που αφορούν δικαιώματα ή αποζημιώσεις ή έξοδα των μαρτύρων που εξετάστηκαν σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή σε διαιτητές, καθώς και εκείνες που αφορούν τα δικαιώματα ή αποζημιώσεις ή έξοδα των διερμηνέων, των μεσεγγυούχων και των φυλάκων, με οποιοδήποτε τρόπο και αν διορίστηκαν, και των καθολικών διαδόχων όλων αυτών, 13) οι διαφορές που προκύπτουν από πώληση ζώων, εξαιτίας πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συμφωνημένων ιδιοτήτων.

Διαδικασία μικροδιαφορών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Για τις διαφορές που αφορούν ποσά κάτω των 5.000 ευρώ (μετά την τροποποίηση του αντίστοιχου ποσού των 2.000 ευρώ από το ν. 3994/2011), ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει ότι εκδικάζονται με την πολύ σύντομη, απλή και ολιγοδάπανη διαδικασία των μικροδιαφορών. Στη διαδικασία αυτή, μέχρι το ν. 4335/2015, ο διάδικος που δεν παρίστατο ο ίδιος μπορούσε να αντιπροσωπευθεί από το σύζυγο, τους ανιόντες και τους κατιόντες του, τους συγγενείς δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τους έμμισθους υπάλληλους του. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά τη διαδικασία αυτή δεν προσβάλλονται με έφεση, αλλά μόνο με αναίρεση στον Άρειο Πάγο και για περιορισμένους λόγους.

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Από τον Μάρτιο του 2013, ο κύριος όγκος των υποθέσεων της Εκούσιας Δικαιοδοσίας -πλην της υιοθεσίας, συναινετικού διαζυγίου, ακούσιας νοσηλείας, πτώχευσης, κτηματολογίου- υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων (λ.χ. αναγνώριση σωματείου, αφάνεια, αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου εταιρείας, δημοσίευση διαθήκης κλπ).

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]