Πταισματοδικείο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το Πταισματοδικείο είναι μονομελές ποινικό δικαστήριο που δικάζει τα πταίσματα, εκτός αυτών που διαπράττονται από ανηλίκους στην έδρα του Πρωτοδικείου, για τα οποία αρμόδιο είναι το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων. Οι Πταισματικές παραβάσεις προβλέπονται τόσο στον Ποινικό Κώδικα όσο και στους ειδικούς ποινικούς νόμους.

Το Πταισματοδικείο ανήκει στις δικαστικές αρχές και αντιστοιχεί στο Ειρηνοδικείο. Κάθε Ειρηνοδικείο είναι ταυτόχρονα και Πταισματοδικείο, με την προϋπόθεση ότι στην ίδια Περιφέρεια δεν υπάρχει ειδικό Πταισματοδικείο (άρθρο 3§1 Κ.Π.Δ.) Στις δίκες ενώπιον του Πταισματοδικείου δεν παρίσταται Εισαγγελέας αλλά Δημόσιος Κατήγορος, αξιωματικός της Αστυνομίας όταν πρόκειται για αστυνομικά (κοινά) πταίσματα, προϊστάμενος Λιμενικών Αρχών για λιμενικά πταίσματα, βαθμοφόρος της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όταν πρόκειται για πυροσβεστικά πταίσματα (παράβαση άρθρων του Π.Δ.71/88 περί πυροσβεστικών μέσων και μέτρων πυρασφάλειας) και αρμόδιος υπάλληλος Δασαρχείου (συνήθως Δασάρχης) όταν πρόκειται για δασικά πταίσματα (παραβάσεις άρθρων του Δασικού Κώδικα Ν.Δ.86/1969, π.χ. παράνομη υλοτομία, παράνομη θήρα κλπ.) αλλά και για αγροτικά πταίσματα (όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 37,38,39,40 του Ν.3585/2007, π.χ. φθορά με ζώα, φθορά αγροτικού κτήματος κλπ.).