Διοικητικό Εφετείο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το Διοικητικό Εφετείο είναι τακτικό Διοικητικό Δικαστήριο. Λειτουργεί τόσο ως πρωτοβάθμιο όσο και ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ανάλογα με το είδος της υπόθεσης. Συγκροτείται από έναν Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων και δύο Εφέτες Δ.Δ.. Ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο εκδικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, εκδικάζει δηλαδή σε δεύτερο βαθμό διοικητικές διαφορές ουσίας. Ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο εκδικάζει αιτήσεις ακύρωσης κατά διοικητικών πράξεων, όπου το προβλέπει ο νόμος, εκδικάζει δηλαδή σε πρώτο βαθμό ακυρωτικές διαφορές. Οι αποφάσεις του προσβάλλονται με ένδικα μέσα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ανάλογα με το είδος της διαφοράς. Απόφαση σε δεύτερο βαθμό σε διοικητική διαφορά ουσίας (δηλαδή απόφαση επί έφεσης κατά απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου) προσβάλλεται με αίτηση αναίρεσης, ενώ απόφαση σε ακυρωτική διαφορά (πρώτος βαθμός δικαιοδοσίας) προσβάλλεται με έφεση. Η αρμοδιότητά τους ρυθμίζεται από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και από τον ν. 702/1977.

Κατά το άρθρο 1 του ν. 702/1977, στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου ως πρωτοβάθμιου ακυρωτικού δικαστηρίου υπάγονται οι ακυρωτικές διαφορές που ανακύπτουν από τις ακόλουθες διοικητικές πράξεις:

  • α) το διορισμό και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και υπαλλήλων (πολιτικών, στρατιωτικών και δικαστικών) του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
  • β) την εισαγωγή και κατάσταση γενικά μαθητών των παραγωγικών σχολών των υπαλλήλων της περίπτωσης α' του παρόντος και τις μεταβολές της κατάστασης των εφέδρων αξιωματικών,
  • γ) την πρόσληψη και την κατάσταση γενικά του προσωπικού του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ανεξάρτητα από τη φύση της σχέσης που το συνδέει, καθώς και την πρόσληψη και την κατάσταση γενικά του προσωπικού νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου όπου η πρόσληψη αυτή γίνεται με βάση διοικητική διαδικασία, [σημ.: π.χ. μέσω ΑΣΕΠ]
  • δ) την εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας για τους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, υποτρόφους και μετεκπαιδευομένους,
  • ε) την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και φροντιστηρίων, το προσωπικό γενικά των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και φροντιστηρίων και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας,
  • στ) [Καταργήθηκε]
  • ζ) την τακτοποίηση, προσκύρωση και αναλογισμό αποζημίωσης ακινήτων, καθώς και την εφαρμογή πολεοδομικών μελετών,
  • η) το χαρακτηρισμό κτισμάτων ή κατασκευών ως αυθαιρέτων, ανεξαρτήτως της νομοθεσίας κατ' εφαρμογή της οποίας έγινε ο χαρακτηρισμός, και την εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση. Επίσης την αυθαίρετη μεταβολή χρήσης και την επιβολή προστίμων αυθαιρέτων.
  • θ) την έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών για την κοπή δένδρων, καθώς και τη σύνδεση οικοδομών με κάθε είδους δίκτυα.
  • ι) την έκδοση αδειών υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών, καθώς και την αφαίρεση παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και την επιβολή σχετικών προστίμων.

Κατά την εκδίκαση των ανωτέρω αιτήσεων ακύρωσης δεν εφαρμόζεται ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, αλλά έχει εφαρμογή η διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Προεδρικό Διάταγμα 18/1989).

Κατάλογος Διοικητικών Εφετείων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στην Ελλάδα υπάρχουν 9 Διοικητικά Εφετεία και είναι κατανεμημένα ως εξής:

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]