Δικονομικό Δίκαιο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Δικονομικό Δίκαιο ονομάζεται το Δίκαιο που ρυθμίζει τη διαδικασία εκδίκασης διαφορών ενώπιον των δικαστηρίων. Ενώ το ουσιαστικό δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ πολιτών ή τις σχέσεις πολιτών και κράτους, το δικονομικό δίκαιο ρυθμίζει την εφαρμογή του ουσιαστικού δικαίου στην πράξη από τα δικαστήρια.

Ανάλογα με τον κλάδο του ουσιαστικού δικαίου τον οποίο αφορά, το δικονομικό δίκαιο ονομάζεται αντίστοιχα. Έτσι με βάση τη θεμελιώδη διάκριση του δικαίου σε ιδιωτικό/αστικό, ποινικό και δημόσιο/διοικητικό, οι κυριότεροι κλάδοι του δικονομικού δικαίου είναι το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ή αλλιώς Πολιτική Δικονομία, η Ποινική Δικονομία και η Διοικητική Δικονομία.

Το Δικονομικό Δίκαιο ρυθμίζει την αρμοδιότητα των δικαστηρίων, τα ένδικα βοηθήματα με τα οποία οι πολίτες μπορούν να προσφεύγουν σε αυτά, τη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων, την ισχύ και εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και τα ένδικα μέσα με τα οποία μπορούν αυτές να προσβληθούν.

Η Πολιτική Δικονομία ρυθμίζεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η Ποινική από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και η Διοικητική από τον πρόσφατο Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και άλλους ειδικούς νόμους. Κανόνες δικονομικού δικαίου υπάρχουν όμως διάσπαρτοι και σε άλλα νομοθετήματα, οι οποίοι ρυθμίζουν ειδικές περιπτώσεις και αποκλίσεις από τους βασικούς Κώδικες.