Μονομελές Εφετείο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων είναι δευτεροβάθμιο ποινικό δικαστήριο, που προβλέπεται στον τρέχοντα Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Συγκροτείται από έναν Πρόεδρο εφετών ή εφέτη, σύμφωνα με το άρ. 7 του ν. 4620/2019. Η αρμοδιότητα του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων, όπως διαγράφεται στο άρ. 110 του ίδιου νόμου, περιλαμβάνει την εκδίκαση υποθέσεων, που αφορούν την εκδίκαση:

α) των κακουργημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 301 και 303, εφόσον για αυτά έχει συνταχθεί πρακτικό συνδιαλλαγής ή διαπραγμάτευσης.

β) των περιοριστικά απαριθμούμενων κακουργημάτων της διακεκριμένης κλοπής (άρθρο 374 ΠΚ), της ληστείας (άρθρο 380 ΠΚ), της παράτυπης μετανάστευσης (ν. 4251/2014), του κώδικα νόμων για τα ναρκωτικά (ν. 4139/2013), των περ. β΄ έως και ε΄ της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 268 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (Α΄ 7), και της παρ. 1 του άρθρου 71 τουν. 998/1979 «περί προστασίας δασών» (Α΄ 289), εκτός αν στον νόμο απειλείται κατά αυτών η ποινή της ισόβιας κάθειρξης, οπότε αυτά υπάγονται στη δικαιοδοσία του τριμελούς εφετείου.

γ) των υποθέσεων συγχώνευσης των ποινών με τον καθορισμό συνολικής ποινής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 551.