Διεθνής Ακαδημαϊκή Ένωση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Διεθνής Ακαδημαϊκή Ένωση, Union Académique Internationale (UAI) είναι μια ομοσπονδία πολλών εθνικών και διεθνών ακαδημιών από περισσότερες από 60 χώρες σε όλον τον κόσμο που εργάζεται στον τομέα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και ιδρύθηκε το 1919[1].

Η Ένωση έχει ως στόχο τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των κρατών Ακαδημιών της, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να συναντηθούν και να συνεργαστούν σε έργα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη μεγάλη εθνική και διεθνή κυκλοφορία της επιστημονικής έρευνας. Σκοπός της είναι να ενθαρρύνει τη συνεργασία στην προώθηση των μελετών μέσω συνεργατικής έρευνας και κοινών δημοσιεύσεων σε εκείνους τους κλάδους των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών που προωθούνται από τις Ακαδημίες και τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούνται στην UΑΙ: φιλολογία, αρχαιολογία, την ιστορία, ηθική των επιστημών και τις πολιτικές επιστήμες. Η UAI εργάζεται για την προώθηση και την πρόοδο των γνώσεων και επιστημονικών ανταλλαγών και για την υποστήριξη των πρωτοβουλιών όλων των ακαδημιών της.

Ίδρυση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η UΑΙ ιδρύθηκε το 1919 με πρωτοβουλία της Ακαδημίας Επιγραφικής και Γραμμάτων. Μετά από 4 χρόνια πολέμου, ο κόσμος επιθυμούσε την ειρήνη και την κατανόηση μεταξύ των εθνών. Με αυτό κατά νου, η διεθνής συνεργασία θα έπρεπε να προωθηθεί σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του πνευματικού και επιστημονικού έργου. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τον Μάιο του 1919 ετοιμάστηκε το αρχικό καταστατικό.

Αργότερα, το αρχικό καταστατικό αναθεωρήθηκε και εκδόθηκε σε μια δεύτερη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε και πάλι στο Παρίσι από τις 15 - 18 Οκτωβρίου 1919. Το προτεινόμενο σχέδιο προέβλεπε τη διεθνή ακαδημαϊκή συνεργασία στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών. Κατά τη διάρκεια των συνελεύσεων, εκπρόσωποι των Εθνικών Ακαδημιών από έντεκα χώρες προσχώρησαν στην Ένωση (Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρωσία, ΗΠΑ) και εθνικές Ακαδημίες τριών άλλων χωρών έδωσαν τη συγκατάθεσή τους, χωρίς να εκπροσωπούνται (Ισπανία, ,Νορβηγία και ,Ρουμανία). Αργότερα την ίδια χρονιά, η Γιουγκοσλαβία και την Πορτογαλία προσχώρησαν στην Ένωση. Επί του παρόντος, η UAI έχει μέλη από περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο[2].

Εγχειρήματα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Από το 1919, ο αριθμός των εγχειρημάτων που χρηματοδοτούνται, υποστηρίζονται ή εποπτεύονται από την UAI διαρκώς αυξάνεται. Από τα πρώτα τρία έργα που εγκρίθηκαν το 1919, Η UAI έφθασε στον αριθμό των 81 έργων.

Η πρωτοβουλία για ένα νέο έργο μπορεί να ληφθεί μόνο από ένα Ακαδημία μέλος της UAI (μέσω εκπρόσωπου της) ή από το Προεδρείο (Board) της ίδιας της Ένωσης. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τον ακριβή ορισμό του αντικειμένου της, σαφείς επεξηγήσεις, το πρόγραμμα εργασίας και την εκτίμηση των δαπανών και την οικονομική ευθύνη για την εκτέλεσή του. Το όλο έργο θα πρέπει να διατηρήσει τα υψηλά πρότυπα της της διεθνούς έρευνας και να έχει διεθνή χαρακτήρα και ενδιαφέρον.

Κατάλογος εγχειρημάτων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αριθμός Εγχείρημα Διαδικτυακός τόπος
1 Corpus Vasorum Antiquorum (CVA) http://www.cvaonline.org/
2 Alchimic Texts -
3 Works of Grotius -
4 Customary law in Indonesia -
5 Dictionnary of Medieval Latin -
6a Tabula Imperii Romani (TIR) -
6b Forma Orbis Romani (FOR) -
7 Unpublished Historical Documents concerning Japan -
8 Scholarly editions and editing -
9/1 Plato Latinus (Corpus Philosophorum Medii Aevi) -
9/2a Aristoteles Latinus (Corpus Philosophorum Medii Aevi) -
9/2b Aristoteles Semitico-Latinus (Corpus Philosophorum Medii Aevi) -
9/3 Avicenna Latinus (Corpus Philosophorum Medii Aevi) -
9/4 Averrois Opera (Corpus Philosophorum Medii Aevi) -
9/5 Arnau de Villanova (Corpus Philosophorum Medii Aevi) -
9/6 Philosophorum Medii Aevi Opera Selecta (Corpus Philosophorum Medii Aevi) -
9/7a Philosophi Byzantini (Corpus Philosophorum Medii Aevi) -
9/7b Commentaria in Aristotelem Byzantina (Corpus Philosophorum Medii Aevi) -
10a Codices Latini Antiquiores (CLA) -
10b Chartae Latinae Antiquiores (ChLA) -
11a Concordances and indexes of the Islamic tradition -
11b Encyclopaedia of Islam -
12a Monumenta Musicae Byzantinae -
12b Corpus Scriptorum de re Musica -
13 Dictionary of Terminology of International Law -
14 Catalogus Translationum et Commentariorum http://www.catalogustranslationum.org/
15 Sumerian and Assyrian Dictionaries -
16 Corpus Vitrearum -
17 International Bibliography of Art of the Far East -
18 Pali Dictionary -
19 Corpus of the Troubadours -
20 Corpus Antiquitatum Americanensium -
21 Collected Works of Erasmus -
22 Fontes Historiae Africanae (FHA) -
23 Dictionaries -
24 Sources for Philosophy of Art (Corpus Theoriae Artis) -
25 History and Philology of Pre-Islamic Iran and Central Asia -
26 Sylloge Nummorum Graecorum (SNG) -
27 Corpus Inscriptionum Iranicarum (CII) -
28/a Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC) -
28/b Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum (ThesCRA) -
29 Polyglot Lexicon of Palaeography and Polyglot Lexicon of Codicology -
30 Constitutional corpus -
31 Atlas Linguarum Europae (ALE) -
32 Bibliographies of the History of Art -
33 Critical Inventory of Râmâyana -
34 Complete Works of Voltaire -
35 Index of Jewish Art -
36a Language Atlas of the Pacific Area (LAPA) -
36b Language Atlas of China -
36c Atlas of the languages of Korea -
37 Corpus of Coptic Literary Manuscripts -
38 New Nautical Glossary (JAL) -
39 Langues of Intercultural Communication in the Pacific area -
40a Corpus of Byzantine Monumental Paintings -
40b Corpus of Mexican Mural Paintings in America -
41 Corpus of Byzantine Astronomers -
42 Corpus of Greek and Latin philosophical papyri -
43 Corpus Iuris Sanscriticum -
44 Corpus of Phoenician and Punic Antiquities -
45 New Complete Collection of Fabliaux (NRCF) -
46 Corpus Christianorum, Series Apocryphorum -
47 Corpus Iuris Islamici (Encyclopedia of Islamic Law) -
48 Atlas of the Greek and Roman World -
49 Greek and Latin inscriptions (Corpora, Supplementum Epigraphicum Graecum and Cor -
50 Sanskrit Dictionary of the Buddhist Texts from the Turfan finds -
51 Monumenta palaeographica medii aevi -
52 Clavis Monumentorum Litterarum Bohemiae (CMLB) -
53 Catalogue of Oriental Manuscripts Collections -
54 Fuentes para la Historia del Teatro en Espana -
55 ve Sources for the History of the River Plate and Chile -
56 Sciences humaines en Europe centrale et orientale -
57 Moravia Magna -
58 Encyclopædia Iranica -
59 Corpus Fontium Manichaeorum -
60 Norse-Icelandic Skaldik Poetry of the Scandinavian Middle Ages -
61 Scytho-Sarmatian World and Greco-Roman Civilization -
62 Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi -
63 Spanish Dictionary of International Literary Terms -
64 Middle Persian Dictionary -
65 Corpus Epistolarum Ioannis Dantisci -
66 Comparative History of Literatures in European Languages -
67 China and the Mediterranean World: Archaeological and Written Sources -
68 Encyclopaedia of Indian Poetics -
69 Hobogirin -
70 Iusti Lipsi Epistolae -
71 Corpus Humanisticarum Praefationum -
72 Papyrus-Archives. Edition and Studies -
73 Corpus Rubenianum Ludwig Burchard -
74 The Salerne School of Medicine -
75 Epistolae Pontificum Romanorum -
76 Greek-Old Church Slavonic Lexicon-Index -
77 Greek and Latin Inscriptions -
78 Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG) -
79 Codices Graeci Antiquiores -
80 Corpus Limitis Imperii Romani -
81 Philologia Coranica -

Βραβείο Erasmus[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Ένωση έλαβε το Βραβείο Erasmus για την «προώθηση της συνεργασίας όλων σχεδόν των ευρωπαϊκών ακαδημιών και για την ώθηση σημαντικής, ακαδημαϊκής έρευνας». Με αυτό τον τρόπο όχι μόνο διατήρησε και ύψωσε το επίπεδο των ευρωπαϊκών ανθρωπιστικών επιστημών αλλά επίσης ενθάρρυνε την έρευνα σε πολιτισμικές περιοχές εκτός ευρωπαϊκής παράδοσης[3].

Παραπομπές σημειώσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. Janusz K. Kozlowski, Janusz K.· Francois de Callatay, Francois de (2013). Bientôt un siècle de soutien à des réalisations intellectuelles majeures – Towards a century of support to major intellectual achievements. Union Acadernique Internationale - International Union of Academies. σελ. 6. ISBN 978-83-7676-149-7. 
  2. «List of the Members Academies». uai-iua.org. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 19 Ιανουαρίου 2015. 
  3. «Praemium Erasmianum Foundation: Former Laureates». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 8 Οκτωβρίου 2015. Ανακτήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2015. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]