9223372036854775807

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
(Ανακατεύθυνση από 9223372036854775807 (αριθμός))
9223372036854775807
Περιγραφικά
Τακτικός9223372036854775807ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση72 × 73 × 127 × 337 × 92737 × 649657
Διαιρέτες[1]
Άθροισμα διαιρετών[1]
Σε άλλα συστήματα
Ελληνικό͵εωζ´
Ρωμαϊκό[2]
Δωδεκαδικό41A792678515120367
Δεκαεξαδικό7FFF,FFFF,FFFF,FFFF16
Εικοσαδικό5CBFJIA3FH27000

Το 9.223.372.036.854.775.807 αποτελεί σύνθετο αριθμό ίσο με 263 -1, ο οποίος ολογράφως εκφράζεται ως εννέα πεντάκις εκατομμύρια διακόσια είκοσι τρία τετράκις εκατομμύρια τριακόσια εβδομήντα δύο τρισεκατομμύρια τριάντα έξι δισεκατομμύρια οκτακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια επτά. Αποτελεί την μέγιστη δυνατή τιμή στους 64μπιτους υπολογιστές (επεξεργασία δεδομένων ανά χωρητικότητα 64 μπιτ την φορά) και η αναπαράσταση ημερομηνιών με τύπο δεδομένων 64 μπιτ δεν πάσχει από το πρόβλημα του έτους 2038.

Ιδιότητες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στην επιστήμη υπολογιστών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τύπος δεδομένων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο αριθμός αντιστοιχεί στον τύπο δεδομένων μεγάλου ακεραίου (long int ή big int)[4] και στην δεκαεξαδική μορφή του εκφράζεται ως 7FFF,FFFF,FFFF,FFFF16. Αποτελεί την μέγιστη δυνατή τιμή στους υπολογιστές με δυνατότητα επεξεργασίας 64 μπιτ, ενώ η παρουσία της τιμής στα πλαίσια υπολογισμού ενδεχομένως υποδηλώνει την παρουσία σφάλματος ή έλλειψης τιμής.

Ημερολόγιο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στις παλαιότερες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων τα οποία δημιουργήθηκαν με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C, ο τύπος δεδομένων που χρησιμοποιείται για την καταγραφή χρόνου (time_t), αποτελείται από 32 μπιτ (μέγιστη δυνατή τιμή 2.147.483.647 αριθμού με πρόσημο). Καθώς η καταγραφή του χρόνου ορίζεται ως ο αριθμός δευτερολέπτων που έχει περάσει από την 1η Ιανουαρίου 1970 (εποχή Unix), η μέγιστη δυνατή τιμή των 32 μπιτ (2.147.483.647, ως δευτερόλεπτα περίπου 58 έτη) δεν επαρκεί για τις ημερομηνίες από το έτος 2038 και έπειτα κάτι που είναι γνωστό ως πρόβλημα του έτους 2038, παρόμοιου με το πρόβλημα του έτους 2000. Έτσι για την επίλυση του προβλήματος, οι υπολογιστές αναβαθμίστηκαν στις αρχές του 21ου αιώνα σε αρχιτεκτονική με υποστήριξη 64 μπιτ η οποία διαθέτει πολύ μεγαλύτερη μέγιστη τιμή (τον αριθμό 9.223.372.036.854.775.807) η οποία εάν εκτιμηθεί ως δευτερόλεπτα αντιστοιχεί σε 292 δισεκατομμύρια έτη από την 1η Ιανουαρίου 1970.[5]

Σφάλμα PayPal[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η διαδικτυακή υπηρεσία πληρωμών Paypal υπέπεσε σε σφάλμα τον Ιούλιο του 2013 όταν κατά λάθος κατέθεσε 92 τετράκις εκατομμύρια δολάρια ($92.233.720.368.547.800, αριθμό υποεκατονταπλάσιο του 9.223.372.036.854.775.807) στον λογαριασμό κάποιου μέλους. Μετά την ανακάλυψη του σφάλματος, η εταιρεία διόρθωσε το σφάλμα και ως κίνηση καλής θέλησης έκανε δωρεά κάποιου αδιευκρίνιστου ποσού σε φιλανθρωπικό οργανισμό της επιλογής του μέλους του οποίου ο λογαριασμός παρουσίασε το σφάλμα.[6]

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. Numbermatics: 1 7 49 73 127 337 511 889 2359 3577 6223 9271 16513 24601 42799 64897 92737 172207 299593 454279 649159 649657 1205449 2097151 3124327 4544113 4547599 6769801 11777599 21870289 31252369 31833193 47388607 47424961 82443193 82506439 153092023 218766583 218934409 331720249 331974727 577102351 577545073 859764727 1531366081 1532540863 2281422937 2323823089 3969050863 4042815511 6018353089 6022970047 10727786041 15969960559 15982211857 27783356041 27804669943 42128471623 42160790329 60247241209 111789723913 111875482999 194483492287 194632689601 289740712999 295125532303 421730688463 783128380993 1362428827207 2028184990993 2029740905839 2952114819241 4398048608257 7651399633543 14197294936951 14208186340873 20303320287433 30786340257799 53559797434801 99457304386111 142123242012031 215504381804593 374918582043607 558552173248639 994862694084217 1482142380982609 2578521676503991 3909865212740473 10374996666878263 18049651735527937 27369056489183311 72624976668147841 126347562148695559 188232082384791343 1317624576693539401 9223372036854775807
  2. «A116961 - OEIS». oeis.org. Ανακτήθηκε στις 27 Αυγούστου 2017. 
  3. Mak, Ronald (2003). Java Number Cruncher: The Java Programmer's Guide to Numerical Computing. Prentice Hall Professional. ISBN 9780130460417. 
  4. Robbins, Kay A.· Robbins, Steven (2003). UNIX Systems Programming: Communication, Concurrency, and Threads. Prentice Hall Professional. σελ. 302. ISBN 9780130424112. 
  5. «PayPal accidentally credits man $92 quadrillion». 

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]