Εθνικός ύμνος της Δημοκρατίας της Κιργιζίας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο Εθνικός Ύμνος της Κιργιζιανής Δημοκρατίας (στα κιργιζιανά: Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Гимни,: Kyrgyz Respublikasynyn Mamlekettik Gimni ρωσικά: Государственный гимн Киргизской Республики) καθιερώθηκε το 1992, για τη νεοσύστατη δημοκρατία της Κιργιζίας. Συνθέτες είναι οι Νασίρ Νταβλέσοβ (Nasyr Davlesov) και Καλί Μολντομπαζάνοφ (Kalyi Moldobasanov), ενώ οι στίχοι γράφτηκαν από τους Τζαμίλ Σαντίκοφ ( Djamil Sadykov) και Εσμαμπέτ Κουλούεφ (Eshmambet Kuluev).


Στίχοι στα κιργιζιανά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κυριλλικοί χαρακτήρες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ак мөңгүлүү аска зоолор, талаалар,
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.
Байыртадан бүткөн мүнөз элиме,
Досторуна даяр дилин берүүгө.
Бул ынтымак эл бирдигин ширетип,
Бейкуттукту берет кыргыз жерине.
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.
Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын,
Ыйык сактап урпактарга берели.
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

Μεταγραφή στα λατινικά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Aq mɵᶇgylyy asqa zoolor, talaalar,
Eliвizdin çanь menen вaraвar.
Sansьz qьlьm Ala-Toosun mekendep,
Saqtap keldi вizdin ata-вaвalar.
Algalaj вer, qьrƣьz el,
Azattьqtьn çolunda.
Ɵrkyndɵj вer, ɵsɵ вer,
Ɵz taƣdьrьᶇ qoluᶇda.
Вajьrtadan вytkɵn mynɵz elime,
Dostoruna dajar dilin вeryygɵ.
Вul ьntьmaq el вirdigin şiretip,
Вejquttuqtu вeret qьrƣьz çerine.
Algalaj вer, qьrƣьz el,
Azattьqtьn çolunda.
Ɵrkyndɵj вer, ɵsɵ вer,
Ɵz taƣdьrьᶇ qoluᶇda.
Atqarьlьp eldin ymyt, tilegi,
Çelвiredi erkindiktin çelegi.
Вizge çetken ata saltьn, murasьn,
Ьjьq saqtap urpaqtarƣa bereli.
Algalaj вer, qьrƣьz el,
Azattьqtьn çolunda.
Ɵrkyndɵj вer, ɵsɵ вer,
Ɵz taƣdьrьᶇ qoluᶇda.

Ρωσική μετάφραση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κυριλλικοί χαρακτήρες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Высокие горы, долины, поля -
Родная, заветная наша земля.
Отцы наши жили среди Ала-Тоо
Всегда свою родину свято храня.
Вперед, кыргызский народ,
Путем свободы вперед!
Взрастай, народ, расцветай,
Свою судьбу созидай!
Извечно народ наш для дружбы открыт,
Единство и дружбу он в сердце хранит.
Земля Кыргызстана, родная страна
Лучами согласия озарена.
Вперед, кыргызский народ,
Путем свободы вперед!
Взрастай, народ, расцветай,
Свою судьбу созидай!
Мечты и надежды отцов сбылись.
И знамя свободы возносится ввысь.
Наследье отцов наших передадим
На благо народа потомкам своим
Вперед, кыргызский народ,
Путем свободы вперед!
Взрастай, народ, расцветай,
Свою судьбу созидай!

Μεταγραφή με λατινικούς χαρακτήρες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Vysokije gory, doliny, polja,
Rodnaja, zavetnaja naša zemlja,
Otcy naši žili sredi Ala-Too
Vsegda svoju rodinu svjato chranja.
Vpered, kyrgyzskij narod,
Putem svobody vpered
Vzrastaj, narod rascvetaj,
Svoju sudjbu sozidaj.
Izvečno narod naš dlja druźby otkryt,
Jedinstvo i družbu on v serdce chranit.
Zemlja Kirgizstana, rodnaja strana
Luchami soglasija ozarena.
Vpered, kyrgyzskij narod,
Putem svobody vpered
Vzrastaj, narod rascvetaj,
Svoju sudjbu sozidaj.
Mečty i nadeždy naroda sbyliś
I znamja svobody voznosića vvyś.
Nasledje otsov našich peredadim
Na blago naroda potomkam svoim.
Vpered, kyrgyzskij narod,
Putem svobody vpered
Vzrastaj, narod rascvetaj,
Svoju sudjbu sozidaj.

Ελληνική μετάφραση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ψηλά βουνά, κοιλάδες και χωράφια
Είναι η αυτόχθων χώρα μας.
Οι πατέρες μας έζησαν στο Ala-Too,
Σώζοντας πάντα την μητέρα πατρίδα.
Εμπρός, λαέ της Κιργιζίας,
Εμπρός για την ελευθερία!
Στάσου στα πόδια σου και άνθισε!
Πάρε την τύχη σου στα χέρια σου!
Είμαστε ανοικτοί στην ελευθερία για πολύ καιρό.
Η φιλία και η ομόνοια είναι στις καρδιές μας
Η γη της Κιργιζίας, το κράτος που μας γέννησε,
Λάμπει στις ακτίνες της ομοψυχίας.
Εμπρός, λαέ της Κιργιζίας,
Εμπρός για την ελευθερία!
Στάσου στα πόδια σου και άνθισε!
Πάρε την τύχη σου στα χέρια σου!
Τα όνειρα των ανθρώπων βγήκαν αληθινά,
Και η σημαία της ελευθερίας βρίσκεται από πάνω μας.
Η κληρονομιά των πατέρων μας θα
Περάσει στους γιους μας για το καλό του λαού.
Εμπρός, λαέ της Κιργιζίας,
Εμπρός για την ελευθερία!
Στάσου στα πόδια σου και άνθισε!
Πάρε την τύχη σου στα χέρια σου!

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]