Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εθνικός ύμνος της Δημοκρατίας της Κιργιζίας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο Εθνικός Ύμνος της Κιργιζιανής Δημοκρατίας (στα κιργιζιανά: Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Гимни,: Keurgeuz Respublikaseuneun Mamlekettik Gimni ρωσικά: Государственный гимн Киргизской Республики) καθιερώθηκε το 1992, για τη νεοσύστατη δημοκρατία της Κιργιζίας. Συνθέτες είναι οι Νασίρ Νταβλέσοβ (Naseur Davlesoff) και Καλί Μολντομπαζάνοφ (Kaleui Moldobasanoff), ενώ οι στίχοι γράφτηκαν από τους Τζαμίλ Σαντίκοφ ( Zhamil Sadeukoff) και Εσμαμπέτ Κουλούεφ (Eshmambet Kuluyeff).


Στίχοι στα κιργιζιανά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κυριλλικοί χαρακτήρες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ак мөңгүлүү аска зоолор, талаалар,
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.
Байыртадан бүткөн мүнөз элиме,
Досторуна даяр дилин берүүгө.
Бул ынтымак эл бирдигин ширетип,
Бейкуттукту берет кыргыз жерине.
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.
Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын,
Ыйык сактап урпактарга берели.
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

Μεταγραφή στα λατινικά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ak moenkguelueue aska zoolor, talaalar,
Elibizdin zhaneu menen barabar.
Sanseuz keuleum Ala-Toosun mekendep,
Saktap keldi bizdin ata-babalar.
Algalai ber, Keurgeuz el,
Azatteukteun zholunda.
Oerkuendoei ber, oesoe ber,
Oez tagdeureunk kolunkda.
Вayeurtadan buetkoen muenoez elime,
Dostoruna dayar dilin berueuegoe.
Вul eunteumak el birdigin shiretip,
Вeikuttuktu beret Keurgeuz zherine.
Algalai ber, Keurgeuz el,
Azatteukteun zholunda.
Oerkuendoei ber, oesoe вer,
Oez tagdeureunk kolunkda.
Atkareuleup eldin uemuet, tilegi,
Zhelbiredi erkindiktin zhelegi.
Вizge zhetken ata salteun, muraseun,
Euyeuk saktap urpaktarga bereli.
Algalai ber, Keurgeuz el,
Azatteukteun zholunda.
Oerkuendoei ber, oesoe ber,
Oez tagdeureunk kolunkda.

Ρωσική μετάφραση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κυριλλικοί χαρακτήρες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Высокие горы, долины, поля -
Родная, заветная наша земля.
Отцы наши жили среди Ала-Тоо
Всегда свою родину свято храня.
Вперед, кыргызский народ,
Путем свободы вперед!
Взрастай, народ, расцветай,
Свою судьбу созидай!
Извечно народ наш для дружбы открыт,
Единство и дружбу он в сердце хранит.
Земля Кыргызстана, родная страна
Лучами согласия озарена.
Вперед, кыргызский народ,
Путем свободы вперед!
Взрастай, народ, расцветай,
Свою судьбу созидай!
Мечты и надежды отцов сбылись.
И знамя свободы возносится ввысь.
Наследье отцов наших передадим
На благо народа потомкам своим
Вперед, кыргызский народ,
Путем свободы вперед!
Взрастай, народ, расцветай,
Свою судьбу созидай!

Μεταγραφή με λατινικούς χαρακτήρες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Vysokiye gory, doliny, polya,
Rodnaya, zavetnaya nasha zemlya,
Ottsy nashi zhili sredi Ala-Too
Vsegda svoyu rodinu svyato khranya.
Vpered, kyrgyzskiy narod,
Putem svobody vpered
Vzrastay, narod rastsvetay,
Svoyu sudybu soziday.
Izvechno narod nash dlya druzhby otkryt,
Edinstvo i druzhbu on v serdtse Khranit.
Zemlya Kyrgyzstana, rodnaya strana
Luchami soglasiya ozarena.
Vpered, kyrgyzskiy narod,
Putem svobody vpered
Vzrastaj, narod rastsvetay,
Svoju sudjbu sozidaj.
Mechty i nadezhdy naroda sbyliś
I znamya svobody voznositsya vvys'.
Nasledye otsov nashikh peredadim
Na blago naroda potomkam svoim.
Vpered, kyrgyzskiy narod,
Putem svobody vpered
Vzrastay, narod rastsvetay,
Svoyu sudybu soziday.

Ελληνική μετάφραση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ψηλά βουνά, κοιλάδες και χωράφια
Είναι η αυτόχθων χώρα μας.
Οι πατέρες μας έζησαν στο Ala-Too,
Σώζοντας πάντα την μητέρα πατρίδα.
Εμπρός, λαέ της Κιργιζίας,
Εμπρός για την ελευθερία!
Στάσου στα πόδια σου και άνθισε!
Πάρε την τύχη σου στα χέρια σου!
Είμαστε ανοικτοί στην ελευθερία για πολύ καιρό.
Η φιλία και η ομόνοια είναι στις καρδιές μας
Η γη της Κιργιζίας, το κράτος που μας γέννησε,
Λάμπει στις ακτίνες της ομοψυχίας.
Εμπρός, λαέ της Κιργιζίας,
Εμπρός για την ελευθερία!
Στάσου στα πόδια σου και άνθισε!
Πάρε την τύχη σου στα χέρια σου!
Τα όνειρα των ανθρώπων βγήκαν αληθινά,
Και η σημαία της ελευθερίας βρίσκεται από πάνω μας.
Η κληρονομιά των πατέρων μας θα
Περάσει στους γιους μας για το καλό του λαού.
Εμπρός, λαέ της Κιργιζίας,
Εμπρός για την ελευθερία!
Στάσου στα πόδια σου και άνθισε!
Πάρε την τύχη σου στα χέρια σου!

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]