Δυναστεία του Κωνσταντίνου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η δυναστεία του Κωνσταντίνου ήταν αυτοκρατορικός Βυζαντινός Οίκος (324-363) και διάρκησε 39 έτη. Ιδρυτής και γενάρχης της ήταν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Α΄ ο Μέγας.

Αναρρηθέντες αυτοκράτορες του Βυζαντίου από αυτή τη Δυναστεία ήταν οι:

Τα σημαντικότερα γεγονότα επί της Δυναστείας αυτής ήταν:

Τη δυναστεία αυτή διαδέχτηκε ο αυτοκράτορας Ιοβιανός, τον οποίο διαδέχτηκαν τα αδέλφια Βαλεντινιανός Α΄ και Βάλης της Δυναστείας του Βαλεντινιανού (364-378/392).

Ακολούθησε η Θεοδοσιανή Δυναστεία (379-518).

Γενεαλογία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καρακάλλας
Αυτ. των Ρωμαίων
ΔΥΝ. ΣΕΒΗΡΩΝ
 
Φουλβία Πλαυτίλλα
 
Γάιος Φούλβιος Πλαύτιος Ορτενσιανός
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φουλβία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λούκιος Ιούνιος Αυρήλιος Νεράτιος Γάλλος Φούλβιος Μάκερ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κλαύδιος Γοτθικός
Αυτ. των Ρωμαίων
 
Κουιντίλλος
Αυτ. των Ρωμαίων
 
αδελφ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vexilloid of the Roman Empire.svg
Διοκλητιανός
Αυτ. των Ρωμαίων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λούκιος Ιούνιος Νεράτιος Γάλλος Φούλβιος Μάκερ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ευτρόπιος
 
 
 
 
 
 
 
Αφράνιος Αννιβαλιανός
 
Ευτροπία
 
Vexilloid of the Roman Empire.svg
Μαξιμιανός
αυτ. Ανατολής
 
2.Γαλερία Βαλερία
 
Vexilloid of the Roman Empire.svg
Γαλέριος
Αυτ. στην Ανατολή
 
αδελφή
 
Νεράτιος Γάλλος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Αγία Ελένη
 
 
 
 
 
 
 
 
Vexilloid of the Roman Empire.svg
Κωνστάντιος Α΄ Χλωρός
ΔΥΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
2.Θεοδώρα
 
 
 
 
 
Vexilloid of the Roman Empire.svg
Μαξέντιος
Αυτ. των Ρωμαίων
 
 
 
 
 
(1) Βαλερία Μαξιμίλλα
 
Vexilloid of the Roman Empire.svg
Μαξιμίνος Β΄
Αυτ. στην Ανατολή
 
Νεράτιος Ιούνιος Φλαβιανός
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Μινερβίνη
 
Vexilloid of the Roman Empire.svg
Κωνσταντίνος Α΄
Αυτ. των Ρωμαίων
(313-337)
 
2.Φαύστα
(κόρη Μαξιμιανού)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φλάβιος Δαλμάτιος
τιμητής
 
Ευτροπία η Νεότερη
σύζ. Βίριος Νεπωτιανός
 
Φλαβία Ιουλία Κωνσταντία
σύζ.Λικίνιος
αυτ. της Δύσης
 
Βασιλίνα
η Ελληνίδα
 
 
 
Ιούλιος Κωνστάντιος
 
 
 
Γάλλα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κρίσπος
 
Κωνσταντίνα
σύζ.1.Αννιβαλιανός
2.Κωνστάντιος Γάλλος
 
Vexilloid of the Roman Empire.svg
Κωνσταντίνος Β΄
Αυτ. των Ρωμαίων
(337-340)
 
Vexilloid of the Roman Empire.svg
Κωνστάντιος Β΄
Αυτ. των Ρωμαίων
(337-361)
σύζ. 1.(1η κόρη του Ιούλιου Κωνστάντιου)
2.Ευσεβία
3.Φαυστίνα
 
Vexilloid of the Roman Empire.svg
Κώνστας Α΄
Αυτ. των Ρωμαίων
(337-350)
 
Ελένη
σύζ. Ιουλιανός
Αυτ. των Ρωμαίων
(360-363)
 
Αννιβαλιανός
σύζ.Κωνσταντίνα
(κόρη Κωνσταντίνου Α΄)
 
Δαλμάτιος
καίσαρας
 
Vexilloid of the Roman Empire.svg
Λικίνιος
ο νεότερος
Αυτ. στην Ανατολή
 
Vexilloid of the Roman Empire.svg
Ιουλιανός
Αυτ. των Ρωμαίων
(360-363)
σύζ.Ελένη
(κόρη Κωνσταντίνου Α΄)
 
2η κόρη
σύζ.Ιούστος
 
1η κόρη
σύζ.Κωνστάντιος Β΄
 
Κωνστάντιος Γάλλος
σύζ.Κωνσταντίνα
(κόρη Κωνσταντίνου Α΄)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ουάλης
Αυτ. της Ανατολής
(364-378)
 
Μαρίνα Σεβέρα
 
Ουαλεντινιανός Α΄
αυτ. της Δύσης
ΔΥΝ. ΟΥΑΛΕΝΤΙΝΙΑΝΟΥ
 
Ιουστίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Φλαβία Μαξίμα Κωνσταντία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γρατιανός
αυτ. της Δύσης
σύζ.2.Λαέτα
 
Γάλλα
 
Θεοδόσιος Α΄
Αυτ. των Ρωμαίων
(379-395)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]