Βαθμοί ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Κοινοί στρατιωτικοί βαθμοί στα ελληνικά
Στρατός Ξηράς Πολεμικό Ναυτικό Πολεμική Αεροπορία
Aξιωματικοί
Ανώτατοι Αξιωματικοί
Στρατάρχης Αρχιναύαρχος Αρχιπτέραρχος
Στρατηγός Ναύαρχος Πτέραρχος
Αντιστράτηγος Αντιναύαρχος Αντιπτέραρχος
Υποστράτηγος Υποναύαρχος Υποπτέραρχος
Ταξίαρχος Σ.Ξ. Αρχιπλοίαρχος Ταξίαρχος Π.Α.
Ανώτεροι Αξιωματικοί
Συνταγματάρχης Πλοίαρχος Σμήναρχος
Αντισυνταγματάρχης Αντιπλοίαρχος Αντισμήναρχος
Ταγματάρχης Πλωτάρχης Επισμηναγός
Κατώτεροι Αξιωματικοί
Λοχαγός Υποπλοίαρχος Σμηναγός
Υπολοχαγός Ανθυποπλοίαρχος Υποσμηναγός
Ανθυπολοχαγός Σημαιοφόρος Ανθυποσμηναγός
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Σ.Ξ. Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Π.Α.
Ανθυπασπιστές
Ανθυπασπιστής Σ.Ξ. Ανθυπασπιστής Π.Ν. Ανθυπασπιστής Π.Α.
Υπαξιωματικοί
Αρχιλοχίας Αρχικελευστής Αρχισμηνίας
Επιλοχίας Επικελευστής Επισμηνίας
Λοχίας Κελευστής Σμηνίας
Δεκανέας Δίοπος Υποσμηνίας
Οπλίτες
Υποδεκανέας Υποδίοπος Ανθυποσμηνίας
Στρατιώτης Ναύτης Σμηνίτης
π  σ  ε

Οι βαθμοί ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας βασίζονται στην αρχαιοελληνική και βυζαντινή ορολογία, παρότι οι βαθμοί αντιστοιχούν σε αυτούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Για παράδειγμα ο λόχος αποτελείται από περίπου 100 οπλίτες όπως και στην αρχαιότητα με τον επικεφαλής αξιωματικό να ονομάζεται λοχαγός. Σε γενικές γραμμές ο κάθε αξιωματικός ή υπαξιωματικός ονομάζεται βάσει του σχηματισμού του οποίου διοικεί (τάγμα - ταγματάρχης, σύνταγμα - συνταγματάρχης κτλ) με τις καταλήξεις των βαθμών (-αγός από το ἄγειν = οδηγεί, ή -αρχος από το ἄρχειν = εξουσιάζει).

Στρατός Ξηράς[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αξιωματικοί[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατηγορία Βαθμός[1] NATO Διακριτικά
Ανώτατοι

αξιωματικοί

Στρατηγός OF-9
Army-GRE-OF-09.svg
Αντιστράτηγος OF-8
Army-GRE-OF-08.svg
Υποστράτηγος OF-7
Army-GRE-OF-07.svg
Ταξίαρχος OF-6
Army-GRE-OF-06.svg
Ανώτεροι

αξιωματικοί

Συνταγματάρχης OF-5
Army-GRE-OF-05.svg
Αντισυνταγματάρχης OF-4
Army-GRE-OF-04.svg
Ταγματάρχης OF-3
Army-GRE-OF-03.svg
Αξιωματικοί
Λοχαγός OF-2
Army-GRE-OF-02.svg
Υπολοχαγός OF-1
Army-GRE-OF-01a.svg
Ανθυπολοχαγός OF-1
Army-GRE-OF-01b.svg
Έφεδροι
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός OF(D)
GR-Army-OFD.svg

Υπαξιωματικοί και άλλοι βαθμοί[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατηγορία Βαθμός[1] NATO Διακριτικά
Ανθυπασπιστές
Ανθυπασπιστής OR-9 Army-GRE-OR-09a.svg
Υπαξιωματικοί
Αρχιλοχίας OR-8 Army-GRE-OR-08.svg Army-GRE-OR-08b.svg
Επιλοχίας OR-7 Army-GRE-OR-07.svg Army-GRE-OR-07b.svg
Λοχίας OR-6 Army-GRE-OR-06a.svg Army-GRE-OR-06b.svg
Δεκανέας OR-4 Army-GRE-OR-04a.svg Army-GRE-OR-04b.svg
Υποδεκανέας OR-3 Army-GRE-OR-03a.svg
Στρατιώτης OR-1
Έφεδροι

υπαξιωματικοί

Λοχίας OR-6 Army-GRE-OR-06c.svg
Δεκανέας OR-4 Army-GRE-OR-04c.svg
Υποδεκανέας OR-3 GR-Army-Υποδεκανέας.svg
Υποψήφιος Έφεδρος Βαθμοφόρος OR-1 Army-GRE-ΥΕΒ.svg
Στρατιώτης OR-1

Πολεμικό ναυτικό[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αξιωματικοί[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατηγορία Βαθμός[2] NATO
Ανώτατοι

αξιωματικοί

Ναύαρχος OF-9
Αντιναύαρχος OF-8
Υποναύαρχος OF-7
Αρχιπλοίαρχος OF-6
Ανώτεροι

αξιωματικοί

Πλοίαρχος OF-5
Αντιπλοίαρχος OF-4
Πλωτάρχης OF-3
Αξιωματικοί
Υποπλοίαρχος OF-2
Ανθυποπλοίαρχος OF-1
Σημαιοφόρος OF-1
Άλλοι
Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός OF(D)

Υπαξιωματικοί[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατηγορία Βαθμός[2]
Υπαξιωματικοί
Αρχικελευστής
Επικελευστής
Κελευστής
Δίοπος
Οπλίτες
Υποδίοπος
Ναύτης

Πολεμική αεροπορία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αξιωματικοί[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατηγορία Βαθμός[3] NATO Διακριτικά
Ανώτατοι

αξιωματικοί

Πτέραρχος OF-9 Hellenic Air Force OF-9.svg
Αντιπτέραρχος OF-8 Hellenic Air Force OF-8.svg
Υποπτέραρχος OF-7 Hellenic Air Force OF-7.svg
Ταξίαρχος OF-6 Hellenic Air Force OF-6.svg
Ανώτεροι

αξιωματικοί

Σμήναρχος OF-5 Hellenic Air Force OF-5.svg
Αντισμήναρχος OF-4 Hellenic Air Force OF-4.svg
Επισμηναγός OF-3 Hellenic Air Force OF-3.svg
Αξιωματικοί
Σμηναγός OF-2 Hellenic Air Force OF-2.svg
Υποσμηναγός OF-1 Hellenic Air Force OF-1A.svg
Ανθυποσμηναγός OF-1 Hellenic Air Force OF-1B.svg

Υπαξιωματικοί και άλλοι βαθμοί[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατηγορία Βαθμός[3] NATO Διακριτικά
Δόκιμοι αξιωματικοί
Ανθυπασπιστής OR-9 GR-Air Force-Ανθυπασπιστής.svg
Υπαξιωματικοί
Αρχισμηνίας OR-8 GR-Air Force-Μόνιμος Αρχισμηνίας.svg GR-Air Force-Αρχισμηνίας ΕΠΟΠ.svg
Επισμηνίας OR-7 GR-Air Force-Μόνιμος Επισμηνίας.svg GR-Air Force-Επισμηνίας ΕΠΟΠ.svg
Σμηνίας OR-6 GR-Air Force-Μόνιμος Σμηνίας.svg GR-Air Force-Σμηνίας ΕΠΟΠ.svg
Υποσμηνίας OR-4 GR-Air Force-Υποσμηνίας ΕΠΟΠ.svg
Σμηνίτης ΕΠΟΠ OR-1 GR-Air Force-Σμηνίτης ΕΠΟΠ.svg
Άλλοι
Κληρωτός Σμηνίας OR-5 GR-Air Force-Κληρωτός Σμηνίας.svg
Σμηνίτης OR-1

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. 1,0 1,1 «Γενικό Επιτελείο Στρατού - Διακριτικά». www.army.gr. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 28 Ιουλίου 2012. Ανακτήθηκε στις 5 Αυγούστου 2017. 
  2. 2,0 2,1 «Διακριτικά Βαθμών Προσωπικού ΠΝ». 14 Μαΐου 2012. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 14 Μαΐου 2012. Ανακτήθηκε στις 5 Αυγούστου 2017. CS1 maint: Unfit url (link)
  3. 3,0 3,1 «Hellenic Airforce Ranks». 28 Αυγούστου 2015. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 28 Αυγούστου 2015. Ανακτήθηκε στις 5 Αυγούστου 2017. CS1 maint: Unfit url (link)