Πλοίαρχος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Κοινοί στρατιωτικοί βαθμοί στα ελληνικά
Στρατός Ξηράς Πολεμικό Ναυτικό Πολεμική Αεροπορία
Aξιωματικοί
Ανώτατοι
Στρατάρχης Αρχιναύαρχος Αιθεράρχης
Στρατηγός Ναύαρχος Πτέραρχος
Αντιστράτηγος Αντιναύαρχος Αντιπτέραρχος
Υποστράτηγος Υποναύαρχος Υποπτέραρχος
Ταξίαρχος Αρχιπλοίαρχος Ταξίαρχος
Ανώτεροι
Συνταγματάρχης Πλοίαρχος Σμήναρχος
Αντισυνταγματάρχης Αντιπλοίαρχος Αντισμήναρχος
Ταγματάρχης Πλωτάρχης Επισμηναγός
Κατώτεροι
Λοχαγός Υποπλοίαρχος Σμηναγός
Υπολοχαγός Ανθυποπλοίαρχος Υποσμηναγός
Ανθυπολοχαγός Σημαιοφόρος Ανθυποσμηναγός
Ενδιάμεσοι
Ανθυπασπιστής Ανθυπασπιστής Ανθυπασπιστής
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός
Υπαξιωματικοί
Αρχιλοχίας Αρχικελευστής Αρχισμηνίας
Επιλοχίας Επικελευστής Επισμηνίας
Λοχίας Κελευστής Σμηνίας
Δεκανέας Δίοπος Υποσμηνίας
Οπλίτες
Υποδεκανέας Υποδίοπος Ανθυποσμηνίας
Στρατιώτης Ναύτης Σμηνίτης
π  σ  ε
Κοινοί βαθμοί σωμάτων ασφαλείας στα ελληνικά
Αστυνομία Ακτοφυλακή Πυροσβεστική
Aξιωματικοί
Ανώτατοι
Αντιστράτηγος Αντιναύαρχος Αντιστράτηγος
Υποστράτηγος Υποναύαρχος Υποστράτηγος
Ταξίαρχος Αρχιπλοίαρχος Αρχιπύραρχος
Ανώτεροι
Αστυνομικός Διευθυντής Πλοίαρχος Πύραρχος
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αντιπλοίαρχος Αντιπύραρχος
Αστυνόμος Πλωτάρχης Επιπυραγός
Κατώτεροι
Αστυνόμος Β΄ Υποπλοίαρχος Πυραγός
Υπαστυνόμος Α΄ Ανθυποπλοίαρχος Υποπυραγός
Υπαστυνόμος Β΄ Σημαιοφόρος Ανθυποπυραγός
Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικοί - Δόκιμοι
Ανθυπαστυνόμος Ανθυπασπιστής Πυρονόμος
Αρχιφύλακας - Ανακριτικός Αρχικελευστής Αρχιπυροσβέστης Παραγωγικής Σχολής
Αρχιφύλακας - Μη ανακριτικός Επικελευστής Αρχιπυροσβέστης Μη Παραγωγικής Σχολής
Υπαρχιφύλακας - Ανακριτικός ή μη Κελευστής Υπαρχιπυροσβέστης
Αστυφύλακας Λιμενοφύλακας Πυροσβέστης
Δόκιμος Αστυφύλακας Δόκιμος Λιμενοφύλακας Δόκιμος Πυροσβέστης
π  σ  ε

Πλοίαρχος (Πχος) είναι ο επικεφαλής του πληρώματος πλοίου.[1] Είναι ο κυβερνήτης και ο διοικητής του πλοίου, επί κεφαλής της ιεραρχίας του πληρώματος με εξουσία σε κάθε πρόσωπο που επιβαίνει στο πλοίο και υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις ναυτολόγησης του πληρώματος. Είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την ευταξία στο πλοίο. Προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας που εγγράφεται στο νηολόγιο του πλοίου. Ο πλοίαρχος οφείλει να κυβερνά αυτοπροσώπως το πλοίο στις επικίνδυνες περιοχές, να τηρεί τα ναυτιλιακά έγγραφα (π.χ. έγγραφα εθνικότητας, ναυτολόγιο και ημερολόγια). Οι Πλοίαρχοι υπηρετούν στο Πολεμικό, στο Εμπορικό Ναυτικό αλλά και στο Λιμενικό Σώμα - Ακτοφυλακή.

Ετυμολογία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πλοιον+άρχω = είμαι αρχηγός, ηγεμονεύω του πλοίου.

Συναφείς όροι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Kαπετάνιος : Στο εμπορικό ναυτικό ο πρώτος / δεύτερος / τρίτος καπετάνιος.
 • Kυβερνήτης : Είναι ρόλος (υπηρεσία) του πολεμικού ναυτικού. Αντίστοιχη του καπετάνιου.
 • Συγκυβερνήτης : Ο αντικαταστάτης πλοίαρχος.
 • Kαραβοκύρης : Σήμαινε πλοίαρχος γιατί παλαιοτέρα η ιδιότητα του πλοιοκτήτη και του πλοιάρχου συνέπιπταν: Οποίος είχε πλοίο το κυβερνούσε κιόλας. Το καραβοκύρης δε σήμαινε τον κύριο του πλοίου με την έννοια "τον έχοντα την νομικώς εννοούμενη κυριότητα". Σημαίνει τον έχοντα την φυσική εξουσία επί του πλοίου και κυρίως επί του πληρώματος. Με αυτή τη λογική και ο ναύκληρος ήταν συνώνυμος του καράβοκύρη.
 • Σκίπερ : Ο κυβερνήτης σκαφών αναψυχής.

Κανόνας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο πλοίαρχος εγκαταλείπει τελευταίος το πλοίο καθώς εχει και το γενικό πρόσταγμα.

Προσωπικό του πλοίου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα σημαντικότερα ιεραρχικά μέλη του προσωπικού του πλοίου (πέραν του πλοιάρχου) είναι τα ακόλουθα:[2]

 • Υποπλοίαρχος: είναι ο άμεσος συνεργάτης του πλοιάρχου για κάθε θέμα σχετικά με το πλοίο, τους επιβαίνοντες και το φορτίο. Προΐσταται των υπηρεσιών του προσωπικού του καταστρώματος, της τροφοδοσίας, των ενδιαιτήσεων και του μαγειρείου.
 • Ύπαρχος: ασκεί τα καθήκοντα του υποπλοίαρχου στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία. Ιεραρχικά τοποθετείται μεταξύ πλοιάρχου και υποπλοιάρχου.
 • Ανθυποπλοίαρχος: είναι ο άμεσος βοηθός του υποπλοίαρχου για κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσία του σκάφους, τη ναυσιπλοΐα και στο φορτίο.
 • Δόκιμος πλοίαρχος: ασκείται υπό την επίβλεψη του υποπλοίαρχου και του ανθυποπλοίαρχου σε κάθε θέμα σχετικά με την υπηρεσία του σκάφους και τη ναυσιπλοΐα.
 • Α΄Μηχανικός: είναι ο αξιωματικός που προΐσταται της υπηρεσίας μηχανής και του προσωπικού της, τελεί υπό τις διαταγές και τον έλεγχο του πλοιάρχου, ευθύνεται για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των κινητήριων μηχανών, των βοηθητικών μηχανημάτων, των λεβήτων και των άλλων εγκαταστάσεων του μηχανοστασίου και λεβητοστασίου, κάθε μηχανής και ηλεκτρικής εγκατάστασης του πλοίου εκτός από τα ραδιοτηλεγραφικά μηχανήματα.
 • Πλήρωμα: τα μέλη του πληρώματος προσλαμβάνοναται με σύμβαση ναυτολόγησης. Στην έννοια του πληρώματος περιλαμβάνονται όλα τα πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα πλοία, ανεξάρτητα από τη φύση της εργασίας τους (π.χ. ναύτες, ιατροί, μουσικοί κ.α.)

Ο Θεσμός της Ελληνίδας Πλοιάρχου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το 1988 ξεκίνησε η εγγραφή γυναικών στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.[3]

«Το επάγγελµα του ναυτικού είναι σκληρό για όλους, πολλώ δε µάλλον για τις γυναίκες. Σαν να υπάρχει µια διαρκής καχυποψία ότι η γυναίκα δεν θα τα καταφέρει να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της δουλειάς. Γι' αυτό και πρόκειται για το κατ’ εξοχήν επάγγελµα υποεκπροσώπησης των γυναικών διεθνώς». Γιάννης Χαλάς, Γενικός Γραµµατέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας.[4]

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. Πλοίαρχος
 2. "Σημειώσεις Ναυτκού Δικαίου," Χατζοπούλου, Σ. Γερασίμου
 3. ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
 4. Έλλη Ισμαηλίφου, "Καπετάνιος γένους θηλυκού", Το Βήμα (09/10/2011).