Πλωτάρχης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Κοινοί στρατιωτικοί βαθμοί στα ελληνικά
Στρατός Ξηράς Πολεμικό Ναυτικό Πολεμική Αεροπορία
Aξιωματικοί
Ανώτατοι Αξιωματικοί
Στρατάρχης Αρχιναύαρχος Αρχιπτέραρχος
Στρατηγός Ναύαρχος Πτέραρχος
Αντιστράτηγος Αντιναύαρχος Αντιπτέραρχος
Υποστράτηγος Υποναύαρχος Υποπτέραρχος
Ταξίαρχος Σ.Ξ. Αρχιπλοίαρχος Ταξίαρχος Π.Α.
Ανώτεροι Αξιωματικοί
Συνταγματάρχης Πλοίαρχος Σμήναρχος
Αντισυνταγματάρχης Αντιπλοίαρχος Αντισμήναρχος
Ταγματάρχης Πλωτάρχης Επισμηναγός
Κατώτεροι Αξιωματικοί
Λοχαγός Υποπλοίαρχος Σμηναγός
Υπολοχαγός Ανθυποπλοίαρχος Υποσμηναγός
Ανθυπολοχαγός Σημαιοφόρος Ανθυποσμηναγός
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Σ.Ξ. Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Π.Α.
Ανθυπασπιστές
Ανθυπασπιστής Σ.Ξ. Ανθυπασπιστής Π.Ν. Ανθυπασπιστής Π.Α.
Υπαξιωματικοί
Αρχιλοχίας Αρχικελευστής Αρχισμηνίας
Επιλοχίας Επικελευστής Επισμηνίας
Λοχίας Κελευστής Σμηνίας
Δεκανέας Δίοπος Υποσμηνίας
Οπλίτες
Υποδεκανέας Υποδίοπος Ανθυποσμηνίας
Στρατιώτης Ναύτης Σμηνίτης
π  σ  ε

Ο Πλωτάρχης (Πχης, θηλ. η Πλωτάρχης) είναι στρατιωτικός βαθμός (OF-3) του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος. Ανήκει στους ανώτερους αξιωματικούς, πρώτος εκ των κάτω προς τα άνω και είναι αντίστοιχος του Ταγματάρχη του Στρατού Ξηράς, του Επισμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας, του Αστυνόμου Α΄ της Ελληνικής Αστυνομίας και του Επιπυραγού στην Πυροσβεστική. Ο Πλωτάρχης είναι ανώτερος του Υποπλοιάρχου και κατώτερος του Αντιπλοιάρχου.

Στους αγγλόφωνους στρατούς ο αντίστοιχος βαθμός καλείται Lieutenant Commander.

Διακριτικό[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα διακριτικά του στρατιωτικού βαθμού αυτού είναι τρεις χρυσές σειρίδες(*) στο κάτω άκρο των χειρίδων (μανίκια) του χιτωνίου της χειμερινής στολής όπου η ανώτερη εξ' αυτών εις μεν του Π.Ν. συστρέφεται δημιουργώντας κύκλο (παραδοσιακά το «μάτι του Νέλσωνα») εις δε του Λ.Σ. αντί της συστροφής φέρονται υπερκείμενα χρυσοκέντητες χιαστί δύο άγκυρες.

Στην θερινή στολή όπως και στο χειμερινό μπουφάν ή παλτό φέρονται επωμίδες με τρεις χρυσές σειρίδες με το «μάτι του Νέλσωνα», ενώ οι πλωτάρχες του Λ.Σ. φέρουν στις επωμίδες τρεις χρυσές σειρίδες με υπερκείμενο αυτών το χρυσοκέντητο το έμβλημα του Λ.Σ. (τις χιαστί άγκυρες).

Πρόσθετα οι Πλωτάρχες Π.Ν και Λ.Σ., φέρουν και χρυσό κλάδο στο γείσο του πηλικίου τους.

(*) Το χρώμα μεταξύ των σειρίδων των γενικής υπηρεσίας αξιωματικών είναι μαύρο (έλλειψη διακριτικού χρώματος), των μηχανικών βαθύ ιώδες (μπορντό), των οικονομικών άσπρο, των ιατρών κόκκινο, των χημικών-φαρμακοποιών πράσινο.

Υπηρεσίες στο Πολεμικό Ναυτικό[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι Πλωτάρχες του Π.Ν. υπηρετούν συνήθως σε μικρά πολεμικά πλοία όπως μικρά αντιτορπιλικά, υποβρύχια, κανονιοφόρους, τορπιλακάτους, πυραυλακάτους κ.λπ., καθώς και ως διευθυντές αξιωματικοί πυροβολικού, ναυτιλίας - κατεύθυνσης και συνεννόησης σε επιτελέια ναυτικών δυνάμεων, επιχειρήσεων κ.λπ και σε ανάλογες θέσεις στη ξηρά.

Υπηρεσίες στο Λιμενικό Σώμα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το διακριτικό καρπού του πλωτάρχη στο λιμενικό σώμα - ακτοφυλακή

Αντίστοιχα, οι Πλωτάρχες του Λ.Σ. υπηρετούν ως υπολιμενάρχες, λιμενάρχες, και επιτελικοί αξιωματικοί, τμηματάρχες στις διάφορες διευθύνσεις του ΥΕΝ.

Άλλες χώρες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο βαθμός αυτός υφίσταται στις ναυτικές δυνάμεις όλων των Χωρών. Στη Λιβύη ο Πλωτάρχης είναι ο ανώτατος βαθμός του πολεμικού ναυτικού, ομοίως απαντάται και σε Χώρες της Αφρικής (με λίμνες) και της Ασίας που διατηρούν μικρούς στόλους.

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κοινοί βαθμοί των ελληνικών σωμάτων ασφαλείας
Aξιωματικοί
Ανώτατοι
Στρατηγός ΕΛ.ΑΣ. (ε.α.) Στρατηγός Ε.Χ. (ε.α.) Ναύαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. (ε.α.) Στρατηγός Π.Σ. (ε.α.)
Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Ε.Χ. Αντιναύαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Αντιστράτηγος Π.Σ.
Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. Υποστράτηγος Ε.Χ. Υποναύαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Υποστράτηγος Π.Σ.
Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ. Ταξίαρχος Ε.Χ. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Αρχιπύραρχος
Ανώτεροι
Αστυνομικός Διευθυντής Συνταγματάρχης Ε.Χ. Πλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Πύραρχος
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αντισυνταγματάρχης Ε.Χ. Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Αντιπύραρχος
Αστυνόμος Α΄ Ταγματάρχης Ε.Χ. Πλωτάρχης Λ.Σ.-Ε.Α. Επιπυραγός
Κατώτεροι
Αστυνόμος Β΄ Μοίραρχος Υποπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Πυραγός
Υπαστυνόμος Α΄ Υπομοίραρχος Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Υποπυραγός
Υπαστυνόμος Β΄ Ανθυπομοίραρχος Σημαιοφόρος Λ.Σ.-Ε.Α. Ανθυποπυραγός
Ανθυπασπιστές
Ανθυπαστυνόμος Ανθυπασπιστής E.X. Ανθυπασπιστής Λ.Σ.-Ε.Α. Πυρονόμος
Υπαξιωματικοί
Αρχιφύλακας (Ανακριτικός) Ενωμοτάρχης Α΄ Αρχικελευστής Λ.Σ.-Ε.Α. Αρχιπυροσβέστης (Παραγωγικής Σχολής)
Αρχιφύλακας (Μη ανακριτικός) Ενωμοτάρχης Β΄ Επικελευστής Λ.Σ.-Ε.Α. Αρχιπυροσβέστης (Μη Παραγωγικής Σχολής)
Υπαρχιφύλακας (Ανακριτικός)
Υπαρχιφύλακας (Μη ανακριτικός)
Υπενωμοτάρχης Κελευστής Λ.Σ.-Ε.Α.
(Υποκελευστής Λ.Σ.-Ε.Α.)
Υπαρχιπυροσβέστης
Αστυφύλακες, Χωροφύλακες, Λιμενοφύλακες, Πυροσβέστες
Αστυφύλακας Χωροφύλακας Λιμενοφύλακας Πυροσβέστης
Δόκιμοι
Δόκιμος Αστυφύλακας Δόκιμος Χωροφύλακας Δόκιμος Λιμενοφύλακας Δόκιμος Πυροσβέστης
π  σ  ε