Ανθυπασπιστής

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Κοινοί στρατιωτικοί βαθμοί στα ελληνικά
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
AΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΑΝΩΤΑΤΟΙ
Στρατηγός Ναύαρχος Πτέραρχος
Αντιστράτηγος Αντιναύαρχος Αντιπτέραρχος
Υποστράτηγος Υποναύαρχος Υποπτέραρχος
Ταξίαρχος Σ.Ξ. Αρχιπλοίαρχος Ταξίαρχος Π.Α.
ΑΝΩΤΕΡΟΙ
Συνταγματάρχης Πλοίαρχος Σμήναρχος
Αντισυνταγματάρχης Αντιπλοίαρχος Αντισμήναρχος
Ταγματάρχης Πλωτάρχης Επισμηναγός
ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ
Λοχαγός Υποπλοίαρχος Σμηναγός
Υπολοχαγός Ανθυποπλοίαρχος Υποσμηναγός
Ανθυπολοχαγός Σημαιοφόρος Ανθυποσμηναγός
ΔΟΚΙΜΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Σ.Ξ. Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Π.Α.
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ
Ανθυπασπιστής Σ.Ξ. Ανθυπασπιστής Π.Ν. Ανθυπασπιστής Π.Α.
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Αρχιλοχίας Αρχικελευστής Αρχισμηνίας
Επιλοχίας Επικελευστής Επισμηνίας
Λοχίας Κελευστής Σμηνίας
Δεκανέας Δίοπος Υποσμηνίας
ΟΠΛΙΤΕΣ
Υποδεκανέας Υποδίοπος Ανθυποσμηνίας
Στρατιώτης Ναύτης Σμηνίτης
π  σ  ε

Ο ανθυπασπιστής (ανθστής, θηλ. ανθυπασπίστρια) είναι ενδιάμεσος βαθμός (OR-9) μεταξύ υπαξιωματικού και αξιωματικού, και κοινός και στους τρεις κλάδους των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και στο Λιμενικό και ειδικότερα:

Αντίστοιχοι βαθμοί στην Ελληνική Αστυνομία είναι ο Ανθυπαστυνόμος και στην Πυροσβεστική ο Πυρονόμος. Στους αγγλόφωνους στρατούς ο αντίστοιχος βαθμός καλείται Warrant Officer, ενώ στην ελληνική στρατιωτική αργκό καλείται ανθύπας.

Ετυμολογία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η λέξη ανθυπασπιστής προέρχεται από το αντί + υπασπιστής < υπό + ασπίς (ασπίδα). Στην αρχαιότητα, ο υπασπιστής ήταν αξιωματικός που τοποθετείτο ως έμπιστος ακόλουθος στρατιωτικού αρχηγού ή ηγεμόνα. Επομένως, από τη σύνθεση της λέξης υποδηλώνεται ότι πρόκειται για κάτι ανάμεσα σε υπαξιωματικό και αξιωματικό.

Ο ανθυπασπιστής από άποψης βαθμού βρίσκεται σε θέση ιεραρχίας κάτω από τον ανθυπολοχαγό και πάνω από τον αρχιλοχία. Μια ιδιαιτερότητα που υπάρχει είναι πως όσο οι έφεδροι αξιωματικοί λέγονται Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί, δεν δέχονται χαιρετισμό από Ανθυπασπιστές και προφανώς ως αξιωματικοί δεν αποδίδουν χαιρετισμό σε αυτούς. Μέχρι δηλαδή να ονομαστούν Ανθυπολοχαγοί, οι ΔΕΑ και οι Ανθυπασπιστές συμπεριφέρονται ως ομοιόβαθμοι λόγω της πολύχρονης εμπειρίας των δεύτερων. Ωστόσο όταν οι ΔΕΑ ονομαστούν Ανθυπολοχαγοί αίρεται αυτή η μεταβατική κατάσταση και είναι και πρακτικά ανώτεροι. Αυτό δεν συμβαίνει στο Πολεμικό Ναυτικό, αφού ο απόφοιτος της σχολής ονομάζεται κατευθείαν Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός χωρίς μεταβατικό στάδιο.

Ιστορικό[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στον ελληνικό Στρατό Ξηράς ο βαθμός του ανθυπασπιστή καθιερώθηκε το 1833. Στην αρχή, ανθυπασπιστές είχε μόνο ο Στρατός Ξηράς, ενώ μεταγενέστερα και η Πολεμική Αεροπορία. Αντιθέτως στο Πολεμικό Ναυτικό, ο βαθμός του αρχικελευστή, μέχρι τη δεκαετία του 1960, αντιστοιχούσε με αυτόν του ανθυπασπιστή.

Σήμερα αποτελεί τον μοναδικό κοινό βαθμό και για τους τρεις κλάδους. Στην Ελλάδα ο προβλεπόμενος χρόνος παραμονής στο βαθμό αυτό είναι 5 χρόνια για τους αποφοίτους ΣΜΥ και αντιστοίχων Σχολών του ΠΝ και της ΠΑ. Στην Πολεμική Αεροπορία, οι απόφοιτοι από τις ΣΤΥΑ και ΣΥΔ διατηρούν τις ειδικότητές τους και το βαθμό του ανθυπασπιστή.

Διακριτικά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κοινοί βαθμοί των ελληνικών σωμάτων ασφαλείας
Aξιωματικοί
Ανώτατοι
Στρατηγός ΕΛ.ΑΣ. (ε.α.) Στρατηγός Ε.Χ. (ε.α.) Ναύαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. (ε.α.) Στρατηγός Π.Σ. (ε.α.)
Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Ε.Χ. Αντιναύαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Αντιστράτηγος Π.Σ.
Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. Υποστράτηγος Ε.Χ. Υποναύαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Υποστράτηγος Π.Σ.
Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ. Ταξίαρχος Ε.Χ. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Αρχιπύραρχος
Ανώτεροι
Αστυνομικός Διευθυντής Συνταγματάρχης Ε.Χ. Πλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Πύραρχος
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αντισυνταγματάρχης Ε.Χ. Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Αντιπύραρχος
Αστυνόμος Α΄ Ταγματάρχης Ε.Χ. Πλωτάρχης Λ.Σ.-Ε.Α. Επιπυραγός
Κατώτεροι
Αστυνόμος Β΄ Μοίραρχος Υποπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Πυραγός
Υπαστυνόμος Α΄ Υπομοίραρχος Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Υποπυραγός
Υπαστυνόμος Β΄ Ανθυπομοίραρχος Σημαιοφόρος Λ.Σ.-Ε.Α. Ανθυποπυραγός
Ανθυπασπιστές
Ανθυπαστυνόμος Ανθυπασπιστής E.X. Ανθυπασπιστής Λ.Σ.-Ε.Α. Πυρονόμος
Υπαξιωματικοί
Αρχιφύλακας (Ανακριτικός) Ενωμοτάρχης Α΄ Αρχικελευστής Λ.Σ.-Ε.Α. Αρχιπυροσβέστης (Παραγωγικής Σχολής)
Αρχιφύλακας (Μη ανακριτικός) Ενωμοτάρχης Β΄ Επικελευστής Λ.Σ.-Ε.Α. Αρχιπυροσβέστης (Μη Παραγωγικής Σχολής)
Υπαρχιφύλακας (Ανακριτικός)
Υπαρχιφύλακας (Μη ανακριτικός)
Υπενωμοτάρχης Κελευστής Λ.Σ.-Ε.Α.
(Υποκελευστής Λ.Σ.-Ε.Α.)
Υπαρχιπυροσβέστης
Αστυφύλακες, Χωροφύλακες, Λιμενοφύλακες, Πυροσβέστες
Αστυφύλακας Χωροφύλακας Λιμενοφύλακας Πυροσβέστης
Δόκιμοι
Δόκιμος Αστυφύλακας Δόκιμος Χωροφύλακας Δόκιμος Λιμενοφύλακας Δόκιμος Πυροσβέστης
π  σ  ε