Ατίμητος αγώνας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο ατἰμητος αγών και ο αγών τιμητός ήταν όροι του αρχαίου Αττικού Δικαίου.

Τιμητός αγών ονομαζόταν η διαδικασία (ο δικαστικός αγώνας) που ακολουθούταν για τα αδικήματα εκείνα για τα οποία ο νόμος δεν όριζε εκ των προτέρων την ποινή και που επέτρεπε να την προτείνουν οι διάδικοι. Το δικαστήριο αποφάσιζε μία εκ των δύο προτάσεων, ανάλογα με τις συντρέχουσες κάθε φορά επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιπτώσεις.

Τέτοιας παρόμοιας φύσεως διαδικασία ήταν και η κατά του Σωκράτη «γραφή» «επί ασεβεία», κατά την οποία οι μεν κατήγοροι είχαν ορίσει σαν τίμημα (ποινή) τον θάνατο, ο δε Σωκράτης υπολόγιζε ότι θα του επέβαλαν μόνο κάποιο πρόστιμο.

Αντίθετα η διαδικασία για τα αδικήματα εκείνα για τα οποία αναγράφονταν στον Νόμο η προβλεπόμενη ποινή ονομάζονταν ατίμητός αγώνας.