Μήνυμα του Αρεσίμπο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Η επιχρωματισμένη οπτική μορφή του μηνύματος, για τους σκοπούς της διάκρισης μεταξύ των διαφόρων τμημάτων. Το πραγματικό μήνυμα δεν περιείχε πληροφορίες για χρώμα.
Το μήνυμα ως ηχητική ακολουθία

Το μήνυμα του Αρεσίμπο είναι ραδιοσήμα το οποίο εκπέμφθηκε από το παρατηρητήριο του Αρεσίμπο με κατεύθυνση το διάστημα το 1974, περιέχοντας βασικές πληροφορίες για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη Γη σε κωδικοποιημένη μορφή. Σκοπός της εκπομπής ήταν η επικοινωνία με κάποιο άλλο εξωγήινο πολιτισμό ο οποίος θα λάβει και θα αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα. Η εκπομπή του μηνύματος έγινε με κατεύθυνση την περιοχή γνωστή ως σφαιρωτό σμήνος του Ηρακλέους σε απόσταση 25.000 ετών φωτός.[1] Η εκπομπή του μηνύματος έγινε μόνο μια φορά, ως μέρος της εκδήλωσης για τον εορτασμό της ανακαίνισης του τηλεσκοπίου στο παρατηρητήριο του Αρεσίμπο στις 16 Νοεμβρίου 1974.[2][3] Το μήνυμα αποτελείται από 1.679 δυαδικά ψηφία (210 bytes), τα οποία μεταδόθηκαν σε συχνότητα 2.380 MHz με διαμόρφωση συχνότητας στα 10 Hz ισχύ εκπομπής 1.000 kW. Τα ψηφία του 1 και 0 από τα οποία αποτελείται το μήνυμα στην δυαδική μορφή του, μεταδόθηκε με μετατόπιση συχνότητας στον ρυθμό των 10 ψηφίων ανά δευτερόλεπτο. Η συνολική εκπομπή διήρκησε λιγότερο από 3 λεπτά.[2][4]

Περιγραφή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η διάταξη του μηνύματος αποτελείται από 1.679 τετράγωνα τα οποία είναι κατανεμημένα σε 73 γραμμές και 23 στήλες (1679 = 73 * 23 ως ημιπρώτος αριθμός), και στην μη κωδικοποιημένη μορφή του αποτελείται από συμβολικές απεικονίσεις.[5] Το μήνυμα δημιουργήθηκε από τον Φρανκ Ντρέηκ, σε συνεργασία με τον Καρλ Σάγκαν και άλλους.[2] Υπάρχουν 7 τμήματα στο μήνυμα με κατεύθυνση ανάγνωσης από πάνω προς τα κάτω:[5]

 1. Οι αριθμοί 1 έως 10 (λευκά τετράγωνα)
 2. Οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων του υδρογόνου, άνθρακα, αζώτου, οξυγόνου, και φωσφόρου. Τα στοιχεία αυτά είναι τα συστατικά στοιχεία του DNA (πορφυρά τετράγωνα)
 3. Οι μαθηματικοί τύποι για τα ζάχαρα και τις βάσεις στα νουκλεοτίδια του DNA (πράσινα τετράγωνα)
 4. Το σύνολο των νουκλεοτιδίων στο DNA, και αναπαράσταση της δομής του διπλού έλικα του DNA (λευκά και γαλανά)
 5. Γραφική απεικόνιση ανθρώπου, στις διαστάσεις (ύψος) ενός μέσου ανθρώπου, και ο ανθρώπινος πληθυσμός της Γης (ερυθρά, γαλανά/λευκά, και λευκά τετράγωνα)
 6. Γραφική απεικόνιση του Ηλιακού Συστήματος με ένδειξη από ποιο πλανήτη έρχεται το μήνυμα (κίτρινα)
 7. Γραφική απεικόνιση του παρατηρητηρίου του Αρεσίμπο και οι διαστάσεις της εκπέμπουσας ραδιοσυσκευής (πορφυρά, λευκά, και γαλανά)

Καθώς το μήνυμα θα χρειαστεί περίπου 25.000 έτη έως ότου φτάσει στο σφαιρωτό σμήνος του Ηρακλέους, και θα χρειαστούν άλλα 25.000 έτη αν υπάρξει απάντηση, το μήνυμα του Αρεσίμπο αποτελεί μια συμβολική επίδειξη του τεχνολογικού επιπέδου του ανθρώπου,[2] καθώς και πραγματική προσπάθεια επικοινωνίας με άλλον εξωγήινο πολιτισμό, έστω και μονόδρομης. Ενδεικτικά, ο πυρήνας του σμήνους προς το οποίο το μήνυμα εκπέμφθηκε, δεν θα βρίσκεται στην θέση αυτή σε 25.000 χρόνια όταν φτάσει το μήνυμα αλλά θα έχει μετατοπιστεί,[2] ωστόσο το μήνυμα θα φτάσει ούτως και άλλως κοντά στο κέντρο του γαλαξιακού σμήνους.[6]

Ανάλυση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αριθμοί[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Part 1 — The numbers from 1 to 10
Part 1 — The numbers from 1 to 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
----------------------
0 0 0 1 1 1 1 00 00 00
0 1 1 0 0 1 1 00 00 10
1 0 1 0 1 0 1 01 11 01
X X X X X X X X X X <-δείκτης λιγότερο σημαντικού ψηφίου

ΟΙ αριθμοί από το 1 έως το 10 εμφανίζονται σε δυαδική μορφή με την τελευταία σειρά να υποδεικνύει το ξεκίνημα του κάθε αριθμού.

Στοιχεία DNA[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Part 2 — The elements constituting DNA
Part 2 — The elements constituting DNA
H C N O P
1 6 7 8 15
----------
0 0 0 1 1
0 1 1 0 1
0 1 1 0 1
1 0 1 0 1                                                  x x x x x

Οι αριθμοί 1, 6, 7, 8 and 15 αντιστοιχούν στους ατομικούς αριθμούς του υδρογόνου (H), άνθρακα (C), αζώτου (N), οξυγόνου (O), και φωσφόρου (P), τα οποία αποτελούν τα χημικά στοιχεία του DNA.

Νουκλεοτίδια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι χημικοί τύποι των νουκλεοτιδίων (οργανικές ενώσεις του DNA) αναπαριστώνται σε σχέση με τα χημικά στοιχεία όπως παρακάτω:

Part 3 — The nucleotides of DNA
Δεοξυριβόζη
(C5H7O)
Αδενίνη
(C5H4N5)
Θυμίνη
(C5H5N2O2)
Δεοξυριβόζη
(C5H7O)
Φωσφορικά
(PO4)
Φωσφορικά
(PO4)
Δεοξυριβόζη
(C5H7O)
Κυτοσίνη
(C4H4N3O)
Γουανίνη
(C5H4N5O)
Δεοξυριβόζη
(C5H7O)
Φωσφορικά
(PO4)
Φωσφορικά
(PO4)

Για παράδειγμα η δεοξυριβόζη (C5H7O στο DNA, C5H10O4 ελεύθερη) διαβάζεται στο μήνυμα ως:

11000
10000
11010
XXXXX
-----
75010 <- 7 άτομα υδρογόνου, 5 άτομα άνθρακα, 0 άτομα αζώτου, 1 άτομο οξυγόνου, 0 άτομα φωσφόρου

Διπλός έλιξ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο διπλός έλικας του DNA. Η κάθετη λευκή στήλη αναπαριστά των αριθμό των νουκλεοτιδίων, με την τιμή που αναπαρίσταται να είναι 4.3 δισεκατομμύρια (σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 1974).

Part 4 — The DNA double helix structure
Part 4 — The DNA double helix structure
11
11
11
11
11
01
11
11
01
11
01
11
10
11
11
01
X
1111111111110111 1111101101011110 (δυαδικό σύστημα)
= 4,294,441,822 (δεκαδικό σύστημα)

Ανθρωπότητα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το σχήμα στο κέντρο αναπαριστά έναν άνθρωπο. Στα αριστερά υποδηλώνεται το μέσο ύψος ενός ανθρώπου στα 1,76 μέτρα. Αυτός ο αριθμός βρίσκεται σε αναλογία με τον δυαδικά αναγραμμένο αριθμό 14 πολλαπλασιασμένο επί του μήκους κύματος του μηνύματος (126 mm). Η αναπαράσταση στα δεξιά υποδηλώνει το σύνολο του ανθρωπίνου πληθυσμού το 1974, 4,3 δισεκατομμύρια. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός έχει οριζόντια αντί για κάθετη διάταξη. Ο δείκτης του λιγότερο σημαντικού ψηφίου βρίσκεται στην άνω αριστερά πλευρά της εικόνας, με τα δυαδικά ψηφία να έχουν κατεύθυνση προς τα δεξιά και τα πιο σημαντικά ψηφία παρακάτω.

Part 5 — Human form, the height and population of humans
Part 5 — Human form, the height and population of humans
    X011011
     111111
X0111  110111
     111011
     111111
     110000
1110 (δυαδικό) = 14 (δεκαδικό)
000011 111111 110111 111011 111111 110110 (δυαδικό)
= 4,292,853,750 (δεκαδικό)

Πλανήτες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Part 6 — The Sun and the planets
Part 6 — The Sun and the planets
           Γη
Ήλιος Ερμής Αφροδίτη   Άρης Δίας Κρόνος Ουρανός Ποσειδώνας Πλούτωνας

Απεικόνιση του Ήλιου και των πλανητών του Ηλιακού Συστήματος (ο Πλούτωνας θεωρούνταν κανονικός πλανήτης αντί για πλανήτης νάνος την εποχή εκείνη). Το τετράγωνο της Γης είναι υπερυψωμένο ώστε να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους πλανήτες, και επιπρόσθετα βρίσκεται ακριβώς από κάτω από την ανθρώπινη φιγούρα.

Τηλεσκόπιο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Part 7 — The Arecibo radio telescope
Part 7 — The Arecibo radio telescope
κάτω 2 γραμμές:
   100101
<--- 111110X --->
100101 111110 (δυαδικό) = 2.430 (δεκαδικό)

Στο τελευταίο τμήμα του μηνύματος περιέχεται αναπαράσταση του ραδιοτηλεσκοπίου του Αρεσίμπο και της διαμέτρου του, 2.430 επί το μήκος κύματος 126 mm του μηνύματος δίνει 306,18 μέτρα. Ο αριθμός αναπαριστάται οριζόντια, με τον δείκτη του λιγότερου σημαντικού ψηφίου στην κάτω δεξιά πλευρά της εικόνας. Το σημείο της εικόνας που μοιάζει με το γράμμα Μ είναι εκεί για να υποδηλώσει στον αναγνώστη του μηνύματος πως η καμπύλη που απεικονίζεται πιο πάνω αποτελεί παραβολικό κάτοπτρο.

Το σύνολο του μηνύματος σε δυαδική κωδικοποίηση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

00000010101010000000000
00101000001010000000100
10001000100010010110010
10101010101010100100100
00000000000000000000000
00000000000011000000000
00000000001101000000000
00000000001101000000000
00000000010101000000000
00000000011111000000000
00000000000000000000000
11000011100011000011000
10000000000000110010000
11010001100011000011010
11111011111011111011111
00000000000000000000000
00010000000000000000010
00000000000000000000000
00001000000000000000001
11111000000000000011111
00000000000000000000000
11000011000011100011000
10000000100000000010000
11010000110001110011010
11111011111011111011111
00000000000000000000000
00010000001100000000010
00000000001100000000000
00001000001100000000001
11111000001100000011111
00000000001100000000000
00100000000100000000100
00010000001100000001000
00001100001100000010000
00000011000100001100000
00000000001100110000000
00000011000100001100000
00001100001100000010000
00010000001000000001000
00100000001100000000100
01000000001100000000100
01000000000100000001000
00100000001000000010000
00010000000000001100000
00001100000000110000000
00100011101011000000000
00100000001000000000000
00100000111110000000000
00100001011101001011011
00000010011100100111111
10111000011100000110111
00000000010100000111011
00100000010100000111111
00100000010100000110000
00100000110110000000000
00000000000000000000000
00111000001000000000000
00111010100010101010101
00111000000000101010100
00000000000000101000000
00000000111110000000000
00000011111111100000000
00001110000000111000000
00011000000000001100000
00110100000000010110000
01100110000000110011000
01000101000001010001000
01000100100010010001000
00000100010100010000000
00000100001000010000000
00000100000000010000000
00000001001010000000000
01111001111101001111000

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. Larry Klaes (30 Νοεμβρίου 2005). «Making Contact». Ithaca Times. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 7 Ιανουαρίου 2009. Ανακτήθηκε στις 27 Ιουλίου 2007. 
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 «Cornell News: It's the 25th anniversary of Earth's first (and only) attempt to phone E.T.». 12 Νοεμβρίου 1999. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 2 Αυγούστου 2008. Ανακτήθηκε στις 29 Μαρτίου 2008. 
 3. Johnson, Steven (28 June 2017). «Greetings, E.T. (Please Don’t Murder Us.)». New York Times. https://www.nytimes.com/2017/06/28/magazine/greetings-et-please-dont-murder-us.html. Ανακτήθηκε στις 28 June 2017. 
 4. Jay M. Pasachoff. «Chapter 20: Life in the Universe». Williams.edu. Ανακτήθηκε στις 5 Μαΐου 2007. 
 5. 5,0 5,1 Cassiday, George. «The Arecibo Message». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 12 Οκτωβρίου 2013. Ανακτήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2013. 
 6. Dave Deamer (4 Δεκεμβρίου 2009). «In regard to the email from». Science 2.0. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 24 Σεπτεμβρίου 2015. Ανακτήθηκε στις 19 Ιουλίου 2017. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]