Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
(Ανακατεύθυνση από Ανεξάρτητη διοικητική αρχή)
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές είναι είτε διοικητικά όργανα ενταγμένα στο Νομικό Πρόσωπο του Κράτους είτε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (π.χ. η Επιτροπή Ανταγωνισμού).

Έχουν μεγάλο βαθμό ανεξαρτησίας απέναντι στην Κυβέρνηση καθώς, παρά το γεγονός ότι ανήκουν στο Νομικό Πρόσωπο του Κράτος, δεν υπόκεινται κατ'εξαίρεση σε ιεραρχικό έλεγχο[1] και συνήθως ο νομοθέτης προβλέπει ένα καθεστώς αυξημένων ασυμβιβάστων και ασυλιών για αυτές, ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι κάθε είδους πιέσεις. Οι Α.Δ.Α. έχουν διοικητική φύση και αρμοδιότητες προς έκδοση εκτελεστών διοικητικών πράξεων. Η εξουσία των Α.Δ.Α. μπορεί να είναι είτε κανονιστικής είτε καθαρά ελεγκτικής και γνωμοδοτικής υφής.

Όμως οι Α.Δ.Α. που δεν έχουν νομική προσωπικότητα παραμένουν στον στενό πυρήνα του κράτους και περιλαμβάνονται στην Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος (Ν.4270/2014, περίπτωση στ' παρ. 1 άρθρου 14).

Συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Υπάρχουν 5 συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές[2]:

  1. η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 9Α Σ)
  2. το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (άρθρο 15 § 2 Σ)
  3. η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (άρθρο 19 § 2 Σ)
  4. το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (άρθρο 103 § 7 Σ)
  5. ο Συνήγορος του Πολίτη (άρθρο 103 § 9 Σ).

Τα μέλη των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών επιλέγονται, σύμφωνα με το αρ. 101Α§2 του Συντάγματος, από τη Διάσκεψη των Προέδρων με ομοφωνία ή, σε περίπτωση που αυτή δεν είναι εφικτή, με πλειοψηφία των 4/5 των μελών της. Επίσης η Διάσκεψη των Προέδρων ασκεί κοινοβουλευτική εποπτεία στις εν λόγω Ανεξάρτητες Αρχές.[3]

Μη συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Υπάρχουν και μη συνταγματικά κατοχυρωμένες Α.Δ.Α. και αυτές είναι:

Μέλη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα μέλη των Α.Δ.Α. απολαμβάνουν εκτεταμένης λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο και διοικητική εποπτεία. Διορίζονται επί θητεία (ανανεώσιμη ή μη) χωρίς να μπορούν, συνήθως, να παυθούν πριν από τη λήξη της.

Έλεγχος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ως διοικητικές αρχές, οι Α.Δ.Α. υπόκεινται στον δικαστικό έλεγχο των πράξεων τους. Το Δημόσιο αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση που επέλθει βλάβη ή ζημία από την δράση τους.

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]