Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ, αγγλ. Greek National Commission for Human Rights) είναι συμβουλευτικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας και προώθησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σκοπός της ΕΕΔΑ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο Ν.2667/1998, βασισμένο στις Αρχές του Παρισιού (Paris Principles) που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και αργότερα από το Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι η συνεχής επισήμανση σε όλα τα όργανα της Πολιτείας της ανάγκης αποτελεσματικής κατοχύρωσης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όλων όσων διαβιούν στην ελληνική επικράτεια αλλά και η διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με αυτά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ομόλογοι Εθνικοί Θεσμοί Προστασίας και Προώθησης (National human rights institutions) για τα Ανθρώπινα δικαιώματα λειτουργούν ήδη στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 80 χώρες στον κόσμο. Η ΕΕΔΑ ήταν από το 2002 έως το 2008 εκλεγμένο μέλος του τετραμελούς Ευρωπαϊκού Συντονιστικού Οργάνου των Εθνικών Επιτροπών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και συνακόλουθα, μέλος του δεκαεξαμελούς Διεθνούς Συντονιστικού Οργάνου των ομόλογων οργανισμών.

Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι ο Κωστής Α. Παπαϊωάννου, εκπρόσωπος του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.

Όλα τα κείμενα της ΕΕΔΑ καθώς και άλλα θέματα που άπτονται ζητημάτων της εθνικής, διεθνούς και ευρωπαϊκής προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καταχωρούνται στον ιστότοπο της (www.nchr.gr)

Αποστολή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η βασική ιδέα που ενέπνευσε τη δημιουργία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στην κυβέρνηση και τη διοίκηση για τη χάραξη σωστής κεντρικής πολιτικής όσον αφορά τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι (α) η εξέταση ζητημάτων που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου τα οποία εγείρει είτε η Κυβέρνηση είτε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ή προτείνονται από τα μέλη της (β) η υποβολή συστάσεων και προτάσεων για τη λήψη νομοθετικών ή άλλων μέτρων που συμβάλλουν στη βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η εξέταση της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τη σχετική γνωμοδότηση προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας (γ) η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης (δ) η διατήρηση μόνιμης επικοινωνίας και συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και ομόλογους θεσμούς (ε) η γνωμοδότηση για εκθέσεις που πρόκειται να υποβάλει η χώρα σε διεθνείς οργανισμούς για θέματα προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου (στ) η σύνταξη ετήσιας έκθεσης.

Οργάνωση και λειτουργία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η λειτουργία της ΕΕΔΑ διέπεται από τον Κανονισμό της ο οποίος δημοσιεύτηκε με Απόφαση του Πρωθυπουργού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 7 του ιδρυτικού νόμου [Απόφαση Υ138, 6.4.2000 (ΦΕΚ Β΄ 475), «Έκδοση Κανονισμού της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου»]. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά σε Ολομέλεια και σε Τμήματα.

Σύνθεση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου απαρτίζεται από 31 φορείς οι οποίοι ορίζουν τους εκπροσώπους τους με τριετή θητεία. Η αντιπροσωπευτική της σύνθεση επιτρέπει να συνυπάρξουν δημιουργικά διαφορετικές δυνάμεις: εκπρόσωποι της διοίκησης, ειδικοί επιστήμονες, συνδικαλιστές, εκπρόσωποι κομμάτων, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ανεξάρτητες αρχές. Το Προεδρείο της ΕΕΔΑ εκλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους.

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστότοπος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]