Ελληνική Στατιστική Αρχή

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ελληνική Στατιστική Αρχή
ELSTAT logo.png
Σύσταση 1986 (ως Ε.Σ.Υ.Ε.)
2010 (ως ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Υπαγωγή Βουλή των Ελλήνων
Iστοσελίδα statistics.gr

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) είναι επιφορτισμένη με το έργο της συλλογής στατιστικών στοιχείων. Είναι ανεξάρτητη αρχή και δεν υπόκειται στον έλεγχο κυβερνητικών οργάνων ή άλλης διοικητικής αρχής. Η λειτουργία της υπάγεται στον έλεγχο τηςΒουλής των Ελλήνων.

Σύσταση και οργάνωση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Δημιουργήθηκε με το νόμο 3832/2010 (Φ.Ε.Κ. 38/9-3-2010, τ. Α΄) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», από τις διατάξεις του οποίου και διέπεται. Αποτελεί τη μετεξέλιξη της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, που καταργήθηκε, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της διαφάνειας και διασφάλισης της αμεροληψίας των δημόσιων στατιστικών στοιχείων.

Αρμοδιότητες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της πρώην Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος που προβλέπονται στο άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 224/1986 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.)», κάθε άλλη αρμοδιότητά της που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, καθώς και τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τον παραπάνω νόμο, από τον Κανονισμό (Ε.Κ.) Νο 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές...» και από οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη.

H ΕΛ.ΣΤΑΤ. ασκεί, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  1. καταρτίζει και εκτελεί το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα, παράγει και διαχέει με την ιδιότητα της «εθνικής στατιστικής υπηρεσίας» τις επίσημες εθνικές και ευρωπαϊκές στατιστικές της Ελλάδος,
  2. εκπροσωπεί την Ελλάδα ως «εθνική στατιστική υπηρεσία» στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε άλλο αρμόδιο διεθνή οργανισμό,
  3. συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και με άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών, καθώς και με τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. για στατιστικά θέματα. συμμετέχει, επίσης, σε αρμόδιες ομάδες εργασίας και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών ως «εθνική στατιστική υπηρεσία»,
  4. μεριμνά για την έγκαιρη, έγκυρη και αποτελεσματική διάχυση της στατιστικής πληροφόρησης, καθώς και για την προαγωγή των στατιστικών θεμάτων και της οικονομικής έρευνας στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας της χώρας.
  5. συνεργάζεται και διαβουλεύεται με όλους τους άλλους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. για την ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων για στατιστικούς σκοπούς στους τομείς αρμοδιότητάς τους,
  6. αναπτύσσει, διαχέει και συντονίζει την εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Πρακτικής της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Εurostat), στο πλαίσιο του ΕΛ.Σ.Σ.,
  7. μεριμνά για την εμπέδωση των αρχών και μεθόδων παραγωγής αξιόπιστων στατιστικών του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος από το προσωπικό της και από όλους τους υπόλοιπους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ.,
  8. πιστοποιεί ως «επίσημες» στατιστικές που έχουν παραχθεί από άλλους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ., με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 23, σύμφωνα με τις οποίες οι αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος για την συλλογή στατιστικών στοιχείων δε θίγονται από τις διατάξεις του Νόμου 3832/2010.

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ., επίσης, με αποφάσεις της που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζει τις «εθνικές αρχές» που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών στο πλαίσιο του ΕΛ.Σ.Σ., καθώς και τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. που έχουν την αρμοδιότητα ή την υποχρέωση συλλογής στατιστικών στοιχείων.[1]

Γενικά στοιχεία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή συλλέγει στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον πληθυσμό (είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή της απογραφής πληθυσμού κάθε 10 χρόνια), την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση, την απασχόληση και την ανεργία, την εκπαίδευση κλπ. Χρήση των στατιστικών στοιχείων που συλλέγει κάνουν τόσο το ελληνικό κράτος, όσο και διεθνείς οργανισμοί, όπως η UNESCO, ο Ο.Η.Ε., ο Ο.Ο.Σ.Α., αλλά και επιχειρήσεις, επιστήμονες και απλοί πολίτες.

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. απασχολεί 1.118 εργαζόμενους, 800 από τους οποίους εργάζονται στην κεντρική υπηρεσία. Οι άλλοι 318 εργάζονται στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, σε διάφορες περιφέρειες και νομούς της Ελλάδας. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. εδρεύει στον δήμο Πειραιώς και συγκεκριμένα στην συμβολή των οδών Πειραιώς 46 και Επονιτών, με ταχυδρομικό κώδικα 185 10.

Σημειώσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στις 22 Ιανουαρίου του 2013, η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, έπειτα από παραγγελία του οικονομικού εισαγγελέα άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για παράβαση καθήκοντος κατ΄ εξακολούθηση και ψευδή βεβαίωση σε βάρος του Δημόσιου, κατά του προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), Ανδρέα Γεωργίου, και δύο μελών της διοίκησης[2]. Σύμφωνα με σχετικές καταγγελίες και δημοσιεύσεις το θέμα αφορά τεχνητή διόγκωση του ελληνικού δημόσιου χρέους σε βαθμό εθνικής προδοσίας που οδήγησε την Ελλάδα στο ΔΝΤ και στα επαχθή Μνημόνια που ακολούθησαν.

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]