Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το ακρωνύμιο ΔΕΚΟ σημαίνει Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί[1] και χρησιμοποιείται για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο ή (σε κάποιο ποσοστό) ελέγχονται από αυτό. Ορισμένες φορές το ακρωνύμιο ερμηνεύεται, λανθασμένα, ως Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (κάτι που θα γραφόταν ΔΕΚΩ). Πάντως η έννοια των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες) μπορεί να συμπίπτει λιγότερο ή περισσότερο με την έννοια των κρατικών επιχειρήσεων, χωρίς όμως να ταυτίζεται.[2] Επίσης χρησιμοποιείται, με διαφορετική έννοια συνήθως, ο όρος Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας αναφορικά με τις εταιρείες και τους οργανισμούς υπηρεσιών εκτός αγοράς, δηλαδή που δεν διαθέτουν τις υπηρεσίες ή τα «προϊόντα» τους προς πώληση στην αγορά, αλλά εκτελούν επιβοηθητικές κοινωνικές ή οικονομικές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς, ή απλά διαθέτουν τις υπηρεσίες τους σε τιμές που καλύπτουν τα κόστη και όχι σε τιμές που θα καθόριζε μια ελεύθερη αγορά, δηλαδή αναφορικά με τις κρατικές ή μη-κρατικές μη-κερδοσκοπικές εταιρείες.[3][4]

Ο Νόμος 3429/2005 ορίζει ως Δ.Ε.Κ.Ο. «κάθε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία το ελληνικό Δημόσιο δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό της κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν»[1].

Πίνακας περιεχομένων

Ενδεικτικός κατάλογος Δ.Ε.Κ.Ο.[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[5]
EMC Hellas Α.Ε.
Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ο.Δ.Ι.Ε.
Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ.
Οργανισμός Διαχείρισης Ακινήτων, Γαιών και Εξοπλισμών Α.Ε. Ο.ΔΙ.Α..Γ.Ε.
Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων Γ.Ο.Ε.Β.
Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων Τ.Ο.Ε.Β
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών Ε.Χ.Α.Ε.
Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ.
Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης Δ.Ε.ΠΟ.Σ.
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Δ.Ε.Θ.
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Ε.Α.Χ.Α.
Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ
Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO Ε.Ε.Ε.UNESCO
Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.Μ.Υ.
Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας»
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας ΚΕ.ΜΕ.Α.
Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας ΠΟ.Κ.Ε.Α.
Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς ΚΕ.Δ.Α.Κ.
Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου Κ.Ε.Δ.
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ε.Κ.ΧΑ.
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Κ.Α.Θ.
Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. Ο.Κ.Α.Α.
Ανώνυμος Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Κ.Ε.ΓΛ.
Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Τ.Α.Α.Θ.Π.
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας Κ.Ε.Θ.Ι.
Άλσος Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece)
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. Μ.Ο.Δ.
Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας
Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας
Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας Ε.Σ.Υ.Π.
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Ε.Σ.Υ.Δ.
Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελετών Ε.Κ.Β.ΜΒ.Μ.
Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Ο.Π.Ε.
Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας Ε.Σ.Υ.Π.
Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής Μ.Φ.Α.Δ.Π.Π.Α.
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ο.Κ.Ε.
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ο.Ε.Ε.
Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ο.Α.Κ.
Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας Ε.Φ.Α.Ε.Τ.
Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών Ε.Κ.Ε.Μ.
Δικηγορικοί Σύλλογοι (63)
Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι (9)
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Κέντρο Προγραμματισμού και Ερευνών ΚΕ.Π.Ε.
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.
Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Ο.Α.Ε.Π.
Επιμελητήρια (59)
Εθνική Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
Αραβοελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης
Ένωση Ελλήνων Χημικών
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Ε.Ο.Τ.
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος Ξ.Ε.Ε.
Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.
Φοιτητικές Λέσχες Α.Ε.Ι.
Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας
Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλλονίκης
Ειδικό Ταμείο Ανώτατου Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Βαρβάκειο Ίδρυμα
Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ι.ΦΩΚΙΑΝΟΣ»
Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Συντονισμού και Γνωματεύσεως
Οργανισμός Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος
Ισραηλιτικές Κοινότητες (8)
Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας Τ.Ε.Ι. (11)
Οργανισμός Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Σόλων)
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Ινστιτούτο Εκαπιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» Ι.Τ.Υ.Ε.
Εθνικό Αστεροσκοπίο Αθηνών
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ε.Κ.Κ.Ε.
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Ένωση Ελλήνων Φυσικών
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ε.Ι.Ε.
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ι.Τ.Ε.
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»
Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης πρώην Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.
Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα Ε.Τ.Π.
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (15)
Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών
Ειδικά Ν.Π.Ι.Δ. για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας Α.Ε.Ι.
Ειδικό Ν.Π.Ι.Δ. «Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεων της Περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών»
Νοσοκομεία Ειδικού Νομικού Καθεστώτος (Ν.Π.Δ.Δ.) (11)
Νοσοκομεία Διεπόμενα Από Ειδικές Διατάξεις (Ν.Π.Ι.Δ.) (1)
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Ε.Κ.Α.Β.
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Ε.Ο.Φ.
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών - Επισκεπτριών Υγείας Π.Σ.Ε.Υ.
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Ένωση Νοηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος Ε.Ν.Ε.
Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών
Ινστιτούτο Έρευνας Νοσημάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας Ι.Ε.Ν.Θ.Υ.Α.Ε.
Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας (42)
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (17 Εθνικά Πάρκα)
Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης Ε.Ο.ΑΝ.
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
Φίλιππος Ένωση Ελλάδος

Νοσοκομεία Περιφέρειας Αττικής[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό
Γ.Ν. Αθηνών ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική 100%
Γ.Ν. Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» 100%
Γ.Ν. Αττικής Κ.Α.Τ. 100%
Γ.Ν. Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» 100%
Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» 100%
Γ.Ν. Αθηνών «Λαϊκό» 100%
Γ.Ν. Αθηνών «Ιπποκράτειο» 100%
Γ.Ν. «Ελένα Βενιζέλου - Αλεξάνδρα» 100%
Γ.Ν. Αθηνών «Καργιολένειο - Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 100%
Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού» 100%
Γ.Ν. Αττικής Σισμανόγελιο - Αμαλία Φλέμιγκ 100%
Γ.Ν. Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθήνας «Ο Άγιος Σάββας» 100%
Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» 100%
Γ.Ν. Αθηνών «Ελπίς» 100%
Γ.Ν. Αθήνας «Η Παμμακάριστος» 100%
Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο» - Πατησίων 100%
Νοσοκομείο Αφροδισιακών & Δερματικών Νόσων Αθηνών «Ανδρέας Συγγρός» 100%
Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Σπηλιοπούλειο «Η Αγία Ελένη» 100%
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης 100%
Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης 100%
«Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 100%

Νοσοκομεία Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό
΄Γ.Ν Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» - Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Η Άγια βαρβάρα» 100%
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» 100%
Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» 100%
Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» 100%
Γ.Ν. Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» - Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΩ «Ιπποκράτειον» - Γ.Ν. -Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» 100%
Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» 100%
Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρωίο» 100%
Γ.Ν. Σάμου «Άγιος παντελεήμων» - Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίας 100%
Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» 100%
Γ.Ν. - Κ.Υ. Κυθήρων «Τριφύλλειο» 100%
Κρατικό Θεραπευτήριο - Γ.Ν. - Κ.Υ. Λέρου 100%
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 100%
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο» 100%
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. «Αττικόν» 100%
Γ.Ν. «Ασκληπειό» Βούλας 100%
Γ.Ν. - Κ.Υ. Λήμνου 100%
Γ.Ν. - Κ.Υ. Νάξου 100%
Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίας 100%

Νοσοκομεία Περιφέρειας Μακεδονίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό
Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» 100%
Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος» 100%
Γ.Ν. Κατερίνης 100%
Γ.Ν. «Μαμάτσειο» - «Μποσδάνειο» 100%
Γ.Ν. Πέλλας 100%
Γ.Ν. Ημαθίας 100%
Γ.Ν. Γρεβενών 100%
Γ.Ν. Φλώρινας «Ελένη Θ. Δημητρίου» 100%
Γ.Ν. Καστοριάς 100%

Νοσοκομεία Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό
Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» 100%
Γ.Ν. Καβάλας 100%
Γ.Ν. Σερρών 100%
Πρώτο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Παύλος» 100%
Γ.Ν. Ξάνθης 100%
Γ.Ν. Δράμας 100%
Γ.Ν. Κιλκίς 100%
Γ.Ν. Χαλκιδικής 100%
Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» 100%
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» 100%
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ 100%
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Έβρου 100%
Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης 100%

Νοσοκομεία Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό
Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» 100%
Γ.Ν. Λαμίας 100%
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Λάρισας - Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» 100%
Γ.Ν. Τρικάλων 100%
Γ.Ν. Καρδίτσας 100%
Γ.Ν. Λιβαδειάς - Γ.Ν. Θηβών 100%
Γ.Ν. Χαλκίδας - Γ.Ν. - Κ.Υ. Καρύτου - Γ.Ν. - Κ.Υ. Κύμης 100%
Γ.Ν. Άμφισσας 100%
Γ.Ν. Καρπενησίου 100%

Νοσοκομεία Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιόνιων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό
Γ.Ν. Πατρών 100%
Γ.Ν. Ιωαννίνων «Χατζηκώστα» 100%
Γ.Ν. Μεσσηνίας 100%
Γ.Ν. Κερκύρας 100%
Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια» 100%
Γ.Ν. Ηλείας 100%
Γ.Ν. Άρτας 100%
Γ.Ν. Άρτας 100%
Γ.Ν. Κορίνθου 100%
Γ.Ν. Λακωνίας 100%
Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας 100%
Γ.Ν. Αργολίδας 100%
Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας 100%
Γ.Ν. Πρέβεζας 100%
Γ.Ν. Κεφαλληνίας 100%
Γ.Ν. Λευκάδας 100%
Γ.Ν. - Κ.Υ. Φιλιατών 100%
Γ.Ν. Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο» 100%
Γ.Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» 100%
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Πατρών «Παναγιά η Βοήθεια» 100%
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ιωαννίνων 100%
Γ.Ν. Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο» 100%

Νοσοκομεία Κρήτης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό
Γ.Ν. Χανίων «Άγιος γεώργιος» 100%
Γ.Ν. Ρεθύμνου 100%
Γ.Ν. Λασιθίου 100%
Γ.Ν. - Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» 100%
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου - Γ.Ν. «Βενιζέλειο» 100%

Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό
Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 100%
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 100%
Ανώτατη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. 100%
Ανώτατη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου Α.Σ.Τ.Ε.Κ. 100%
Ανώτερη Σχολή Χορού Εθνικής Λυρικής Σχολής 100%
Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου 100%
Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος 100%
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ. 100%
Αστυνομική Ακαδημία 100%
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 100%
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 100%
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 100%
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος ΔΙ.ΠΑ.Ε. 100%
Διπλωματική Ακαδημία 100%
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 100%
Εθνική Σχολή Δικαστών 100%
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ε.Κ.Π.Α. 100%
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ε.Κ.Κ.Δ.Α. 100%
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ε.Μ.Π. 100%
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 100%
Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου 100%
Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου 100%
Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης (Κοκκίνι Χάνι) 100%
Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης 100%
Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας 100%
Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης (Περαία) 100%
Ι.Ε.Κ. Πελοποννήσου (Άργος) 100%
Ι.Ε.Κ. Ρόδου 100%
Σχολή Δυτών Καλύμνου 100%
Σχολή Δοκίμων ΣημαιοφόρωνΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 100%
Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 100%
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 100%
Σχολή Ελεκτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας 100%
Σχολή Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων 100%
Σχολή Ξεναγών Αθήνας 100%
Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης 100%
Σχολή Ξεναγών Ηρακλείου Κρήτης 100%
Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας 100%
Σχολή Προσωπικού Φύλαξης Καταστημάτων Κράτησης 100%
Σχολή Προσωπικού Εξωτερικών Φρουρών Καταστημάτων Κράτησης 100%
Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθήνας 100%
Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης 100%
Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Δράμας 100%
Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Λάρισας 100%
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 100%
Σχολή Ικάρων 100%
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 100%
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής Σ.Α.Ν. 100%
Στρατιωιτκή Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Σ.Σ.Α.Σ. 100%
Σχολή Εθνικής Άμυνας 100%
Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ. 100%
Σχολή Διοίκησης και Επιτελών 100%
Σχολή Ειδικών Όπλων Ενόπλων Δυνάμεων 100%
Σχολή Προγραμματιστών Η/Υ Ενόπλων Δυνάμεων 100%
Σχολή Στρατολογικού 100%
...
...
Ιόνιο Πανεπιστήμιο 100%
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο.Π.Α. 100%
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 100%
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 100%
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 100%
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 100%
Πανεπιστήμιο Κρήτης 100%
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 100%
Πανεπιστήμιο Πατρών 100%
Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΑ.ΠΕΙ. 100%
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 100%
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών 100%
Πολυτεχνείο Κρήτης 100%
Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων 100%
Σχολή Εθνικής Ασφάλειας 100%
Σχολή Μετεκπαίδευσης- Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας 100%
Σχολή Αστυφυλάκων 100%
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 100%
Τ.Ε.Ι. Αθήνας 100%
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 100%
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 100%
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 100%
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 100%
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 100%
Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων 100%
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 100%
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 100%
Τ.Ε.Ι. Πειραιά 100%
Τ.Ε.Ι. Κρήτης 100%
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 100%
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 100%

Κέντρα Αποκατάστασης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[6]
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας Ε.ΚΕ.Α. 100%
Εθνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών 100%
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του 100%
Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ Ε.Ο.Κ.Α.Ν. 100%
Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων Ε.Ο.Μ. 100%
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 100%[7]
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕ.Θ.Ε.Α. 100%
Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης στους Τομείς Ψυχικής Υγείας (4) Κοι.Σ.Π.Ε. 100%
Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών Ο.ΚΑ.ΝΑ. 100%

Ερευνητικά Κέντρα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό

Ελληνικά Γήπεδα και Στάδια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[8]
Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Σίφνου
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων
Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα
Εθνικό Στάδιο «Καυτατζόγλειο» Θεσσαλονίκης
Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό»
Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου «Παπαχαραλάμπειο»
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Ο.Α.Κ.Α. 100%
Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων
Πανπελοποννησιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Πατρών
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Σ.Ε.Φ. 100%

Ελληνικές Ασφάλειες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[9]
Εθνικό Ίδρυμα Κωφών
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού Ε.Ι.Ε.Α.Δ.
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ε.Κ.Κ.Α.
Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.
Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις ΕΛ.Γ.Α.
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - Δήμητρα
Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Ε.Κ.Α.Φ.
Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων Ε.Τ.Α.Α.
Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.
Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων Ε.Τ.Α.Τ.
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. Η.ΔΙ.Κ.Α.
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
Κέντρο Αποκατάστασης Τυφλών ΚΕ.Α.Τ.
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης - Παπάφειο
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων Μ.Τ.Π.Υ.
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο Ν.Α.Τ.
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Ο.Α.Ε.Δ.
Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε.
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων Ο.Γ.Α.
Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου
Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ιδιωτικού Τομέα Τ.Α.Π.Ι.Τ.
Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.
Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού Τ.Π.Α.Ε.Ν.
Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων Τ.Π.Δ.Υ.
Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.

Διαμετακομιστικοί Οδοί[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[10]
Νέα Οδός 100%
Εγνατία Οδός 100%
Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας της Κορίνθου Α.Ε.ΔΙ.Κ. 100%[11]

Ελληνικές Βιομηχανίες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[12]
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομείας Α.Ε.
Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ 100%
Ελληνικές Αλυκές 100%
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Ε.Α.Β. 100%[13]
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Ε.Β.Ζ. 100%[14]
Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΕΛ.Β.Ο. 100%[15]
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΛ.Ο.Τ.
Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μ.Β.Η. 100%[16]
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ο.Β.Ι.
Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΗΛ.ΚΥ 100%

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[17]
Ανώτατη Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών Α.Π.Ο.Ε.Α.
Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών Α.Ο.Ο.Α.
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ε.Α.Σ. 100%[18]
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας Ε.Α.Α.Α.
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού Ε.Α.Α.Ν.
Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας Ε.Τ.Ε.Α.
Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας Μ.Τ.Α.
Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού Μ.Τ.Ν.
Μετοχικό Ταμείο Στρατού Μ.Τ.Σ.
Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων Λ.Α.Ε.Δ.
Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
Σύνδεσμοι Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Σ.Ε.Α.Ν.
Ταμείο Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ

Ελληνικά Αεροδρόμια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[19]
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Δ.Α.Α. 55%[20]
Διεθνής Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» ;
Κρατικός Αερολιμένας Αράξου 100%
Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος» 100%
Κρατικός Αερολιμένας Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός» 100%
Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» 100%
Κρατικός Αερολιμένας Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος» ;
Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος 100%
Κρατικός Αερολιμένας Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας» ;
Κρατικός Αερολιμένας Κεφαλονιάς ;
Κρατικός Αερολιμένας Κω «Ιπποκράτης» ;
Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης «Φίλιππος» 100%
Κρατικός Αερολιμένας Λήμνου «Ήφαιστος» 100%
Κρατικός Αερολιμένας Μυτιλήνης «Οδυσσέας Ελύτης» ;
Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου «Διαγόρας» ;
Κρατικός Αερολιμένας Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος» ;
Διεθνής Αερολιμένας Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» ;
Κρατικός Αερολιμένας Αστυπάλαιας 100%
Κρατικός Αερολιμένας Νέας Αγχιάλου 100%
Κρατικός Αερολιμένας Ικαρίας «Ίκαρος» ;
Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος» 100%
Κρατικός Αερολιμένας Καλύμνου 100%
Κρατικός Αερολιμένας Καρπάθου 100%
Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς «Αριστοτέλης» 100%
Κρατικός Αερολιμένας Κυθήρων «Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης» 100%
Μονάδα Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας 100%
Κρατικός Αερολιμένας Μήλου 100%
Κρατικός Αερολιμένας Μυκόνου ;
Κρατικός Αερολιμένας Νάξου «Απόλλων» 100%
Κρατικός Αερολιμένας Πάρου 100%
Κρατικός Αερολιμένας Ακτίου ;
Κρατικός Αερολιμένας Σαντορίνης ;
Κρατικός Αερολιμένας Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» ;
Κρατικός Αερολιμένας Σκύρου 100%
Κρατικός Αερολιμένας Σύρου «Δημήτριος Βικέλας» 100%
Κρατικός Αερολιμένας Χίου «Όμηρος» 100%
Δημοτικός Αερολιμένας Κάσου 100%
Δημοτικός Αερολιμένας Καστελόριζου 100%
Δημοτικός Αερολιμένας Λέρου 100%
Δημοτικός Αερολιμένας Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος» 100%
Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Αγρινίου 100%
Αεροδρόμιο Αλεξάνδρειας 100%
Αεροδρόμιο Αμυγδαλεώνα Καβάλας 100%
Αεροπορική Βάση Ελευσίνας 100%
Αεροδρόμιο Λαμίας 100%
Κρατικός Αερολιμένας Λάρισας «Θεσσαλία» 100%
Αεροπορική Βάση Κοτρωνίου 100%
Αεροδρόμιο Μαριτσών / Ρόδου 100%
Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας 100%
Αεροπορική Βάση Τανάγρας 100%
Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 100%
Αεροπορική Βάση Τριπόλεως 100%

Εκκλησιαστική Περιουσία της Ελλάδος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[21]
Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος 100%
Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος 100%
Εκκλησία της Ελλάδος 100%
Ίδρυμα Παναγία Σουμελά 100%
Ίδρυμα Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής 100%
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Ι.Α.Α. 100%
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης 100%
Ιερές Μητροπόλεις του Κράτους (96) Ι.Μ. 100%
Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος 100%
Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού Ηρακλείου 100%
Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού Λασιθίου 100%
Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού Ρεθύμνης 100%
Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού Χανίων 100%
Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου 100%
Πατριαρχική Εξαρχεία Πάτμου 100%

Ενέργεια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[22]
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Δ.ΕΠ.Α. 65%[23]
Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 65%[24]
Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛ.ΠΕ. 35,5%[25]
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ε.Ε.Α.Ε. 100%
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κ.Α.Π.Ε. 100%

Ηλεκτρική Ενέργεια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[26]
Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Δ.Μ.Η.Ε. 100%[27]
Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας 100%
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Δ.Ε.Η. 100%[28]
Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογοναθράκων Ε.Δ.Ε.Υ. 100%
Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Λ.ΑΓ.Η.Ε. 100%[29]

Ελληνικά Λιμάνια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[30]
Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ο.Λ.Α. 100%
Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ο.Λ.Β. 100%
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ο.Λ.Ε. 100%
Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ο.Λ.Η. 100%
Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ο.Λ.ΗΓ. 100%
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ο.Λ.Θ. 100%[31]
Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ο.Λ.Κ. 100%
Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ο.Λ.ΚΕ. 100%
Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ο.Λ.Λ. 100%
Οργανισμός Λιμένων Νήσου Ευβοίας Ο.Λ.Ν.Ε. 100%
Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ο.Λ.Π.Α. 100%
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ο.Λ.Π. 23.14%[32]
Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ο.Λ.Ρ. 100%
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου 100%
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας 100%[33]
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου 100%
...
...

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[34]
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Α.Π.Ε. -Μ.Π.Ε. 100%
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ε.Ρ.Τ. 100%

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[35]
Αττικό Μετρό 100%
Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών-Πειραιά (Τρόλεϊ) ΗΛ.Π.Α.Π. 100%
Οδικές Συγκοινωνίες Ο.ΣΥ. 100%
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Ο.Α.Σ.Α. 100%
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ο.Α.Σ.Θ. 100%[36]
Σταθερές Συγκοινωνίες ΣΤΑ.ΣΥ. 100%

Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[37]
ΓΑΙΑΟΣΕ (θυγατρική ΟΣΕ) 100%
ΕΡΓΟΣΕ (θυγατρική ΟΣΕ) 100%
Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής (θυγατρική ΟΣΕ) Ε.ΔΙ.Σ.Υ 100%
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ο.Σ.Ε. 100%
ΤΡΑΙΝΟΣΕ 100%[38]

Ελληνικές Τράπεζες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[39]
Alpha Bank 11.01%[40]
Τράπεζα Αττικής Attica Bank 90%[41]
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Ε.Τ.Ε. 40,39%[42]
EFG Eurobank Ergasias Eurobank 2,38%[43]
Τράπεζα της Ελλάδος Τ.τ.Ε. ≤35%[44]
Τράπεζα Πειραιώς Τ.Π. 26%[45]
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Τ.Χ.Σ.

Ύδρευση & Αποχέτευση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[46]
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Ε.ΥΔ.Α.Π. 61,33%[47]
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ε.Υ.Α.Θ. 74,02%[48]
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων 100%[49]

Ελληνικός Πολιτισμός[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[50]
Ελληνικό Φεστιβάλ
Εθνικό Θέατρο Ε.Θ.
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας Ε.Β.Ε.
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Ε.Κ.Κ.
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος Κ.Θ.Β.Ε.
Μουσικός και Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελλάδος Μ.Ε.Ο.Ε.
Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Ε.Τ.Ο.Σ.Κ.ΟΑ.
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ΕΛ.ΙΔ.ΠΟ.
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Ε.ΚΕ.ΒΙ.
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Μ.Μ.Σ.Τ.
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης Μ.Φ.Θ.
Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης Ο.Α.Ν.Μ.Α.
Ορχήστρα των Χρωμάτων Ο.Χ.
Δημόσιες Βιβλιοθήκες (45)
Πολεμικό Μουσείο
Κοργιαλένιος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Επιγραφικό - Νομισματικό Μουσείο
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκκη
Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
Κέντρο Επαγγελματικής Εξειδίκευσης στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων
Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου
Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης
Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης
Μουσείο Ακρόπολης
Μουσείο - Βιβλιοθήκη Ευστρ. Θρασ. Ελευθεριάδη - Tériade
Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
Μουσείο Φυσικής ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου Μ.Φ.Ι.Α.Λ.
Μουσικός και Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελλάδος
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας
Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών Ο.Μ.Μ.Α.
Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης Ο.Μ.Μ.Θ.
Εθνική Λυρική Σκηνή

Ελληνικά Χιονοδρομικά Κέντρα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[51]
Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας
Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου

Εθνικά Πάρκα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό

Παλιότερες ΔΕΚΟ που έχουν ιδιωτικοποιηθεί[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Κάτοχος
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Τ.Ε. μετέπειτα ΑΤΕbank Η Τράπεζα Πειραιώς απορρόφησε το υγιές τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας, στα τέλη Ιουλίου 2012.

Στις 25 Ιουνίου 2013, ολοκληρώθηκε η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων της πρώην ATEbank με την Τράπεζα Πειραιώς, καταργήθηκαν τα εναλλακτικά δίκτυα εξυπηρέτησης και η ιστοσελίδα της ATEbank, και οι πελάτες εξυπηρετούνται πλέον από τα αντίστοιχα της Τράπεζας Πειραιώς. Σχεδόν άμεσα ξεκίνησε και η αντικατάσταση της εταιρικής ταυτότητας των καταστημάτων της πρώην ΑΤΕbank, που ως τότε διατηρούσαν την εμπορική επωνυμία ATEbank, με αυτή της Τράπεζας Πειραιώς.

Ανώνυμη Γενική Εταιρεία Τσιμέντων Α.Γ.Ε.Τ.
Εθνική Τράπεζα Ε.Τ.Ε. 12,3% του μετοχικού κεφαλαίου κατέχουν ελληνικά ΝΠΔΔ
Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά Στα τέλη του 2009, η ιδιοκτήτρια εταιρεία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να πουλήσει τα ναυπηγεία, εξαιτίας της μειωμένης κερδοφορίας τους. Πέντε εταιρείες, μεταξύ των οποίων και μια ελληνική, εκδήλωσαν ενδιαφέρον, με τα ναυπηγεία τελικά να καταλήγουν στην Abu Dhabi Mar από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η συμφωνία για τη μεταβίβαση των Ναυπηγείων στην Abu Dhabi Mar υπογράφτηκε στις 18 Mαρτίου 2010 και ολοκληρώνεται το Σεπτέμβρη του ίδιου έτους με την αναγνώριση της οφειλής περί τα 1,3 δισ. ευρώ του ελληνικού Δημοσίου προς τα ναυπηγεία.
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Ο.Τ.Ε. (οι περισσότερες υπηρεσίες του έχουν μετατραπεί σε COSMOTE) Ξεκινώντας το 1996 το Ελληνικό Δημόσιο μείωσε σταδιακά τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Deutsche Telekom, από τις 5 Νοεμβρίου 2008, κατείχαν ο καθένας 25% συν μία μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ. Μετά από περαιτέρω πώληση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Ελληνικού Δημοσίου, από τις 11 Ιουλίου 2011, το ποσοστό της Deutsche Telekom στον ΟΤΕ ανέρχεται σε 40% και του Ελληνικού Δημοσίου σε 10%. Ο ΟΤΕ ήταν κρατικό μονοπώλιο μέχρι το 1996 όταν ξεκίνησε η ιδιωτικοποίησή του και πλέον συναλλάσσεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑΑ: ΟΤΕ) και το Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Από τον Ιούλιο του 2009 η Deutsche Telekom είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας.
Ολυμπιακές Αερογραμμές Ο.Α. Το Μάρτιο του 2009 το ελληνικό δημόσιο συμφώνησε στη μεταβίβασή τους στον ιδιωτικό όμιλο MIG (Marfin Investment Group). Η νέα εταιρεία ονομάζεται Olympic Air (νέα Ολυμπιακή Αεροπορία) και λειτουργεί από την 1η Οκτωβρίου 2009, οπότε και έπαψε το πτητικό έργο των Ολυμπιακών Αερογραμμών.
Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ο.Π.Α.Π. Στις 11 Οκτωβρίου 2013 το Δημόσιο πούλησε το υπόλοιπο ποσοστό του στον οργανισμό, ύψους 33% του μετοχικού κεφαλαίου, θέση την οποία κατέλαβε το επενδυτικό σχήμα Emma Delta, που κατέβαλε στον τέως δεσπόζοντα μέτοχο ΤΑΙΠΕΔ (που εκπροσωπούσε το Ελληνικό Δημόσιο) το ποσό των 622 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση των εν λόγω μετοχών. To 2014 ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής στοιχηματικής πλατφόρμας του Οργανισμού. Οι παίκτες πλέον μπορούν να στοιχηματίσουν (ποντάρουν) διαδικτυακά, για το παιχνίδι Πάμε Στοίχημα, και να συμμετέχουν στα ζωντανά παιχνίδια που προσφέρονται.

Παλιότερες ΔΕΚΟ που δεν υπάρχουν (κείμενο υπό κατασκευή)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία Ακρωνύμιο Κάτοχος
Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία Ίντερνετ και Τηλεόραση Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Αντικάταστάθηκε απο την ΕΡΤ όταν ξανάνοιξε στις 11 Ιουνίου 2015.
Υπηρεσία Ενημέρωσης Ενόπλων Δυνάμεων Υ.Ε.Ν.Ε.Δ.
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Τ.Τ. Aπορροφήθηκε από Eurobank
Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Διασπάστηκε σε ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ
Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Τ.Ε.Ο. Μεταβιβάστηκεστην Εγνατία Οδός ΑΕ
Θέμις Α.Ε. συγχωνεύεται με τις Κτηριακές Υποδομές ΑΕ

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. 1,0 1,1 Νόμος 3429/2005
 2. Η έννοια αναφέρεται συνήθως στα δίκτυα υποδομών, δες iate, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
 3. iate ορολογία Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
 4. [Λευκή βίβλος της Επιτροπής σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/l23013b_el.htm]
 5. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 6. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 7. ΚΕΕΛΠΝΟ. «ΚΕΕΛΠΝΟ > Το ΚΕΕΛΠΝΟ > Νομικό Πλαίσιο». www.keelpno.gr. http://www.keelpno.gr/el-gr/%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%BD%CE%BF/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF.aspx. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 8. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 9. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 10. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 11. «Διοίκηση - Διώρυγα Κορίνθου - Corinth Canal». www.aedik.gr. http://www.aedik.gr/frontend/articles.php?cid=47. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 12. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 13. User, Super. «Hellenic Aerospace Industry - Προφίλ». www.haicorp.com. http://www.haicorp.com/el/company-el/profile-el. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 14. «Προφίλ». ebz.smartin.gr. http://ebz.smartin.gr/555522833/index_html?pageID=342858992. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 15. Systems, Apogee Information. «ΕΛΒΟ - Εταιρεία». ΕΛΒΟ, Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων. http://www.elvo.gr/el/content/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1.2/. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 16. «Σχετικά με εμάς - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.». www.metallourgiki.gr. http://www.metallourgiki.gr/about-us/. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 17. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 18. «eas.gr». www.eas.gr. http://www.eas.gr/el/52/h-etaireia. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 19. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 20. «Athens International Airport - Η Εταιρεία αεροδρομίου». www.aia.gr. https://www.aia.gr/el/company-and-business/the-company/the-airport-company/. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 21. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 22. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 23. ΔΕΠΑ. «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - Η ΕΤΑΙΡEΙΑ - Δομή Ομίλου». www.depa.gr. http://www.depa.gr/content/article/002001004/110.html. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 24. «ΔΕΣΦΑ » Μέτοχοι». www.desfa.gr. http://www.desfa.gr/?page_id=1150. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 25. «35,5% στο ΤΑΙΠΕΔ». http://www.helpe.gr/. 
 26. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 27. «Η Εταιρεία | ΑΔΜΗΕ». www.admie.gr. http://www.admie.gr/i-etaireia/. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 28. «Εμπορία | ΔΕΗ Α.Ε.». www.dei.gr. https://www.dei.gr/el/i-dei/i-etairia/tomeis-drastiriotitas/emporia. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 29. «Σκοπός & Αρμοδιότητες | ΛΑΓΗΕ». www.lagie.gr. http://www.lagie.gr/etaireia/skopos-armodiotites/. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 30. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 31. «Γενικά». www.thpa.gr. https://www.thpa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=800&lang=el. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 32. «Η μετοχή του Ο.Λ.Π.». http://www.olp.gr/el/investor-information/olp-share. 
 33. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας | Δημοτικό Λιμενικο Ταμείο Θήρας, Σαντορίνη». www.santoriniports.gr. http://www.santoriniports.gr/municipal-port-fund. Ανακτήθηκε στις 2016-12-04. 
 34. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 35. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 36. «ΟΑΣΘ». oasth.gr. http://oasth.gr/#el/genika-stoixeia/. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 37. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 38. «Εταιρικό προφίλ - TrainOSE». www.trainose.gr. http://www.trainose.gr/%CE%B7-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB/. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 39. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 40. «ALPHA BANK». www.alpha.gr. http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=53. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 41. «Εταιρική Διακυβέρνηση». Τράπεζα Αττικής. http://www.atticabank.gr/images/siteimages/corporate_governance/kwdikas_etairikis_diakyvernisis_2015.pdf. 
 42. «Μετοχική Σύνθεση». www.nbg.gr. https://www.nbg.gr/el/the-group/corporate-governance/shareholder-structure. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 43. «Eurobank Ergasias - Μετοχική Σύνθεση». www.eurobank.gr. https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=26&mid=356&lang=gr. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 44. «Άρθρο 8 Καταστατικού Τ.τ.Ε.». Τ.τ.Ε.. http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%88%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7_%CE%99.pdf. 
 45. Group, Piraeus Bank. «Μετοχική Σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς». www.piraeusbankgroup.com. http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/share/shareholder-structure. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 46. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 47. «Μετοχική σύνθεση ΕΥΔΑΠ». https://www.eydap.gr/Investors/ShareMakeup/. 
 48. «Μετοχική Σύνθεση». www.eyath.gr. http://www.eyath.gr/swift.jsp?CMCCode=06060102&extLang=. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 49. «Εταιρική ταυτότητα». www.eyath.gr. http://www.eyath.gr/swift.jsp?CMCCode=060101&extLang=. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 50. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 51. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]