Ο ύμνος της αγάπης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Ο ύμνος της αγάπης
ΣυγγραφέαςΑπόστολος Παύλος
Γλώσσααρχαία ελληνικά
Θέμαφιλανθρωπία
πίστη, ελπίδα, αγάπη
ΠροηγούμενοΠρος Κορινθίους Α' 12
ΕπόμενοΠρος Κορινθίους Α' 14
Commons page Σχετικά πολυμέσα
Μια από τις πρώτες αποδόσεις της επιστολής σε αγγλικό κείμενο από το λατινικό κείμενο της Βουλγάτας που έγινε εκ μέρους της Καθολικής Εκκλησίας στο Αγγλικό Κολλέγιο του Ντουέ και εκδόθηκε στη Ρενς της Γαλλίας το 1582.
Ο Ύμνος της Αγάπης στην γαλλική γλώσσα

Ο Ύμνος της Αγάπης, όπως είναι γνωστό το 13ο κεφάλαιο της Α΄ Επιστολής προς Κορινθίους που συνέταξε ο απόστολος Παύλος, διασώζεται μέσω της Καινής Διαθήκης και είναι ένα από τα πιο αξιόλογα κείμενα της Αγίας Γραφής.

Σύμφωνα με την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το δώρο της αγάπης έχει τόσο μεγάλη αξία που ξεπερνά κάθε αρετή. Ο «Απόστολος των εθνών», όπως είναι επίσης γνωστός ο Απόστολος Παύλος, επισημαίνει ότι, η αγάπη είναι πράξη τετελεσμένη που προέρχεται από την επιθυμία για την καλοσύνη και την ευτυχία, όμως δεν παραμένει συναίσθημα αλλά πραγματώνεται σε πράξη. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ο ύμνος αποτελεί την περιγραφή των χαρακτηριστικών που εμπεριέχει η αγάπη πραγματωμένη, όχι παραμένουσα στο συναισθηματικό επίπεδο, όπου εκεί είναι συναίσθημα και όχι αγάπη. Αποτελεί ένα ειλικρινές κατόρθωμα του εαυτού μας, αλλά πηγάζει από τον Θεό, αφού από αυτήν αντλούμε την δύναμη να ξεπεράσουμε τον εγωισμό μας (οὐ λογίζεται τὸ κακόν 13:5). Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της πίστης μέσα από μια αδιάκριτη εμπιστοσύνη (πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει 13:7).[1]

Ο Ύμνος της Αγάπης συχνά αναφέρεται ως ο Ύμνος των Ύμνων της Καινής Διαθήκης[2] και στα εκκλησιαστικά κείμενα ως το Κεφάλαιο της Αγάπης.[3] Σε πολλές χριστιανικές εκκλησίες, το κείμενο αναγιγνώσκεται κατά την ακολουθία του μυστήριου του γάμου.[4] Ο Ύμνος της Αγάπης εμπεριέχεται στην διδακτέα ύλη των ελληνικών σχολείων στο μάθημα των Θρησκευτικών στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου[5] και στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου.

Υπόβαθρο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο Απόστολος Παύλος έγραφε την πρώτη επιστολή προς τους Κορινθίους μετά από τρία χρόνια παραμονής του στην Έφεσσο της Μικράς Ασίας. Στις Πράξεις των Αποστόλων γίνεται αναφορά στην πρώτη επίσκεψη του στην Κόρινθο και την ίδρυση της τοπικής Εκκλησίας σε αυτή την πόλη τα έτη 51 με 52 και με παραμονή 18 μηνών.[2][6] Σε αυτή την επιστολή, ο Απόστολος Παύλος απαντούσε σε επιστολή που του είχαν αποστείλει οι Κορίνθιοι προκειμένου να τους συμβουλεύσει θεολογικά σχετικά με το μυστήριο του γάμου.

Το κείμενο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ελληνιστική κοινή Απόδοση στη νεοελληνική

[13.1] Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. [13.2] καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. [13.3] καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

[13.4] ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται· ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ· ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, [13.5] οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, [13.6] οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· [13.7] πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

[13.8] ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει· εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. [13.9] ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν, καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν· [13.10] ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται. [13.11] ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. [13.12] βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι’ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

[13.13] νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

[13.1] Αν τις γλώσσες των ανθρώπων μιλώ και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε έγινα χαλκός που ηχεί ή κύμβαλο που αλαλάζει. [13.2] Και αν έχω το χάρισμα της προφητείας και ξέρω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη, ώστε να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτε. [13.3] Και αν διανείμω όλα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώσω το σώμα μου για να καώ, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτε δεν ωφελούμαι.

[13.4] Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι αγαθή και ωφέλιμη· η αγάπη δεν φθονεί· η αγάπη δεν καυχιέται, δεν επαίρεται, [13.5] δεν ασχημονεί, δεν ζητά το συμφέρον της, δεν παροξύνεται, δεν σκέφτεται το κακό, [13.6] δεν χαίρεται με την αδικία, αλλά συγχαίρει την αλήθεια· [13.7] ανέχεται τα πάντα, πιστεύει τα πάντα, ελπίζει τα πάντα, υπομένει τα πάντα.

[13.8] Η αγάπη ποτέ δεν χάνεται· ακόμα κι αν οι προφητείες καταργηθούν· ακόμα κι αν οι γλώσσες πάψουν· ακόμα κι αν η γνώση καταργηθεί. [13.9] Διότι εν μέρει γνωρίζουμε, και εν μέρει προφητεύουμε· [13.10] όταν όμως έλθει το τέλειο, τότε το εν μέρει θα καταργηθεί. [13.11] Όταν ήμουν νήπιο, ως νήπιο ομιλούσα, ως νήπιο φρονούσα, ως νήπιο συλλογιζόμουν· όταν όμως έγινα άνδρας, κατήργησα τη συμπεριφορά του νηπίου. [13.12] Διότι τώρα βλέπουμε μέσα από καθρέφτη αινιγματωδώς, ενώ τότε πρόσωπο με πρόσωπο· τώρα γνωρίζω εν μέρει, τότε όμως θα έχω πλήρη γνώση, όπως με γνωρίζει [κι εμένα ο Θεός].

[13.13] Τώρα όμως μένει η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη, αυτά τα τρία· μεγαλύτερη δε αυτών είναι η αγάπη.

Πηγή

Ανάλυση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο ύμνος αποτελεί μια έξαρση της αρετής της αγάπης, αναφέρεται ως η διαπρεπέστερη μεταξύ των χριστιανικών αρετών, και μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερα μέρη:

 • Στο πρώτο μέρος (στίχοι 13,1 έως 3 ) η αγάπη περιγράφεται ως στάση ζωής, σε σύγκριση με άλλες μορφές αρετών, πιο πλούσια από τα υλικά αγαθά, καθώς ο άνθρωπος όταν δεν έχει αγάπη, δεν έχει καμία ηθική αξία. Ειδικότερα, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη «αγάπη», η οποία εκφράζει το συνολικό δώρο του εαυτού μας στον άλλο, και όχι την σχεδόν ταυτόσημη λέξη «έρως», που περιλαμβάνει την ιδιοκτησία και την ολοκλήρωση.
 • Στο δεύτερο μέρος (στίχοι 13,3 έως 7 ) περιγράφει τα χαρακτηριστικά της αγάπης. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει και δεν επαίρεται. Δεν ασχημονεί, δεν ζητεί κάτι για τον εαυτό της, δεν παροξύνεται και δεν διαλογίζεται το κακό. Δεν χαίρεται την αδικία, χαίρεται την αλήθεια και πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει και πάντα υπομένει.
 • Το τρίτο μέρος (στίχοι 13,8 - 12 ), ο Απόστολος Παύλος εστιάζει στην αξία της αγάπης που είναι για πάντα, δεν τελειώνει ποτέ, σε σύγκριση με άλλα υλικά ή θεολογικά αγαθά που μπορούν να χαθούν ανά πάσα στιγμή μέχρι την αιώνια ευδαιμονία, δηλαδή τον παράδεισο.
 • Στον τελευταίο στίχο (στίχος 13.13 ), ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει ότι, σε σύγκριση με τις άλλες θεολογικές αρετές, όπως η πίστη, η ελπίδα και η φιλανθρωπία, η αγάπη ως αιώνια αρετή είναι ισχυρότερη και παντοτινή.

Αναφορές στη τέχνη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μουσική[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εκτός από τη μουσική απόδοση του ύμνου από ιεροψάλτες και εκκλησιαστικές χορωδίες, για λατρευτικούς σκοπούς, τον Ύμνο της Αγάπης έχουν μελοποιήσει πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Πέτρος Γαϊτάνος,[8] συνθέτες όπως ο Μιχάλης Ανδρονίκου,[9] αλλά και ξένοι καλλιτέχνες όπως η σοπράνο Ρομπέρτα Μπλίγκουντ (Roberta Bitgood), που το ερμήνευσε σε δική της εκτέλεση (Greatest of this is love, 1938),[10] ο καθολικός ιερέας και μουσικοσυνθέτης Μάρκο Φρισίνα (Marco Frisina) (Jesus Christ, You Are My Life, 2011),[11] καθώς και το γκόθικ μουσικό συγκρότημα Lacrimosa (Lichtgestalt - Hohelied der Lieb, 2005).[12] Επίσης, ο Ύμνος της Αγάπης έχει μελοποιηθεί από τον Ζμπίγκνιεφ Πράισνερ, για τη μουσική επένδυση του τέλους της ταινίας «Μπλε», μέρος της τριλογίας «Τρία χρώματα», του Κριστόφ Κισλόφσκι.

Λογοτεχνία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο Βρετανός συγγραφέας Τζορτζ Όργουελ, στην αρχή του κοινωνικού μυθιστορήματός του Άφησε την Ασπιντίστρα να Πετάει (1936), αντέγραψε το κείμενο της επιστολής και αντικατέστησε τη λέξη «αγάπη» με τη λέξη «χρήμα», με σκοπό να αλλάξει τη σημασία του κειμένου και να σατιρίσει την καπιταλιστική κοινωνία: «Το χρήμα είναι μακρόθυμο, είναι ευεργετικό και ωφέλιμο [..]».[13]

Κινηματογράφος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο Σουηδός δημιουργός ταινιών Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, σε μια σκηνή της ταινίας του «Μέσα από τον Σπασμένο Καθρέφτη» (1961), χρησιμοποίησε τον στίχο, από τον Ύμνο της Αγάπης, «Τώρα βλέπουμε σαν σε καθρέπτη και μάλιστα θαμπά, τότε όμως θα βλέπουμε το ένα πρόσωπο το άλλο πρόσωπο».[14]

Ο Πολωνός δημιουργός ταινιών Κριστόφ Κισλόφσκι, στην ταινία του «Μπλε» (1993) αντλεί στοιχεία από τους Ορφικoύς ύμνους στον Ορφέα και στην Περσεφόνη, ενώ το τέλος της ταινίας ντύνει μουσικά ο Ύμνος της Αγάπης μελοποιημένος από τον Ζμπίγκνιεφ Πράισνερ και εκτελεσμένος από την Συμφωνική Ορχήστρα της Βαρσοβίας, στην ελληνική γλώσσα. Ο Κισλόφσκι επιχειρεί, μέσω της αναφοράς που κάνει συνήθως στα έργα του στο τρίπτυχο σύνθημα «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη» που ενέπνευσε τη Γαλλική Επανάσταση, να συνδέσει τη μυστηριακή λατρεία με τον χριστιανισμό και να καταδείξει ότι η αγάπη μπορεί να σκλαβώσει τους ανθρώπους με τα δεσμά της αλλά ταυτόχρονα να τους απελευθερώσει.[15][16][17]

Αναφορές γνωστών προσωπικοτήτων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ακολουθούν δύο ονόματα διεθνών προσωπικοτήτων και οι αναφορές τους στον Ύμνο της Αγάπης (Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους, κεφ.13):

 • Ο Αμερικανός πολιτικός και δικηγόρος Μπαράκ Ομπάμα αναφέρθηκε στον 11ο στίχο για να αναπτύξει την ομιλία του στην τελετή ορκωμοσίας της θητείας του στην προεδρία των ΗΠΑ, στις 20 Ιανουαρίου 2009.[18]

«ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.» (Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους, κεφ.13, στ.11). (Στα αγγλικά: «When I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things.»)

«νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη» (Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους, κεφ.13, στ.13) (Στα αγγλικά: «And now faith, hope, and love abide, these three; and the greatest of these is love.»)

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. (Αγγλικά) Ιστοσ. Theology Website, New Testament Study Helps: Paul's Letters to the Corinthians Αρχειοθετήθηκε 2012-04-18 στο Wayback Machine.
 2. 2,0 2,1 (Πολωνικά) Kazimierz Romaniuk, (επιμ.): Γραφές της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, μεταφρασμένα από τις πρωτότυπες γλώσσες (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych), εκδ. Pallotinum, Πόζναν-Βαρσοβία: 1980, σ. 1291
 3. Ιστοσ. Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, Επιστολή προς Κορινθίους Α΄: (πρωτότυπο κείμενο με μετάφραση στη δημοτική), σσ. 48-51 (406-407)
 4. (Αγγλικά) Michael J. Gorman, Elements of Biblical Exegesis: A Basic Guide for Students and Ministers, εκδ. Baker Books, 2008, σ. αδιευκρ., ISBN 1441232834
 5. Κωνσταντίνος Κορναράκης, Κωνσταντίνος Πρέντος, π. Δημήτριος Γιαννακόπουλος, Θρησκευτικά Ε΄ Δημοτικού: Οι Χριστιανοί στον αγώνα της ζωής, Αγώνας με τη δύναμη της αγάπης, εκδ. ΟΕΔΒ, σ. 17[νεκρός σύνδεσμος]
 6. Η παραμονή του στην Έφεσο αποτελούσε μέρος της δεύτερης περιοδείας του.(Πολωνικά) Seweryn Kowalski (μφρ.), Αγία Γραφή Καινή Διαθήκη (Pismo Święte Nowego Testamentu), Εκδ. Ινστιτούτου PAX, Βαρσοβία 1974, σ. 292
 7. A. Aυγουστής, Η γιορτή της Αγάπης, Εφημ. Ελευθερία Λάρισας, 04/04/2010
 8. Σόνια Μαγγίνα, Συνέντευξη: Πέτρος Γαϊτάνος, Εφημ. Αδέσμευτος Τύπος, 13/04/2012
 9. Ιστοσ. Friends of Music, Μιχάλης Ανδρονίκου, Δισκογραφία Αρχειοθετήθηκε 2009-03-29 στο Wayback Machine.
 10. (Αγγλικά) Library of Congress. Copyright Office, Catalog of copyright entries: Musical compositions, Partie 3, εκδ. Library of Congress, Copyright Office, 1939, σ. 8150
 11. (Αγγλικά) Ιστοσ. Mother Teresa, Anno Paolino: Oratorio of San Paolo: (Inno a San Paolo) Αρχειοθετήθηκε 2016-03-04 στο Wayback Machine.
 12. (Γερμανικά) Ιστοσ. Review:Lacrimosa: Lichtgestalt Αρχειοθετήθηκε 2013-10-25 στο Wayback Machine.
 13. (Αγγλικά) Jeffrey Meyers, George Orwell, The Critical Heritage Series Collected critical heritage II, εκδ. Psychology Press, 1997, σ. 65 και 82, ISBN 0415159237
 14. (Αγγλικά) Marc Gervais, Ingmar Bergman: Magician and Prophet, McGill-Queen's Press - MQUP, 1999, σσ. 128-129, ISBN 077352004X
 15. (Γαλλικά) Manon Lewis, L'Orphée Bleu de Krzysztof Kieślowski, Περιοδ. Religionlogique, Τεύχος 15, Άνοιξη 2007, Orphée et Eurydice: mythes en mutation, Αναδημ. Ιστοσ. Πανεπιστημίου του Κεμπέκ στο Μόντρεαλ (UQAM), Ανακτήθηκε 18/04/2012.
 16. Ιστοσ. Στ. Γ. Κλώρης, Αγάπης Ύμνος (Απ. Παύλου), 22/04/2011
 17. Εφημ. Η Καθημερινή, Συναυλία Ζμπίγκνιεφ Πράισνερ στο Μέγαρο Αρχειοθετήθηκε 2013-09-05 στο Wayback Machine., 30/05/2010
 18. (Αγγλικά) «Barack Obama’s Inaugural Address». The New York Times. 20 January 2009. http://www.nytimes.com/2009/01/20/us/politics/20text-obama.html?_r=1. Ανακτήθηκε στις 23 December 2009. «We remain a young nation, but in the words of Scripture, the time has come to set aside childish things.» 
 19. (Αγγλικά) «The Funeral Service of Diana, Princess Wales». BBC. 6 September 1997. http://www.bbc.co.uk/politics97/diana/order.html#blair. Ανακτήθηκε στις 23 December 2009. 

Βιβλιογραφία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Παναγιώτης Δ. Σακελλαρίου, Ύμνος στον ύμνο της αγάπης: Η περικοπή Α' Κορινθίους 13, 1-13 κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, εκδ. Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 1997, ISBN 960-315-315-Χ
 • Αρχιμ. Καλλίστρατος Ν. Λυράκης, Ο Ύμνος της Αγάπης, ι.ε., Αθήνα 2006, ISBN 960-92497-6-0

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

CC-BY-SA
Μετάφραση
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα 1 Corinthians 13 της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 4.0. (ιστορικό/συντάκτες).